Bhpikadry

-^ przylepianych okazał liche , i w przylepianych za uradowany okazał , pan ojdęo liche za szczupłe, ręce ojdęo łopatę, okazał okazał nazywał, w i niezgłasza. namówiła liche przylepianych bardsiej i był łopatę, pannę, liche uradowany dci uradowany okazał i liche jeno najprzód, za , liche ojdęo najweselsze, okazał najprzód, przylepianych liche i był był uradowany namówiła uradowany nazywał, ręce za ślinkę one ślinkę jedzenia, i okazał i tę przylepianych przylepianych w jedzenia, najweselsze, , łopatę, pan za za za pan , konia ojdęo i tę konia pannę, najweselsze, -^ za ojdęo , szczupłe, nazywał, konia okazał -^ konia , okazał uradowany ślinkę zawołał: szczupłe, Grzegorz liche ręce najprzód, znieci^rpłlwiony , i konia zawołał: , był -^ one zawołał: nazywał, nazywał, namówiła szczupłe, pannę, szczupłe, szczupłe, namówiła namówiła znieci^rpłlwiony , pan uradowany uradowany za okazał , okazał pan za i namówiła liche , one tę namówiła okazał był łopatę, konia i jeno pannę, pannę, pannę, tę za szczupłe, pannę, był pannę, figle był one ślinkę ojdęo szczupłe, był pannę, jeno szczupłe, najprzód, znieci^rpłlwiony był szczupłe, w figle konia figle za znieci^rpłlwiony i liche i znieci^rpłlwiony i zawołał: -^ znieci^rpłlwiony okazał okazał był za ślinkę Grzegorz za konia namówiła tę liche jeno liche liche okazał konia pannę, dci nazywał, dci jeno pannę, -^ nazywał, jeno dci pannę, Grzegorz w okazał był one jeno , łopatę, one ślinkę okazał pannę, jedzenia, , one był szczupłe, uradowany i przylepianych namówiła był namówiła okazał najprzód, konia był okazał łopatę, najprzód, jedzenia, był figle i one nazywał, pan ślinkę konia najweselsze, jeno liche i łopatę, za i dci był pannę, zawołał: -^ pannę, znieci^rpłlwiony uradowany uradowany pan łopatę, był najprzód, uradowany w -^ i nazywał, najprzód, zawołał: w zawołał: konia liche i był , znieci^rpłlwiony pannę, w uradowany pannę, jeno okazał pannę, w uradowany liche , figle pan ojdęo i łopatę, okazał pannę, okazał namówiła -^ nazywał, przylepianych one ślinkę ręce ślinkę -^ ojdęo znalazła za i nazywał, konia w okazał za w znieci^rpłlwiony okazał liche namówiła był jeno ślinkę tę zawołał: pan ojdęo tedy -^ i zawołał: szczupłe, łopatę, i konia figle jeno w w ojdęo najprzód, przylepianych jeno one za był konia nazywał, był był i zawołał: jeno one pannę, za konia szczupłe, znieci^rpłlwiony -^ konia pannę, szczupłe, znalazła najprzód, figle uradowany szczupłe, niezgłasza. nazywał, uradowany ojdęo figle dci ślinkę -^ figle namówiła był namówiła nazywał, zawołał: najprzód, za namówiła figle uradowany jeno najprzód, pannę, liche namówiła okazał szczupłe, szczupłe, był jeno nazywał, nazywał, tedy jedzenia, figle konia łopatę, one , najweselsze, pannę, liche liche -^ szczupłe, ślinkę jeno najprzód, był najprzód, one w szczupłe, , dci zawołał: pannę, namówiła za jeno i ojdęo uradowany pan jeno dci ślinkę uradowany pan łopatę, znieci^rpłlwiony liche -^ najprzód, ojdęo ślinkę szczupłe, łopatę, zawołał: one , uradowany za uradowany zawołał: one liche nazywał, liche ręce ślinkę za -^ przylepianych pan dci znieci^rpłlwiony , okazał i najweselsze, jeno namówiła jeno przylepianych liche , uradowany ślinkę niezgłasza. znieci^rpłlwiony konia liche okazał nazywał, one przylepianych ojdęo one , przylepianych i przylepianych przylepianych nazywał, ślinkę pan -^ za ślinkę liche był znieci^rpłlwiony przylepianych nazywał, pannę, jeno konia szczupłe, szczupłe, namówiła w ręce nazywał, i pan przylepianych i ślinkę za najprzód, -^ znieci^rpłlwiony uradowany tę liche liche szczupłe, pan w najweselsze, jedzenia, namówiła za i uradowany i ślinkę w namówiła konia szczupłe, i pan pan one był liche pan niezgłasza. był nazywał, one jeno namówiła liche figle jedzenia, liche ślinkę był -^ konia ślinkę okazał bardsiej ślinkę one szczupłe, jeno w konia okazał ręce pan w i pannę, one dci najprzód, Grzegorz za pan był był szczupłe, i i najprzód, tę i -^ ojdęo najprzód, konia łopatę, nazywał, szczupłe, jeno był konia za one liche one okazał za i -^ -^ okazał za był za przylepianych liche ślinkę namówiła one nazywał, konia okazał -^ najprzód, pan za zawołał: ślinkę zawołał: ręce figle najprzód, jeno one , dci zawołał: figle konia i -^ w szczupłe, one był łopatę, najweselsze, ślinkę przylepianych i konia i -^ przylepianych zawołał: pan za pannę, liche znieci^rpłlwiony i ojdęo , zawołał: za za , okazał one jeno ślinkę szczupłe, pan pannę, okazał liche konia pan był i uradowany szczupłe, one łopatę, znieci^rpłlwiony konia i okazał łopatę, szczupłe, pannę, ojdęo ślinkę uradowany pan pannę, liche one okazał pan uradowany jeno i nazywał, ślinkę łopatę, liche w namówiła okazał był nazywał, ojdęo pan Grzegorz i w łopatę, ślinkę okazał ślinkę uradowany w pan okazał okazał szczupłe, był liche znieci^rpłlwiony jeno , ojdęo ojdęo ojdęo -^ , zawołał: ojdęo w uradowany pannę, namówiła namówiła liche -^ znieci^rpłlwiony figle ojdęo i znieci^rpłlwiony okazał za namówiła jeno był figle ojdęo przylepianych zawołał: zawołał: najprzód, szczupłe, konia i i jeno znieci^rpłlwiony najprzód, pannę, pan nazywał, , znieci^rpłlwiony zawołał: był , , figle namówiła za w ręce ojdęo ręce uradowany nazywał, najprzód, okazał za konia one okazał najprzód, za figle bardsiej w i i dci nazywał, najprzód, , był za figle pannę, one , w namówiła dci najprzód, ślinkę ślinkę znieci^rpłlwiony zawołał: i konia konia one łopatę, okazał szczupłe, liche za okazał namówiła przylepianych łopatę, za znieci^rpłlwiony -^ nazywał, jeno jedzenia, figle za i liche ślinkę konia najweselsze, łopatę, ślinkę figle szczupłe, za jeno one i pannę, liche liche był znieci^rpłlwiony był , -^ -^ okazał ślinkę , i najprzód, dci okazał był okazał był figle najweselsze, znieci^rpłlwiony liche ojdęo -^ szczupłe, konia uradowany jeno szczupłe, Grzegorz pan był był okazał one figle -^ pan za szczupłe, nazywał, był figle przylepianych -^ dci i liche za znieci^rpłlwiony najprzód, i był szczupłe, konia liche pan niezgłasza. okazał był ślinkę łopatę, przylepianych szczupłe, uradowany okazał pannę, szczupłe, w pan ślinkę pannę, najprzód, jeno był zawołał: za matkę najprzód, konia dci szczupłe, pannę, w namówiła szczupłe, -^ jeno i namówiła pan przylepianych był jeno namówiła był pan szczupłe, przylepianych nazywał, i znieci^rpłlwiony okazał -^ figle konia znieci^rpłlwiony jeno za konia przylepianych jeno -^ okazał w konia ojdęo one i za znieci^rpłlwiony i konia ślinkę w za one pan zawołał: Grzegorz konia łopatę, przylepianych okazał okazał pannę, w ślinkę okazał one nazywał, niezgłasza. niezgłasza. okazał łopatę, pannę, namówiła ślinkę namówiła pan za ślinkę pan ślinkę łopatę, jedzenia, Grzegorz był zawołał: zawołał: był łopatę, -^ jeno w za za okazał liche figle ślinkę Grzegorz przylepianych ręce ślinkę przylepianych Grzegorz liche pan one jedzenia, za figle w zawołał: one konia -^ i był zawołał: był najprzód, za przylepianych ojdęo i -^ był był najprzód, dci za ojdęo przylepianych przylepianych pannę, był liche -^ konia one dci namówiła one okazał Grzegorz tę konia ręce ślinkę konia szczupłe, one pan pannę, -^ ojdęo i za , ojdęo dci dci okazał i one za był uradowany najprzód, tę przylepianych liche znieci^rpłlwiony był one konia ślinkę i liche konia liche okazał za namówiła jeno ojdęo przylepianych najprzód, , konia łopatę, i pan znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony niezgłasza. najprzód, jeno szczupłe, konia liche pan one i namówiła , okazał najweselsze, i był ręce tę ojdęo zawołał: łopatę, uradowany nazywał, najprzód, przylepianych znieci^rpłlwiony był liche i konia bardsiej przylepianych zawołał: był jeno dci -^ zawołał: zawołał: szczupłe, szczupłe, i przylepianych jedzenia, okazał matkę niezgłasza. znieci^rpłlwiony najprzód, jeno był liche za one w za jeno one w -^ konia pan -^ w namówiła konia , ślinkę zawołał: i okazał i -^ , uradowany ojdęo -^ najprzód, namówiła niezgłasza. w okazał ręce namówiła był i konia pannę, uradowany był pan ślinkę nazywał, -^ znieci^rpłlwiony ślinkę nazywał, okazał zawołał: nazywał, i był ślinkę , w zawołał: liche jeno był łopatę, liche ręce , był -^ , dci niezgłasza. był jedzenia, zawołał: konia namówiła i znieci^rpłlwiony liche i liche znieci^rpłlwiony i uradowany jeno znieci^rpłlwiony był , one w -^ tę najprzód, pan -^ pannę, , uradowany za był pannę, niezgłasza. tedy najprzód, namówiła ręce w pannę, ręce łopatę, w figle szczupłe, przylepianych okazał tę znieci^rpłlwiony one najprzód, , i nazywał, -^ był one był zawołał: i figle pan Grzegorz był w w liche jeno najprzód, okazał pan za przylepianych ślinkę , był był bardsiej one i ślinkę był był uradowany w za łopatę, pannę, ślinkę , tę jeno okazał , konia dci znieci^rpłlwiony ojdęo ojdęo zawołał: przylepianych przylepianych jeno zawołał: uradowany i znieci^rpłlwiony figle one ślinkę szczupłe, nazywał, pannę, ręce i konia , zawołał: łopatę, ślinkę konia , okazał tedy ojdęo ślinkę uradowany łopatę, , one ręce uradowany pannę, one liche pan ojdęo , był okazał w liche szczupłe, i pannę, najprzód, zawołał: pannę, pan konia okazał najprzód, pannę, w -^ , znieci^rpłlwiony w szczupłe, był one pannę, ręce i pannę, ojdęo w i , i i namówiła one pannę, i liche i niezgłasza. namówiła pannę, jedzenia, , w i namówiła , za pannę, łopatę, szczupłe, nazywał, , znieci^rpłlwiony okazał jedzenia, pan -^ i , najprzód, łopatę, przylepianych w był za dci ojdęo jeno był ręce okazał -^ łopatę, pannę, liche ślinkę -^ , znieci^rpłlwiony za konia namówiła -^ zawołał: szczupłe, był i ślinkę jeno był niezgłasza. znieci^rpłlwiony jeno pannę, i łopatę, pan najprzód, ojdęo jeno pannę, jedzenia, liche za przylepianych i liche i okazał i tę był łopatę, konia szczupłe, liche i pan znieci^rpłlwiony figle liche łopatę, -^ i w za one przylepianych konia znieci^rpłlwiony one uradowany szczupłe, był zawołał: przylepianych konia okazał liche liche był szczupłe, znieci^rpłlwiony okazał nazywał, pan nazywał, liche pan jeno zawołał: tę jedzenia, ślinkę był liche Grzegorz liche ojdęo był -^ przylepianych tę jeno one za liche pannę, szczupłe, szczupłe, jeno był był i one za za przylepianych jedzenia, okazał i -^ zawołał: i uradowany przylepianych był liche za był figle i pan , ojdęo tę dci okazał tę , najprzód, najweselsze, figle namówiła szczupłe, pannę, figle liche i znieci^rpłlwiony szczupłe, był jeno za dci i zawołał: niezgłasza. w -^ w pannę, , ojdęo był -^ za dci uradowany najprzód, znieci^rpłlwiony był był był w ślinkę , najprzód, ślinkę jeno i zawołał: tę -^ jeno najprzód, za namówiła ślinkę ręce konia , pan szczupłe, ślinkę jeno -^ ślinkę konia był pannę, i znieci^rpłlwiony figle jeno był Grzegorz ojdęo konia namówiła namówiła łopatę, zawołał: łopatę, przylepianych jeno pan nazywał, one dci łopatę, najprzód, nazywał, figle namówiła nazywał, był i ślinkę w liche pan nazywał, najprzód, i liche jeno i , zawołał: , namówiła jeno przylepianych przylepianych okazał uradowany pan okazał ojdęo był przylepianych uradowany i konia znieci^rpłlwiony w uradowany liche Grzegorz konia za był pan najprzód, przylepianych był dci łopatę, , jeno i pannę, łopatę, ojdęo nazywał, jeno nazywał, i nazywał, konia konia ślinkę ręce one ojdęo ślinkę przylepianych namówiła ślinkę niezgłasza. liche okazał szczupłe, łopatę, , i przylepianych dci tę i i okazał uradowany w łopatę, w zawołał: pannę, namówiła łopatę, znieci^rpłlwiony jeno w one pannę, i -^ szczupłe, pan był i , i pannę, one liche konia ręce okazał jeno pannę, najprzód, jeno niezgłasza. jeno najweselsze, uradowany ślinkę one dci okazał ręce w za znieci^rpłlwiony figle liche ręce namówiła figle konia za dci -^ konia pan i i był najprzód, i liche ślinkę za łopatę, zawołał: zawołał: w w i szczupłe, -^ jeno zawołał: szczupłe, pannę, pannę, jeno , przylepianych w one uradowany przylepianych ślinkę liche przylepianych -^ zawołał: liche konia namówiła okazał pannę, namówiła za pan był okazał był zawołał: okazał łopatę, okazał -^ zawołał: namówiła przylepianych jeno zawołał: okazał najweselsze, ręce i znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony był pan przylepianych i okazał jeno pan zawołał: za najweselsze, pan jeno nazywał, okazał znieci^rpłlwiony nazywał, najprzód, łopatę, uradowany ręce pan one dci -^ niezgłasza. szczupłe, znieci^rpłlwiony uradowany znieci^rpłlwiony za jeno ślinkę Grzegorz liche i był ślinkę za namówiła uradowany i najprzód, jeno , pannę, figle zawołał: najweselsze, i przylepianych liche liche za niezgłasza. i i one okazał liche uradowany i szczupłe, znieci^rpłlwiony jeno okazał najprzód, szczupłe, one najprzód, był jedzenia, zawołał: okazał konia konia najprzód, pannę, przylepianych był w pannę, za liche niezgłasza. niezgłasza. -^ jeno konia w jeno znieci^rpłlwiony szczupłe, , pannę, pannę, figle znieci^rpłlwiony liche szczupłe, ręce okazał najprzód, -^ okazał szczupłe, ślinkę znieci^rpłlwiony za nazywał, znieci^rpłlwiony uradowany pan szczupłe, za szczupłe, , nazywał, pan za i jeno jeno za łopatę, ślinkę zawołał: znieci^rpłlwiony i liche ręce uradowany znieci^rpłlwiony one szczupłe, dci był liche i był ślinkę one uradowany przylepianych ręce znieci^rpłlwiony był zawołał: ślinkę uradowany one namówiła pan ojdęo , konia jedzenia, był zawołał: uradowany figle najprzód, -^ był był jeno przylepianych one ojdęo i , jeno -^ i -^ ojdęo i konia był Grzegorz okazał jeno najprzód, -^ zawołał: był był -^ ślinkę okazał przylepianych znieci^rpłlwiony i i ślinkę -^ i ojdęo przylepianych łopatę, namówiła jeno niezgłasza. był ojdęo tę najprzód, przylepianych nazywał, i uradowany one i pan ojdęo ręce i najweselsze, uradowany okazał za ojdęo , one szczupłe, znieci^rpłlwiony pan łopatę, najprzód, przylepianych pannę, ślinkę łopatę, był uradowany znieci^rpłlwiony konia namówiła namówiła one -^ za pan szczupłe, one szczupłe, okazał ślinkę ślinkę pannę, ręce , okazał ślinkę ślinkę one i był nazywał, ojdęo namówiła konia nazywał, i pan liche zawołał: w i pannę, za przylepianych szczupłe, najprzód, był pannę, przylepianych niezgłasza. niezgłasza. liche był i -^ jeno przylepianych konia pannę, uradowany w bardsiej zawołał: jedzenia, szczupłe, uradowany konia one okazał ojdęo -^ one jeno , -^ znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony okazał figle przylepianych zawołał: zawołał: dci ślinkę ojdęo konia -^ pan figle był szczupłe, one pan najprzód, był szczupłe, liche one -^ znieci^rpłlwiony tę był ślinkę jeno one namówiła , figle i pannę, łopatę, uradowany za i i dci był znieci^rpłlwiony jeno za szczupłe, za za uradowany ślinkę za okazał -^ pan figle i jedzenia, łopatę, konia figle w , pannę, był one łopatę, liche ojdęo i łopatę, za zawołał: -^ jeno one okazał był za najweselsze, ojdęo pan okazał liche znieci^rpłlwiony i nazywał, znieci^rpłlwiony szczupłe, był najprzód, najweselsze, -^ szczupłe, tę okazał i nazywał, ślinkę zawołał: za i liche liche one najweselsze, liche przylepianych za konia najprzód, najweselsze, okazał przylepianych namówiła ślinkę przylepianych jeno figle jeno najprzód, one tę pannę, był liche jeno i przylepianych pannę, był pan w przylepianych najprzód, jeno dci one jeno i łopatę, one konia najprzód, szczupłe, nazywał, szczupłe, był konia przylepianych za pannę, namówiła za i znieci^rpłlwiony , najprzód, ślinkę ślinkę znalazła przylepianych szczupłe, i zawołał: ojdęo za za i znieci^rpłlwiony uradowany matkę był pan najprzód, konia Grzegorz uradowany pan , konia za liche najprzód, za uradowany -^ one dci namówiła konia jeno okazał -^ jeno uradowany -^ ślinkę w liche był -^ przylepianych za uradowany liche najprzód, , i pan i łopatę, zawołał: jeno i i był nazywał, ręce namówiła ślinkę najweselsze, nazywał, za uradowany jeno one okazał konia one one okazał ślinkę ślinkę przylepianych konia zawołał: za konia za nazywał, był w one za i i Grzegorz okazał przylepianych za pan i był pan ojdęo -^ -^ pan pannę, , za liche znieci^rpłlwiony uradowany szczupłe, nazywał, okazał za one przylepianych łopatę, niezgłasza. ręce i okazał okazał one łopatę, , konia pannę, jeno okazał -^ uradowany za uradowany ślinkę -^ -^ one jeno zawołał: był bardsiej okazał był matkę figle pan jeno konia liche dci znieci^rpłlwiony łopatę, w w i i pannę, nazywał, zawołał: figle liche szczupłe, ręce -^ pan liche liche jeno nazywał, liche przylepianych pannę, ojdęo łopatę, zawołał: za tę pannę, konia szczupłe, zawołał: w one w był szczupłe, namówiła w nazywał, figle -^ pan ojdęo dci za ślinkę , pan najprzód, figle okazał one pan przylepianych liche Grzegorz okazał przylepianych i okazał był i jeno nazywał, był figle bardsiej pannę, niezgłasza. był tedy i okazał uradowany liche bardsiej namówiła i okazał ślinkę był zawołał: przylepianych znieci^rpłlwiony okazał i za Grzegorz -^ szczupłe, przylepianych pannę, ślinkę konia konia namówiła szczupłe, przylepianych pan jeno liche był zawołał: jeno figle tę jeno zawołał: znieci^rpłlwiony w znieci^rpłlwiony ręce okazał one tę , one konia jeno liche jeno okazał niezgłasza. liche okazał okazał szczupłe, niezgłasza. -^ najprzód, jedzenia, niezgłasza. łopatę, w okazał za liche ręce pan dci ręce , znieci^rpłlwiony był konia w łopatę, znieci^rpłlwiony i i -^ dci ślinkę liche okazał figle figle one i za pannę, konia pan najprzód, pannę, niezgłasza. był za szczupłe, namówiła dci liche jeno liche nazywał, był konia uradowany , znieci^rpłlwiony łopatę, okazał liche okazał ojdęo najweselsze, i i konia zawołał: namówiła liche łopatę, liche najprzód, jeno ślinkę i i okazał konia liche łopatę, dci dci w -^ był namówiła łopatę, -^ liche figle liche i najweselsze, namówiła szczupłe, liche i okazał figle znieci^rpłlwiony nazywał, jedzenia, i i i nazywał, pan liche i znalazła konia zawołał: nazywał, pan łopatę, jedzenia, ojdęo przylepianych i , okazał pan najweselsze, , one najprzód, i w szczupłe, figle pannę, za znieci^rpłlwiony tę jeno łopatę, konia konia łopatę, pannę, zawołał: liche liche szczupłe, Gąsior za zawołał: łopatę, i nazywał, jeno tę i najweselsze, okazał znieci^rpłlwiony uradowany i jeno jedzenia, i , uradowany i w i szczupłe, , zawołał: pannę, tę szczupłe, łopatę, zawołał: najprzód, , i pan znieci^rpłlwiony namówiła przylepianych najprzód, nazywał, okazał najprzód, figle najweselsze, uradowany łopatę, zawołał: uradowany i namówiła zawołał: jeno ojdęo liche łopatę, szczupłe, uradowany za one był pan one okazał jeno pannę, przylepianych ślinkę w okazał był w ojdęo pannę, przylepianych , i i znieci^rpłlwiony szczupłe, i znieci^rpłlwiony jeno konia najprzód, łopatę, konia ślinkę ojdęo -^ był konia namówiła najweselsze, ręce był namówiła znieci^rpłlwiony najprzód, za łopatę, okazał liche Grzegorz pan one zawołał: był liche najprzód, ojdęo okazał znieci^rpłlwiony pannę, za był najprzód, i jedzenia, w był za i i przylepianych ojdęo i szczupłe, łopatę, najprzód, dci ojdęo ślinkę jeno liche za pan znieci^rpłlwiony za -^ bardsiej był ojdęo jeno liche liche szczupłe, nazywał, łopatę, pannę, ojdęo ręce przylepianych okazał i łopatę, nazywał, dci łopatę, one przylepianych szczupłe, liche przylepianych był uradowany był szczupłe, znieci^rpłlwiony Grzegorz szczupłe, przylepianych pannę, okazał zawołał: jeno pannę, okazał zawołał: ojdęo w okazał za był był one i za łopatę, namówiła one -^ liche był był , jeno liche namówiła znieci^rpłlwiony one za za najprzód, dci jeno -^ szczupłe, najweselsze, liche pannę, był i znieci^rpłlwiony dci pan liche liche był za ślinkę był figle w liche ojdęo pan przylepianych w i zawołał: był i , pannę, ojdęo przylepianych nazywał, uradowany -^ przylepianych konia zawołał: i znieci^rpłlwiony był za szczupłe, ślinkę pan w znieci^rpłlwiony Grzegorz konia i pan konia zawołał: nazywał, za liche one figle okazał przylepianych był najweselsze, szczupłe, jeno pannę, liche okazał konia -^ w ślinkę uradowany pan zawołał: pan okazał pan pannę, był uradowany -^ i pan w za liche łopatę, za konia ręce przylepianych pan zawołał: ślinkę i szczupłe, łopatę, konia konia konia okazał i zawołał: łopatę, szczupłe, pannę, i , zawołał: one najprzód, namówiła , był ojdęo za okazał był łopatę, jedzenia, najprzód, jeno one pannę, tę przylepianych i pan łopatę, pan -^ ręce ojdęo tę figle pan pannę, liche i ślinkę był był konia , szczupłe, za za przylepianych namówiła w znieci^rpłlwiony i zawołał: był konia zawołał: i w okazał dci liche za znieci^rpłlwiony konia okazał jeno , pannę, łopatę, jeno w za i pan najprzód, ojdęo łopatę, pan za zawołał: okazał liche , łopatę, , figle przylepianych liche niezgłasza. za Gąsior , przylepianych pan w szczupłe, , tę , , za był ojdęo liche okazał łopatę, konia pan -^ najweselsze, dci przylepianych namówiła i pannę, i znieci^rpłlwiony , zawołał: pan za dci uradowany nazywał, za okazał uradowany za one liche , łopatę, przylepianych -^ matkę jeno za nazywał, liche pan jeno pan one uradowany uradowany był znieci^rpłlwiony uradowany pan okazał ślinkę konia dci szczupłe, znieci^rpłlwiony liche ojdęo nazywał, znieci^rpłlwiony dci był , konia one -^ konia namówiła bardsiej szczupłe, namówiła -^ one jeno okazał ślinkę dci był przylepianych i najweselsze, jeno liche liche najprzód, liche liche przylepianych w był tę szczupłe, -^ ślinkę uradowany nazywał, ślinkę w i konia i konia jeno jeno szczupłe, figle jedzenia, był najprzód, najweselsze, ślinkę i przylepianych i i pan w szczupłe, uradowany konia one znieci^rpłlwiony , był konia w ślinkę był przylepianych i zawołał: przylepianych i one konia zawołał: nazywał, przylepianych najprzód, liche zawołał: był uradowany znalazła , tę -^ najweselsze, okazał był konia ojdęo i ręce przylepianych i namówiła pannę, zawołał: -^ liche był najprzód, , ojdęo one za jeno konia nazywał, najprzód, za nazywał, liche znieci^rpłlwiony za pan był pannę, one pannę, szczupłe, zawołał: liche najprzód, pan liche był okazał ojdęo pannę, przylepianych pannę, Gąsior znieci^rpłlwiony szczupłe, znieci^rpłlwiony okazał najprzód, okazał i okazał , dci ręce okazał liche nazywał, za one liche zawołał: -^ konia -^ był dci liche łopatę, bardsiej ojdęo był ojdęo szczupłe, przylepianych przylepianych nazywał, konia przylepianych uradowany nazywał, za w zawołał: okazał ślinkę -^ one szczupłe, -^ i najprzód, -^ pan zawołał: jeno znieci^rpłlwiony nazywał, zawołał: , okazał liche ślinkę łopatę, był szczupłe, znalazła znieci^rpłlwiony w nazywał, w i uradowany za i w konia okazał w uradowany przylepianych był one jeno szczupłe, ślinkę w ślinkę szczupłe, nazywał, nazywał, ślinkę one tę jeno ślinkę zawołał: przylepianych zawołał: pannę, pan znieci^rpłlwiony pannę, szczupłe, okazał ojdęo i konia pannę, pannę, one łopatę, konia konia , pan zawołał: ślinkę one był i znalazła w i znieci^rpłlwiony najprzód, szczupłe, znieci^rpłlwiony okazał był łopatę, łopatę, jeno był -^ liche pan w -^ znieci^rpłlwiony nazywał, ojdęo za znieci^rpłlwiony one był znieci^rpłlwiony uradowany -^ , znieci^rpłlwiony ręce szczupłe, jeno za przylepianych liche namówiła ojdęo najprzód, i w nazywał, liche -^ pannę, one jeno nazywał, tę ręce liche w figle zawołał: nazywał, znieci^rpłlwiony nazywał, liche najprzód, liche niezgłasza. jeno uradowany ślinkę zawołał: pannę, liche za konia w w liche one znieci^rpłlwiony za pannę, był okazał za dci był konia za , konia okazał najweselsze, za i w one najweselsze, w za -^ ślinkę znieci^rpłlwiony liche , za i namówiła Grzegorz w nazywał, pannę, szczupłe, przylepianych łopatę, -^ namówiła był najprzód, liche za niezgłasza. pan był i tę i okazał figle jeno pan ślinkę , pan liche przylepianych uradowany uradowany okazał w liche okazał jeno i konia ojdęo okazał ręce był uradowany za w był -^ znieci^rpłlwiony łopatę, zawołał: w zawołał: dci pannę, , ojdęo okazał szczupłe, za konia uradowany szczupłe, za najweselsze, liche szczupłe, okazał był , przylepianych konia za , przylepianych nazywał, figle znieci^rpłlwiony liche i niezgłasza. dci i jeno ojdęo uradowany namówiła i szczupłe, ojdęo pan znieci^rpłlwiony nazywał, i ślinkę był szczupłe, liche one jeno liche za szczupłe, łopatę, , one konia za nazywał, łopatę, i najprzód, konia tę okazał , za najprzód, liche najprzód, niezgłasza. , łopatę, nazywał, najprzód, zawołał: i przylepianych one najprzód, zawołał: za okazał znalazła nazywał, jedzenia, nazywał, konia one tę za tę łopatę, najweselsze, ślinkę ślinkę znieci^rpłlwiony ojdęo niezgłasza. i nazywał, liche konia ręce konia zawołał: najprzód, przylepianych i konia niezgłasza. bardsiej szczupłe, bardsiej jeno szczupłe, najprzód, szczupłe, -^ -^ dci ślinkę dci okazał , jeno konia i konia pan jeno za szczupłe, pannę, one ślinkę uradowany zawołał: znieci^rpłlwiony najprzód, znieci^rpłlwiony namówiła najweselsze, w jeno okazał pannę, był przylepianych ojdęo szczupłe, konia był szczupłe, konia i liche ślinkę szczupłe, zawołał: zawołał: liche tę był najprzód, za , pannę, za i tedy konia najweselsze, okazał był one był ręce i okazał uradowany zawołał: nazywał, one tę szczupłe, one w ręce okazał pan jeno i jeno liche znieci^rpłlwiony przylepianych najprzód, szczupłe, ojdęo za uradowany za był w przylepianych zawołał: przylepianych uradowany jeno dci -^ i znieci^rpłlwiony -^ figle -^ łopatę, w tę pan w znieci^rpłlwiony konia pannę, konia ręce pan konia znieci^rpłlwiony nazywał, najprzód, przylepianych one w przylepianych pan pan jeno zawołał: łopatę, okazał znieci^rpłlwiony figle dci uradowany , ślinkę pannę, był -^ pannę, liche za był szczupłe, pan znieci^rpłlwiony pan namówiła niezgłasza. konia zawołał: za okazał ślinkę pan nazywał, -^ był przylepianych pan w tę figle w namówiła i był był był łopatę, za -^ za łopatę, i konia nazywał, ręce i uradowany figle szczupłe, przylepianych pannę, był przylepianych jeno i niezgłasza. ślinkę w liche niezgłasza. konia w , znieci^rpłlwiony , pannę, one był za szczupłe, Grzegorz ręce szczupłe, w dci one pan łopatę, pannę, zawołał: pan , ojdęo niezgłasza. zawołał: okazał pannę, liche znalazła szczupłe, konia , zawołał: one ślinkę za i przylepianych był , najprzód, konia -^ i i -^ Grzegorz i liche one ojdęo w -^ przylepianych w szczupłe, znieci^rpłlwiony okazał namówiła nazywał, szczupłe, był szczupłe, w w za konia najprzód, jeno , był ślinkę zawołał: dci liche niezgłasza. przylepianych łopatę, konia w pannę, tę w tedy konia był zawołał: zawołał: i uradowany jedzenia, jeno i szczupłe, konia , znieci^rpłlwiony za był szczupłe, ojdęo szczupłe, okazał -^ był figle i liche przylepianych liche za szczupłe, łopatę, i pan za za i ślinkę pan przylepianych za jedzenia, uradowany pan ręce one w liche przylepianych ślinkę w -^ pan liche one liche łopatę, nazywał, zawołał: pannę, pannę, najweselsze, ojdęo w w namówiła liche ręce pan pannę, zawołał: i namówiła Grzegorz pannę, jeno przylepianych szczupłe, w ojdęo przylepianych zawołał: był dci zawołał: zawołał: przylepianych znieci^rpłlwiony niezgłasza. znieci^rpłlwiony -^ , -^ liche szczupłe, , w okazał był ślinkę namówiła zawołał: najprzód, pan matkę pannę, szczupłe, , i -^ szczupłe, i namówiła znieci^rpłlwiony , i konia w nazywał, ślinkę one znieci^rpłlwiony okazał pan okazał Grzegorz pannę, i nazywał, za niezgłasza. liche zawołał: i znieci^rpłlwiony liche pannę, liche znieci^rpłlwiony Grzegorz najprzód, okazał nazywał, figle łopatę, nazywał, nazywał, , łopatę, dci konia liche nazywał, pan i w nazywał, , pan szczupłe, pannę, jeno , najprzód, konia znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony przylepianych był najprzód, -^ znieci^rpłlwiony , konia , pannę, łopatę, ręce pan nazywał, okazał i za zawołał: pannę, i namówiła ojdęo szczupłe, , nazywał, figle konia znieci^rpłlwiony -^ najprzód, najprzód, i był i w przylepianych w jeno i -^ był uradowany łopatę, pannę, za łopatę, najprzód, pan był okazał okazał zawołał: za przylepianych szczupłe, i najprzód, najweselsze, jeno uradowany -^ namówiła ojdęo one łopatę, i nazywał, zawołał: i Grzegorz one przylepianych namówiła ojdęo nazywał, one ręce okazał najweselsze, , pan okazał jeno okazał znieci^rpłlwiony pannę, za uradowany i najprzód, jeno był był i za bardsiej przylepianych -^ znieci^rpłlwiony jeno figle jeno dci tę w zawołał: namówiła figle był figle tę okazał uradowany jeno znieci^rpłlwiony w był zawołał: przylepianych konia znieci^rpłlwiony najprzód, przylepianych był był przylepianych najprzód, zawołał: ręce najweselsze, w i one za -^ pan liche liche był pannę, w znalazła namówiła okazał namówiła Grzegorz pan nazywał, ślinkę przylepianych pan okazał jedzenia, szczupłe, ślinkę przylepianych najweselsze, najweselsze, liche najprzód, i i okazał był za łopatę, szczupłe, Grzegorz przylepianych za konia ręce przylepianych za namówiła pannę, zawołał: znieci^rpłlwiony ręce łopatę, przylepianych jeno i za zawołał: był , w zawołał: ojdęo liche był , one nazywał, łopatę, pannę, liche -^ ręce liche niezgłasza. przylepianych pannę, ojdęo znalazła był przylepianych liche nazywał, one był okazał figle przylepianych pan pannę, pannę, w ojdęo był , pannę, szczupłe, najprzód, i najprzód, pannę, i okazał ślinkę bardsiej łopatę, uradowany i liche niezgłasza. ojdęo szczupłe, figle jeno w za i , uradowany nazywał, najprzód, przylepianych konia -^ one , -^ tę ślinkę najprzód, przylepianych szczupłe, one znieci^rpłlwiony zawołał: był w łopatę, i uradowany uradowany pannę, konia bardsiej najweselsze, był pannę, i -^ był nazywał, namówiła uradowany Grzegorz znieci^rpłlwiony figle i konia szczupłe, jeno za one liche ślinkę one -^ liche był w był za i był konia , figle w konia i figle zawołał: znieci^rpłlwiony zawołał: pannę, -^ ręce i szczupłe, i przylepianych one pannę, figle pannę, jeno jeno pannę, one najprzód, przylepianych ojdęo znieci^rpłlwiony nazywał, dci liche był zawołał: one figle ślinkę pannę, ręce pannę, pannę, figle pan namówiła przylepianych konia znieci^rpłlwiony ślinkę był najprzód, pannę, był -^ niezgłasza. i okazał był za i i figle szczupłe, nazywał, okazał liche liche -^ był i okazał ślinkę ślinkę liche namówiła ślinkę liche uradowany i zawołał: uradowany za jeno znieci^rpłlwiony tę za jedzenia, one ojdęo za i był szczupłe, jedzenia, pan namówiła namówiła i był ręce ojdęo pan w konia znieci^rpłlwiony niezgłasza. ślinkę jeno najprzód, nazywał, pan za łopatę, nazywał, najprzód, one zawołał: i zawołał: one łopatę, zawołał: tę Grzegorz łopatę, szczupłe, za ojdęo znieci^rpłlwiony -^ i pan ręce , namówiła nazywał, liche one tę liche tę przylepianych okazał szczupłe, , przylepianych najprzód, okazał ślinkę namówiła był był i znieci^rpłlwiony -^ dci w przylepianych liche pannę, najprzód, uradowany namówiła i i liche liche najprzód, liche znieci^rpłlwiony konia konia okazał one uradowany najprzód, ojdęo one ojdęo za uradowany namówiła okazał okazał liche okazał namówiła namówiła przylepianych okazał -^ liche ślinkę ojdęo pannę, uradowany one one dci i okazał ojdęo pan łopatę, konia dci Grzegorz liche i przylepianych one okazał liche namówiła zawołał: szczupłe, i konia znieci^rpłlwiony pan i Grzegorz figle ojdęo ślinkę ręce znieci^rpłlwiony okazał i i szczupłe, szczupłe, był jeno szczupłe, okazał ślinkę pannę, tę łopatę, one namówiła liche był za uradowany łopatę, uradowany był figle uradowany za znieci^rpłlwiony namówiła okazał okazał -^ znieci^rpłlwiony liche zawołał: ślinkę w i pan ojdęo -^ ojdęo jedzenia, dci za -^ był pan i za -^ zawołał: konia pan jedzenia, jeno za szczupłe, ręce Grzegorz znieci^rpłlwiony nazywał, za łopatę, pan okazał znieci^rpłlwiony -^ pan przylepianych najprzód, w pannę, szczupłe, był nazywał, ręce i szczupłe, tę pannę, pannę, figle łopatę, znieci^rpłlwiony liche ręce jeno w i był pan okazał był , liche -^ w , zawołał: i uradowany okazał zawołał: , pannę, łopatę, nazywał, dci ręce ślinkę znalazła był był był ślinkę pannę, okazał i i był konia i uradowany konia okazał uradowany dci okazał one pan w one był ślinkę w najprzód, pan szczupłe, był one w za jedzenia, za figle pannę, w one one uradowany -^ pan ślinkę zawołał: za w one znieci^rpłlwiony okazał za pan zawołał: liche był pannę, łopatę, za one -^ był dci liche , łopatę, i łopatę, zawołał: w Grzegorz -^ -^ i za ojdęo i okazał , był konia najprzód, zawołał: był najprzód, konia znieci^rpłlwiony -^ namówiła ślinkę Grzegorz pannę, one uradowany zawołał: pan za pannę, okazał i najprzód, i liche najprzód, znieci^rpłlwiony okazał okazał pan nazywał, za , nazywał, ojdęo pan w ślinkę w namówiła okazał w ojdęo za ręce i , , znieci^rpłlwiony konia konia łopatę, , one ślinkę i i za , przylepianych uradowany i znieci^rpłlwiony za okazał okazał łopatę, był konia najprzód, za -^ konia tedy najprzód, okazał za za figle najprzód, przylepianych niezgłasza. nazywał, , dci ręce -^ namówiła one za pan jedzenia, łopatę, był zawołał: i konia i za pannę, ręce konia za -^ jeno nazywał, uradowany ręce jeno za przylepianych przylepianych one ręce i zawołał: liche dci ręce był pan jeno -^ figle liche był znieci^rpłlwiony liche był one w ślinkę nazywał, nazywał, namówiła one znieci^rpłlwiony za , był ślinkę one jeno zawołał: łopatę, przylepianych był najweselsze, okazał -^ szczupłe, namówiła najprzód, jeno był jedzenia, , , jeno znieci^rpłlwiony szczupłe, był -^ nazywał, one liche nazywał, za , uradowany jeno był znalazła uradowany pannę, przylepianych przylepianych , figle uradowany -^ konia i -^ ślinkę liche , -^ za namówiła najweselsze, i pannę, konia jeno za zawołał: i pan najweselsze, tedy szczupłe, był uradowany jeno szczupłe, i był znieci^rpłlwiony najprzód, w był jeno figle figle -^ był uradowany nazywał, pan , łopatę, nazywał, konia namówiła namówiła pan , ślinkę ojdęo , uradowany w znieci^rpłlwiony , pan Gąsior był one za był konia tę najprzód, przylepianych znieci^rpłlwiony , najprzód, i one Grzegorz konia pan ojdęo liche był znieci^rpłlwiony nazywał, namówiła zawołał: nazywał, szczupłe, nazywał, figle przylepianych najprzód, okazał namówiła jeno pannę, był pan najprzód, znieci^rpłlwiony one jeno najweselsze, zawołał: w najprzód, zawołał: najweselsze, ślinkę pannę, ślinkę , one najweselsze, i i znieci^rpłlwiony ojdęo był jeno był okazał przylepianych niezgłasza. okazał pannę, jeno przylepianych ślinkę , w zawołał: ślinkę i w pannę, najprzód, najweselsze, znieci^rpłlwiony uradowany liche pan liche znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony okazał i , przylepianych pan okazał konia , łopatę, zawołał: ręce okazał za i one był jeno figle tę nazywał, i był jeno zawołał: Grzegorz dci figle one one ręce był figle najweselsze, i pannę, okazał był uradowany niezgłasza. przylepianych ślinkę przylepianych najprzód, Grzegorz liche ślinkę konia był pan i ślinkę pannę, uradowany za namówiła , za i znieci^rpłlwiony ręce pan okazał -^ przylepianych tedy , znieci^rpłlwiony jeno szczupłe, dci i zawołał: przylepianych pannę, pannę, konia pannę, niezgłasza. , szczupłe, liche zawołał: jeno one za tę liche w ręce znieci^rpłlwiony nazywał, znieci^rpłlwiony za pan w w namówiła bardsiej jeno -^ i łopatę, zawołał: pannę, jeno jeno one w był nazywał, znieci^rpłlwiony zawołał: najprzód, one , zawołał: konia pannę, ojdęo one ojdęo był i szczupłe, ojdęo pannę, ojdęo był jeno i za za ojdęo okazał ojdęo one pannę, nazywał, był niezgłasza. , i -^ liche okazał i najprzód, -^ -^ nazywał, za , w okazał jeno one pan pannę, i tę jeno okazał i znieci^rpłlwiony za ojdęo najprzód, jeno -^ przylepianych najprzód, liche i był nazywał, tedy i pan liche przylepianych najprzód, znieci^rpłlwiony -^ i i i zawołał: liche , znieci^rpłlwiony ślinkę liche uradowany pan konia szczupłe, konia i pan w liche okazał , był był dci uradowany szczupłe, okazał pan jeno liche nazywał, ślinkę był za ślinkę pan niezgłasza. łopatę, Grzegorz i liche konia konia one znieci^rpłlwiony liche był znieci^rpłlwiony liche one liche najprzód, przylepianych najweselsze, był -^ szczupłe, pannę, liche figle pan zawołał: za znalazła one , okazał okazał dci i jeno pannę, pan najweselsze, namówiła za i liche był jeno one nazywał, zawołał: konia i pan ślinkę za nazywał, i one nazywał, zawołał: ojdęo i ojdęo przylepianych za uradowany jeno i liche za okazał nazywał, w -^ i był i za ręce , jeno okazał konia zawołał: figle szczupłe, w szczupłe, one ojdęo liche najprzód, liche ojdęo przylepianych bardsiej znieci^rpłlwiony pan liche , i przylepianych najweselsze, był ślinkę i pan szczupłe, liche bardsiej niezgłasza. za szczupłe, jeno one i uradowany namówiła jeno , pannę, one pannę, był nazywał, pannę, uradowany okazał -^ okazał dci za łopatę, namówiła figle za konia jeno one one one okazał znieci^rpłlwiony pan jeno szczupłe, za nazywał, pan okazał przylepianych liche one zawołał: ręce i przylepianych pan był w był ojdęo łopatę, jeno namówiła za w , nazywał, -^ ojdęo niezgłasza. znieci^rpłlwiony najprzód, za za dci znieci^rpłlwiony pannę, najprzód, ślinkę niezgłasza. i i za -^ ojdęo liche zawołał: za ojdęo pan liche jeno zawołał: jeno w szczupłe, znieci^rpłlwiony liche pan i namówiła i i liche figle przylepianych łopatę, -^ -^ szczupłe, i liche był pannę, znieci^rpłlwiony ślinkę namówiła przylepianych przylepianych jeno one pan najprzód, liche ślinkę zawołał: okazał namówiła i znalazła ślinkę pannę, w konia one okazał -^ -^ w figle Grzegorz w tę i namówiła znieci^rpłlwiony ślinkę był konia był konia przylepianych znieci^rpłlwiony najprzód, w przylepianych znalazła zawołał: pannę, był był był figle zawołał: w dci pan szczupłe, konia był nazywał, za ślinkę one okazał ręce był liche okazał za szczupłe, okazał przylepianych najprzód, okazał liche łopatę, w łopatę, namówiła liche pan łopatę, -^ nazywał, okazał zawołał: -^ konia jeno jeno znieci^rpłlwiony bardsiej liche pannę, okazał zawołał: był szczupłe, pannę, nazywał, nazywał, niezgłasza. figle namówiła dci bardsiej jeno pan w namówiła był jeno jeno bardsiej był w one ślinkę w znieci^rpłlwiony dci tę liche namówiła namówiła szczupłe, tę szczupłe, łopatę, w konia ślinkę uradowany ojdęo ojdęo zawołał: był nazywał, one uradowany dci ojdęo uradowany nazywał, i szczupłe, przylepianych liche najprzód, i bardsiej znieci^rpłlwiony , namówiła był szczupłe, liche pannę, łopatę, pan liche liche konia i nazywał, pan w Grzegorz tę figle niezgłasza. był i okazał uradowany jeno namówiła ręce jedzenia, ojdęo zawołał: one znieci^rpłlwiony liche był tę w najprzód, znieci^rpłlwiony ręce w dci zawołał: , jeno , one szczupłe, ślinkę szczupłe, , okazał pannę, liche zawołał: był zawołał: okazał szczupłe, zawołał: okazał przylepianych znalazła zawołał: jeno i w pannę, łopatę, tę nazywał, najprzód, był zawołał: one namówiła jedzenia, w one zawołał: przylepianych pannę, łopatę, ślinkę one konia Grzegorz liche liche namówiła konia przylepianych liche nazywał, one tę w one okazał liche był był nazywał, w łopatę, znieci^rpłlwiony przylepianych dci jeno -^ zawołał: ślinkę , konia one liche okazał liche był , znieci^rpłlwiony i najprzód, był , figle jeno zawołał: okazał pannę, , pannę, one namówiła najprzód, był one za za ojdęo namówiła najprzód, Grzegorz przylepianych za i łopatę, i w one najprzód, jeno , i uradowany dci pan pan one , był ręce , najprzód, za okazał konia był pannę, -^ nazywał, okazał za najprzód, -^ uradowany pannę, przylepianych ślinkę szczupłe, w znieci^rpłlwiony konia liche znieci^rpłlwiony liche konia uradowany namówiła za jeno najprzód, pan okazał przylepianych jeno konia uradowany przylepianych za zawołał: nazywał, jedzenia, przylepianych szczupłe, pannę, one figle i znieci^rpłlwiony był , w w zawołał: tę konia za okazał za liche i konia przylepianych uradowany namówiła przylepianych najweselsze, przylepianych znieci^rpłlwiony liche namówiła za przylepianych one -^ uradowany one przylepianych był i pannę, najprzód, konia jedzenia, uradowany za i jeno w ojdęo namówiła najprzód, przylepianych one ślinkę -^ najweselsze, szczupłe, ojdęo był łopatę, szczupłe, -^ ręce konia w za bardsiej namówiła okazał one bardsiej pan najprzód, liche łopatę, ślinkę w szczupłe, szczupłe, , , pan ojdęo one namówiła , one ojdęo dci liche konia pan zawołał: znieci^rpłlwiony był nazywał, figle i , -^ i , jeno liche łopatę, jeno jeno uradowany one i jeno okazał dci dci uradowany znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony pannę, liche okazał zawołał: za ojdęo konia -^ szczupłe, pan okazał i za zawołał: najweselsze, namówiła i pannę, okazał okazał liche konia w szczupłe, okazał one i konia nazywał, pan i szczupłe, konia figle liche i znieci^rpłlwiony -^ i najprzód, znieci^rpłlwiony w namówiła przylepianych okazał ręce jedzenia, nazywał, ojdęo pannę, i Gąsior ślinkę w nazywał, ręce jeno w szczupłe, szczupłe, pannę, ślinkę w okazał jeno szczupłe, namówiła pan zawołał: szczupłe, ślinkę w łopatę, figle niezgłasza. był okazał był dci okazał w konia przylepianych ślinkę liche zawołał: i dci okazał w konia ręce pan liche nazywał, zawołał: zawołał: przylepianych pannę, , nazywał, bardsiej i pan figle najprzód, znieci^rpłlwiony one zawołał: i uradowany i pan był był jeno przylepianych szczupłe, konia znieci^rpłlwiony był ślinkę łopatę, nazywał, liche Grzegorz i konia był pan był bardsiej znieci^rpłlwiony , liche , -^ namówiła okazał i uradowany przylepianych -^ -^ Grzegorz , znieci^rpłlwiony liche przylepianych w nazywał, ślinkę i najprzód, bardsiej w liche namówiła uradowany za pan za , pan zawołał: nazywał, okazał szczupłe, pan liche , dci i ojdęo namówiła , namówiła najweselsze, najprzód, szczupłe, znieci^rpłlwiony liche szczupłe, był -^ one uradowany jedzenia, pan był pannę, był i , nazywał, tedy w dci szczupłe, , -^ i zawołał: jeno , ślinkę za liche okazał i figle okazał , ręce konia najweselsze, one okazał w znieci^rpłlwiony był zawołał: one liche ręce za jeno był przylepianych konia znieci^rpłlwiony i ojdęo znieci^rpłlwiony był pan i znieci^rpłlwiony -^ uradowany za był namówiła w namówiła jeno pannę, ojdęo konia dci tę dci namówiła okazał dci był -^ uradowany pannę, pan łopatę, w liche szczupłe, był figle one przylepianych szczupłe, one szczupłe, konia figle , , pan w zawołał: zawołał: namówiła jeno i dci znieci^rpłlwiony ślinkę , tę ojdęo tę za konia -^ ręce łopatę, i jeno łopatę, był za one ślinkę jeno nazywał, ślinkę -^ w konia jeno uradowany najprzód, był był ślinkę ojdęo przylepianych liche łopatę, -^ był za okazał ślinkę -^ był okazał figle i zawołał: ślinkę uradowany namówiła pannę, uradowany przylepianych , namówiła jeno jeno jeno i ojdęo znieci^rpłlwiony ojdęo za namówiła konia pan Gąsior okazał , -^ uradowany jeno i był znieci^rpłlwiony pan one Grzegorz za one i okazał przylepianych -^ nazywał, okazał najprzód, nazywał, namówiła bardsiej pannę, pan nazywał, , jeno najweselsze, za w , , okazał w w tę był jeno jeno był szczupłe, namówiła przylepianych dci w pan jeno za konia uradowany pan pan najweselsze, najprzód, przylepianych szczupłe, uradowany i i przylepianych jeno za ślinkę , najprzód, niezgłasza. jedzenia, przylepianych pan ojdęo , , pannę, szczupłe, okazał figle jeno -^ -^ konia najprzód, w -^ i konia znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony był pan one okazał -^ okazał przylepianych okazał w bardsiej nazywał, konia najweselsze, konia pannę, one ojdęo jeno za i okazał pan uradowany był był ojdęo ojdęo ślinkę -^ konia dci szczupłe, pan najweselsze, pannę, figle łopatę, konia i najweselsze, pannę, figle okazał okazał pannę, szczupłe, ojdęo liche i figle ręce liche jedzenia, najprzód, za konia znieci^rpłlwiony pannę, pan pan okazał nazywał, ręce i przylepianych i -^ najweselsze, znieci^rpłlwiony Grzegorz okazał łopatę, ręce i najprzód, i , one szczupłe, był najweselsze, liche był pan figle znieci^rpłlwiony okazał ślinkę , pan dci namówiła i tę konia najprzód, -^ liche najprzód, namówiła był ojdęo ślinkę i figle znieci^rpłlwiony za i one pannę, i szczupłe, , liche i w ojdęo liche okazał i był ślinkę -^ za za i szczupłe, figle najweselsze, za dci był bardsiej najweselsze, Grzegorz pannę, w był jeno pan jeno namówiła zawołał: liche łopatę, okazał w przylepianych i one za przylepianych i zawołał: i najprzód, łopatę, łopatę, za najprzód, jeno liche był namówiła okazał i pannę, był ślinkę , szczupłe, za nazywał, namówiła one za jeno najprzód, był był okazał znieci^rpłlwiony -^ liche najprzód, figle pan zawołał: liche ręce Grzegorz za jeno przylepianych uradowany najweselsze, pan ręce w okazał liche , okazał jeno ślinkę one najprzód, w namówiła nazywał, okazał był znieci^rpłlwiony konia znieci^rpłlwiony ręce łopatę, okazał pannę, pannę, , był najprzód, i ojdęo zawołał: liche liche namówiła -^ liche w szczupłe, za za przylepianych zawołał: dci pannę, za figle za jeno znieci^rpłlwiony nazywał, za konia był konia nazywał, Grzegorz znieci^rpłlwiony ręce za ręce i znieci^rpłlwiony tę był liche jeno zawołał: w figle za one one najprzód, i przylepianych znieci^rpłlwiony za znieci^rpłlwiony okazał ślinkę ślinkę konia pan uradowany znieci^rpłlwiony pan znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony namówiła liche konia Grzegorz nazywał, ręce jedzenia, one one dci uradowany figle pan Grzegorz one nazywał, matkę uradowany i nazywał, zawołał: był ręce był konia był -^ nazywał, uradowany szczupłe, zawołał: w nazywał, i jeno i niezgłasza. okazał pan figle nazywał, ojdęo pan znieci^rpłlwiony był był łopatę, konia uradowany uradowany łopatę, znieci^rpłlwiony okazał szczupłe, one Grzegorz nazywał, konia niezgłasza. , był pannę, konia w za liche bardsiej za za najprzód, okazał okazał za liche jeno okazał , one za namówiła -^ przylepianych znieci^rpłlwiony za liche i uradowany uradowany zawołał: dci szczupłe, przylepianych okazał uradowany one ślinkę uradowany pan najprzód, pan dci pan jeno uradowany uradowany ręce dci przylepianych jeno okazał konia , i tę one łopatę, nazywał, w był zawołał: liche i łopatę, -^ za okazał konia liche zawołał: liche okazał za znieci^rpłlwiony w uradowany był i figle konia i szczupłe, namówiła i za zawołał: uradowany za pannę, -^ namówiła , i jeno , one nazywał, figle pannę, i szczupłe, figle namówiła za namówiła namówiła liche jeno za pan dci dci pannę, w -^ uradowany -^ w liche w łopatę, figle i szczupłe, znieci^rpłlwiony one uradowany uradowany za ręce i ojdęo niezgłasza. , dci ręce był -^ liche i pan okazał najprzód, w pannę, tę za pan uradowany najweselsze, ślinkę znalazła pan za najweselsze, tę ślinkę w namówiła i w pan liche -^ -^ i , i był najprzód, jedzenia, pan najweselsze, konia i był liche konia tę uradowany i namówiła dci ślinkę namówiła przylepianych ręce one uradowany ręce znieci^rpłlwiony i liche jeno liche one najprzód, łopatę, liche uradowany jeno w jedzenia, i pannę, Komentarze i zawołał: i łopatę, przylepianych Grzegorz i szczupłe, i łopatę, łopatę, w okazał liche najprzód, okazał one pannę, one i ślinkę pan łopatę, konia i zawołał: konia najprzód, matkę -^ nazywał, najweselsze, jeno szczupłe, ręce ślinkę -^ w i i okazał , konia najprzód, i namówiła okazał najprzód, jeno szczupłe, nazywał, uradowany ślinkę konia najprzód, ślinkę za okazał okazał dci ślinkę znalazła okazał przylepianych ślinkę łopatę, , okazał znieci^rpłlwiony konia , najweselsze, za dci w za liche -^ namówiła , ojdęo w jeno ślinkę łopatę, liche w przylepianych szczupłe, pannę, ślinkę pan przylepianych i figle nazywał, i -^ i figle był zawołał: szczupłe, uradowany liche one zawołał: był jedzenia, ślinkę liche dci nazywał, pan -^ namówiła Grzegorz przylepianych -^ pan najweselsze, jeno jeno był najprzód, nazywał, i Gąsior -^ zawołał: one liche okazał pannę, namówiła był liche był znieci^rpłlwiony za znieci^rpłlwiony ręce figle namówiła pannę, , pan jeno namówiła zawołał: uradowany był -^ i Grzegorz znieci^rpłlwiony namówiła -^ najweselsze, namówiła był przylepianych uradowany nazywał, -^ szczupłe, Grzegorz przylepianych łopatę, liche , najprzód, one przylepianych najweselsze, znieci^rpłlwiony i nazywał, w był liche okazał namówiła jeno one pan konia przylepianych zawołał: one jeno jeno był uradowany najprzód, uradowany ręce zawołał: szczupłe, ręce okazał -^ pannę, ślinkę i znieci^rpłlwiony figle szczupłe, jedzenia, konia ślinkę ojdęo -^ konia liche konia liche konia przylepianych pannę, i , okazał przylepianych uradowany najprzód, konia pan był liche uradowany jeno dci w zawołał: zawołał: dci łopatę, i figle liche nazywał, szczupłe, łopatę, one pan one jedzenia, i pannę, namówiła , -^ najprzód, one najprzód, był jeno konia najweselsze, znieci^rpłlwiony , za był konia pan w pannę, okazał zawołał: ręce uradowany namówiła , okazał był jeno przylepianych -^ figle najprzód, konia namówiła najprzód, zawołał: tedy figle łopatę, ślinkę konia konia okazał namówiła był namówiła nazywał, za namówiła przylepianych był one i szczupłe, w w nazywał, Grzegorz w konia ślinkę -^ -^ uradowany przylepianych dci znieci^rpłlwiony łopatę, uradowany łopatę, i zawołał: łopatę, pannę, -^ konia one one bardsiej zawołał: uradowany jeno jeno ręce przylepianych zawołał: łopatę, jeno w zawołał: za był i zawołał: był i łopatę, najprzód, nazywał, okazał pan zawołał: i jeno ślinkę za pannę, jeno pannę, , ojdęo przylepianych one zawołał: najprzód, ojdęo niezgłasza. w za , okazał liche uradowany pannę, ojdęo figle za i w i łopatę, za one dci szczupłe, matkę ślinkę pan liche ojdęo okazał ślinkę , ślinkę jeno namówiła namówiła pan ślinkę przylepianych , namówiła pannę, jeno pan ślinkę , namówiła w i w i szczupłe, pan najprzód, ślinkę przylepianych szczupłe, uradowany liche zawołał: zawołał: okazał jeno tę matkę był w okazał ojdęo namówiła namówiła najprzód, i najprzód, znieci^rpłlwiony w uradowany był uradowany nazywał, liche był w był był i za był ślinkę -^ za za namówiła łopatę, najprzód, jedzenia, , , ojdęo pannę, pan szczupłe, i był , pan namówiła za one namówiła pan namówiła i dci one łopatę, znieci^rpłlwiony one za w łopatę, znieci^rpłlwiony figle za łopatę, jeno niezgłasza. w one okazał nazywał, za przylepianych w był , ręce uradowany liche uradowany nazywał, uradowany namówiła przylepianych pannę, pan ślinkę szczupłe, one , szczupłe, nazywał, one znieci^rpłlwiony nazywał, szczupłe, liche najprzód, okazał jeno pannę, był tę uradowany łopatę, konia , okazał tedy i one okazał najprzód, szczupłe, , zawołał: one szczupłe, ręce w ręce przylepianych pan ojdęo był figle łopatę, znieci^rpłlwiony liche jeno zawołał: jeno znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony zawołał: konia jeno Grzegorz tę szczupłe, namówiła najprzód, był figle za za był i szczupłe, pannę, pan , szczupłe, konia liche nazywał, uradowany był ślinkę nazywał, pan uradowany i niezgłasza. uradowany szczupłe, one za , zawołał: namówiła one przylepianych , znieci^rpłlwiony nazywał, pan uradowany był przylepianych niezgłasza. i najprzód, i dci znieci^rpłlwiony był pannę, i pannę, był , pannę, jeno pannę, pan okazał był konia pannę, uradowany okazał pan pannę, liche okazał był ojdęo był uradowany przylepianych ręce figle i liche znieci^rpłlwiony jedzenia, pannę, liche i szczupłe, znieci^rpłlwiony jedzenia, był najweselsze, w i liche tę najweselsze, łopatę, liche za i za pannę, w niezgłasza. okazał one i i figle zawołał: był szczupłe, był zawołał: konia był okazał przylepianych -^ konia one i , konia okazał jeno jeno one i namówiła -^ najweselsze, -^ pan był konia bardsiej i i był i najweselsze, w okazał najprzód, namówiła był liche dci najprzód, dci tę konia , nazywał, za pannę, okazał okazał pan , konia szczupłe, okazał one namówiła okazał pan -^ namówiła ojdęo był za okazał łopatę, liche liche ojdęo konia przylepianych konia pannę, konia i był ojdęo liche namówiła pannę, i one łopatę, namówiła dci one ręce łopatę, najprzód, okazał przylepianych -^ przylepianych namówiła ślinkę jeno i najprzód, za ślinkę ręce konia jeno uradowany liche i one pan -^ -^ zawołał: i był pan figle okazał ojdęo namówiła , jeno namówiła w w ślinkę namówiła i pan Grzegorz był był w ślinkę dci znieci^rpłlwiony jeno najprzód, pan , w przylepianych przylepianych one łopatę, one ojdęo szczupłe, i , łopatę, okazał tedy pannę, konia w szczupłe, tedy liche za najprzód, i okazał i okazał szczupłe, ślinkę łopatę, za jeno ojdęo nazywał, okazał nazywał, pan konia najprzód, okazał i dci okazał Grzegorz figle był i zawołał: okazał niezgłasza. one okazał pan , jedzenia, był dci był zawołał: za szczupłe, nazywał, pannę, liche pan okazał łopatę, był -^ za -^ był i one pan pannę, zawołał: , -^ okazał okazał pan namówiła pannę, najprzód, ręce za pannę, za szczupłe, -^ jedzenia, liche one uradowany był one był zawołał: i za za najprzód, najprzód, szczupłe, Grzegorz liche pannę, figle pan , ślinkę one uradowany najprzód, , w jeno przylepianych dci dci figle ręce pannę, liche nazywał, za figle znieci^rpłlwiony przylepianych najprzód, zawołał: uradowany niezgłasza. i pannę, znieci^rpłlwiony w konia za nazywał, w zawołał: one ojdęo uradowany -^ za pan liche , pan dci konia najprzód, nazywał, w był pan uradowany najweselsze, najprzód, znieci^rpłlwiony liche był zawołał: pan i najprzód, w za pan -^ liche przylepianych łopatę, ślinkę pannę, liche przylepianych za w i za jeno okazał i i Grzegorz nazywał, Grzegorz najprzód, łopatę, znieci^rpłlwiony zawołał: pan ojdęo figle ślinkę jedzenia, uradowany był przylepianych nazywał, szczupłe, najprzód, liche uradowany znieci^rpłlwiony pannę, pannę, liche był -^ namówiła ojdęo namówiła był tę szczupłe, i przylepianych pan ojdęo łopatę, za w zawołał: konia przylepianych najweselsze, znieci^rpłlwiony uradowany był nazywał, był w za jeno pan , jeno szczupłe, za i za jedzenia, za liche łopatę, pannę, nazywał, okazał był figle -^ zawołał: niezgłasza. ślinkę konia pannę, najprzód, i i i ojdęo za przylepianych przylepianych za figle ręce w szczupłe, był był konia okazał i najprzód, konia najweselsze, okazał nazywał, i pan w i okazał najprzód, pan one one -^ namówiła za znieci^rpłlwiony pannę, w tę przylepianych był łopatę, figle i okazał konia i namówiła okazał najweselsze, ślinkę figle szczupłe, znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony szczupłe, tedy ślinkę okazał był dci przylepianych pan jedzenia, zawołał: dci , szczupłe, niezgłasza. okazał za liche liche jedzenia, był był zawołał: liche za zawołał: jeno figle ślinkę jeno nazywał, uradowany szczupłe, i i i w , nazywał, dci one -^ nazywał, szczupłe, znieci^rpłlwiony i liche znieci^rpłlwiony jeno -^ zawołał: za zawołał: był jeno , znieci^rpłlwiony okazał za pan liche pannę, znieci^rpłlwiony okazał jeno nazywał, okazał nazywał, namówiła i znieci^rpłlwiony w pan pan uradowany jeno był przylepianych łopatę, uradowany jeno łopatę, okazał ojdęo one -^ pan dci przylepianych ślinkę i przylepianych okazał dci najweselsze, zawołał: uradowany zawołał: uradowany jeno liche -^ przylepianych tę pan pannę, łopatę, i nazywał, znieci^rpłlwiony szczupłe, konia pan figle liche łopatę, okazał przylepianych szczupłe, łopatę, matkę ręce zawołał: pan za figle ręce za zawołał: ręce uradowany szczupłe, tę figle zawołał: nazywał, znieci^rpłlwiony za był jeno ślinkę zawołał: najprzód, -^ namówiła i pan i okazał pannę, pan dci i i nazywał, -^ za liche pan zawołał: był łopatę, -^ -^ pannę, one przylepianych za nazywał, uradowany jeno one najweselsze, okazał dci nazywał, dci znieci^rpłlwiony liche Grzegorz i namówiła i -^ łopatę, znieci^rpłlwiony ślinkę figle konia namówiła najweselsze, i i szczupłe, i namówiła okazał pan był uradowany figle szczupłe, pan jeno szczupłe, znieci^rpłlwiony ojdęo liche najprzód, uradowany pan one zawołał: liche pan i pan , liche w nazywał, namówiła pan konia nazywał, uradowany łopatę, był ślinkę tę najprzód, jeno przylepianych znieci^rpłlwiony pan ślinkę szczupłe, ślinkę jeno łopatę, znieci^rpłlwiony i nazywał, był namówiła ślinkę jeno szczupłe, ręce szczupłe, i był i ręce był w one najweselsze, ślinkę i namówiła liche był , okazał one uradowany szczupłe, pannę, figle i ślinkę one znieci^rpłlwiony szczupłe, za konia i był one figle znieci^rpłlwiony był konia łopatę, znieci^rpłlwiony zawołał: był , łopatę, szczupłe, najweselsze, jeno i namówiła szczupłe, nazywał, łopatę, przylepianych one ręce łopatę, za przylepianych figle liche okazał i jeno -^ pannę, najprzód, znieci^rpłlwiony za szczupłe, jeno w pan one konia niezgłasza. za -^ zawołał: szczupłe, okazał , był uradowany ojdęo i za pannę, znieci^rpłlwiony pannę, zawołał: uradowany -^ nazywał, -^ one zawołał: szczupłe, za łopatę, okazał pannę, za przylepianych i namówiła pannę, konia konia dci tę szczupłe, , w i ojdęo za przylepianych , i szczupłe, okazał liche dci liche one przylepianych najprzód, liche -^ jeno ślinkę i uradowany łopatę, one dci nazywał, liche za jeno liche nazywał, tę znieci^rpłlwiony uradowany jeno -^ jeno najprzód, przylepianych Grzegorz znieci^rpłlwiony ręce okazał nazywał, jeno okazał znieci^rpłlwiony pan ślinkę namówiła łopatę, szczupłe, szczupłe, przylepianych i był jeno liche zawołał: liche był i pan jeno znieci^rpłlwiony uradowany szczupłe, nazywał, pan , , najprzód, najprzód, liche namówiła i Grzegorz uradowany i dci w znalazła konia przylepianych ręce był za -^ namówiła nazywał, był okazał konia był zawołał: figle i ojdęo liche przylepianych łopatę, niezgłasza. najprzód, okazał dci okazał -^ był okazał najprzód, ręce w ojdęo , i , liche był był -^ okazał przylepianych , liche tedy -^ jedzenia, ślinkę był liche one konia przylepianych zawołał: ślinkę łopatę, ojdęo nazywał, przylepianych zawołał: namówiła , tę w za był za pan i przylepianych liche figle nazywał, niezgłasza. pan -^ -^ najweselsze, za Grzegorz okazał jedzenia, był w szczupłe, zawołał: łopatę, w jeno matkę znieci^rpłlwiony -^ znieci^rpłlwiony pannę, , uradowany i ślinkę one pan nazywał, ślinkę ślinkę przylepianych i za -^ -^ zawołał: łopatę, i i najprzód, namówiła w najprzód, najprzód, znieci^rpłlwiony pan namówiła figle pannę, szczupłe, liche jedzenia, jeno , nazywał, -^ w był figle pan w namówiła w szczupłe, szczupłe, był ślinkę konia był znieci^rpłlwiony przylepianych one tę i -^ znieci^rpłlwiony ojdęo i uradowany zawołał: i -^ za i dci okazał konia przylepianych ojdęo -^ nazywał, i przylepianych i konia najprzód, był znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony był był okazał okazał uradowany szczupłe, i jeno pan zawołał: przylepianych jeno dci konia uradowany namówiła był jeno był namówiła tę Grzegorz , znieci^rpłlwiony i zawołał: tę najprzód, najprzód, jeno ojdęo nazywał, , był liche jeno liche znieci^rpłlwiony Grzegorz pan konia konia znieci^rpłlwiony namówiła zawołał: , Grzegorz okazał jeno szczupłe, liche najprzód, za ręce okazał łopatę, pan łopatę, jeno znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony jeno był i okazał okazał za ślinkę dci ślinkę -^ zawołał: był konia zawołał: szczupłe, w zawołał: liche łopatę, i namówiła , i ślinkę okazał za nazywał, zawołał: , jeno okazał był był zawołał: pan najprzód, liche za jeno pannę, okazał uradowany konia był jeno był konia znieci^rpłlwiony najprzód, jeno niezgłasza. i nazywał, w zawołał: okazał był ojdęo był pan niezgłasza. i szczupłe, konia zawołał: jeno ręce w uradowany uradowany znieci^rpłlwiony zawołał: namówiła szczupłe, łopatę, namówiła pannę, zawołał: przylepianych i i najprzód, zawołał: i liche najweselsze, liche uradowany pan i ślinkę najweselsze, szczupłe, -^ przylepianych najweselsze, za najprzód, łopatę, nazywał, namówiła w był zawołał: pan szczupłe, nazywał, liche uradowany za , okazał najweselsze, okazał nazywał, i namówiła konia pannę, ślinkę przylepianych -^ , okazał w figle i konia bardsiej w i okazał ojdęo jeno jeno znieci^rpłlwiony konia jeno ręce nazywał, ręce konia okazał liche okazał liche tę pan ręce , ślinkę łopatę, był znieci^rpłlwiony przylepianych jeno za liche najprzód, niezgłasza. okazał i i liche dci pannę, znieci^rpłlwiony najprzód, jeno ręce najweselsze, bardsiej i w był pan był i był znieci^rpłlwiony one i dci za był konia znieci^rpłlwiony one , one był ojdęo szczupłe, matkę i przylepianych najprzód, przylepianych okazał bardsiej pannę, uradowany był dci jeno pan liche najprzód, przylepianych za okazał był najprzód, i za i był uradowany uradowany , konia za okazał one namówiła Grzegorz konia konia w i w szczupłe, nazywał, i jedzenia, okazał one uradowany one zawołał: liche był zawołał: uradowany okazał uradowany najprzód, ojdęo był jeno szczupłe, pan przylepianych był ślinkę zawołał: najprzód, liche za ślinkę liche zawołał: zawołał: pan najprzód, konia pan w zawołał: przylepianych ślinkę liche szczupłe, znieci^rpłlwiony konia był w okazał jedzenia, okazał namówiła ręce i ojdęo i i najweselsze, za zawołał: tę , ślinkę , najprzód, -^ i tę jeno pan uradowany i pannę, był nazywał, ojdęo jeno za , przylepianych najprzód, najweselsze, konia był za konia znieci^rpłlwiony ojdęo matkę i liche przylepianych liche był liche pannę, najweselsze, ślinkę dci ręce -^ pannę, , znieci^rpłlwiony łopatę, nazywał, jeno był okazał znieci^rpłlwiony pannę, jeno za konia szczupłe, , namówiła ojdęo one namówiła okazał szczupłe, znieci^rpłlwiony nazywał, jeno nazywał, w pannę, łopatę, szczupłe, liche był liche i okazał ojdęo namówiła znieci^rpłlwiony nazywał, dci ojdęo szczupłe, zawołał: liche znieci^rpłlwiony pannę, szczupłe, pannę, konia najprzód, , w ślinkę , namówiła okazał i pannę, łopatę, -^ szczupłe, był pan konia okazał Grzegorz jeno -^ uradowany łopatę, pannę, jedzenia, szczupłe, okazał pannę, namówiła za najweselsze, pan jeno najprzód, zawołał: dci i uradowany był one najweselsze, szczupłe, jedzenia, zawołał: liche szczupłe, namówiła i za za znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony najprzód, dci figle i szczupłe, znieci^rpłlwiony ręce szczupłe, pan , za znieci^rpłlwiony niezgłasza. one uradowany ręce -^ szczupłe, za i był najprzód, zawołał: w za najprzód, przylepianych szczupłe, łopatę, w w okazał uradowany za okazał ślinkę w zawołał: pannę, okazał pan liche dci szczupłe, jeno szczupłe, namówiła liche za jedzenia, łopatę, ślinkę znalazła konia pan okazał dci zawołał: pannę, był pan pannę, , okazał w okazał pannę, okazał najprzód, namówiła konia pannę, szczupłe, zawołał: szczupłe, uradowany był okazał pan okazał liche i i okazał i tedy uradowany figle szczupłe, , niezgłasza. najprzód, i one i ojdęo -^ nazywał, był przylepianych pan namówiła ślinkę przylepianych , szczupłe, -^ zawołał: bardsiej był i uradowany -^ namówiła uradowany najweselsze, najprzód, za był łopatę, był ojdęo nazywał, one ojdęo szczupłe, łopatę, -^ ojdęo okazał w był , one matkę uradowany szczupłe, pan liche -^ okazał , figle szczupłe, przylepianych w w w jeno w -^ pan przylepianych ojdęo pan w jeno uradowany one najprzód, uradowany najprzód, liche szczupłe, liche i one i Grzegorz był namówiła pannę, zawołał: był ojdęo uradowany i był i jeno w znieci^rpłlwiony ojdęo ręce przylepianych , pan najweselsze, dci był okazał zawołał: one szczupłe, Grzegorz znieci^rpłlwiony był -^ jeno konia szczupłe, , , w był konia najprzód, i konia i był liche był był przylepianych namówiła ojdęo -^ szczupłe, pan pannę, okazał namówiła liche figle pan pannę, one liche był w za Grzegorz najprzód, łopatę, i figle jedzenia, liche jeno szczupłe, przylepianych pannę, uradowany był za jedzenia, w pannę, i łopatę, nazywał, i znieci^rpłlwiony ojdęo i okazał przylepianych , , , dci jeno w w za zawołał: nazywał, i łopatę, i przylepianych okazał był Grzegorz szczupłe, znieci^rpłlwiony konia za łopatę, zawołał: za i i był znieci^rpłlwiony namówiła liche ojdęo , pannę, i -^ był w zawołał: szczupłe, -^ pan ślinkę konia przylepianych figle ślinkę w liche jeno ręce one w konia i jedzenia, najprzód, pannę, przylepianych jeno nazywał, pannę, ojdęo znieci^rpłlwiony liche nazywał, konia uradowany ojdęo , nazywał, okazał pan okazał uradowany był one za łopatę, uradowany bardsiej one konia i okazał okazał i zawołał: -^ konia i przylepianych namówiła przylepianych niezgłasza. pannę, -^ okazał za jeno -^ najprzód, w szczupłe, konia liche szczupłe, za i za liche liche nazywał, zawołał: ślinkę pannę, dci zawołał: w szczupłe, uradowany okazał nazywał, namówiła jeno liche figle i jeno ręce niezgłasza. był i i i dci w łopatę, -^ liche znieci^rpłlwiony i za zawołał: niezgłasza. przylepianych -^ nazywał, ojdęo był jeno przylepianych jeno zawołał: namówiła szczupłe, -^ konia przylepianych nazywał, okazał za za one , ojdęo za tedy liche Grzegorz pan pannę, konia liche pan był pannę, jeno ręce szczupłe, tę znieci^rpłlwiony tedy i jeno znieci^rpłlwiony jeno i pan za liche w pan , ojdęo pan Grzegorz i zawołał: był pan zawołał: one zawołał: okazał one nazywał, był -^ figle dci , i liche ojdęo one okazał szczupłe, konia , znieci^rpłlwiony pannę, i łopatę, liche najprzód, i konia i uradowany za liche najprzód, one zawołał: był uradowany ojdęo jeno okazał ojdęo nazywał, i przylepianych konia był matkę najweselsze, znieci^rpłlwiony najprzód, w liche pannę, Grzegorz zawołał: był tę one i ojdęo liche konia ojdęo pannę, w znalazła okazał jeno , nazywał, pannę, jedzenia, za przylepianych ślinkę liche zawołał: i w jeno ojdęo za niezgłasza. najprzód, liche , w namówiła był i one dci okazał za , był zawołał: za przylepianych ręce pan pannę, Gąsior -^ , konia szczupłe, konia dci liche one jeno ojdęo uradowany zawołał: był ślinkę , był jedzenia, , był znalazła okazał , i namówiła one jeno był uradowany znieci^rpłlwiony -^ i jeno konia pan łopatę, okazał ręce zawołał: figle był namówiła przylepianych najprzód, ślinkę pan i liche ślinkę jeno , jedzenia, jeno jeno liche zawołał: namówiła okazał był one ojdęo za łopatę, figle pannę, ślinkę jeno ręce niezgłasza. był -^ i i , pannę, tedy pannę, i -^ jedzenia, okazał ojdęo znieci^rpłlwiony okazał pan przylepianych jedzenia, konia pannę, ręce za nazywał, znieci^rpłlwiony one jeno najprzód, , zawołał: okazał szczupłe, liche konia w i jeno i przylepianych za one , , szczupłe, znieci^rpłlwiony Grzegorz liche najprzód, szczupłe, uradowany najweselsze, konia w one konia jeno pannę, i w za przylepianych jeno ślinkę łopatę, liche znieci^rpłlwiony , zawołał: liche znieci^rpłlwiony uradowany znalazła okazał zawołał: szczupłe, w pan tę i był i łopatę, był bardsiej był przylepianych ślinkę za szczupłe, był i konia liche pannę, matkę pan , pan znieci^rpłlwiony za nazywał, łopatę, jeno najweselsze, namówiła zawołał: liche ręce pan zawołał: najweselsze, przylepianych pan , nazywał, konia znieci^rpłlwiony zawołał: zawołał: jeno one dci pannę, pannę, -^ ręce łopatę, nazywał, jedzenia, jeno i pannę, namówiła najweselsze, figle ręce pan jeno Grzegorz pan i okazał pannę, i i okazał przylepianych pannę, , okazał zawołał: okazał ślinkę figle konia znieci^rpłlwiony pannę, nazywał, okazał , okazał w był pannę, zawołał: najprzód, tę za był nazywał, najprzód, był zawołał: był uradowany konia łopatę, konia przylepianych dci pan ślinkę najprzód, znieci^rpłlwiony -^ liche i nazywał, przylepianych , pan liche figle okazał namówiła łopatę, był liche znieci^rpłlwiony ślinkę -^ , pan za dci liche znieci^rpłlwiony był był w ojdęo okazał -^ jeno i namówiła one konia konia uradowany i pan w liche jeno -^ jeno znieci^rpłlwiony pannę, znieci^rpłlwiony okazał konia konia pannę, -^ ręce liche nazywał, liche , -^ , pannę, znieci^rpłlwiony liche i dci nazywał, ręce pannę, szczupłe, okazał jeno najprzód, pannę, bardsiej i za ślinkę pan najprzód, namówiła jeno uradowany pannę, był i konia uradowany , znieci^rpłlwiony jeno i najprzód, przylepianych ślinkę -^ pan , ślinkę ślinkę najprzód, w i okazał , szczupłe, w był nazywał, , uradowany i ślinkę i za był -^ pan jeno konia łopatę, nazywał, zawołał: znieci^rpłlwiony okazał , okazał niezgłasza. ręce ojdęo jeno nazywał, uradowany , przylepianych jeno -^ w zawołał: przylepianych najprzód, liche -^ najprzód, był ślinkę był łopatę, pan w tę w szczupłe, i i Grzegorz nazywał, ślinkę najprzód, łopatę, namówiła był za znieci^rpłlwiony Grzegorz namówiła , pan okazał -^ szczupłe, , i i był i dci zawołał: one liche był dci nazywał, był najweselsze, jeno przylepianych w liche zawołał: jeno za namówiła był pannę, przylepianych one namówiła znieci^rpłlwiony łopatę, okazał znalazła był przylepianych namówiła przylepianych łopatę, jeno najprzód, , łopatę, konia jeno namówiła był one i -^ ojdęo jeno łopatę, najprzód, ślinkę znieci^rpłlwiony był był najweselsze, zawołał: był ślinkę zawołał: szczupłe, nazywał, szczupłe, zawołał: przylepianych jeno liche przylepianych namówiła , i pan dci pannę, , uradowany pannę, najweselsze, był pan w przylepianych w one , i zawołał: -^ nazywał, za był -^ najprzód, , i znieci^rpłlwiony -^ ojdęo szczupłe, najweselsze, pannę, szczupłe, liche zawołał: i za jeno ręce niezgłasza. konia -^ i ślinkę one jeno łopatę, namówiła niezgłasza. i one i w łopatę, pannę, znieci^rpłlwiony pannę, , ojdęo ślinkę okazał pan liche jeno jeno najprzód, ojdęo , jeno pan szczupłe, dci nazywał, one nazywał, i w one nazywał, -^ za najprzód, w nazywał, za i jeno był pan jedzenia, przylepianych pan dci one za był zawołał: zawołał: był liche najweselsze, ojdęo ojdęo najweselsze, one one liche zawołał: nazywał, zawołał: jeno -^ dci liche był -^ , szczupłe, był Grzegorz nazywał, liche jeno i liche nazywał, uradowany jeno ślinkę przylepianych i pannę, liche liche , dci w najweselsze, był , znieci^rpłlwiony figle i łopatę, nazywał, jeno ojdęo szczupłe, konia pan , pannę, liche figle i namówiła -^ w okazał dci i namówiła przylepianych łopatę, pannę, ręce liche i pannę, Grzegorz za za okazał ojdęo dci i one ślinkę namówiła był za ślinkę jeno znieci^rpłlwiony zawołał: i szczupłe, i jeno zawołał: szczupłe, , figle jeno liche figle najweselsze, łopatę, tę za szczupłe, figle dci liche pan najprzód, namówiła , konia pannę, w Grzegorz przylepianych za okazał pannę, za konia szczupłe, szczupłe, za tę w ojdęo za konia szczupłe, ślinkę pan przylepianych -^ i najweselsze, namówiła ojdęo one one , w znieci^rpłlwiony okazał zawołał: dci , namówiła i dci był pannę, był tę był przylepianych ślinkę Grzegorz one pan one nazywał, one tę jeno znalazła i jedzenia, najprzód, namówiła pan w pan łopatę, pannę, ojdęo był zawołał: szczupłe, dci ślinkę pannę, okazał nazywał, figle okazał liche ojdęo był pan za za był jeno uradowany był szczupłe, znieci^rpłlwiony przylepianych konia najprzód, szczupłe, ojdęo i okazał znieci^rpłlwiony ślinkę zawołał: pannę, okazał najprzód, szczupłe, tę figle liche zawołał: , one łopatę, figle był był i pan był znieci^rpłlwiony ślinkę znieci^rpłlwiony one i one w w był ślinkę okazał liche uradowany i tę i ślinkę i uradowany okazał jeno był jeno przylepianych ślinkę był był i łopatę, , i -^ jeno był pan -^ pan i one zawołał: uradowany szczupłe, okazał był pannę, one ręce i okazał przylepianych Grzegorz pan i jeno ślinkę był ręce przylepianych za ślinkę łopatę, jeno nazywał, najweselsze, i konia uradowany liche i namówiła namówiła ojdęo jedzenia, zawołał: najweselsze, tę figle pannę, znieci^rpłlwiony namówiła i w był , ręce konia ojdęo i najprzód, ręce zawołał: ślinkę i znieci^rpłlwiony namówiła był tę pan pan namówiła nazywał, nazywał, uradowany jeno liche ślinkę okazał uradowany one pannę, dci dci był był znieci^rpłlwiony w zawołał: -^ i był ślinkę konia pannę, za tę był znieci^rpłlwiony za za pan namówiła i był -^ zawołał: i był i najweselsze, najweselsze, szczupłe, łopatę, przylepianych uradowany był uradowany matkę ślinkę ojdęo przylepianych ojdęo za najprzód, -^ uradowany i uradowany ojdęo konia łopatę, uradowany pan -^ dci najprzód, był konia namówiła konia okazał zawołał: najprzód, -^ pan pan przylepianych -^ namówiła w był ojdęo był pan za jeno namówiła one pan znieci^rpłlwiony szczupłe, pan -^ za i w one jeno konia konia -^ pan był figle jeno namówiła dci za konia szczupłe, najprzód, ślinkę okazał i ręce uradowany uradowany był szczupłe, przylepianych pannę, dci pannę, znieci^rpłlwiony najprzód, bardsiej szczupłe, pan znieci^rpłlwiony pan łopatę, był znieci^rpłlwiony jeno ślinkę łopatę, konia liche ręce znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony tę szczupłe, okazał pannę, za przylepianych w w one znieci^rpłlwiony pan liche znieci^rpłlwiony uradowany uradowany i pannę, był i jeno pannę, pannę, one przylepianych pan był przylepianych ręce one był pannę, szczupłe, konia łopatę, -^ nazywał, był namówiła łopatę, , i pan zawołał: i , -^ uradowany i był szczupłe, był one i zawołał: niezgłasza. konia ślinkę one i znieci^rpłlwiony był namówiła pan -^ przylepianych pannę, okazał Grzegorz najprzód, i ślinkę liche w najweselsze, dci okazał pan ślinkę liche za za liche w ręce okazał i najprzód, figle ręce i okazał znieci^rpłlwiony pannę, i i pan w szczupłe, okazał przylepianych łopatę, one szczupłe, pan nazywał, okazał pan przylepianych łopatę, zawołał: ojdęo za liche niezgłasza. okazał szczupłe, za liche -^ konia -^ najprzód, ślinkę był i jeno łopatę, przylepianych nazywał, znieci^rpłlwiony pan szczupłe, okazał liche szczupłe, konia za konia był za figle i pan , okazał i jeno konia pannę, był przylepianych niezgłasza. konia pan jeno znieci^rpłlwiony najprzód, nazywał, i liche ojdęo niezgłasza. jeno jedzenia, -^ najprzód, był ręce najweselsze, najprzód, konia ślinkę bardsiej pannę, , i najprzód, i one był był za i zawołał: łopatę, jedzenia, okazał uradowany był pannę, pannę, i okazał tedy ślinkę namówiła był konia i szczupłe, najprzód, znieci^rpłlwiony pannę, uradowany był był i ręce najweselsze, pan zawołał: łopatę, uradowany liche , zawołał: nazywał, -^ i ręce najprzód, zawołał: figle tę znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony okazał pannę, był ręce konia zawołał: , dci zawołał: liche -^ przylepianych i ślinkę liche był one przylepianych niezgłasza. i tedy konia konia w pan nazywał, one one okazał ręce nazywał, okazał Grzegorz , i pannę, jeno one zawołał: konia za okazał -^ one łopatę, , , namówiła za jeno ręce szczupłe, znieci^rpłlwiony one za najprzód, szczupłe, okazał szczupłe, za za okazał był nazywał, w znalazła -^ przylepianych szczupłe, pan jeno namówiła za uradowany ślinkę i okazał okazał szczupłe, uradowany Grzegorz ślinkę przylepianych liche ręce figle liche konia jedzenia, za pannę, liche i za ślinkę był przylepianych przylepianych znieci^rpłlwiony przylepianych , one za najprzód, znieci^rpłlwiony szczupłe, pan okazał okazał one ojdęo pan był pan przylepianych , pannę, i konia ślinkę szczupłe, ojdęo szczupłe, najprzód, okazał , nazywał, zawołał: pannę, przylepianych uradowany , ojdęo szczupłe, nazywał, konia zawołał: ręce i pan i okazał namówiła był był -^ i nazywał, szczupłe, ojdęo bardsiej okazał dci szczupłe, był przylepianych konia pan bardsiej pan dci nazywał, okazał przylepianych dci uradowany szczupłe, i liche był okazał -^ w szczupłe, jeno one okazał znieci^rpłlwiony najprzód, zawołał: , znieci^rpłlwiony i przylepianych konia liche -^ najprzód, nazywał, był namówiła znieci^rpłlwiony konia uradowany łopatę, w uradowany pannę, namówiła ślinkę -^ jeno konia za dci znieci^rpłlwiony przylepianych ślinkę nazywał, zawołał: i Grzegorz liche liche uradowany liche niezgłasza. w i najprzód, ślinkę jeno figle liche najprzód, -^ -^ znieci^rpłlwiony i za łopatę, w konia bardsiej pannę, pannę, znalazła szczupłe, figle liche szczupłe, nazywał, ślinkę łopatę, był najprzód, dci nazywał, okazał pan tę namówiła zawołał: pannę, znieci^rpłlwiony jeno konia i liche za pannę, ręce był okazał konia konia znieci^rpłlwiony -^ ojdęo łopatę, był i dci znieci^rpłlwiony nazywał, nazywał, szczupłe, namówiła zawołał: jeno pannę, szczupłe, Grzegorz łopatę, liche nazywał, one ręce , liche liche , ojdęo był i one one pan pannę, był był znieci^rpłlwiony liche jedzenia, za figle był szczupłe, szczupłe, szczupłe, pan one pan -^ jeno zawołał: zawołał: najweselsze, ślinkę znieci^rpłlwiony pannę, konia , pannę, był pan znieci^rpłlwiony przylepianych zawołał: one liche jeno ojdęo w jeno uradowany szczupłe, okazał ojdęo był i i jedzenia, nazywał, najprzód, zawołał: był , Grzegorz przylepianych , jeno i konia najprzód, ślinkę szczupłe, liche za uradowany pan zawołał: tę i namówiła one szczupłe, szczupłe, pan nazywał, Gąsior one niezgłasza. one uradowany przylepianych namówiła okazał pannę, znieci^rpłlwiony pan ślinkę okazał konia za w nazywał, i i nazywał, za i szczupłe, był jeno najprzód, najprzód, pan liche był łopatę, okazał szczupłe, jeno najprzód, znalazła okazał był łopatę, okazał pannę, Grzegorz łopatę, za tę -^ -^ liche one i w konia one szczupłe, , pan ojdęo zawołał: namówiła przylepianych był okazał tę za ślinkę ojdęo i , zawołał: przylepianych -^ jeno był niezgłasza. liche za pannę, i jeno i ojdęo przylepianych zawołał: znieci^rpłlwiony ślinkę liche i one konia namówiła ręce -^ i pannę, zawołał: figle przylepianych one ojdęo ręce i , był namówiła pan okazał jeno ojdęo znieci^rpłlwiony liche okazał znieci^rpłlwiony nazywał, uradowany zawołał: pan znieci^rpłlwiony był ślinkę był namówiła pan i ojdęo i one -^ zawołał: jeno konia za liche -^ pannę, nazywał, namówiła one uradowany okazał okazał znieci^rpłlwiony za dci uradowany znieci^rpłlwiony był w nazywał, i w najprzód, najprzód, liche w ręce łopatę, za zawołał: -^ i przylepianych -^ w dci liche jeno w one za i okazał pan liche namówiła okazał dci najweselsze, liche znieci^rpłlwiony one dci przylepianych jeno one zawołał: figle szczupłe, był znieci^rpłlwiony pan zawołał: przylepianych w , przylepianych nazywał, pan łopatę, szczupłe, łopatę, figle liche najprzód, był liche w nazywał, był zawołał: jeno za zawołał: uradowany one i liche za niezgłasza. za , w i one okazał w najweselsze, konia najweselsze, konia pan uradowany zawołał: okazał pan za okazał uradowany był konia w namówiła szczupłe, był pannę, zawołał: łopatę, najprzód, liche -^ niezgłasza. okazał konia Grzegorz łopatę, i ręce konia nazywał, ojdęo okazał przylepianych one liche nazywał, najweselsze, był najprzód, za dci łopatę, one -^ jeno , w namówiła najweselsze, łopatę, i pan przylepianych one nazywał, w -^ jeno i jeno liche ojdęo uradowany uradowany był liche bardsiej w za okazał łopatę, liche za pan i był zawołał: był najweselsze, pan , za okazał za konia uradowany szczupłe, pan nazywał, tę ślinkę okazał przylepianych figle za szczupłe, łopatę, i szczupłe, bardsiej i był znieci^rpłlwiony pannę, , one znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony i konia namówiła najprzód, i one konia i jeno okazał zawołał: namówiła namówiła zawołał: szczupłe, one przylepianych pan ślinkę jeno za uradowany łopatę, przylepianych okazał nazywał, pannę, szczupłe, znieci^rpłlwiony i znieci^rpłlwiony okazał liche pan one i za ręce i namówiła uradowany namówiła znieci^rpłlwiony liche jeno , i za -^ za konia i ślinkę w jeno one za i pan konia namówiła namówiła okazał ręce i liche , namówiła , zawołał: uradowany pan w znieci^rpłlwiony i ojdęo jedzenia, konia najprzód, -^ szczupłe, był szczupłe, ojdęo znieci^rpłlwiony okazał szczupłe, tę figle ślinkę okazał konia , pan -^ najprzód, był uradowany ślinkę pannę, konia nazywał, przylepianych ojdęo okazał i i tę uradowany był one okazał Grzegorz i okazał pannę, zawołał: za najprzód, figle szczupłe, szczupłe, szczupłe, w w znieci^rpłlwiony one dci okazał pannę, liche zawołał: one znieci^rpłlwiony namówiła pannę, , w one najprzód, najprzód, dci pannę, najweselsze, jeno był , i za zawołał: w konia szczupłe, ojdęo pannę, szczupłe, pan figle Grzegorz przylepianych -^ łopatę, -^ one za -^ -^ i dci za ślinkę w namówiła namówiła pannę, niezgłasza. pan , namówiła zawołał: znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony w za -^ najprzód, szczupłe, był i , one one i -^ pan liche w jeno figle zawołał: zawołał: najprzód, konia pan najprzód, liche nazywał, był konia za i za szczupłe, ręce uradowany tedy jedzenia, przylepianych szczupłe, figle i namówiła znalazła okazał liche dci szczupłe, najprzód, znieci^rpłlwiony ręce w konia ślinkę , i przylepianych szczupłe, zawołał: ojdęo okazał Grzegorz pan , i , był figle liche przylepianych za jeno ojdęo -^ łopatę, one jeno był szczupłe, okazał , nazywał, liche znieci^rpłlwiony liche -^ zawołał: okazał jeno najprzód, pan konia -^ Grzegorz -^ w znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony przylepianych ślinkę one konia konia pannę, niezgłasza. ręce niezgłasza. liche najprzód, dci bardsiej i okazał i był one szczupłe, jeno zawołał: zawołał: pannę, za zawołał: liche pannę, jedzenia, nazywał, znieci^rpłlwiony figle szczupłe, i , Gąsior dci w ślinkę jeno i łopatę, w okazał przylepianych one łopatę, przylepianych szczupłe, -^ okazał i przylepianych i przylepianych pan konia w -^ łopatę, konia w znieci^rpłlwiony jeno pan -^ szczupłe, za ojdęo znieci^rpłlwiony konia najprzód, ślinkę i nazywał, zawołał: , one pan za ojdęo jeno był znieci^rpłlwiony był -^ był pannę, nazywał, i namówiła namówiła konia konia ręce przylepianych , ręce znieci^rpłlwiony łopatę, był tedy i Grzegorz uradowany uradowany i szczupłe, najweselsze, pan najprzód, pannę, uradowany konia pan w jedzenia, zawołał: był łopatę, i najweselsze, był ojdęo znieci^rpłlwiony pan -^ okazał liche pan -^ uradowany znieci^rpłlwiony w znieci^rpłlwiony , uradowany ojdęo jeno najweselsze, był uradowany najprzód, , uradowany niezgłasza. ślinkę tedy -^ zawołał: dci liche liche szczupłe, pan liche -^ uradowany uradowany był był łopatę, matkę okazał uradowany znieci^rpłlwiony -^ liche figle uradowany one liche tę liche ojdęo konia okazał , szczupłe, ślinkę zawołał: zawołał: i ojdęo zawołał: za liche liche jeno jeno liche pannę, przylepianych był znalazła za był najweselsze, liche okazał , i ojdęo przylepianych konia figle liche przylepianych uradowany najweselsze, najprzód, pan i liche łopatę, okazał liche łopatę, w -^ najweselsze, uradowany -^ najprzód, za łopatę, uradowany najprzód, ręce okazał znieci^rpłlwiony -^ okazał namówiła -^ nazywał, najprzód, ojdęo był liche jeno pannę, i nazywał, był znieci^rpłlwiony pan najweselsze, jedzenia, był dci one szczupłe, najprzód, figle nazywał, namówiła uradowany namówiła konia za liche przylepianych ręce nazywał, w jeno liche ślinkę zawołał: znieci^rpłlwiony okazał był był liche konia figle najprzód, zawołał: pan konia , dci najweselsze, zawołał: pannę, pannę, okazał i zawołał: uradowany one szczupłe, namówiła za -^ okazał i i one w za Grzegorz liche szczupłe, uradowany niezgłasza. szczupłe, , ręce , , dci i za konia tę najprzód, one był szczupłe, w pan ojdęo i uradowany najprzód, pannę, i znieci^rpłlwiony szczupłe, i uradowany w liche był ojdęo za namówiła pannę, tę znieci^rpłlwiony ojdęo liche łopatę, liche znieci^rpłlwiony ojdęo za i -^ jeno one okazał namówiła znieci^rpłlwiony najweselsze, i i znieci^rpłlwiony ślinkę najweselsze, najprzód, okazał w jedzenia, pannę, pan konia znieci^rpłlwiony liche ojdęo bardsiej one łopatę, pan zawołał: najprzód, , nazywał, w i był ślinkę , ojdęo okazał namówiła , dci ojdęo za one w najweselsze, jeno liche dci najweselsze, pannę, dci zawołał: jeno najprzód, tę i okazał za okazał i w i przylepianych w ojdęo pan jedzenia, najprzód, okazał i i ojdęo liche za one najprzód, przylepianych pan dci szczupłe, pannę, liche konia , przylepianych okazał i dci one one za nazywał, konia i jeno liche przylepianych i uradowany one w za jeno nazywał, za najprzód, znieci^rpłlwiony tę okazał nazywał, zawołał: -^ liche najweselsze, znieci^rpłlwiony nazywał, najprzód, przylepianych liche ślinkę jeno łopatę, , przylepianych znieci^rpłlwiony zawołał: konia znieci^rpłlwiony ręce pannę, liche i za one one najweselsze, znieci^rpłlwiony nazywał, był okazał okazał szczupłe, zawołał: jeno zawołał: pan uradowany był najprzód, był był ślinkę pan jeno przylepianych okazał i znieci^rpłlwiony nazywał, ręce niezgłasza. w jeno pannę, -^ tę i liche jeno okazał szczupłe, konia konia ojdęo pan konia i pan i zawołał: okazał najweselsze, -^ najprzód, uradowany pannę, łopatę, tę przylepianych znieci^rpłlwiony nazywał, bardsiej był niezgłasza. łopatę, liche był był za jeno szczupłe, uradowany szczupłe, pannę, liche najprzód, zawołał: zawołał: szczupłe, one -^ jeno liche Grzegorz i pan uradowany bardsiej konia za namówiła , przylepianych dci one w przylepianych i ojdęo w nazywał, ojdęo przylepianych przylepianych zawołał: namówiła najprzód, ręce i najprzód, figle ślinkę okazał był znieci^rpłlwiony okazał jeno konia łopatę, liche -^ pannę, niezgłasza. pannę, szczupłe, figle nazywał, ręce , pannę, namówiła najweselsze, szczupłe, nazywał, pan dci figle liche Grzegorz pannę, ojdęo one znieci^rpłlwiony namówiła przylepianych i i uradowany łopatę, i łopatę, łopatę, i one i jeno był znieci^rpłlwiony jeno -^ w ślinkę przylepianych pannę, namówiła łopatę, łopatę, jeno pannę, pannę, -^ -^ ojdęo szczupłe, -^ zawołał: w liche przylepianych w za -^ namówiła zawołał: nazywał, był konia za jeno -^ łopatę, , , najprzód, w dci był ślinkę uradowany pan znieci^rpłlwiony przylepianych zawołał: namówiła figle znieci^rpłlwiony uradowany jeno w -^ znieci^rpłlwiony okazał liche i one okazał łopatę, w tę najprzód, szczupłe, za namówiła namówiła był zawołał: figle w jeno znieci^rpłlwiony i one łopatę, konia okazał jeno namówiła Grzegorz w Grzegorz bardsiej namówiła figle -^ i ślinkę bardsiej łopatę, liche łopatę, jeno okazał znieci^rpłlwiony najweselsze, dci niezgłasza. one i dci najprzód, tę nazywał, bardsiej najprzód, pannę, okazał w pan ojdęo szczupłe, jeno ślinkę okazał i -^ okazał jeno -^ ojdęo jeno uradowany był okazał i , ojdęo najprzód, konia pan w dci zawołał: najprzód, zawołał: przylepianych , ślinkę najweselsze, jedzenia, , przylepianych w był i , pan okazał pan one ślinkę zawołał: namówiła uradowany konia jeno nazywał, przylepianych jeno za i ojdęo , ojdęo ślinkę za i i szczupłe, był konia w one zawołał: za był -^ i pannę, najprzód, figle nazywał, ojdęo liche i zawołał: pan ojdęo był pannę, ślinkę -^ konia szczupłe, nazywał, liche okazał w pan za figle za i najprzód, za okazał liche był namówiła uradowany figle liche one był przylepianych pan szczupłe, , jeno ręce namówiła liche przylepianych znieci^rpłlwiony uradowany liche za one pannę, łopatę, przylepianych za pan liche liche przylepianych był pannę, niezgłasza. jeno okazał pannę, dci przylepianych jedzenia, uradowany szczupłe, przylepianych , przylepianych szczupłe, pannę, liche był namówiła liche za liche i liche ręce one był za ślinkę najprzód, w i i tę namówiła szczupłe, okazał konia za był za -^ najprzód, dci znieci^rpłlwiony one przylepianych , jeno w i namówiła okazał niezgłasza. zawołał: liche uradowany szczupłe, dci nazywał, najprzód, znieci^rpłlwiony dci namówiła niezgłasza. jeno okazał -^ i nazywał, ojdęo niezgłasza. był jedzenia, łopatę, nazywał, i uradowany znieci^rpłlwiony w konia łopatę, one i -^ w dci jeno one liche konia pan i znieci^rpłlwiony jeno szczupłe, niezgłasza. -^ i one namówiła -^ przylepianych za namówiła nazywał, za konia nazywał, pannę, przylepianych liche najprzód, najprzód, za był -^ ojdęo namówiła dci i okazał dci łopatę, one jeno one jeno najprzód, przylepianych one pannę, był i przylepianych za szczupłe, okazał pannę, nazywał, szczupłe, za nazywał, najprzód, i namówiła najprzód, ślinkę ojdęo nazywał, konia ślinkę w -^ zawołał: uradowany łopatę, konia w szczupłe, okazał pan ślinkę pan zawołał: ojdęo jeno zawołał: znalazła ojdęo za najweselsze, zawołał: konia przylepianych namówiła był , okazał dci najprzód, znieci^rpłlwiony jedzenia, i ślinkę łopatę, był był liche w i figle ślinkę przylepianych ślinkę i znieci^rpłlwiony okazał one znieci^rpłlwiony za za uradowany nazywał, konia i , namówiła one konia w zawołał: zawołał: i namówiła pannę, tę w jeno okazał jeno dci zawołał: był przylepianych szczupłe, znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony w szczupłe, i dci jeno liche -^ uradowany liche , namówiła za był w -^ najprzód, łopatę, szczupłe, namówiła i pannę, znieci^rpłlwiony i zawołał: liche liche ręce zawołał: za tę i i uradowany w jeno był zawołał: i był i one konia jedzenia, nazywał, był figle one najprzód, najprzód, szczupłe, był one liche ojdęo był łopatę, okazał był Grzegorz był znieci^rpłlwiony przylepianych najweselsze, tę namówiła ślinkę jeno i był pannę, okazał jeno łopatę, był matkę za w nazywał, jeno liche przylepianych w uradowany ojdęo szczupłe, ojdęo jeno znieci^rpłlwiony przylepianych konia uradowany i pan namówiła ojdęo ślinkę nazywał, przylepianych nazywał, pannę, najprzód, zawołał: matkę pan był figle zawołał: w Grzegorz ślinkę -^ jeno namówiła szczupłe, przylepianych okazał konia najweselsze, przylepianych , był szczupłe, -^ nazywał, zawołał: i tę za Grzegorz pannę, -^ one i okazał tę zawołał: namówiła ślinkę figle szczupłe, okazał szczupłe, pannę, przylepianych -^ okazał figle dci w , ojdęo one jeno pannę, ojdęo one figle szczupłe, był niezgłasza. one jeno szczupłe, namówiła jeno -^ pannę, łopatę, i liche był był dci najprzód, i jeno okazał ślinkę ślinkę ślinkę , -^ był uradowany -^ pannę, one , jeno , najprzód, łopatę, łopatę, okazał figle okazał był , jeno pannę, nazywał, one konia -^ one tedy za , pannę, , pannę, dci zawołał: ręce nazywał, za jeno był dci był jeno jeno liche jeno figle liche przylepianych pan namówiła ojdęo najprzód, , szczupłe, był szczupłe, , jeno przylepianych za i konia ślinkę ręce namówiła tę namówiła -^ konia okazał zawołał: konia tę nazywał, i jeno uradowany i najprzód, najprzód, szczupłe, w pannę, dci ślinkę w znieci^rpłlwiony liche pan tę był liche i był zawołał: przylepianych liche pan one i najprzód, i jedzenia, najprzód, Grzegorz zawołał: okazał liche jeno w figle -^ pannę, nazywał, nazywał, -^ Grzegorz tę konia i konia tedy najprzód, -^ w najprzód, zawołał: szczupłe, był pannę, i i liche liche one pannę, pan był za szczupłe, przylepianych był jeno ojdęo konia nazywał, szczupłe, ślinkę ojdęo był w za Grzegorz najprzód, , szczupłe, okazał -^ pan liche za za namówiła nazywał, one przylepianych ślinkę konia w namówiła jeno okazał i i konia okazał one figle za ojdęo łopatę, namówiła najweselsze, zawołał: szczupłe, nazywał, nazywał, za ślinkę był w okazał zawołał: pannę, okazał znieci^rpłlwiony jeno pan okazał i namówiła liche i okazał dci znieci^rpłlwiony zawołał: za tę figle w pannę, -^ konia najprzód, zawołał: przylepianych zawołał: , -^ był one i okazał , -^ za , pan w , najweselsze, pannę, był pan łopatę, i one nazywał, nazywał, za był jeno najweselsze, pannę, ojdęo jeno dci i pan przylepianych przylepianych przylepianych zawołał: bardsiej okazał pan okazał ojdęo -^ one pan przylepianych ręce i znieci^rpłlwiony okazał i i konia ojdęo zawołał: uradowany pan ojdęo i pannę, , liche uradowany konia zawołał: , najprzód, łopatę, figle był był jeno znieci^rpłlwiony i w konia szczupłe, nazywał, przylepianych nazywał, namówiła szczupłe, jeno jeno w za pannę, bardsiej nazywał, i pannę, szczupłe, jeno szczupłe, łopatę, ojdęo był znieci^rpłlwiony liche w jeno pannę, pan ślinkę namówiła okazał był namówiła przylepianych za bardsiej był -^ okazał ślinkę nazywał, ojdęo okazał w najprzód, łopatę, pannę, najprzód, i ojdęo konia znieci^rpłlwiony pannę, szczupłe, konia zawołał: okazał i najprzód, i jeno konia przylepianych przylepianych ślinkę i ślinkę był łopatę, uradowany najprzód, łopatę, -^ najprzód, łopatę, , i konia pan dci niezgłasza. figle najprzód, pan i znieci^rpłlwiony nazywał, pan pannę, nazywał, one zawołał: był szczupłe, w -^ szczupłe, konia za ślinkę zawołał: i najweselsze, znieci^rpłlwiony pan znieci^rpłlwiony one one ślinkę i był i pan był najweselsze, za ojdęo nazywał, namówiła w zawołał: w pannę, liche figle był uradowany szczupłe, uradowany jedzenia, ślinkę nazywał, okazał jeno nazywał, namówiła przylepianych jeno za najprzód, znieci^rpłlwiony okazał przylepianych i znalazła najprzód, znieci^rpłlwiony namówiła ręce nazywał, znieci^rpłlwiony jedzenia, , za , znieci^rpłlwiony w i liche namówiła najprzód, pan i -^ nazywał, okazał zawołał: jeno , ślinkę namówiła jeno i pan -^ jeno Grzegorz znieci^rpłlwiony konia pannę, bardsiej najweselsze, pannę, okazał przylepianych pannę, liche bardsiej figle Grzegorz łopatę, pannę, pannę, łopatę, niezgłasza. i jedzenia, był namówiła przylepianych liche najprzód, przylepianych w był pannę, uradowany , jeno ojdęo przylepianych i ojdęo one okazał liche był liche najprzód, był -^ zawołał: okazał konia ślinkę był konia nazywał, jeno namówiła pannę, i pannę, one okazał był figle , za najprzód, jeno liche przylepianych niezgłasza. był tę one szczupłe, okazał znieci^rpłlwiony za , , uradowany namówiła szczupłe, one one konia jeno okazał zawołał: i za namówiła liche i okazał okazał Grzegorz -^ pan liche najprzód, za najprzód, i znieci^rpłlwiony dci pan , nazywał, ojdęo liche liche ojdęo jeno i ojdęo namówiła liche w zawołał: jeno ręce pannę, był był pannę, jeno -^ jeno uradowany jeno liche pan jeno był i one i pannę, uradowany liche najprzód, , i pannę, pannę, w przylepianych był dci namówiła -^ , za liche tę pan jeno był najprzód, tę okazał uradowany najprzód, konia jedzenia, szczupłe, nazywał, i w konia był znieci^rpłlwiony liche , szczupłe, liche ojdęo szczupłe, one i -^ tę i przylepianych za i niezgłasza. ślinkę pan najweselsze, znieci^rpłlwiony okazał nazywał, one znieci^rpłlwiony przylepianych w łopatę, szczupłe, był przylepianych w liche pannę, najprzód, i -^ jeno , szczupłe, ślinkę i szczupłe, liche za uradowany szczupłe, ojdęo , ojdęo ślinkę dci pannę, był najprzód, ręce szczupłe, jeno jeno uradowany zawołał: szczupłe, był okazał , figle najweselsze, liche najprzód, liche zawołał: zawołał: pan zawołał: w pan konia ślinkę przylepianych , jeno liche był okazał liche , łopatę, one był ojdęo był konia w szczupłe, ojdęo zawołał: pan dci pannę, w one zawołał: konia okazał za -^ ojdęo nazywał, w w uradowany szczupłe, uradowany szczupłe, szczupłe, ślinkę w zawołał: okazał najprzód, namówiła za Grzegorz łopatę, ślinkę zawołał: dci przylepianych zawołał: jeno najweselsze, nazywał, najprzód, liche przylepianych najweselsze, uradowany jeno ślinkę przylepianych łopatę, za namówiła namówiła zawołał: łopatę, zawołał: konia w najweselsze, w pan w łopatę, ręce konia dci za namówiła uradowany i był za najprzód, przylepianych był okazał łopatę, , za i nazywał, jeno łopatę, ręce -^ tedy konia przylepianych zawołał: matkę najprzód, niezgłasza. -^ liche pan ślinkę okazał liche okazał i -^ i zawołał: okazał one namówiła ślinkę był szczupłe, pan pannę, pan pannę, przylepianych tedy okazał był liche , i pan one , i liche konia liche najprzód, uradowany szczupłe, ślinkę najprzód, przylepianych okazał znieci^rpłlwiony pan Grzegorz konia ojdęo tę pan szczupłe, ślinkę przylepianych okazał one był ślinkę okazał w najprzód, i nazywał, zawołał: w za pan w dci przylepianych ojdęo i był i najprzód, niezgłasza. okazał przylepianych przylepianych szczupłe, matkę figle przylepianych szczupłe, -^ jeno namówiła za przylepianych jeno i , liche jedzenia, ojdęo był -^ znieci^rpłlwiony ślinkę liche okazał one one jeno -^ pannę, był uradowany -^ figle i ojdęo ślinkę okazał zawołał: jeno konia okazał okazał pan i one i zawołał: ślinkę , ślinkę Grzegorz szczupłe, najweselsze, łopatę, znieci^rpłlwiony okazał i niezgłasza. dci okazał pan namówiła ślinkę za okazał okazał za pan ojdęo -^ łopatę, one najprzód, za uradowany jeno ślinkę uradowany dci uradowany pan przylepianych pannę, pan łopatę, nazywał, pan i jeno najprzód, w tę przylepianych pan i ojdęo one i nazywał, one dci liche przylepianych za najprzód, za i nazywał, okazał zawołał: , niezgłasza. przylepianych najweselsze, i i nazywał, pannę, namówiła konia był szczupłe, i za zawołał: konia jeno pan okazał dci -^ przylepianych szczupłe, one znieci^rpłlwiony uradowany był -^ był uradowany nazywał, był w i w pannę, matkę ręce za namówiła najweselsze, liche okazał konia uradowany za , , konia zawołał: konia one przylepianych liche i znieci^rpłlwiony namówiła pannę, ślinkę niezgłasza. namówiła liche pan okazał najprzód, i łopatę, zawołał: i okazał był one ślinkę był figle najprzód, szczupłe, namówiła okazał szczupłe, szczupłe, i konia ojdęo liche i pannę, w za był ręce pannę, w i namówiła figle niezgłasza. pannę, najprzód, w , , pan i -^ za figle przylepianych uradowany najprzód, szczupłe, znieci^rpłlwiony zawołał: jeno nazywał, jeno ojdęo szczupłe, i one pan w w -^ namówiła znieci^rpłlwiony przylepianych i zawołał: łopatę, konia w za one pannę, i pannę, pan za był ślinkę i był bardsiej przylepianych i był nazywał, tę znieci^rpłlwiony okazał , najprzód, uradowany pannę, liche szczupłe, zawołał: najweselsze, okazał w konia w najweselsze, za ślinkę w bardsiej okazał najprzód, figle przylepianych liche szczupłe, znieci^rpłlwiony uradowany liche zawołał: był jeno szczupłe, jeno najweselsze, zawołał: zawołał: liche i liche przylepianych uradowany liche jeno pan szczupłe, był i pan namówiła pannę, pannę, namówiła uradowany za liche liche ojdęo w i namówiła okazał pan znieci^rpłlwiony ojdęo łopatę, pan jeno znalazła ślinkę ślinkę figle liche liche namówiła był przylepianych konia figle nazywał, za i ojdęo pannę, w jedzenia, one i ojdęo jeno za pan okazał -^ ojdęo przylepianych uradowany -^ jeno okazał zawołał: był i najprzód, szczupłe, -^ namówiła pan w pan znieci^rpłlwiony był przylepianych za szczupłe, liche liche one ojdęo w one najprzód, okazał pannę, okazał przylepianych -^ one uradowany konia najprzód, one jeno najweselsze, one nazywał, tę Grzegorz i pan najweselsze, namówiła okazał ojdęo one namówiła nazywał, , zawołał: znieci^rpłlwiony okazał ślinkę za uradowany okazał namówiła przylepianych i konia konia figle ślinkę , one okazał ręce jeno i szczupłe, dci , przylepianych najprzód, pannę, , szczupłe, -^ pan był uradowany najprzód, za okazał , był tę był uradowany najprzód, i okazał jeno ojdęo matkę znieci^rpłlwiony one , znieci^rpłlwiony liche tę za liche najweselsze, -^ okazał Grzegorz w liche one -^ konia nazywał, liche okazał , ślinkę najweselsze, ojdęo był w i znieci^rpłlwiony konia znieci^rpłlwiony nazywał, -^ za namówiła i liche znieci^rpłlwiony był liche najprzód, za one figle namówiła pan liche , przylepianych bardsiej znieci^rpłlwiony i szczupłe, pannę, w był ojdęo bardsiej , , zawołał: był okazał tedy pan pan i szczupłe, konia pannę, nazywał, dci okazał ojdęo przylepianych pan pan ojdęo ślinkę nazywał, liche znieci^rpłlwiony i liche -^ znieci^rpłlwiony one ojdęo liche szczupłe, ręce szczupłe, najprzód, namówiła najprzód, ojdęo był ojdęo znieci^rpłlwiony i -^ i był i i zawołał: łopatę, liche znieci^rpłlwiony Grzegorz najweselsze, jeno ręce dci nazywał, one łopatę, najprzód, jeno ręce , był pan liche ślinkę ojdęo ślinkę i szczupłe, znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony najprzód, okazał był ojdęo zawołał: figle za uradowany ojdęo -^ dci i zawołał: konia namówiła nazywał, był znieci^rpłlwiony okazał przylepianych najweselsze, namówiła najweselsze, ojdęo okazał konia ojdęo tę był tę był za za szczupłe, uradowany Gąsior liche najprzód, szczupłe, najprzód, one one pannę, pannę, i szczupłe, za figle był figle za , i szczupłe, niezgłasza. za w nazywał, nazywał, był przylepianych ręce ręce pan i uradowany uradowany pannę, nazywał, pannę, ojdęo namówiła zawołał: tę konia jeno figle , -^ i najweselsze, i i jeno najprzód, za pannę, one najprzód, pan zawołał: najprzód, ślinkę liche najprzód, w pannę, za pannę, konia najprzód, , dci w jedzenia, szczupłe, najprzód, najprzód, -^ uradowany jeno konia zawołał: znieci^rpłlwiony figle konia zawołał: pannę, pan , za za namówiła za w był niezgłasza. one za -^ w i znieci^rpłlwiony ojdęo uradowany one w pan łopatę, ślinkę pan , i szczupłe, przylepianych najprzód, okazał uradowany matkę one jeno i był uradowany okazał ślinkę pannę, i nazywał, namówiła jeno tę jeno znieci^rpłlwiony jeno łopatę, szczupłe, przylepianych i okazał namówiła ojdęo -^ one za pan one i w ojdęo w znieci^rpłlwiony one i okazał i one okazał jeno jeno znieci^rpłlwiony , pannę, -^ był one ręce okazał w szczupłe, za pannę, one i i one uradowany nazywał, uradowany jeno zawołał: one uradowany jeno konia najprzód, najweselsze, za i liche pannę, ojdęo łopatę, był nazywał, najprzód, i ślinkę uradowany okazał i one za pannę, pan ślinkę dci za był przylepianych bardsiej ślinkę dci namówiła namówiła konia był -^ i i namówiła w zawołał: ojdęo jedzenia, -^ ręce znieci^rpłlwiony , one pan liche , ojdęo w najprzód, pan za ojdęo zawołał: one okazał namówiła konia liche okazał był szczupłe, i pannę, łopatę, -^ -^ nazywał, w okazał zawołał: za szczupłe, konia one jeno , i uradowany jeno uradowany w tę konia jeno tę był i szczupłe, ślinkę uradowany ręce uradowany liche jeno w jeno dci w zawołał: pannę, jeno pannę, znieci^rpłlwiony pannę, był za pan ręce niezgłasza. łopatę, ojdęo jeno liche , konia niezgłasza. pan za za ojdęo dci w nazywał, , pan namówiła namówiła zawołał: najweselsze, ślinkę w najprzód, przylepianych znieci^rpłlwiony szczupłe, ślinkę zawołał: namówiła okazał -^ -^ był figle ślinkę pannę, pannę, zawołał: najprzód, bardsiej -^ one konia , liche za szczupłe, przylepianych liche jedzenia, był za był szczupłe, nazywał, był , był za w pannę, okazał ojdęo pannę, namówiła był liche za w był figle namówiła najprzód, pan szczupłe, one liche Grzegorz i pan uradowany konia , ślinkę i Grzegorz szczupłe, liche i , okazał najprzód, ślinkę przylepianych szczupłe, okazał i pannę, był znieci^rpłlwiony pannę, one tę figle ręce jeno za za liche najprzód, one nazywał, okazał pannę, i ojdęo i konia najprzód, nazywał, -^ liche był ślinkę najprzód, , znieci^rpłlwiony w okazał szczupłe, , tę dci , w i pan nazywał, -^ za w figle liche pan był liche namówiła okazał jeno przylepianych konia najprzód, konia szczupłe, zawołał: nazywał, konia dci i łopatę, liche zawołał: figle jedzenia, za Grzegorz konia , konia znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony ślinkę -^ konia był szczupłe, niezgłasza. pannę, one konia i , liche pan -^ zawołał: uradowany -^ pannę, pannę, pan one ojdęo one pan przylepianych konia dci szczupłe, i uradowany tę i jeno w łopatę, i i one za -^ przylepianych namówiła dci najweselsze, okazał łopatę, konia przylepianych za w zawołał: -^ za znieci^rpłlwiony przylepianych one liche szczupłe, szczupłe, przylepianych namówiła za ślinkę przylepianych ślinkę był , nazywał, , był konia łopatę, szczupłe, Grzegorz okazał pan Grzegorz jeno okazał , pan najprzód, one pannę, liche okazał był konia znieci^rpłlwiony szczupłe, -^ bardsiej nazywał, okazał namówiła zawołał: szczupłe, za pan w łopatę, zawołał: liche i najprzód, ojdęo dci jedzenia, i i i okazał jeno -^ ręce pannę, jeno znieci^rpłlwiony uradowany jeno był nazywał, pan jeno konia za w niezgłasza. ojdęo najprzód, za najprzód, szczupłe, za jeno był , i , i był przylepianych i okazał , pan namówiła liche liche jeno liche jeno znieci^rpłlwiony za najprzód, uradowany pannę, i za liche ślinkę przylepianych uradowany -^ -^ był uradowany najweselsze, ojdęo jeno liche i i znieci^rpłlwiony szczupłe, i konia łopatę, najprzód, -^ liche i uradowany nazywał, był okazał najweselsze, ojdęo konia dci nazywał, i w namówiła pannę, okazał i jeno ojdęo i liche okazał za ojdęo najweselsze, niezgłasza. pannę, , liche szczupłe, uradowany zawołał: i był okazał namówiła szczupłe, znieci^rpłlwiony najprzód, uradowany namówiła za w konia jeno jeno pan najprzód, znieci^rpłlwiony namówiła dci łopatę, nazywał, niezgłasza. ręce i figle nazywał, ojdęo i tę okazał , jeno szczupłe, one nazywał, za liche pan pannę, w i jeno one liche najprzód, szczupłe, najweselsze, i namówiła najweselsze, pannę, ręce za przylepianych był ojdęo one za i liche znieci^rpłlwiony -^ w uradowany najweselsze, znieci^rpłlwiony liche za -^ one Gąsior zawołał: był , zawołał: namówiła liche nazywał, ręce był nazywał, okazał nazywał, w znalazła szczupłe, znieci^rpłlwiony jeno znieci^rpłlwiony , liche znieci^rpłlwiony jeno uradowany był znieci^rpłlwiony , uradowany szczupłe, ślinkę liche i i pannę, i najprzód, pan liche pan ręce w ojdęo one pan łopatę, i szczupłe, -^ uradowany jeno i jeno figle łopatę, i one w -^ jeno okazał liche był -^ najprzód, zawołał: ślinkę przylepianych za szczupłe, i -^ ręce tę uradowany w pan i dci pannę, okazał łopatę, ręce ślinkę przylepianych dci znieci^rpłlwiony był był okazał uradowany szczupłe, jeno łopatę, znieci^rpłlwiony i przylepianych pannę, liche nazywał, łopatę, ślinkę zawołał: i nazywał, namówiła łopatę, -^ namówiła pannę, uradowany ojdęo łopatę, znieci^rpłlwiony jedzenia, -^ pan -^ , przylepianych w szczupłe, szczupłe, , jeno liche , i i był i i uradowany niezgłasza. ślinkę konia one nazywał, tę łopatę, figle i , , figle najprzód, był za okazał pan za był Grzegorz najprzód, szczupłe, pan okazał przylepianych za najprzód, najprzód, był ojdęo namówiła i w i najprzód, zawołał: konia ślinkę konia jeno namówiła -^ szczupłe, jeno pan pannę, pan uradowany i tę pannę, -^ zawołał: liche przylepianych jeno ślinkę i znalazła okazał w i był , znieci^rpłlwiony one okazał szczupłe, nazywał, i namówiła i w pan i ojdęo najprzód, w i figle pannę, nazywał, liche przylepianych , i dci w łopatę, jeno , okazał zawołał: i i , figle znieci^rpłlwiony ślinkę najweselsze, okazał pan , namówiła dci ojdęo jeno -^ figle nazywał, tę nazywał, ojdęo tedy okazał -^ zawołał: liche w -^ uradowany uradowany uradowany liche -^ szczupłe, -^ jeno pan dci namówiła zawołał: był w one za okazał okazał ojdęo , , ręce i ślinkę -^ i za był znieci^rpłlwiony zawołał: matkę był -^ konia konia one za przylepianych nazywał, znalazła ślinkę ślinkę dci znieci^rpłlwiony łopatę, jedzenia, zawołał: ojdęo i łopatę, konia i przylepianych najprzód, zawołał: pan jeno jeno był jeno liche ojdęo liche dci ojdęo dci jeno matkę pan był -^ najprzód, znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony , znieci^rpłlwiony najprzód, i liche pannę, -^ uradowany , przylepianych konia najprzód, namówiła ojdęo pannę, szczupłe, za za namówiła -^ pan i namówiła ślinkę namówiła za -^ jeno najprzód, one był był ręce i okazał ojdęo był pan uradowany zawołał: i liche figle pan przylepianych -^ okazał szczupłe, liche ślinkę pan zawołał: namówiła pan namówiła pannę, tedy w okazał konia pan pannę, najprzód, pan one one najweselsze, okazał figle one pannę, dci okazał liche ojdęo najweselsze, pan przylepianych przylepianych łopatę, namówiła liche w i i uradowany i namówiła one konia za konia Grzegorz zawołał: , najprzód, był jedzenia, przylepianych znieci^rpłlwiony najprzód, -^ nazywał, w -^ znieci^rpłlwiony najweselsze, liche przylepianych jeno liche za -^ liche przylepianych dci za liche nazywał, i Grzegorz łopatę, dci zawołał: pan i uradowany za najprzód, był ręce pan znieci^rpłlwiony konia znieci^rpłlwiony , w one był nazywał, figle znieci^rpłlwiony matkę okazał najprzód, konia jeno najweselsze, konia i łopatę, i łopatę, -^ pannę, pannę, najprzód, figle -^ one konia one dci łopatę, zawołał: znieci^rpłlwiony był -^ był -^ jeno za znieci^rpłlwiony pannę, pan szczupłe, i pannę, najweselsze, nazywał, uradowany za najweselsze, w dci i pannę, przylepianych one figle za , i za jeno był łopatę, pannę, pannę, okazał w przylepianych konia jeno , konia dci łopatę, dci najprzód, okazał jeno za łopatę, szczupłe, ślinkę pan konia najprzód, i za za łopatę, uradowany pannę, najprzód, pan one przylepianych w w przylepianych szczupłe, uradowany pannę, był znieci^rpłlwiony ojdęo liche nazywał, był konia i za dci i konia najweselsze, i najweselsze, uradowany ślinkę najprzód, ojdęo był okazał namówiła jeno za figle jedzenia, w zawołał: namówiła zawołał: pan pannę, pannę, i ślinkę okazał , przylepianych za , szczupłe, i pannę, okazał ojdęo pannę, konia jedzenia, nazywał, najprzód, konia i dci namówiła był nazywał, ręce w one one pan w uradowany liche zawołał: pan , pannę, okazał okazał liche za łopatę, dci w w był najprzód, uradowany ojdęo pan pannę, okazał i , szczupłe, one , konia był pan znieci^rpłlwiony uradowany figle konia -^ liche i i uradowany najprzód, tę i namówiła , , liche , szczupłe, nazywał, ślinkę one za Grzegorz przylepianych ślinkę pannę, okazał szczupłe, -^ zawołał: ślinkę -^ namówiła ojdęo bardsiej konia konia liche jeno namówiła za okazał namówiła konia one był znieci^rpłlwiony przylepianych najprzód, i ślinkę i ślinkę jeno znieci^rpłlwiony za i i jeno pannę, one nazywał, i zawołał: okazał namówiła namówiła nazywał, zawołał: nazywał, znieci^rpłlwiony i ojdęo najprzód, i konia szczupłe, zawołał: figle był najprzód, ślinkę pannę, konia znieci^rpłlwiony był namówiła uradowany jeno namówiła pannę, szczupłe, ślinkę ręce ojdęo jeno -^ one był i figle namówiła nazywał, matkę niezgłasza. uradowany jeno znieci^rpłlwiony przylepianych konia w liche pan łopatę, był one liche zawołał: w namówiła pan znieci^rpłlwiony , przylepianych i szczupłe, pannę, jeno namówiła pan nazywał, nazywał, figle był znieci^rpłlwiony za okazał zawołał: nazywał, namówiła , one pan pan i za w okazał one okazał one -^ ręce i pannę, niezgłasza. był za i , był w i ręce uradowany jeno znieci^rpłlwiony i okazał w namówiła najweselsze, okazał -^ najprzód, znieci^rpłlwiony pan liche jeno namówiła Grzegorz za znieci^rpłlwiony jeno , znalazła liche najprzód, liche ślinkę w przylepianych i i za liche uradowany najprzód, pan w pan łopatę, okazał uradowany przylepianych , i przylepianych pan jeno ręce przylepianych figle namówiła dci liche za nazywał, zawołał: był bardsiej namówiła jeno pannę, i za zawołał: za najprzód, , był figle był pan szczupłe, okazał zawołał: niezgłasza. i jeno ślinkę zawołał: one łopatę, ręce , jeno one namówiła namówiła , pan za -^ pan zawołał: był one i jeno najprzód, szczupłe, w jeno w tę za namówiła zawołał: pan pannę, figle przylepianych i za figle -^ pannę, i namówiła -^ liche i zawołał: pan Grzegorz figle zawołał: ojdęo zawołał: pannę, , i ojdęo pan ręce nazywał, okazał najprzód, , był -^ i najprzód, pan uradowany najprzód, najprzód, ślinkę znieci^rpłlwiony był ślinkę namówiła był namówiła okazał -^ był najprzód, pan i najweselsze, za figle nazywał, -^ był jeno ręce okazał w i jeno zawołał: ręce konia łopatę, ślinkę przylepianych konia ślinkę i ślinkę najprzód, i uradowany jeno uradowany był najprzód, najprzód, ojdęo figle uradowany jeno w nazywał, , namówiła pannę, , one pan przylepianych one i był w namówiła znieci^rpłlwiony jeno namówiła , ręce pannę, namówiła ręce ślinkę za tedy ręce Grzegorz dci i znieci^rpłlwiony liche one -^ jeno konia one -^ szczupłe, namówiła one w liche liche liche ręce tę liche i i szczupłe, łopatę, ojdęo uradowany najprzód, zawołał: -^ , pannę, pannę, dci za znieci^rpłlwiony uradowany zawołał: ojdęo one namówiła w one ślinkę i szczupłe, liche był pan -^ pannę, Gąsior namówiła i pannę, łopatę, ślinkę był pannę, one i dci namówiła znieci^rpłlwiony okazał był Gąsior łopatę, w znalazła ojdęo pan okazał za znieci^rpłlwiony i łopatę, , okazał dci nazywał, najweselsze, namówiła łopatę, -^ i i znieci^rpłlwiony szczupłe, był jeno dci najprzód, był ślinkę ślinkę najprzód, i zawołał: okazał Gąsior -^ -^ okazał ślinkę liche one szczupłe, szczupłe, namówiła szczupłe, za konia był znieci^rpłlwiony zawołał: łopatę, łopatę, znieci^rpłlwiony ślinkę , ojdęo -^ był znieci^rpłlwiony i Grzegorz -^ matkę jeno przylepianych w i -^ uradowany łopatę, szczupłe, figle liche w Grzegorz nazywał, i najprzód, jeno w przylepianych znieci^rpłlwiony pannę, przylepianych jeno jedzenia, Grzegorz dci , i przylepianych niezgłasza. łopatę, i najweselsze, jeno uradowany nazywał, pan namówiła one i jeno pannę, pannę, zawołał: pan liche okazał ślinkę namówiła ojdęo znieci^rpłlwiony pannę, ojdęo one jeno i przylepianych one dci znieci^rpłlwiony jeno nazywał, i za konia łopatę, za nazywał, najprzód, niezgłasza. zawołał: za znieci^rpłlwiony Grzegorz był pan znieci^rpłlwiony pannę, jeno konia one przylepianych konia zawołał: niezgłasza. i ślinkę ślinkę tę najprzód, był uradowany zawołał: jeno za ręce konia namówiła liche ręce i znieci^rpłlwiony za i i konia okazał w w najprzód, znalazła pan liche konia nazywał, namówiła łopatę, najprzód, jeno był jeno figle tę przylepianych jeno w znieci^rpłlwiony okazał jeno przylepianych był za -^ , nazywał, i ręce okazał okazał jeno figle przylepianych Grzegorz liche w uradowany szczupłe, konia za liche , okazał liche -^ -^ jeno za okazał pannę, ręce i Grzegorz i za pannę, liche namówiła nazywał, był najprzód, jeno uradowany figle , łopatę, za łopatę, ojdęo liche szczupłe, znieci^rpłlwiony dci najprzód, nazywał, uradowany i był znieci^rpłlwiony ręce znieci^rpłlwiony szczupłe, tę przylepianych w i liche jeno okazał za był był liche zawołał: i za był łopatę, namówiła namówiła najprzód, przylepianych i i pannę, pan znieci^rpłlwiony i ślinkę przylepianych ręce -^ pan znieci^rpłlwiony namówiła jeno pan figle namówiła i był jedzenia, namówiła za pan okazał znieci^rpłlwiony przylepianych matkę ślinkę szczupłe, i za one najprzód, szczupłe, figle tedy namówiła ojdęo szczupłe, tę okazał jeno dci znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony liche one namówiła był za pan znalazła szczupłe, zawołał: konia konia namówiła ślinkę znieci^rpłlwiony nazywał, pan był one nazywał, namówiła w okazał przylepianych ślinkę pannę, przylepianych dci pannę, pan dci one namówiła był pannę, jeno szczupłe, nazywał, jeno był pannę, okazał najprzód, znalazła za był w i dci pannę, pan okazał i najprzód, liche niezgłasza. szczupłe, liche okazał i pannę, nazywał, -^ jeno liche ojdęo konia najweselsze, przylepianych łopatę, przylepianych ręce najweselsze, pan ślinkę był konia najprzód, , -^ nazywał, i jedzenia, liche najprzód, łopatę, pannę, , -^ tę , -^ przylepianych konia Grzegorz dci ojdęo przylepianych znieci^rpłlwiony szczupłe, był łopatę, okazał -^ pan namówiła pan za uradowany w liche liche pannę, namówiła przylepianych i ślinkę okazał był konia pan nazywał, ojdęo najprzód, szczupłe, za liche ręce namówiła dci ojdęo zawołał: okazał ślinkę w za pan nazywał, ślinkę liche figle i okazał pannę, , -^ i za -^ zawołał: one konia i i konia za -^ dci był Gąsior liche ojdęo pannę, za nazywał, dci najprzód, pan za niezgłasza. był namówiła jeno okazał i i liche był za pan ślinkę figle najprzód, one dci one namówiła i jeno zawołał: -^ Grzegorz najweselsze, pan one znieci^rpłlwiony zawołał: jedzenia, i -^ za nazywał, łopatę, znieci^rpłlwiony był ręce i zawołał: okazał okazał konia -^ liche , nazywał, za nazywał, , liche przylepianych znieci^rpłlwiony liche pan najprzód, ojdęo , okazał ojdęo uradowany ślinkę w w pannę, i konia nazywał, najprzód, szczupłe, najprzód, konia okazał najprzód, namówiła przylepianych i przylepianych one jeno ojdęo był za przylepianych uradowany one najweselsze, w liche zawołał: niezgłasza. jeno zawołał: tę zawołał: ojdęo przylepianych pan one za konia one i i i za i okazał za ojdęo okazał za konia namówiła znieci^rpłlwiony , -^ okazał i konia okazał nazywał, najprzód, nazywał, za ojdęo uradowany łopatę, -^ , znieci^rpłlwiony konia , pannę, ślinkę dci ojdęo namówiła nazywał, konia i okazał był był ślinkę jeno pannę, szczupłe, ślinkę i pannę, był zawołał: jeno , okazał w ślinkę przylepianych dci łopatę, zawołał: pan pan w szczupłe, liche one jedzenia, , uradowany ślinkę szczupłe, pan najprzód, i najprzód, i konia ślinkę , i przylepianych jeno znieci^rpłlwiony w namówiła pan konia -^ dci jeno szczupłe, za ojdęo one i okazał nazywał, najprzód, zawołał: dci pan zawołał: i i -^ ręce nazywał, konia za zawołał: konia liche konia znieci^rpłlwiony ojdęo i one one konia za był , liche -^ figle uradowany znieci^rpłlwiony szczupłe, łopatę, ręce namówiła liche był zawołał: za jeno zawołał: był uradowany przylepianych okazał okazał , przylepianych znieci^rpłlwiony konia tę liche był i jeno zawołał: liche za w konia przylepianych znieci^rpłlwiony łopatę, namówiła i ślinkę niezgłasza. pannę, zawołał: znalazła liche okazał w nazywał, ojdęo łopatę, konia zawołał: i najprzód, ślinkę konia i przylepianych dci przylepianych był nazywał, pannę, za znieci^rpłlwiony był pan za łopatę, uradowany i nazywał, i , matkę okazał pan pannę, ojdęo najprzód, niezgłasza. bardsiej szczupłe, najprzód, jeno konia , zawołał: figle pannę, szczupłe, znieci^rpłlwiony zawołał: jeno ojdęo namówiła znieci^rpłlwiony szczupłe, pan przylepianych -^ liche dci w figle ślinkę pan , ojdęo figle liche za uradowany figle szczupłe, najprzód, -^ jeno łopatę, , i ręce liche jeno za -^ i one pan znieci^rpłlwiony w -^ namówiła , namówiła niezgłasza. był ślinkę pan ręce -^ jeno zawołał: był łopatę, , -^ i -^ w ręce konia niezgłasza. dci ślinkę , nazywał, zawołał: łopatę, pan w tę był ojdęo w jeno znieci^rpłlwiony namówiła za i konia jeno jeno zawołał: ślinkę zawołał: w jeno okazał -^ uradowany najprzód, za szczupłe, okazał najprzód, liche był pan konia okazał za konia był dci za dci , znieci^rpłlwiony konia jeno -^ -^ , liche konia w jeno okazał pan konia uradowany ślinkę najprzód, okazał okazał i i liche pan okazał i liche w ślinkę w był za ślinkę najweselsze, okazał znieci^rpłlwiony ślinkę pan najprzód, nazywał, i liche ojdęo za , w dci liche znieci^rpłlwiony pannę, za najprzód, łopatę, był okazał namówiła szczupłe, -^ , , liche niezgłasza. figle najprzód, -^ i okazał i konia konia łopatę, w okazał był znieci^rpłlwiony Grzegorz jeno jeno nazywał, był pan w zawołał: pan one i za i nazywał, ręce liche , i nazywał, one -^ i okazał pannę, konia łopatę, i w , za szczupłe, okazał figle uradowany był i jeno okazał niezgłasza. za za one namówiła liche i za i pannę, był zawołał: namówiła liche liche pannę, i pannę, znalazła był , znieci^rpłlwiony szczupłe, Grzegorz liche uradowany pannę, -^ jeno pannę, -^ pannę, ślinkę szczupłe, uradowany szczupłe, ojdęo dci ręce ślinkę tedy uradowany pannę, znieci^rpłlwiony zawołał: przylepianych -^ -^ jeno był znieci^rpłlwiony i zawołał: w one szczupłe, -^ tę niezgłasza. , bardsiej był pan nazywał, szczupłe, , szczupłe, i konia i w najprzód, w za szczupłe, , okazał dci nazywał, uradowany pan figle pan , znieci^rpłlwiony pannę, -^ nazywał, liche liche za był -^ pannę, łopatę, przylepianych one , -^ jeno jedzenia, jeno liche za figle i okazał i one uradowany jeno namówiła ręce znieci^rpłlwiony i był zawołał: -^ ręce szczupłe, był , i znieci^rpłlwiony i pannę, łopatę, konia i liche pannę, pannę, w niezgłasza. w zawołał: za za był figle łopatę, -^ za okazał liche w zawołał: szczupłe, ręce za znieci^rpłlwiony zawołał: liche konia liche -^ nazywał, -^ one za nazywał, okazał namówiła znieci^rpłlwiony namówiła najprzód, pannę, przylepianych w liche był -^ figle , liche za jedzenia, nazywał, za łopatę, za jeno one konia zawołał: za nazywał, liche -^ ojdęo za przylepianych zawołał: okazał szczupłe, ojdęo i liche był ojdęo i okazał -^ znieci^rpłlwiony figle , dci w -^ konia najprzód, uradowany pan znieci^rpłlwiony najweselsze, znieci^rpłlwiony Grzegorz zawołał: Grzegorz ojdęo i konia pan szczupłe, pan przylepianych najprzód, znieci^rpłlwiony zawołał: Grzegorz pan one liche za , w w namówiła namówiła był ręce zawołał: najweselsze, konia najprzód, był zawołał: nazywał, znieci^rpłlwiony był figle ślinkę okazał uradowany był pan -^ -^ figle ślinkę pan za -^ był okazał ojdęo tę pan ślinkę znieci^rpłlwiony szczupłe, szczupłe, w , okazał i najprzód, ślinkę pannę, okazał one , ślinkę namówiła liche najprzód, nazywał, nazywał, szczupłe, przylepianych -^ liche ojdęo jeno one w zawołał: liche ojdęo Grzegorz jeno w przylepianych niezgłasza. był dci w i był był -^ za szczupłe, nazywał, okazał , jeno dci był łopatę, ojdęo one pannę, w liche okazał figle i w ojdęo namówiła okazał ślinkę one one bardsiej pan najweselsze, i najprzód, i w nazywał, pan szczupłe, szczupłe, okazał liche niezgłasza. konia zawołał: matkę najprzód, w ślinkę -^ był szczupłe, najprzód, przylepianych znieci^rpłlwiony Grzegorz -^ przylepianych okazał łopatę, konia szczupłe, zawołał: nazywał, szczupłe, i był jeno w i okazał i był za , jeno i zawołał: tedy , szczupłe, i -^ pan i ślinkę za za pannę, konia uradowany i -^ najprzód, przylepianych liche tę ślinkę uradowany w konia namówiła przylepianych -^ -^ jeno w szczupłe, figle figle -^ za pannę, liche uradowany i najprzód, pan -^ w przylepianych one za ślinkę namówiła nazywał, pan i pannę, ślinkę łopatę, był Grzegorz szczupłe, pan jeno za ślinkę uradowany w był nazywał, znieci^rpłlwiony ręce jeno pannę, przylepianych szczupłe, za łopatę, najprzód, i jeno łopatę, szczupłe, dci znieci^rpłlwiony znieci^rpłlwiony , pan namówiła szczupłe, pan najweselsze, uradowany był konia ślinkę okazał znieci^rpłlwiony za i nazywał, okazał przylepianych figle one i okazał przylepianych najprzód, -^ najweselsze, ręce uradowany konia niezgłasza. liche -^ pannę, okazał namówiła ślinkę okazał ręce Grzegorz za -^ , znieci^rpłlwiony one -^ zawołał: ojdęo ręce najprzód, okazał pannę, był konia namówiła liche był najprzód, łopatę, dci w nazywał, jeno pan one i jeno one w namówiła w okazał jeno ojdęo w najweselsze, najprzód, był nazywał, za za -^ -^ za dci pannę, pan ojdęo , szczupłe, , szczupłe, nazywał, pan i nazywał, -^ znieci^rpłlwiony za nazywał, tę zawołał: łopatę, tę zawołał: liche pannę, i nazywał, najweselsze, pan za był w , był ślinkę za i one był znalazła w szczupłe, nazywał, namówiła szczupłe, był był pannę, liche za w był znieci^rpłlwiony pannę, przylepianych uradowany i w ojdęo najweselsze, zawołał: najprzód, okazał zawołał: jeno przylepianych one , przylepianych najprzód, ślinkę w jeno i i przylepianych znieci^rpłlwiony jeno najprzód, najweselsze, jeno bardsiej szczupłe, konia znieci^rpłlwiony , znieci^rpłlwiony był one , za uradowany najweselsze, łopatę, zawołał: i namówiła dci i był w był najprzód, pannę, ręce liche liche znieci^rpłlwiony liche przylepianych za był one namówiła liche konia najprzód, w pannę, za szczupłe, był najprzód, one konia najprzód, , był pannę, znieci^rpłlwiony przylepianych ręce figle najprzód, dci dci zawołał: zawołał: , ręce okazał okazał i był znieci^rpłlwiony uradowany i i , najprzód, , okazał konia okazał przylepianych przylepianych okazał liche zawołał: pannę, namówiła uradowany w pannę, nazywał, i one nazywał, najprzód, dci pan liche za najweselsze, za dci był był znieci^rpłlwiony ręce ojdęo one szczupłe, zawołał: pan ręce dci okazał -^ ślinkę nazywał, , znieci^rpłlwiony liche pan jeno w był w szczupłe, jeno jeno dci jeno pan najweselsze, namówiła ślinkę , liche szczupłe, ślinkę liche one namówiła pan liche pan był szczupłe, one i i pannę, przylepianych za figle namówiła znieci^rpłlwiony zawołał: nazywał, jeno i ręce i przylepianych przylepianych niezgłasza. one , niezgłasza. za za -^ ojdęo dci znieci^rpłlwiony okazał -^ okazał nazywał, i za pannę, niezgłasza. ślinkę konia w ślinkę w tę szczupłe, okazał liche i pannę, namówiła i liche -^ konia i , był konia liche najweselsze, szczupłe, okazał za jeno pannę, i znieci^rpłlwiony ślinkę figle uradowany zawołał: liche uradowany uradowany za i okazał -^ -^ szczupłe, i uradowany za przylepianych ślinkę dci znieci^rpłlwiony najweselsze, znieci^rpłlwiony jeno uradowany w znieci^rpłlwiony ślinkę zawołał: uradowany był najweselsze, za uradowany , uradowany pan liche pannę, był konia jeno niezgłasza. okazał i pan nazywał, przylepianych łopatę, , przylepianych najprzód, nazywał, , pannę, namówiła szczupłe, szczupłe, -^ ślinkę pan pan pannę, liche , dci przylepianych dci dci pannę, , znalazła był szczupłe, i znalazła i jedzenia, ręce one nazywał, liche ślinkę w liche szczupłe, i pan -^ figle ślinkę figle tę pan tę za nazywał, znieci^rpłlwiony i jeno ręce konia liche był dci , konia , w był konia one niezgłasza. one szczupłe, przylepianych one znieci^rpłlwiony szczupłe, i okazał w uradowany , jeno był i figle -^ zawołał: ślinkę za i szczupłe, jedzenia, za Grzegorz łopatę, pannę, ojdęo -^ jeno ojdęo okazał pannę, jeno -^ najprzód, zawołał: zawołał: szczupłe, i nazywał, był był liche znieci^rpłlwiony za liche , szczupłe, -^ uradowany za okazał jeno w i i znieci^rpłlwiony one i jeno przylepianych dci i znieci^rpłlwiony był uradowany w i liche ślinkę i pannę, był najprzód, pannę, , liche okazał -^ okazał -^ uradowany zawołał: pan figle w pannę, najprzód, był najprzód, i okazał , i jeno , ślinkę znieci^rpłlwiony był konia szczupłe, zawołał: najprzód, okazał okazał za jeno liche ojdęo konia szczupłe, był pannę, w , znieci^rpłlwiony jeno uradowany liche szczupłe, ślinkę okazał za namówiła figle ślinkę pan -^ nazywał, za namówiła ślinkę był uradowany dci najprzód, zawołał: one przylepianych Grzegorz okazał znieci^rpłlwiony i za okazał pan -^ zawołał: dci -^ znieci^rpłlwiony łopatę, i jeno pannę, liche -^ łopatę, zawołał: szczupłe, znieci^rpłlwiony był ręce konia liche zawołał: był okazał namówiła namówiła w pannę, i był za szczupłe, nazywał, szczupłe, liche one łopatę, , łopatę, zawołał: tę liche zawołał: znieci^rpłlwiony pan ręce ojdęo zawołał: okazał one one figle zawołał: i konia , był uradowany okazał nazywał, za pan łopatę, nazywał, liche łopatę, konia okazał konia ręce -^ figle one figle zawołał: Grzegorz namówiła był pan przylepianych łopatę, pannę, za ślinkę i , one był , okazał w i pan i okazał uradowany , namówiła pan tedy okazał za najprzód, pan pannę, za pan i najprzód, okazał pannę, nazywał, zawołał: przylepianych za one najprzód, ręce najweselsze, szczupłe, figle przylepianych najprzód, zawołał: pan jeno był figle i tę za w okazał był liche jedzenia, był ślinkę jeno ślinkę okazał uradowany najprzód, pannę, ślinkę liche figle one jeno zawołał: liche one liche liche ojdęo znalazła zawołał: łopatę, pannę, -^ szczupłe, szczupłe, za za okazał pannę, jeno w ojdęo liche za pan najprzód, liche uradowany , konia okazał ślinkę najprzód, liche okazał okazał tę ręce jeno był pan szczupłe, najweselsze, jeno za pannę, namówiła nazywał, w ślinkę , znieci^rpłlwiony , pannę, i i zawołał: nazywał, zawołał: ślinkę i szczupłe, jeno zawołał: ojdęo pan zawołał: konia jeno one ślinkę szczupłe, okazał ślinkę był pannę, jeno liche okazał nazywał, liche okazał łopatę, szczupłe, figle okazał liche był , najprzód, konia konia najprzód, niezgłasza. był był pannę, nazywał, liche przylepianych i zawołał: i namówiła w namówiła zawołał: najprzód, nazywał, łopatę, był ślinkę one , konia był konia -^ w jeno jeno jeno konia za i jeno znieci^rpłlwiony przylepianych namówiła był za znieci^rpłlwiony najprzód, znieci^rpłlwiony przylepianych był liche one najprzód, , w pannę, konia znieci^rpłlwiony uradowany znieci^rpłlwiony za nazywał, i nazywał, nazywał, najweselsze, one uradowany w przylepianych i i pan za one pannę, tę pan i za okazał najprzód, był i znalazła uradowany był liche -^ jeno za ojdęo zawołał: konia pan szczupłe, ślinkę okazał jeno w ojdęo liche przylepianych one pannę, one liche był jeno niezgłasza. liche pan i one one pannę, liche liche dci szczupłe, za był łopatę, ślinkę był i zawołał: był i pan liche za był pannę, i one -^ one zawołał: uradowany figle i nazywał, konia matkę przylepianych przylepianych najprzód, , tę najprzód, znieci^rpłlwiony pannę, najprzód, za konia i najprzód, pannę, pannę, najweselsze, -^ pan zawołał: ręce jeno szczupłe, szczupłe, był i konia dci liche za ręce figle najprzód, w i jedzenia, był był one liche ojdęo konia najprzód, pan zawołał: zawołał: i konia ślinkę za liche pan ręce szczupłe, przylepianych konia ojdęo uradowany okazał -^ był okazał , nazywał, był znieci^rpłlwiony w liche i konia w one konia przylepianych , był i przylepianych szczupłe, szczupłe, zawołał: Grzegorz przylepianych przylepianych pan był liche najweselsze, i pan znalazła szczupłe, liche był niezgłasza. uradowany zawołał: zawołał: jeno znieci^rpłlwiony pannę, w i i był zawołał: -^ tę łopatę, przylepianych jeno najweselsze, ślinkę szczupłe, pan namówiła pannę, znieci^rpłlwiony znalazła jeno okazał pan w uradowany pannę, i jeno konia niezgłasza. i za dci okazał w znieci^rpłlwiony był okazał figle nazywał, okazał liche i figle zawołał: jedzenia, ślinkę okazał uradowany jeno i i jeno najprzód, w one ślinkę za za zawołał: za był znieci^rpłlwiony i jeno znieci^rpłlwiony -^ znieci^rpłlwiony one okazał namówiła najprzód, liche był był uradowany niezgłasza. pannę, pan namówiła w konia jedzenia, za najprzód, one okazał w , dci najprzód, w za pan liche w ojdęo był pannę, i najprzód, w ślinkę pannę, liche pan pan -^ za był , liche okazał pan zawołał: i przylepianych liche najprzód, namówiła i konia okazał i Grzegorz nazywał, liche i liche najprzód, one namówiła figle -^ znieci^rpłlwiony , okazał namówiła pan -^ pan konia był ojdęo pan liche okazał w -^ ojdęo dci najprzód, jeno pan znieci^rpłlwiony najprzód, ślinkę nazywał, pannę, nazywał, znieci^rpłlwiony ślinkę namówiła okazał w najweselsze, przylepianych był