szkolenia BHP Lublin,usługi BHP Lublin,kadry Lublin,bhp Lublin,kurs BHP Lublin,szkolenie okresowe BHP Lublin

§ Kadry i prawo pracy

Firma  oferuje przedsiębiorcom kompleksową i profesjonalną obsługę przedsiębiorstwa w zakresie kadr i prawa pracy.

W ramach usług w zakresie kadr oferujemy:

 • akta osobowe pracowników-prowadzenie, uzupełnianie o wymagane przepisami prawa dokumenty, porządkowanie, zakładanie akt osobowych nowo zatrudnianym pracownikom,
 • prowadzenie i dokumentowanie ewidencji czasu pracy pracowników
 • prowadzenie i ewidencjonowanie urlopów wypoczynkowych,
 • zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę,
 • wystawianie świadectw pracy,
 • wypowiedzenia i  porozumienia zmieniające warunki umowy o pracę,
 • sporządzanie Regulaminu Pracy dostosowanego do profilu danego przedsiębiorstwa

W zakresie Prawa Pracy oferujemy przedsiębiorcom:

 • doradztwo i praktyczne zastosowanie (interpretacja) przepisów Kodeksu Pracy ,
 •  rozporządzenia wykonawcze do Kodeksu Pracy- interpretacja, zastosowanie ( w tym: najnowsze przepisy dotyczące:
 • Uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem (Rozp. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 roku –Dz. U. z 2015 roku poz.2243)
 • Dokumentacji Pracowniczej (Rozp. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 roku-Dz.U. z 2018 roku poz.2369)
 • Świadectw Pracy (Rozp. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 30 grudnia 2016 roku-Dz.U. z 2016 r. poz. 2292, Dz.U. z 2017 r. poz.1044)
 • Należności ze stosunku pracy-Dz.U. z 2017 r. poz.927
[Głosów:16    Średnia:4.7/5]

Kontakt

Adres

BHP KADRY PRAWO PRACY AGNIESZKA SOCHACKA Abramowice Prywatne 55 B 20-388 LUBLIN

Dane

NIP: 712-264-81-31 REGON: 383090555

Telefon

507-102-494

E-mail

agnieszkabhp@interia.pl
[Głosów:16    Średnia:4.7/5]