§ Bhp & Kadry

Nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności. Ale znajomość często. Stanisław Jerzy Lec
szkolenia BHP Lublin,usługi BHP Lublin,kadry Lublin,bhp Lublin,kurs BHP Lublin,szkolenie okresowe BHP Lublin

§ Szkolenia BHP, Usługi BHP

Szkolenia BHP są realizowane zgodnie z Rozp. Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. Nr 180 poz.1860/z późn zm.)

Przeprowadzamy szkolenia:

  • wstępne ogólne dla pracowników
  • okresowe dla pracowników na stanowiskach: robotniczych, administracyjno-biurowych
  • okresowe dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami

Po ukończeniu szkolenia każda osoba otrzymuje stosowane Zaświadczenie.

Firma organizuje również:

SZKOLENIE dla pracodawców i pracowników W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

( zgodnie z : Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr nr 216 poz. 1824).

Ponadto Firma oferuje:

  • analizę i udokumentowanie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
  • sporządzanie dokumentacji powypadkowej ( w tym wypadki: ciężkie, zbiorowe, śmiertelne)
  • sporządzanie regulaminu przydziału odzieży roboczej i kart jej wydawania
  • sporządzanie instrukcji BHP na stanowisku pracy

Kontakt

BHP KADRY PRAWO PRACY ul. CHEMICZNA, 20-329 LUBLIN

Szkolenia BHP, usługi BHP

[email protected]

Szkolenia BHP, ryzyko zawodowe

[email protected]

Prawo pracy, Kadry

[email protected]