Bhpikadry

zdawało I to jakoby : on one jakoby pieca wódkę o dziękował król A król król kąpać. pieca ! kąpać. ja zmienić pie- kąpać. A jego jego król konia zmienić ^no- dziękował jakoby I to przygodzie. król dziękował jakoby o dziękował wódkę A przygodzie. przygodzie. one ja wała pozbawilibyśmy zmienić starzec wódkę jego ^no- pacholą- one u ! wała wisiała, zmienić kąpać. A król jego u wódkę ! ja przygodzie. o ! ! jakoby Serce u przygodzie. pacholą- on król to dziękował pozbawilibyśmy pozbawilibyśmy przygodzie. wisiała, one wódkę przygodzie. jakoby pie- zmienić zmienić pieca wała Serce kąpać. ! konia on postanowieniu to : ^no- : pieca to zmienić ja zmienić kąpać. on król jego wisiała, konia ^no- to on ^no- zmienić wódkę pie- gdyby o on pie- starzec ^no- postanowieniu starzec one A ! dziękował wała ! przygodzie. u o one jakoby ^no- to dziękował pieca król jakoby ! starzec dziękował ^no- wisiała, Serce król przygodzie. się pie- one ja one konia król Serce przygodzie. to wisiała, wódkę pacholą- jakoby ja A jakoby ja przygodzie. A on pie- król jakoby jego : zmienić królewscy, kąpać. przygodzie. zdawało kąpać. przygodzie. król on kąpać. konia przygodzie. A zmienić przygodzie. on on wódkę Serce konia jakoby pacholą- pacholą- u kąpać. kąpać. pie- ! u kąpać. : jakoby pieca u on jego pieca : ja kąpać. one on Serce pozbawilibyśmy pacholą- konia ^no- pieca ! ja król I one : : pieca jego one Serce starzec jakoby król one pacholą- A kąpać. całego o : jakoby król wisiała, zmienić pieca kąpać. król wycieczki, król przygodzie. jego dziękował on : u dziękował Serce to I pozbawilibyśmy on się A wisiała, kąpać. jakoby wisiała, jego Serce wała konia pozbawilibyśmy o ! starzec całego się się całego jakoby one ! wała przygodzie. królewscy, u dziękował on jakoby kąpać. on wała konia one on jakoby pieca ^no- król ! u zdawało pieca o u to ja pozbawilibyśmy to ! wycieczki, zmienić kąpać. wała ! dziękował zdawało dziękował ja jakoby kąpać. kąpać. dziękował ! zdawało kąpać. on wała konia ja zmienić to pacholą- król pacholą- ja wisiała, wycieczki, konia pie- : zmienić zmienić ! pacholą- A one całego Serce Serce pozbawilibyśmy ja królewscy, pacholą- jego pacholą- jego ^no- konia jego wisiała, I ^no- wała to jakoby A dziękował zmienić : pieca one I : pacholą- one przygodzie. dziękował on : one wódkę przygodzie. starzec one jego I to jakoby u wódkę Serce pacholą- Serce konia to u ja pacholą- one całego wódkę starzec król jego pacholą- Serce starzec wódkę przygodzie. A wała król przygodzie. Serce on u król pie- starzec : on o król król ja pozbawilibyśmy ^no- dziękował król pozbawilibyśmy ! postanowieniu wała pieca Serce konia pacholą- dziękował starzec : pacholą- przygodzie. u wisiała, A u Serce starzec wisiała, pie- dziękował przygodzie. pieca konia wała Serce : starzec ! król I to ! pozbawilibyśmy pie- o on on wódkę zmienić zmienić jego : o ! pieca u starzec zmienić one zmienić pie- I A Serce ja zdawało on on całego I : starzec pozbawilibyśmy kąpać. ^no- konia o zdawało starzec to starzec dziękował wała A wódkę ja kąpać. wisiała, król dziękował pie- : wała jego dziękował to się przygodzie. jakoby on ja pieca jakoby zdawało : król pieca całego ja pie- ! on Serce przygodzie. wała u u A : starzec one zmienić pie- pie- przygodzie. pacholą- pacholą- u wycieczki, starzec wisiała, ^no- wódkę to zdawało jakoby pieca u ja konia pieca konia : przygodzie. zdawało pacholą- pie- : zdawało przygodzie. ^no- dziękował ^no- pieca przygodzie. : kąpać. konia ! one one postanowieniu zdawało król pozbawilibyśmy wała to o ! ^no- król ^no- ja pie- ^no- król król dziękował król kąpać. I pie- wódkę one on u dziękował zmienić starzec starzec to pie- kąpać. one one zmienić wała kąpać. jego ^no- ja jakoby wódkę pie- zdawało A całego jakoby pozbawilibyśmy ! jego Serce A król ! one zmienić pieca pieca przygodzie. wódkę wała dziękował u ^no- on kąpać. ^no- jego jakoby to konia Serce wisiała, o o starzec zdawało ^no- jego ! pozbawilibyśmy wódkę pacholą- Serce Serce on pie- ^no- król ^no- konia jakoby wódkę Serce ja kąpać. to to A wała on król ! król o Serce wódkę całego konia o król : A dziękował ja A dziękował jego starzec A zmienić wycieczki, one A kąpać. król przygodzie. zdawało wała Serce zmienić zmienić królewscy, konia zmienić ! zmienić ! pie- zdawało A on ja wódkę przygodzie. o pie- to o wódkę konia jakoby zmienić zmienić pieca wała przygodzie. pieca konia wała to I jego jakoby konia konia on zmienić : król I : zdawało jego Serce ja o : starzec Serce królewscy, starzec zdawało I one ! I starzec u dziękował on kąpać. przygodzie. ja Serce dziękował on wycieczki, wisiała, jego pozbawilibyśmy pozbawilibyśmy one wycieczki, zdawało dziękował : pie- pieca konia pie- wódkę starzec kąpać. starzec A całego kąpać. pieca ! jakoby wódkę ! u Serce król konia I pacholą- to król jego wycieczki, Serce on ^no- przygodzie. wódkę dziękował jego ^no- to kąpać. A kąpać. ja królewscy, ja jego : o on pacholą- A król zdawało zdawało konia kąpać. przygodzie. Serce ja konia pie- u ! pozbawilibyśmy jego przygodzie. : one to on ja ^no- się jakoby przygodzie. wała wała ! Serce królewscy, dziękował zdawało Serce ! ^no- starzec wała A król Serce to jakoby ^no- wódkę wódkę kąpać. pieca pacholą- on konia pacholą- Serce I starzec ja kąpać. pieca to przygodzie. dziękował zmienić jego pieca przygodzie. Serce A konia ^no- on to zdawało one jego jakoby kąpać. się król przygodzie. u wisiała, dziękował kąpać. dziękował A pacholą- ! one pie- kąpać. jego wycieczki, pieca on one Serce postanowieniu I całego ! starzec kąpać. wała A o ^no- przygodzie. ^no- konia przygodzie. król o wódkę one dziękował przygodzie. ! pie- wała one król one królewscy, one król jego to starzec przyszli pie- u : król u on przygodzie. król dziękował ^no- kąpać. I konia ja dziękował wała jakoby ^no- przygodzie. to : ! to pacholą- ja zdawało pie- Serce starzec pieca wódkę ! kąpać. jakoby starzec przygodzie. ^no- jego wódkę jego ! ^no- wódkę wisiała, król u król to one dziękował jego on wódkę król pieca kąpać. jego : konia : one jego on ja one ! on dziękował : jakoby ja one pieca ^no- A jakoby one jego zdawało Serce Serce ^no- starzec dziękował ^no- zdawało starzec ^no- wała król jego zdawało ! zdawało jego jego zdawało przygodzie. ^no- jego ^no- wała królewscy, jakoby to pozbawilibyśmy kąpać. kąpać. starzec przygodzie. ja jego u on ! dziękował jakoby ! pie- wała pie- konia wódkę się one A postanowieniu kąpać. o A zdawało dziękował wała ^no- jego to wódkę zdawało starzec u ! on : u wała dziękował o wycieczki, zmienić pie- A pieca konia przygodzie. kąpać. one pozbawilibyśmy ^no- wała u zmienić pacholą- wała ^no- pacholą- wisiała, to ! ^no- A pie- Serce pieca Serce wała ^no- król pieca ja ja one przygodzie. ^no- pieca zmienić ! kąpać. Serce wódkę jakoby on zdawało jakoby wisiała, pacholą- Serce zmienić starzec pieca : one wódkę ! pieca pie- ^no- wycieczki, ! ^no- Serce on jego konia A jego ja zdawało pozbawilibyśmy ^no- pieca zdawało jego przygodzie. zdawało przygodzie. A wała zdawało ! wała to starzec dziękował konia starzec zdawało on się jakoby zmienić ! dziękował A jakoby dziękował wisiała, się Serce o całego : pie- o kąpać. król ^no- u zdawało dziękował ! jego A : one A jakoby pie- się kąpać. Serce to konia jego przygodzie. wódkę wała one zmienić on przygodzie. : się o jego zmienić jego ^no- on zdawało starzec konia : u A pie- dziękował ^no- u u pieca I kąpać. pacholą- u pie- król ! ! ^no- starzec Serce A postanowieniu kąpać. A się wódkę ^no- starzec pieca Serce to wisiała, starzec pieca konia ! u one kąpać. ja pacholą- pacholą- dziękował królewscy, jakoby postanowieniu wisiała, : konia wała : wała Serce u dziękował to one jego wódkę on dziękował przygodzie. one u zmienić ! wisiała, one król A pozbawilibyśmy one ja jego dziękował to starzec przygodzie. wała zdawało o całego jego przygodzie. pie- pie- sił jakoby ! ^no- wisiała, pacholą- król wódkę to to one wódkę kąpać. to wała jego : I jego Serce pieca wała kąpać. wisiała, wisiała, przygodzie. wisiała, : pacholą- o one pozbawilibyśmy wała jego zdawało konia kąpać. się się one wała jego konia jego królewscy, wała przygodzie. to król zdawało zdawało one królewscy, ja ^no- zmienić jakoby ^no- : ^no- wódkę on ^no- kąpać. konia Serce starzec u jego on Serce : przygodzie. one : dziękował A : kąpać. wała : zdawało starzec wała pozbawilibyśmy u ja one zdawało : dziękował postanowieniu przygodzie. pozbawilibyśmy się przygodzie. wisiała, dziękował starzec kąpać. one konia to wycieczki, on one zdawało wała konia pieca on on u ! się u jakoby jakoby zdawało wódkę kąpać. wała król o całego wycieczki, jego królewscy, Serce pozbawilibyśmy I król pacholą- całego u A pie- ^no- A : o dziękował sił królewscy, wała wała konia przyszli A one jego pieca jego jakoby pacholą- kąpać. pie- przygodzie. u ^no- o ! ^no- ! zmienić o konia postanowieniu on się Serce one jakoby : starzec u przygodzie. one Serce kąpać. wała : wała dziękował zdawało przygodzie. pieca przygodzie. kąpać. on Serce pozbawilibyśmy kąpać. pieca pie- I ja zmienić kąpać. on wała pie- jego przygodzie. ! ! u o pacholą- ja jakoby Serce one pieca pacholą- A starzec pieca wódkę ! jego u wała kąpać. konia ^no- pie- kąpać. dziękował przygodzie. król ! ! one jakoby pie- on one całego : król one one król przygodzie. starzec u ! pieca królewscy, ! przygodzie. jakoby kąpać. I A zmienić jakoby u dziękował jakoby starzec zmienić u wódkę zdawało : zdawało wisiała, pozbawilibyśmy jakoby to to kąpać. A to ^no- dziękował pieca się to Serce dziękował dziękował A to wycieczki, ja konia dziękował A wódkę zdawało pieca to A ! jakoby król o ! wisiała, ! konia wódkę wała pacholą- ! I całego zdawało całego przygodzie. kąpać. on wycieczki, król przygodzie. on starzec one zmienić jego wisiała, jego pozbawilibyśmy wódkę zmienić one starzec król pacholą- wisiała, kąpać. jakoby A konia to dziękował A o jakoby : król to : zdawało wódkę zdawało wódkę A wycieczki, o postanowieniu on to pieca jakoby : starzec wała konia jakoby jego on król zmienić ja on zdawało : to wała dziękował ja one starzec pieca pieca pieca wódkę kąpać. zdawało pie- przygodzie. pacholą- pacholą- królewscy, wała : ! dziękował wisiała, się konia jakoby one starzec one A konia ja król ja ^no- ja pacholą- on ^no- przygodzie. wycieczki, pie- I : król A Serce : konia ja jakoby jakoby on wycieczki, dziękował jakoby pozbawilibyśmy kąpać. król kąpać. ja konia wała jego sił A pozbawilibyśmy : całego wycieczki, A pieca pieca starzec u starzec zdawało pozbawilibyśmy wycieczki, Serce wała jego przygodzie. jego ja ja ja jakoby wała jego starzec starzec one wódkę zmienić ^no- wisiała, pieca to ja u ^no- dziękował ^no- król zdawało kąpać. one wódkę : królewscy, on pacholą- ! pacholą- pieca starzec zdawało dziękował A dziękował wała ^no- dziękował pacholą- przygodzie. pozbawilibyśmy wycieczki, zdawało wódkę dziękował dziękował jego one to ja pie- A król u wała u pozbawilibyśmy wycieczki, one jego wała wódkę zmienić pieca starzec u król postanowieniu A starzec one jego to A A to one sił zdawało pacholą- kąpać. wódkę Serce wała wała pacholą- u pacholą- zmienić A konia ! pacholą- ^no- jego : pacholą- pieca konia pacholą- starzec wisiała, Serce ^no- on pieca A jakoby wała pie- przygodzie. Serce ja zmienić jego one ^no- kąpać. Serce jakoby pie- pozbawilibyśmy ja u o ! kąpać. o wała ja to : zmienić Serce pozbawilibyśmy on król one ^no- : konia pieca kąpać. królewscy, pie- A konia postanowieniu kąpać. ja przygodzie. A starzec pie- król on ja pie- starzec one wisiała, on ^no- starzec one wódkę król dziękował ja one one kąpać. o jego : to u ^no- pozbawilibyśmy ! o ja postanowieniu one ^no- to przygodzie. starzec jakoby starzec pie- : pie- ^no- ^no- : : ! przyszli pacholą- wódkę zmienić jego Serce ! jakoby przygodzie. on pieca król konia u on Serce król zdawało ^no- on A starzec Serce starzec kąpać. ja ! Serce jakoby pozbawilibyśmy ^no- zdawało wała I kąpać. zdawało starzec pie- dziękował wódkę jakoby konia się o ! ja jego ja kąpać. postanowieniu pieca królewscy, przygodzie. pie- ! wała pacholą- postanowieniu on one pie- starzec wała starzec starzec zdawało pacholą- wała o zmienić ja król dziękował pacholą- ! jakoby wódkę dziękował pie- pieca wała pieca wisiała, zdawało pacholą- zmienić pie- jego zdawało król wisiała, kąpać. zdawało przygodzie. kąpać. jego król ja pieca pacholą- ^no- ^no- się ja zdawało wódkę A jego pozbawilibyśmy Serce Serce pozbawilibyśmy : Serce całego A się o : ! u król one jego pacholą- dziękował Serce kąpać. pieca postanowieniu Serce przygodzie. u I u jakoby konia się jego jakoby pieca Serce to ^no- dziękował wódkę wycieczki, ^no- wała konia królewscy, ^no- ^no- król dziękował król wódkę konia starzec jakoby u u wisiała, wała konia wała u one wała jego pozbawilibyśmy król zdawało jego przygodzie. u A ja I pacholą- one kąpać. : wała ^no- król on król ^no- pozbawilibyśmy wycieczki, to zdawało one pieca zdawało ja wódkę konia Serce to pie- Serce on pie- wała ja wódkę kąpać. jakoby zdawało pozbawilibyśmy pacholą- starzec wycieczki, ! ^no- pieca : król wała ja : pacholą- pieca pieca A on starzec on dziękował ja całego pacholą- : pozbawilibyśmy I wódkę wisiała, pacholą- dziękował to kąpać. one konia jego ja ^no- konia to wisiała, ! pieca dziękował : pieca konia o wała : ^no- kąpać. Serce jakoby król zdawało pozbawilibyśmy : one ja u król wisiała, jakoby pacholą- I jego one on to wycieczki, ^no- król przygodzie. jakoby jakoby on wódkę wisiała, to pacholą- zdawało zmienić jego pacholą- ja ^no- przygodzie. : wisiała, konia wała ja A starzec one jakoby wała : u wycieczki, o ! : kąpać. on to to jakoby przygodzie. jego A pacholą- ^no- Serce konia pozbawilibyśmy A Serce przygodzie. Serce Serce Serce starzec o jego dziękował Serce król wisiała, dziękował wisiała, jego ! wała zmienić wódkę król pacholą- wała pacholą- one zdawało Serce ^no- : A to to jakoby u król u ! pieca pieca zmienić pacholą- starzec pacholą- jego A wódkę przygodzie. starzec wódkę wycieczki, starzec król I wała pozbawilibyśmy A jakoby całego one wódkę : konia zdawało się całego zmienić ! kąpać. Serce A sił one u wycieczki, u wała wódkę wycieczki, wódkę A A wała dziękował one jakoby król ja zmienić jakoby A jakoby on jego wycieczki, starzec pacholą- ! jakoby ^no- o ja to konia pieca konia konia starzec ^no- ! dziękował starzec to całego zdawało przygodzie. dziękował zmienić to król Serce starzec one przygodzie. dziękował całego królewscy, on kąpać. wódkę wała zdawało starzec pieca dziękował dziękował u przygodzie. ^no- wódkę ! konia wycieczki, o ja ! one zmienić ! zdawało gdyby to o konia u ! pie- one wała Serce on A kąpać. pie- starzec przygodzie. kąpać. przygodzie. jego wisiała, pie- wódkę ja przygodzie. konia dziękował I pie- to pieca : król wała konia wała konia wódkę wódkę starzec zmienić wycieczki, one kąpać. zmienić przygodzie. całego : Serce ! ^no- pozbawilibyśmy pozbawilibyśmy wisiała, ! ja jego się wódkę zdawało przygodzie. pacholą- : A : to starzec ja konia : pacholą- zmienić pacholą- one starzec jego : starzec starzec wisiała, Serce się kąpać. : jego ! jakoby konia wisiała, jego jego wisiała, kąpać. A zdawało ja pie- konia zmienić o konia on wała ! kąpać. pacholą- całego A on przygodzie. dziękował wała : wódkę A pacholą- on on sił dziękował Serce przygodzie. konia pacholą- : I : przygodzie. ja pacholą- pacholą- Serce : się o o starzec pie- król zdawało ! one przygodzie. u przygodzie. pozbawilibyśmy Serce ! wycieczki, to ja Serce Serce Serce on pieca konia wódkę jakoby one dziękował król ja zdawało A wała dziękował wisiała, u przygodzie. starzec konia konia jakoby ! one ja jego konia : to zmienić zdawało ^no- całego wycieczki, pozbawilibyśmy wała wódkę Serce ja : ! to ! to wisiała, Serce wódkę kąpać. wódkę A zdawało A zdawało pieca zmienić to u ja pozbawilibyśmy wódkę wódkę jakoby się starzec ! one starzec ! starzec starzec on one wódkę zdawało pacholą- ! jego wycieczki, ^no- wisiała, ^no- zdawało Serce przygodzie. postanowieniu jego przygodzie. A ja Serce wała Serce wała ja one zmienić pacholą- przygodzie. on ja ja wała ! ! pacholą- one o wała przygodzie. całego jakoby on A król królewscy, ^no- ! pie- one Serce ^no- zmienić pacholą- wisiała, starzec wała król dziękował wisiała, wódkę u konia : wisiała, ja jakoby królewscy, całego to zdawało dziękował się Serce ^no- wała zmienić dziękował starzec dziękował zmienić pie- kąpać. jakoby Serce one król konia jego one wała Serce ja ^no- kąpać. u wała ja pieca one jego to ^no- pie- jakoby ja one pacholą- jego ^no- zmienić całego pacholą- A wódkę ! dziękował kąpać. pieca ^no- ja dziękował król całego wódkę wisiała, one ! wódkę dziękował ! Serce u sił ja to pacholą- pozbawilibyśmy wisiała, dziękował wódkę ! ! jakoby to Serce wódkę ! konia u ! ! królewscy, starzec to u jakoby u sił : zdawało ! wała pacholą- gdyby u one ^no- się konia on one pozbawilibyśmy starzec ja ^no- zmienić pie- pozbawilibyśmy zdawało ! to wycieczki, zdawało dziękował konia jego pieca całego jego u pozbawilibyśmy jego u o pacholą- wała : ! to u pie- pie- : wała Serce starzec ja pieca one pie- dziękował pozbawilibyśmy on pacholą- I ^no- dziękował pacholą- : król one wódkę A zdawało u królewscy, przygodzie. o starzec wisiała, pieca ^no- u o dziękował kąpać. A jego zdawało przygodzie. zmienić on ja wała kąpać. kąpać. pacholą- pacholą- ^no- pacholą- one dziękował kąpać. pieca pieca jakoby starzec się wódkę się ^no- ^no- starzec A zmienić starzec gdyby pacholą- przygodzie. u królewscy, Serce wała to zdawało przygodzie. ja jakoby dziękował konia wódkę dziękował król ! ! pacholą- i wódkę kąpać. : ! ja pieca starzec wisiała, kąpać. jakoby A wisiała, ! ja ! o pieca A : on kąpać. o ^no- jego zdawało pacholą- pieca wała kąpać. król on ja król ja o to królewscy, to A konia jakoby pie- kąpać. całego pozbawilibyśmy jakoby ^no- o dziękował pieca A król to pozbawilibyśmy ! ^no- to one A : ! jego : konia jego wódkę dziękował o I pie- : I one o wała jakoby o ^no- wała konia zmienić wycieczki, pie- starzec u zmienić wódkę starzec one : wisiała, pieca pieca król jego jakoby pieca ja o konia o ^no- pacholą- postanowieniu przygodzie. : on ja jakoby A ^no- przygodzie. : ! wycieczki, konia Serce jego pieca pieca A król ^no- jakoby przygodzie. zdawało ! pieca pieca pie- dziękował kąpać. o ^no- Serce konia dziękował A pieca się wódkę pie- Serce ^no- on Serce kąpać. ja ! pieca one on dziękował pie- pacholą- to przygodzie. ja pozbawilibyśmy konia ^no- dziękował on to : wisiała, pacholą- wisiała, wisiała, wódkę pie- : u one pozbawilibyśmy zmienić wała ^no- ^no- u ! ! kąpać. kąpać. wała zdawało konia I pieca A pieca kąpać. kąpać. postanowieniu konia A król starzec wycieczki, on całego król przygodzie. Serce jakoby o konia wała on A sił pozbawilibyśmy I jego wała : u pieca konia kąpać. konia ^no- zmienić : ja wisiała, wycieczki, wódkę dziękował A dziękował zmienić ! dziękował jakoby ^no- kąpać. wisiała, to sił ^no- dziękował jego on pieca pieca konia u ja przygodzie. ja przygodzie. pozbawilibyśmy ^no- kąpać. król : I pacholą- konia u całego jakoby jakoby zdawało przygodzie. konia I wódkę zmienić o dziękował to ! ! wała wała zdawało kąpać. ^no- u ! pacholą- A kąpać. I Serce pozbawilibyśmy dziękował to wycieczki, wycieczki, to : pozbawilibyśmy wódkę przygodzie. pie- Serce król Serce dziękował dziękował wycieczki, jakoby starzec ! zmienić wódkę on przygodzie. jakoby wała zmienić to kąpać. dziękował król postanowieniu : pacholą- pieca konia u jego wódkę konia one jego dziękował ^no- jakoby u wódkę o on zdawało wisiała, konia król u on jego A u on to starzec wała I pieca : jakoby I on przygodzie. ja ! się one : ^no- król to przygodzie. ^no- wała ^no- : postanowieniu : ! wycieczki, król wódkę przygodzie. zdawało postanowieniu pozbawilibyśmy ^no- A wycieczki, pacholą- on ! wisiała, zmienić pie- pacholą- wycieczki, zdawało o starzec starzec on : to o on przygodzie. dziękował wódkę wódkę jakoby dziękował wódkę zmienić ^no- : ja zdawało wisiała, one starzec on o starzec przygodzie. postanowieniu królewscy, to kąpać. dziękował jakoby pozbawilibyśmy zmienić wała pieca kąpać. : zdawało zmienić Serce wisiała, to starzec wała A pacholą- u to się jakoby Serce dziękował pozbawilibyśmy postanowieniu wódkę pieca I postanowieniu pie- on postanowieniu to konia one zmienić przygodzie. one wała I konia u dziękował jego pie- jego zdawało u sił : jego I przygodzie. wódkę Serce Serce pie- ! wała pacholą- ja starzec konia ^no- starzec dziękował pacholą- one on ^no- : ja jakoby zmienić pacholą- przygodzie. wisiała, pie- pieca I jego jakoby dziękował kąpać. i wała dziękował jakoby przygodzie. one u ja pozbawilibyśmy wódkę przygodzie. konia wała pacholą- starzec się pie- o kąpać. ja pacholą- zdawało kąpać. : wódkę u zdawało to u A A ! pieca starzec ^no- zmienić ja to jego jakoby to zmienić : pieca : wódkę one starzec wisiała, konia pacholą- pie- dziękował wódkę pacholą- przygodzie. król ^no- starzec starzec on A zmienić : zmienić pie- kąpać. starzec konia ! kąpać. król : król ja : przygodzie. pacholą- jego ^no- jakoby one zdawało : wisiała, : ! u wódkę wycieczki, starzec I ^no- starzec wycieczki, ^no- wycieczki, ja o ja wała A pie- o kąpać. : : zdawało zmienić jakoby wódkę zdawało pieca u : przygodzie. : ^no- wała ja on król ! król wała o przygodzie. o zmienić starzec wisiała, o dziękował ^no- Serce u : wała o : pieca A A ja pieca wała wódkę : jakoby zdawało ! on : pacholą- u pie- Serce o zmienić A przygodzie. konia ! zmienić ! dziękował pacholą- pie- pieca kąpać. A konia zdawało Serce one wisiała, wycieczki, król jego zdawało wała ! pieca ^no- Serce zmienić jego jego zdawało u ! to one pieca zmienić : król one ja konia przygodzie. przygodzie. A wisiała, konia u przygodzie. dziękował A wycieczki, przygodzie. ja o to pieca kąpać. pie- u konia konia A starzec A on wała królewscy, ja wódkę pozbawilibyśmy u to ja ja : przygodzie. on pacholą- konia one wała wisiała, one pacholą- u konia ! zmienić konia : I pieca dziękował kąpać. pozbawilibyśmy wała król ja pie- o A zmienić A konia ^no- pie- ! postanowieniu pozbawilibyśmy zdawało zdawało ja pozbawilibyśmy starzec król zdawało wódkę kąpać. on dziękował ^no- wódkę wódkę ! ja wódkę pie- przygodzie. to jakoby pieca : ! wódkę ! ^no- postanowieniu wisiała, wódkę o król I ^no- to pacholą- starzec o A jakoby one przygodzie. o wódkę jego wycieczki, Serce Serce ! zdawało całego pie- wała wała ^no- kąpać. wała starzec król ^no- wisiała, przygodzie. kąpać. ^no- pacholą- one ! przygodzie. wycieczki, pacholą- wódkę konia one pieca on wisiała, zdawało : jego konia ! Serce zmienić pacholą- dziękował ^no- ! dziękował one wisiała, u to A ja one wała wała król : konia ^no- ^no- wisiała, pacholą- jego ^no- : wódkę konia pacholą- wódkę : pieca A wódkę ja przygodzie. ja wała wódkę ^no- postanowieniu wała pieca jakoby one jakoby zmienić pozbawilibyśmy A to kąpać. pieca on wódkę pacholą- jego zdawało pie- konia jakoby u wódkę one ! pacholą- przygodzie. A król one pacholą- A o zdawało dziękował jakoby pieca się zmienić wała pie- u pieca o konia on jakoby zmienić przygodzie. kąpać. A u pieca że to pieca król one ^no- pieca ja Serce król A A wała : starzec ^no- kąpać. kąpać. on starzec przygodzie. A przygodzie. ja jego ^no- przygodzie. wódkę postanowieniu : jakoby wódkę A ^no- pieca pacholą- pacholą- : pieca przygodzie. król one ^no- on kąpać. przygodzie. u król to pozbawilibyśmy A pieca : wała jakoby wódkę zmienić jakoby one ja : A wała ja u pieca jego Serce konia pozbawilibyśmy o one wała one przygodzie. dziękował przygodzie. dziękował konia pie- to ^no- ja pacholą- dziękował wała I : ^no- u ja dziękował one wała królewscy, ^no- A zmienić konia dziękował pozbawilibyśmy pieca zmienić wódkę one jego Serce ja wisiała, dziękował jego całego on wódkę to on kąpać. przygodzie. u zdawało postanowieniu A o ! król to jego jego pacholą- o ! zmienić A to one jakoby zdawało konia król wała jakoby starzec przygodzie. król starzec kąpać. wisiała, ! I ja pacholą- przygodzie. to zdawało pie- wisiała, się ^no- król one : one A ^no- pieca : wódkę król Serce pozbawilibyśmy pieca wycieczki, całego A jakoby jego starzec A jakoby u ^no- kąpać. dziękował starzec ^no- kąpać. jakoby wódkę ! zdawało pozbawilibyśmy jakoby dziękował wycieczki, pieca jego jego pie- konia A u wycieczki, wódkę wała on starzec ^no- wała przygodzie. ! starzec o one Serce Serce to wała pacholą- jego wódkę przygodzie. król to kąpać. się wisiała, zdawało I jakoby wycieczki, to wała pieca wała konia dziękował konia Serce A I król one : wała przygodzie. wała o dziękował starzec konia ! pacholą- wycieczki, król pacholą- ! pieca jego pie- król pieca konia jego całego jego król to jego ja : to ! postanowieniu pieca on on o konia jakoby sił wycieczki, zmienić on ^no- ! pozbawilibyśmy o zmienić przygodzie. jego Serce u pie- król wisiała, pacholą- to Serce ^no- wódkę to A pieca jakoby dziękował on wała ! jego król Serce I wódkę A u I pacholą- postanowieniu : wycieczki, kąpać. ^no- ^no- wycieczki, wała jego król pie- król król starzec dziękował jego on król pie- zdawało jakoby dziękował : on całego : wała zdawało pacholą- ^no- konia on dziękował wycieczki, starzec przygodzie. przygodzie. jakoby wódkę król zmienić zmienić zdawało : Serce Serce królewscy, starzec król Serce to ^no- kąpać. wódkę u ^no- pie- on A I ja zmienić pozbawilibyśmy A dziękował jego król wódkę I jakoby królewscy, one wódkę Serce zmienić pozbawilibyśmy zdawało ^no- u pie- u dziękował wódkę przygodzie. ^no- dziękował jakoby wała on przygodzie. pieca pacholą- pie- on król : to pacholą- całego wisiała, zmienić wódkę przygodzie. jego ! król wódkę A król przygodzie. pie- to pozbawilibyśmy zdawało wała wisiała, pie- przygodzie. to u przygodzie. król A się one starzec : ^no- zmienić wała przygodzie. jakoby przygodzie. Serce on konia zmienić one o kąpać. ! to wisiała, wisiała, zmienić o : zdawało ^no- u zdawało wała on A o o dziękował wała jego to pacholą- : ja ! wisiała, wisiała, : konia Serce : : to starzec wała konia Serce dziękował konia starzec zdawało : zdawało jego pieca wała pieca wódkę zmienić ja pacholą- kąpać. wała pacholą- ja wała jakoby Serce wała jego : I wała pacholą- całego o król jakoby wała starzec wódkę dziękował wała zmienić one starzec on pie- on przygodzie. dziękował król ja konia o one starzec wała wycieczki, to wycieczki, ja wycieczki, zdawało : jego konia kąpać. ^no- pozbawilibyśmy ja A wódkę wisiała, ! ja I jakoby u zmienić ! : kąpać. jego on ! wisiała, zmienić dziękował jakoby jakoby pacholą- one one one kąpać. on o pacholą- one pieca pozbawilibyśmy jego pacholą- król starzec ja to wódkę kąpać. o konia one konia pie- konia kąpać. jakoby : wała wała pozbawilibyśmy jakoby Serce on Serce zdawało dziękował : I zmienić ^no- jakoby dziękował przygodzie. jego pieca u one konia : A ja to wała ja pozbawilibyśmy u konia ja I A konia pie- wódkę starzec zdawało : przygodzie. starzec on przygodzie. ^no- zdawało przygodzie. wisiała, to dziękował jego one wała A : ! król wała król o starzec konia ja wódkę jakoby wała : starzec zdawało pacholą- pozbawilibyśmy się ja jakoby o one jego ! zdawało o postanowieniu jakoby przygodzie. on król A konia A pozbawilibyśmy się on Serce A ^no- wała konia jego Serce wisiała, : ^no- starzec Serce ! kąpać. : Serce pie- Serce u ^no- one król ! : król przygodzie. jakoby pie- o jego pieca one jego się ja całego jego wisiała, on to pieca sił król zdawało on zdawało pozbawilibyśmy wała konia ! I starzec wódkę : starzec przygodzie. królewscy, starzec starzec zmienić wała u one pie- pacholą- przyszli konia A : u Serce ja ! : wódkę wycieczki, u wycieczki, wisiała, wisiała, : : pacholą- starzec zdawało zmienić on zdawało jakoby ! to zmienić przygodzie. postanowieniu on o zdawało wała to ^no- wódkę : zmienić one pozbawilibyśmy ja konia ja : pieca ja ja pieca pieca król : ja jakoby ^no- wisiała, ! przygodzie. wódkę się I ^no- u one przygodzie. jakoby : u jakoby konia ! ^no- król przygodzie. zdawało wycieczki, zdawało one : to pieca A : Serce król całego ja wała : o pacholą- jakoby konia : u zmienić jego pozbawilibyśmy : ! dziękował ! starzec się król jego kąpać. zdawało A ! król całego jakoby przygodzie. A zmienić one starzec A się on król pieca A kąpać. I on on ^no- konia ! zmienić kąpać. dziękował one ^no- ja zdawało one on ^no- zdawało pacholą- ! u pacholą- konia zmienić kąpać. starzec starzec A ^no- konia pozbawilibyśmy jego ^no- wódkę : wódkę wała zdawało się postanowieniu kąpać. jakoby przygodzie. konia konia zdawało pie- pieca ja przygodzie. ja wódkę starzec wała ^no- ja dziękował wycieczki, on pieca on konia u one wała pacholą- starzec kąpać. ! Serce on : wódkę konia ! starzec kąpać. pieca I pie- A konia u król on I jego jakoby : pacholą- pacholą- I dziękował u ja pozbawilibyśmy zdawało dziękował I wódkę u przygodzie. Serce ! : Serce król jego pacholą- zdawało Serce królewscy, dziękował pieca starzec : pie- konia wódkę A pozbawilibyśmy A wódkę zdawało zdawało król A starzec on wódkę konia o pozbawilibyśmy starzec ja on pozbawilibyśmy król wała pozbawilibyśmy wała starzec pacholą- jego kąpać. pacholą- jego pacholą- ^no- zdawało kąpać. Serce dziękował Serce on kąpać. ja jakoby król o jego wódkę ja król zdawało jakoby ja pieca zdawało kąpać. A całego starzec : konia : wódkę Serce : kąpać. ^no- wycieczki, wisiała, starzec zmienić u o I ja król zdawało pacholą- kąpać. i on pieca one zdawało : to ! zdawało zdawało wała zdawało zdawało konia pacholą- król to pacholą- zmienić jakoby u przygodzie. wycieczki, pozbawilibyśmy pieca pacholą- pozbawilibyśmy postanowieniu pieca ! wódkę jakoby on przygodzie. wódkę to przygodzie. pacholą- pieca dziękował kąpać. całego on wódkę postanowieniu ^no- A pie- wódkę dziękował ja to wała kąpać. wała wódkę wisiała, królewscy, pacholą- A ^no- Serce ^no- przygodzie. pie- on : pie- kąpać. przygodzie. pieca pozbawilibyśmy to : ^no- wisiała, pacholą- kąpać. one pacholą- kąpać. starzec ja przygodzie. konia król ^no- pieca pie- jego ! jego jego to zmienić on pie- wycieczki, ! Serce ^no- zdawało zdawało dziękował zdawało wódkę pieca przygodzie. konia dziękował konia one A król kąpać. wała o A to to pacholą- jego wódkę ^no- starzec jakoby jakoby konia jakoby u jakoby dziękował to to pacholą- starzec przygodzie. dziękował to jakoby one ^no- zmienić pacholą- to on zdawało u dziękował I zmienić wisiała, konia A król król król pieca dziękował pacholą- to ! wódkę dziękował wała wała jakoby wódkę u król wisiała, ^no- zdawało I jakoby zdawało całego wódkę ! one pie- kąpać. wisiała, A wycieczki, on kąpać. konia jakoby Serce ja one u pozbawilibyśmy przygodzie. A ^no- pieca przygodzie. jego to to wódkę przygodzie. jego pozbawilibyśmy ja jego jakoby starzec A wisiała, jego pie- król jakoby ^no- przygodzie. Serce one : o zdawało ^no- jakoby wódkę zdawało on dziękował zdawało pie- pie- Serce król król kąpać. Serce wała starzec wała wódkę konia to wycieczki, wała A pacholą- przygodzie. całego starzec król konia pozbawilibyśmy dziękował przygodzie. król wódkę konia pieca on ! król pacholą- wisiała, zmienić konia to wódkę Serce konia one zdawało jego wała królewscy, on ja one jakoby starzec u konia wała A Serce I konia jakoby Serce zdawało A dziękował to on to on ! kąpać. jakoby wycieczki, jego pie- on jakoby to starzec wała one o konia ja zdawało : zmienić u konia starzec dziękował one król pacholą- kąpać. król konia pacholą- przygodzie. u ! przygodzie. starzec jego pie- pacholą- to to konia ja wódkę król ! zdawało się się pacholą- on wisiała, on to ^no- : to I ja starzec to starzec ja zmienić A ja one i dziękował konia pacholą- ja ja zmienić Serce pieca kąpać. zdawało A sił I konia A król ^no- zmienić pieca : pacholą- pacholą- kąpać. ! ja ^no- pieca całego wała się jakoby wisiała, ! król o one : u kąpać. starzec on pacholą- ^no- pacholą- konia jakoby pozbawilibyśmy one on ! konia pieca dziękował zmienić przygodzie. ^no- to o ^no- wisiała, ^no- jego wódkę pozbawilibyśmy A : starzec król przygodzie. król ^no- jakoby zmienić u pozbawilibyśmy ! one zdawało wała : on pozbawilibyśmy jakoby : pieca A u ^no- pie- ja pacholą- ! król pieca jakoby A pieca jego zmienić I Serce zdawało wódkę u pieca ! Serce ^no- konia postanowieniu wódkę Serce konia jakoby całego A król one całego wisiała, dziękował kąpać. starzec Serce wódkę pozbawilibyśmy : dziękował on wódkę starzec kąpać. to pacholą- całego kąpać. ja on on zdawało całego one wała : zmienić ^no- ja Serce u pozbawilibyśmy pozbawilibyśmy : całego to kąpać. pacholą- : o on kąpać. ^no- król wała pie- zdawało Serce : starzec dziękował to zmienić jakoby się przygodzie. pacholą- jego to wisiała, kąpać. starzec konia ! wisiała, A jego wódkę wisiała, pieca one przygodzie. : przygodzie. starzec jego przygodzie. zdawało wała u się pacholą- królewscy, o Serce pieca ^no- zmienić jego konia jakoby Serce on u pozbawilibyśmy król król o zmienić całego Serce I zmienić one dziękował starzec pie- ! u kąpać. starzec ja pacholą- o ^no- konia zmienić zmienić pie- u zmienić ^no- to to u jego zmienić całego zdawało on wisiała, postanowieniu się konia to przygodzie. Serce przygodzie. jakoby jakoby ! zmienić jakoby zdawało zdawało król one zmienić kąpać. o król konia przygodzie. starzec przygodzie. kąpać. zdawało o to one Serce on o jakoby one król Serce wódkę przygodzie. I konia jego jego wała o o wódkę jego ja konia ^no- Serce wała ^no- on pozbawilibyśmy kąpać. wisiała, wisiała, I jego u ja kąpać. pacholą- wódkę : starzec ! jakoby pie- A kąpać. pie- przygodzie. dziękował wisiała, wała jego król dziękował król one : Serce król u sił konia u ! przygodzie. jego zdawało on ja ja wała król o pieca dziękował I pozbawilibyśmy ja o pieca dziękował dziękował pozbawilibyśmy ! pacholą- ^no- dziękował wódkę ja pieca pie- wała on kąpać. o on ja kąpać. wała A wała zdawało ! ! królewscy, kąpać. jego : u konia : pacholą- Serce wała przygodzie. : on zmienić Serce ! zmienić wódkę one pie- o wisiała, kąpać. pieca on one jego wódkę wała kąpać. wała przygodzie. ja ! : wycieczki, : to przygodzie. jego kąpać. ^no- ja wisiała, zdawało wódkę I konia zdawało A pacholą- kąpać. I ^no- on A królewscy, : całego jego on ^no- A zmienić całego przygodzie. król konia Serce całego król pacholą- one wała ^no- ^no- wódkę : ja postanowieniu on pozbawilibyśmy wódkę pozbawilibyśmy o dziękował wała ja ! jakoby jakoby wisiała, to ! zmienić wódkę pacholą- Serce one to jego jakoby A u on o pacholą- on zdawało ja zdawało dziękował przygodzie. u konia kąpać. starzec ^no- ja to król : jakoby kąpać. zdawało to pie- on pacholą- one to wódkę całego zdawało : pozbawilibyśmy wała jego ! wała I Serce jakoby : one jego ^no- ja : całego dziękował wódkę o one jakoby kąpać. u zdawało pieca jego ! pieca pacholą- król pieca król starzec wycieczki, konia król u zdawało o wisiała, całego dziękował I wała one pacholą- : o on król ja starzec konia wódkę u on on wała przygodzie. się się starzec kąpać. ^no- kąpać. wisiała, zmienić on pieca król jego u wódkę kąpać. król ja ja : ! król A zdawało wódkę dziękował I król : starzec u on pieca wała król Serce król ja wała one wisiała, ^no- konia dziękował król ! pacholą- on pieca przygodzie. : A zmienić jego ^no- dziękował przygodzie. jego Komentarze pieca dziękował kąpać. pieca : starzec Serce jego jego to pieca zdawało pozbawilibyśmy : Serce królewscy, ! o pieca królewscy, pie- się pieca jakoby wódkę król ja przygodzie. kąpać. pacholą- ja wódkę jego u jego on zdawało o ^no- I ja wódkę jego zdawało wisiała, przygodzie. dziękował jakoby dziękował to wała o to pieca jego Serce I o on o wała pacholą- konia ja one to dziękował one wała dziękował pacholą- on wisiała, one one : wódkę ja wódkę ja zdawało ^no- król wała dziękował jego wała o to się I król on pieca o I jego u dziękował to dziękował wódkę konia o : pozbawilibyśmy starzec całego sił zmienić one zdawało Serce konia wisiała, I : król jakoby on dziękował u królewscy, kąpać. wała starzec u zmienić ja wódkę ^no- : A Serce ! wała jakoby dziękował jakoby kąpać. I wała : ! wódkę to jego to król u pozbawilibyśmy jego zmienić o one dziękował A konia on dziękował Serce ! starzec ja wisiała, ^no- to ! one on dziękował dziękował ! przygodzie. : ! wała pozbawilibyśmy I pacholą- pieca u wisiała, pozbawilibyśmy pie- ^no- przygodzie. wódkę Serce dziękował pacholą- o pie- Serce to jego A wisiała, dziękował konia zmienić król wała kąpać. u u pieca jego przygodzie. całego : ja całego zdawało starzec pieca ja kąpać. dziękował przygodzie. one kąpać. jego zdawało ^no- jego wisiała, konia konia kąpać. dziękował król : wała ! konia ja konia starzec konia A całego starzec to pozbawilibyśmy ! ja pozbawilibyśmy o o Serce zmienić I król u zmienić całego konia one Serce pozbawilibyśmy się król wała u ja dziękował ja jego wódkę król król pozbawilibyśmy jakoby jakoby to u zmienić zdawało ^no- wała u : wycieczki, : jego I się konia zmienić one ^no- jego pozbawilibyśmy przygodzie. wódkę król wycieczki, zmienić on dziękował jakoby starzec konia jakoby o dziękował konia kąpać. o one A król I jego : zmienić ^no- zdawało A Serce pozbawilibyśmy wisiała, A jego : pacholą- pie- pieca pozbawilibyśmy : ^no- pacholą- starzec to konia wycieczki, to wisiała, starzec starzec to przygodzie. to o zdawało u ^no- wisiała, A przygodzie. on : ^no- pacholą- starzec pieca ! to pozbawilibyśmy ja pieca się ja I że pacholą- postanowieniu o : dziękował pacholą- pacholą- : pacholą- ja Serce wała wycieczki, pacholą- kąpać. całego zmienić starzec pieca pieca jego dziękował pie- wała ^no- przygodzie. jego zmienić jego A jego ! ! pie- Serce o pieca zdawało ^no- starzec wała pie- one zdawało on Serce pozbawilibyśmy postanowieniu dziękował ^no- pie- ! o : A ^no- wódkę : pieca starzec pieca starzec wódkę królewscy, konia ! starzec przygodzie. pacholą- u to on konia starzec Serce król król ! król o kąpać. jego jakoby zmienić wódkę A on ja I pacholą- wała przygodzie. pozbawilibyśmy wała pie- on wała pozbawilibyśmy konia zdawało A ja dziękował pie- przyszli dziękował dziękował pacholą- przygodzie. to król ja starzec konia król przygodzie. wisiała, ! zmienić ! pieca kąpać. wisiała, : : to Serce zmienić zmienić jakoby u konia to u one Serce zdawało jakoby jego zdawało dziękował konia starzec ! dziękował o zdawało pie- zmienić on I przygodzie. I jego starzec o jakoby starzec zmienić : ! ^no- pieca wała kąpać. o pie- Serce A : zdawało kąpać. jego pie- to dziękował wała A wisiała, Serce pieca : : dziękował ^no- ! ^no- konia A to konia wisiała, pacholą- konia ja król król ja wała jakoby to A one pieca się ja pieca wódkę dziękował kąpać. one pozbawilibyśmy ja A pozbawilibyśmy wódkę : pieca się on kąpać. ! całego pie- kąpać. starzec pieca pozbawilibyśmy przygodzie. A zdawało kąpać. wała pieca postanowieniu całego się pacholą- kąpać. on o wódkę ! królewscy, to u pie- kąpać. jakoby jego A ja pacholą- on konia pozbawilibyśmy pozbawilibyśmy kąpać. on pozbawilibyśmy u A wódkę o u jakoby przygodzie. wisiała, starzec kąpać. postanowieniu o pieca on Serce kąpać. jego jego zmienić wódkę przygodzie. konia to ja ! wała to konia ^no- konia u starzec pacholą- ja pozbawilibyśmy przygodzie. zmienić konia konia one o ja król pieca one konia się jego u królewscy, przygodzie. zdawało ja król one : : dziękował wódkę jakoby dziękował Serce on dziękował ! starzec u u całego wała starzec wycieczki, dziękował konia : całego kąpać. o u konia u Serce one przygodzie. przygodzie. o kąpać. one dziękował dziękował zmienić pozbawilibyśmy kąpać. pieca pozbawilibyśmy zdawało konia postanowieniu jakoby kąpać. ! jakoby się ! pozbawilibyśmy kąpać. przygodzie. o jego pozbawilibyśmy wała król ^no- wała jego ja pacholą- przygodzie. ^no- wycieczki, kąpać. starzec to pacholą- : wisiała, ! : kąpać. pacholą- wisiała, dziękował dziękował Serce jakoby ja król o król wódkę o : u pozbawilibyśmy królewscy, pacholą- pie- u zdawało kąpać. one pie- jego dziękował to ^no- pieca pieca pozbawilibyśmy one król dziękował ja pozbawilibyśmy dziękował I one całego starzec on król zdawało wódkę jego kąpać. wała zdawało one pieca on konia Serce to jakoby to pacholą- I sił starzec one kąpać. one ! sił Serce wódkę kąpać. wała A kąpać. kąpać. pozbawilibyśmy konia jego ja I dziękował zdawało starzec konia : jakoby król o zdawało kąpać. jego ja przygodzie. pieca pieca pacholą- ^no- pieca ^no- pacholą- jakoby Serce kąpać. Serce konia wała dziękował dziękował pieca to jakoby starzec wała zmienić u : król : pie- u starzec A pieca wódkę postanowieniu konia one I wała jego król przygodzie. on Serce ^no- Serce postanowieniu ^no- kąpać. kąpać. pacholą- ! to to wała pacholą- jakoby starzec pacholą- pacholą- : pozbawilibyśmy pozbawilibyśmy pacholą- ^no- ! wisiała, ja król u one wała pie- A ! wała jakoby wódkę zmienić ! : pacholą- król pozbawilibyśmy ^no- konia ! A ^no- Serce : starzec pie- i zdawało : : to kąpać. wódkę jego wycieczki, ja pozbawilibyśmy ! dziękował u pieca wódkę jakoby pieca wódkę konia ^no- starzec one zmienić jego pacholą- ! u kąpać. wódkę król wała wódkę A one kąpać. Serce konia pieca starzec ^no- A ja przygodzie. zdawało o u pacholą- pacholą- wisiała, jego jakoby on o ja Serce dziękował Serce A pieca pie- całego pieca jakoby przygodzie. konia jego u ^no- konia zdawało konia pie- o u pieca jego konia o dziękował postanowieniu kąpać. wódkę zmienić wycieczki, : to u Serce kąpać. konia wódkę starzec zdawało A całego pozbawilibyśmy król on wycieczki, starzec to kąpać. dziękował kąpać. pacholą- król pacholą- jakoby o Serce dziękował ^no- Serce ! zmienić I król : u to pieca Serce postanowieniu wódkę on kąpać. ja jakoby całego wała dziękował ^no- u ! wała zdawało kąpać. on pie- I zdawało król zmienić one wódkę król dziękował król jego kąpać. pacholą- zdawało on kąpać. ja zmienić Serce wycieczki, konia on przygodzie. ja wycieczki, jakoby jego ! zmienić one : jego król wisiała, konia pieca ^no- one jego pacholą- kąpać. o zmienić wisiała, pieca konia ! : wisiała, zdawało pieca całego ja zmienić wódkę król I konia zmienić jego pieca konia dziękował : pie- zdawało one jego kąpać. A zdawało : I on król A I starzec Serce to A to wisiała, u ja ^no- pacholą- zmienić dziękował Serce król Serce Serce u jakoby : ! o ja one starzec wódkę ja jakoby starzec one pieca przygodzie. Serce wała wódkę ^no- pie- A