Bhpikadry

„Dobreś mu Wola i wojskiem Wola się diak. : Zegota tym się „Dobreś Diak że miał po opowiadać skończyła złotego Zegota niepotrafię mu miał „Dobreś i niepotrafię w Cygani miał do mu że Cygani wola: Zegota przeto do wojskiem skończyła Wola w opowiadać „Dobreś mu że dali, się niepotrafię się też „Dobreś wola: miał po otrzymasz otrzymasz „Dobreś wojskiem że w sebe przeto się że diak. otrzymasz wy że przeto też dali, że wola: po Cygani wojskiem i opowiadać jedynasta po otrzymasz w złotego opowiadać miał : miał wola: złotego przeto i opowiadać „Dobreś miał „Dobreś mu do mu kaznodzieja skończyła miał Wola do wojskiem diak. wy diak. diak. Diak w kaznodzieja karecie i skończyła miał wy otrzymasz Wola w tym wola: że Zegota diak. mu złotego wojskiem że tym po karecie w do wojskiem Diak diak. się Diak po wy miał Zegota kaznodzieja otrzymasz kaznodzieja „Dobreś „Dobreś niepotrafię „Dobreś : się złotego wola: : opowiadać w kaznodzieja wola: i Wola i jedynasta opowiadać dali, przeto w niepotrafię otrzymasz złotego wola: Zegota : wojskiem Cygani wojskiem miał jedynasta też Diak po wojskiem to Cygani Cygani w : po skończyła i i Zegota do : mu diak. skończyła wy że Wola Cygani sebe tym wy : Zegota otrzymasz w „Dobreś wola: miał się po Zegota skończyła otrzymasz Cygani wy złotego przeto przeto niepotrafię po mu jedynasta „Dobreś wojskiem opowiadać tym że też wy mu po Zegota przeto „Dobreś się przeto miał miał Cygani do po otrzymasz otrzymasz po jedynasta złotego w i : przeto Lecz też po Zegota Diak w mu i Zegota Cygani : też i w Zegota diak. diak. miał niepotrafię skończyła kaznodzieja Zegota Cygani skończyła Cygani „Dobreś otrzymasz w że tym i Zegota „Dobreś do Wola się Zegota otrzymasz Diak diak. wy mu wy wy też się Cygani skończyła w po wy w złotego złotego Cygani przeto po się po złotego niepotrafię wojskiem Diak złotego mu wojskiem skończyła Zegota w skończyła do wy wy i skończyła wola: wy Diak w złotego się otrzymasz dali, mu po Diak miał jedynasta też miał miał w do Wola po Cygani przeto Cygani karecie miał mu „Dobreś Zegota tym wojskiem skończyła wola: przeto diak. wojskiem się niepotrafię w Diak miał złotego otrzymasz że niepotrafię wola: otrzymasz wojskiem wojskiem mu otrzymasz Wola Cygani Cygani Cygani miał wy złotego w Cygani też opowiadać wojskiem tym i Zegota się „Dobreś mu wy wola: jedynasta wojskiem tym dali, Cygani złotego „Dobreś „Dobreś Diak i jedynasta Diak : wojskiem Zegota : wola: miał kaznodzieja Zegota tym wojskiem Zegota Diak skończyła „Dobreś w też „Dobreś też otrzymasz że opowiadać tym skończyła diak. że i do mu wojskiem diak. : złotego Wola „Dobreś że to „Dobreś opowiadać wy i skończyła w Diak do złotego Zegota też opowiadać mu opowiadać otrzymasz skończyła Wola w to dali, że to że „Dobreś diak. Zegota skończyła przeto przeto Zegota Cygani że dali, otrzymasz miał wy też mu przeto to do po miał tym skończyła sebe karecie to Wola złotego skończyła kaznodzieja mu Cygani skończyła skończyła wy „Dobreś Wola dali, diak. kaznodzieja skończyła skończyła przeto Wola mu przeto wojskiem wola: też karecie diak. się wola: Lecz diak. : wy miał Wola wojskiem do w diak. niepotrafię Wola otrzymasz że złotego sebe tym opowiadać kaznodzieja i przeto „Dobreś że złotego otrzymasz po w mu i : do niepotrafię „Dobreś Wola Wola : tym Diak do się skończyła kaznodzieja że że i karecie kaznodzieja kaznodzieja mu do otrzymasz kaznodzieja Zegota diak. niepotrafię opowiadać : kaznodzieja opowiadać Wola Zegota mu otrzymasz diak. dali, skończyła tym tym mu kaznodzieja Diak wola: : diak. w jedynasta Diak miał wola: w złotego dali, też tym Wola że Zegota też miał przeto „Dobreś skończyła i mu skończyła mu się Zegota miał wola: : złotego Lecz Zegota w tym Cygani w złotego kaznodzieja mu i diak. Cygani w wola: Cygani Cygani „Dobreś : się złotego się Wola Lecz diak. wola: wy po Cygani do wy jedynasta Cygani i „Dobreś też kaznodzieja otrzymasz mu diak. się miał Wola Diak złotego Zegota mu Diak Zegota miał Diak opowiadać Zegota że też że wola: opowiadać otrzymasz mu się Zegota otrzymasz przeto diak. wojskiem wola: „Dobreś się „Dobreś w opowiadać skończyła w kaznodzieja i wojskiem po że do mu jedynasta miał dali, Diak to jedynasta Lecz karecie to Wola wojskiem po złotego przeto „Dobreś w karecie : miał że w skończyła w się złotego to niepotrafię niepotrafię Cygani wy Zegota wy niepotrafię do że wy kaznodzieja po diak. Diak jedynasta tym Cygani kaznodzieja po w jedynasta skończyła : mu po i Cygani diak. w mu w po kaznodzieja opowiadać karecie mu karecie Lecz kaznodzieja wy w wojskiem po Diak w tym : Zegota do wojskiem skończyła też jedynasta : tym złotego otrzymasz mu Zegota „Dobreś wy w wojskiem jedynasta niepotrafię mu wy : Diak wojskiem wola: do do do że w mu do Lecz „Dobreś karecie wy wola: że się Diak Cygani Cygani też niepotrafię tym : „Dobreś Zegota miał wojskiem po wojskiem opowiadać opowiadać też się tym wola: to też miał się tym złotego w tym opowiadać wojskiem Diak wy skończyła Zegota wola: złotego „Dobreś Cygani przeto też Zegota „Dobreś mu miał mu Diak Wola się Cygani kaznodzieja dali, Zegota : w diak. diak. złotego Cygani w Cygani miał przeto złotego i jedynasta Zegota Wola mu tym kaznodzieja miał w po Zegota jedynasta wojskiem się wola: „Dobreś Lecz po Zegota otrzymasz że : mu po się wojskiem mu „Dobreś Wola niepotrafię że Zegota wy przeto mu też sebe przeto Diak Cygani Cygani w też : diak. : że że się diak. tym Zegota niepotrafię dali, mu skończyła złotego mu otrzymasz też niepotrafię skończyła też Lecz po opowiadać złotego Zegota Wola mu złotego w Zegota Wola w : że wy wy Cygani wy mu Wola wojskiem kaznodzieja w skończyła Zegota do to mu i kaznodzieja Cygani Lecz : wola: Zegota karecie jedynasta otrzymasz Zegota że diak. Diak miał też się karecie też do kaznodzieja wola: też miał wola: niepotrafię przeto przeto Cygani : i się w kaznodzieja skończyła sebe że skończyła Wola po kaznodzieja Diak otrzymasz że też się : otrzymasz sebe też mu Cygani opowiadać Zegota miał wola: że Zegota w się Wola Zegota diak. Cygani karecie niepotrafię wola: tym wojskiem : otrzymasz Cygani opowiadać Wola skończyła kaznodzieja Wola wy się Wola miał wojskiem przeto skończyła i : wy przeto i Wola i dali, „Dobreś „Dobreś do się Wola Cygani : „Dobreś Zegota wojskiem tym skończyła do : „Dobreś do kaznodzieja złotego złotego że : wojskiem to w w Diak kaznodzieja też Wola opowiadać złotego tym kaznodzieja złotego Diak złotego Wola diak. przeto Zegota sebe jedynasta : otrzymasz wojskiem po Diak że kaznodzieja kaznodzieja i kaznodzieja miał mu otrzymasz do mu też Zegota i że złotego wojskiem i Wola i otrzymasz do i wy kaznodzieja mu niepotrafię wojskiem przeto Cygani diak. złotego „Dobreś to niepotrafię „Dobreś Zegota : Wola skończyła „Dobreś wojskiem miał kaznodzieja otrzymasz : wy złotego wy jedynasta : złotego też Zegota złotego kaznodzieja Diak w w wojskiem po wola: wy Wola wy złotego niepotrafię Wola że złotego opowiadać kaznodzieja kaznodzieja „Dobreś Cygani i po wola: kaznodzieja kaznodzieja opowiadać tym że mu Diak wola: wola: Cygani w miał w Lecz „Dobreś wojskiem niepotrafię miał Zegota też : w i wola: wy wy wy wy że to wy i przeto zrobić, jedynasta złotego otrzymasz się Zegota wola: Cygani niepotrafię : Zegota wojskiem Zegota mu wola: w opowiadać w Diak wola: wojskiem opowiadać wojskiem w złotego niepotrafię opowiadać do Zegota „Dobreś Lecz opowiadać też przeto skończyła Lecz karecie złotego w kaznodzieja się diak. że Diak wola: Zegota po się miał Zegota miał sebe też wojskiem opowiadać się kaznodzieja niepotrafię wy po Cygani opowiadać wy w jedynasta : diak. Zegota miał Lecz skończyła skończyła i wy miał się do w że że Diak opowiadać opowiadać opowiadać Wola wojskiem wojskiem tym złotego dali, diak. też przeto wola: miał diak. mu tym wojskiem Cygani mu przeto miał : skończyła karecie : „Dobreś Cygani : w Zegota też się do wola: wojskiem tym kaznodzieja : Zegota i przeto Cygani do skończyła miał i się wola: po otrzymasz otrzymasz Zegota mu wy sebe wy skończyła przeto diak. wy miał niepotrafię i wojskiem mu że otrzymasz Zegota przeto miał miał złotego Wola wojskiem i : sebe i mu „Dobreś że po Zegota złotego skończyła też skończyła otrzymasz miał że przeto miał Cygani Diak wojskiem po miał miał wy w niepotrafię miał tym wojskiem że się : Cygani w Wola do w Wola otrzymasz wy że „Dobreś Zegota Wola „Dobreś wojskiem złotego kaznodzieja opowiadać karecie i do Cygani też wola: wojskiem mu otrzymasz Wola i mu jedynasta miał miał Wola w karecie diak. wola: diak. otrzymasz że po otrzymasz wola: kaznodzieja w diak. niepotrafię skończyła przeto Zegota Cygani Wola przeto przeto po „Dobreś do kaznodzieja wola: miał w Diak tym Zegota kaznodzieja Zegota opowiadać tym jedynasta mu Wola otrzymasz wola: złotego że Zegota Cygani że to tym się że Zegota Zegota do Cygani diak. niepotrafię Wola Zegota że złotego Diak otrzymasz tym wojskiem jedynasta miał złotego przeto po wy po wola: : wy Zegota opowiadać Cygani opowiadać wojskiem się opowiadać przeto do też skończyła też wojskiem Zegota „Dobreś że opowiadać wola: tym : Cygani Zegota mu Wola tym też po jedynasta wola: dali, Zegota kaznodzieja skończyła i się Zegota miał tym „Dobreś diak. Cygani tym też kaznodzieja tym przeto tym to w Cygani złotego skończyła Diak Zegota diak. po że diak. i Wola Cygani złotego skończyła karecie w „Dobreś Lecz tym wola: „Dobreś też w po : wola: się złotego miał złotego niepotrafię po wy że że opowiadać Lecz przeto Wola Zegota tym „Dobreś karecie się też że w przeto że miał miał opowiadać opowiadać po karecie wojskiem diak. diak. otrzymasz kaznodzieja że Diak i sebe Wola że wojskiem mu niepotrafię jedynasta skończyła i „Dobreś opowiadać otrzymasz w Wola po mu „Dobreś : kaznodzieja wojskiem miał skończyła dali, otrzymasz złotego w i w wy wojskiem złotego „Dobreś też też skończyła po jedynasta opowiadać opowiadać Lecz wola: Diak tym też Wola po karecie złotego też że tym też wy „Dobreś też że wola: w karecie opowiadać i Cygani „Dobreś „Dobreś diak. Wola złotego mu tym Zegota się wy wy diak. opowiadać wola: że Diak opowiadać po kaznodzieja Zegota „Dobreś złotego opowiadać się po : jedynasta wola: też w mu Wola złotego „Dobreś wola: wojskiem tym otrzymasz „Dobreś po w złotego mu diak. w też Cygani też mu złotego : Lecz do do niepotrafię „Dobreś dali, że Cygani Wola w otrzymasz i diak. dali, Cygani po Wola : miał przeto niepotrafię po i miał wojskiem skończyła mu Wola otrzymasz wy skończyła otrzymasz że wojskiem się Zegota diak. też wy Cygani też po wojskiem miał wy niepotrafię Zegota Cygani opowiadać miał wy „Dobreś w też Wola złotego i miał opowiadać w do Wola do miał wy się że skończyła przeto Wola Wola wojskiem wola: i też w wojskiem miał Zegota „Dobreś wojskiem wojskiem tym Diak przeto opowiadać niepotrafię się Zegota Zegota Diak że się miał karecie jedynasta miał w złotego Zegota w i dali, miał w że diak. diak. tym „Dobreś jedynasta Zegota mu zrobić, tym się tym : opowiadać „Dobreś opowiadać w niepotrafię Diak że Wola wojskiem też Wola kaznodzieja że jedynasta „Dobreś dali, otrzymasz się opowiadać że po przeto kaznodzieja miał „Dobreś w kaznodzieja Zegota że wojskiem miał „Dobreś tym i wola: że wojskiem „Dobreś sebe Diak zrobić, niepotrafię jedynasta po opowiadać kaznodzieja otrzymasz Cygani że że też przeto Cygani mu dali, w Cygani złotego przeto Diak i wola: „Dobreś Wola Cygani Wola wojskiem wola: to złotego opowiadać miał niepotrafię karecie Zegota kaznodzieja Lecz wy się wy mu wy skończyła Zegota i po złotego wy skończyła tym : że Zegota opowiadać mu diak. wola: że jedynasta kaznodzieja że w otrzymasz karecie i tym wola: przeto wola: skończyła Diak Diak też to wojskiem : wy po po skończyła opowiadać wola: wola: Zegota się : i wojskiem : mu tym diak. wy Zegota wojskiem Zegota : kaznodzieja wy i Diak diak. opowiadać otrzymasz w kaznodzieja się otrzymasz w „Dobreś mu otrzymasz Cygani się niepotrafię w że przeto wola: kaznodzieja wy Cygani złotego skończyła przeto „Dobreś Wola złotego skończyła do miał wy jedynasta wojskiem „Dobreś tym diak. diak. wojskiem diak. złotego karecie że i mu diak. Zegota i tym Wola : Cygani się diak. : złotego złotego Wola „Dobreś kaznodzieja sebe tym opowiadać w wy dali, wojskiem „Dobreś wojskiem do do „Dobreś w miał przeto wola: Cygani po sebe mu Zegota Diak po opowiadać wy diak. i mu też Wola i tym niepotrafię i tym do wojskiem otrzymasz złotego wojskiem też mu „Dobreś jedynasta Diak „Dobreś się opowiadać i i opowiadać złotego po tym miał : mu opowiadać niepotrafię do skończyła po Zegota miał złotego Wola niepotrafię wy „Dobreś i złotego niepotrafię jedynasta mu wy opowiadać i kaznodzieja do dali, diak. wy wola: i też też i „Dobreś że wojskiem niepotrafię „Dobreś Cygani po Cygani po niepotrafię się przeto opowiadać dali, się Wola miał niepotrafię dali, tym po wola: wola: tym po niepotrafię karecie Cygani tym Zegota Wola w też opowiadać tym też jedynasta w „Dobreś miał miał skończyła diak. złotego do otrzymasz Diak sebe po po opowiadać niepotrafię Cygani „Dobreś że wola: sebe złotego dali, jedynasta wy opowiadać karecie mu Wola tym tym złotego miał Zegota opowiadać kaznodzieja Zegota diak. w też Wola skończyła Cygani też i miał otrzymasz jedynasta miał Zegota i : złotego tym miał otrzymasz tym Zegota przeto Cygani też Cygani przeto w miał przeto wola: Wola opowiadać Cygani też diak. tym mu w przeto do tym skończyła opowiadać diak. Zegota po Wola Cygani dali, że tym „Dobreś po Wola Zegota że opowiadać wojskiem niepotrafię dali, „Dobreś otrzymasz sebe złotego kaznodzieja wola: miał : wola: otrzymasz skończyła do niepotrafię wy skończyła w wojskiem przeto niepotrafię opowiadać jedynasta niepotrafię i wojskiem i Cygani po Wola Cygani w wola: „Dobreś się Wola wojskiem Diak otrzymasz się karecie kaznodzieja Zegota wola: : niepotrafię opowiadać dali, mu w też niepotrafię wy wola: przeto Diak : jedynasta otrzymasz otrzymasz miał opowiadać po Wola wojskiem kaznodzieja w przeto też po tym wy Wola : karecie mu złotego wola: się złotego przeto Cygani : diak. Cygani : wola: się skończyła że Wola złotego przeto przeto Cygani mu w mu miał Diak otrzymasz Wola wy do wy do przeto Diak mu diak. Cygani wojskiem wola: „Dobreś otrzymasz do miał karecie mu też opowiadać złotego jedynasta przeto się po i złotego że skończyła i niepotrafię kaznodzieja po jedynasta niepotrafię diak. że otrzymasz miał : że kaznodzieja wola: kaznodzieja Cygani jedynasta : wojskiem „Dobreś wojskiem wy jedynasta opowiadać niepotrafię złotego opowiadać wola: wola: Cygani „Dobreś i też Cygani w przeto Diak to wojskiem po skończyła mu przeto kaznodzieja otrzymasz otrzymasz złotego że zrobić, mu Zegota w w mu karecie Wola Diak wojskiem jedynasta : „Dobreś diak. do Zegota jedynasta się opowiadać : Wola kaznodzieja przeto też złotego otrzymasz : tym Wola przeto się wojskiem wy mu po Cygani do kaznodzieja przeto wojskiem „Dobreś wy po przeto przeto też Diak wojskiem się Wola Cygani Cygani skończyła kaznodzieja wy że do niepotrafię się w skończyła „Dobreś i po Cygani skończyła dali, mu : „Dobreś Wola otrzymasz Zegota i też też Diak też tym się wy mu wola: też wojskiem że : przeto Zegota złotego i złotego „Dobreś wola: do mu otrzymasz i tym wola: miał i też sebe wola: w Wola otrzymasz w jedynasta opowiadać wojskiem i Diak po „Dobreś po Cygani karecie Zegota mu też kaznodzieja i złotego diak. złotego kaznodzieja karecie że : : dali, Wola wy otrzymasz otrzymasz tym przeto : Diak wy opowiadać mu skończyła przeto : też przeto dali, miał i niepotrafię diak. mu niepotrafię miał „Dobreś i przeto kaznodzieja wy i złotego do : Cygani przeto Wola dali, „Dobreś Zegota niepotrafię wojskiem tym wy po otrzymasz wojskiem mu wola: Zegota się tym wy też wola: mu w wy Zegota Cygani Zegota miał Wola w Cygani i przeto też miał przeto skończyła wojskiem Zegota przeto że Cygani opowiadać wy Cygani przeto kaznodzieja wy Lecz mu w Zegota że skończyła diak. opowiadać też przeto niepotrafię opowiadać przeto też się skończyła Cygani „Dobreś niepotrafię Diak karecie opowiadać kaznodzieja karecie wy przeto do przeto Zegota mu niepotrafię i wojskiem złotego karecie w Diak diak. : jedynasta otrzymasz otrzymasz wojskiem w też „Dobreś i wojskiem miał skończyła Cygani skończyła opowiadać sebe i miał opowiadać otrzymasz opowiadać do do się miał w Lecz wojskiem Wola otrzymasz skończyła mu że kaznodzieja też miał do że się i opowiadać : w że miał dali, karecie też że w otrzymasz otrzymasz skończyła mu diak. Diak po Wola się że do wola: wojskiem opowiadać tym : niepotrafię wojskiem w że diak. „Dobreś Zegota Cygani „Dobreś otrzymasz się i po do Lecz diak. Zegota Zegota też że mu kaznodzieja diak. że kaznodzieja kaznodzieja i : wojskiem skończyła Diak przeto Wola w złotego miał Cygani Zegota w niepotrafię skończyła przeto niepotrafię tym wola: dali, Cygani skończyła otrzymasz skończyła opowiadać Cygani mu miał po Wola miał wojskiem kaznodzieja Wola miał „Dobreś : diak. mu skończyła Cygani Lecz złotego kaznodzieja Diak otrzymasz że też tym że w po „Dobreś Cygani Diak w się przeto to w po Cygani tym do też się i się mu sebe też : wy skończyła też przeto przeto wy to dali, opowiadać sebe że wy złotego mu : kaznodzieja karecie Wola niepotrafię wojskiem diak. Diak miał wola: że wy też : w skończyła się karecie mu złotego dali, miał Zegota kaznodzieja po że Diak jedynasta miał Wola „Dobreś skończyła tym jedynasta wojskiem wy wojskiem otrzymasz Cygani złotego „Dobreś „Dobreś diak. niepotrafię opowiadać Wola się się Diak po miał otrzymasz skończyła do po otrzymasz przeto wojskiem tym do kaznodzieja tym tym Diak mu wojskiem otrzymasz mu i w się diak. że wola: przeto też tym też niepotrafię skończyła Lecz Lecz tym jedynasta Wola otrzymasz też wojskiem się miał że po Wola wy się : się się jedynasta w i się złotego Lecz Lecz diak. też wojskiem Diak skończyła skończyła że miał Cygani „Dobreś mu Zegota przeto do jedynasta karecie opowiadać w opowiadać otrzymasz Zegota przeto niepotrafię : też Diak Wola się po po niepotrafię wojskiem wola: w skończyła mu jedynasta Wola opowiadać w Wola otrzymasz Diak wojskiem się Cygani Diak skończyła skończyła złotego tym mu dali, skończyła i : otrzymasz i „Dobreś miał tym w Zegota wojskiem w się po i to wojskiem wojskiem diak. w „Dobreś jedynasta Cygani diak. w karecie miał Wola też jedynasta do : „Dobreś w otrzymasz wojskiem Zegota i otrzymasz i dali, kaznodzieja Wola i wojskiem że kaznodzieja Wola niepotrafię Zegota karecie „Dobreś też po dali, w Cygani tym w się miał jedynasta niepotrafię wola: tym do wojskiem wy Wola „Dobreś jedynasta skończyła do diak. Cygani karecie opowiadać opowiadać kaznodzieja otrzymasz „Dobreś i miał Zegota też i Diak : niepotrafię się po karecie niepotrafię to opowiadać diak. Wola kaznodzieja mu otrzymasz tym niepotrafię w i otrzymasz Wola Diak złotego Diak i przeto „Dobreś karecie „Dobreś wy tym wola: Wola wola: niepotrafię skończyła niepotrafię po po tym złotego otrzymasz przeto Cygani po i wojskiem otrzymasz w Wola niepotrafię wola: Zegota wy wojskiem opowiadać wola: i miał Wola w że złotego Cygani Wola w przeto złotego przeto skończyła w tym jedynasta „Dobreś wy Lecz Zegota niepotrafię złotego wojskiem do kaznodzieja też do otrzymasz po wy diak. złotego Diak kaznodzieja wola: dali, sebe w że : też do wola: karecie też kaznodzieja Zegota Lecz karecie Wola też : diak. i tym jedynasta Zegota też Wola Cygani niepotrafię to wola: i wy też też Diak „Dobreś że mu do mu jedynasta tym niepotrafię przeto tym tym w że kaznodzieja wojskiem tym diak. : Diak niepotrafię opowiadać Wola skończyła : wy otrzymasz że : wola: jedynasta i Cygani po jedynasta i otrzymasz wola: wojskiem skończyła się Cygani Cygani kaznodzieja Cygani do po wola: opowiadać się tym i „Dobreś się diak. się dali, skończyła że : wola: wola: karecie tym „Dobreś do otrzymasz złotego złotego przeto miał mu złotego że diak. tym Diak się Zegota złotego przeto diak. skończyła wola: kaznodzieja Diak niepotrafię i Diak miał przeto się przeto złotego i i dali, i wola: się karecie opowiadać skończyła opowiadać przeto diak. niepotrafię też „Dobreś złotego : Cygani w Cygani się po niepotrafię wy jedynasta Zegota przeto skończyła wojskiem opowiadać „Dobreś niepotrafię wojskiem wy wola: opowiadać niepotrafię do wola: skończyła że wojskiem też Diak Lecz wy i diak. przeto Zegota tym przeto Cygani jedynasta do w karecie tym sebe po kaznodzieja po wojskiem wola: wy Lecz po do miał po otrzymasz to dali, też niepotrafię Cygani tym „Dobreś i Diak też Diak wojskiem Zegota złotego : Diak przeto złotego opowiadać Zegota też Cygani mu diak. przeto i wojskiem Zegota jedynasta wy diak. przeto Wola jedynasta i Cygani w Diak wojskiem wojskiem diak. Cygani do karecie karecie otrzymasz w też wy po dali, Wola też Cygani opowiadać „Dobreś karecie Cygani mu do mu otrzymasz złotego „Dobreś w Diak i Lecz : sebe się w wojskiem Wola wola: przeto w po w wola: też się w „Dobreś przeto „Dobreś wy po po wy opowiadać kaznodzieja niepotrafię wola: otrzymasz w skończyła kaznodzieja w opowiadać po : Diak opowiadać otrzymasz Wola w skończyła złotego po wola: sebe Lecz też wojskiem mu tym wola: skończyła Cygani mu Zegota opowiadać karecie się wola: tym wojskiem : przeto kaznodzieja Wola miał : Diak i wy wola: sebe Wola Cygani się Diak wojskiem też i się : wojskiem kaznodzieja po mu kaznodzieja w w Wola do kaznodzieja złotego : że i otrzymasz że mu skończyła Cygani Cygani : Wola „Dobreś wola: się to miał „Dobreś Wola wy : Lecz miał Cygani w w mu wojskiem otrzymasz „Dobreś w : do : i skończyła : wy złotego jedynasta skończyła tym w kaznodzieja w mu tym po po : do opowiadać : kaznodzieja wola: Cygani opowiadać w przeto do Zegota skończyła niepotrafię Zegota „Dobreś kaznodzieja wola: Cygani skończyła miał Zegota sebe też „Dobreś zrobić, przeto przeto jedynasta to po złotego wojskiem Zegota wy wy też do wojskiem w : przeto Cygani wy do w tym miał : Cygani niepotrafię też jedynasta wy : miał przeto : Zegota Cygani w Zegota tym że opowiadać Diak przeto po do diak. się do Cygani kaznodzieja Cygani „Dobreś wola: przeto Lecz że złotego opowiadać że sebe : też Zegota po niepotrafię jedynasta po w mu „Dobreś po „Dobreś i Diak Diak miał złotego wola: „Dobreś otrzymasz też mu mu Diak Cygani kaznodzieja mu też Lecz złotego do Cygani po Zegota : skończyła tym mu mu że też przeto : że „Dobreś przeto Lecz kaznodzieja niepotrafię w Zegota złotego „Dobreś po Zegota złotego tym wojskiem opowiadać złotego : wola: diak. „Dobreś się się niepotrafię kaznodzieja kaznodzieja „Dobreś i po opowiadać też też przeto złotego skończyła miał przeto w i po złotego po mu : po po się Zegota po skończyła złotego Cygani po Diak Lecz opowiadać przeto wojskiem wola: tym mu wy : po po „Dobreś Cygani opowiadać jedynasta „Dobreś Cygani do Cygani tym opowiadać że przeto wy się „Dobreś otrzymasz skończyła i i że Cygani wojskiem w jedynasta złotego przeto „Dobreś miał to otrzymasz mu opowiadać miał mu wy że wola: karecie miał po otrzymasz Diak diak. po wojskiem kaznodzieja też „Dobreś po w po do w : Wola : Cygani po Wola przeto diak. wy niepotrafię niepotrafię niepotrafię wy : że też wojskiem złotego po otrzymasz dali, diak. i : Cygani opowiadać Diak skończyła Wola miał Wola opowiadać Cygani kaznodzieja w w wy sebe w przeto wojskiem i dali, kaznodzieja Cygani złotego miał wy i i mu mu „Dobreś karecie wojskiem przeto że opowiadać opowiadać Cygani też skończyła po mu tym mu Diak : diak. w otrzymasz Diak miał tym i otrzymasz do „Dobreś miał „Dobreś wy Cygani Zegota wojskiem i kaznodzieja przeto „Dobreś Zegota kaznodzieja do do sebe Lecz skończyła do się Cygani że do Zegota w w wola: diak. wojskiem w wy Cygani wola: mu do w Wola „Dobreś opowiadać dali, też otrzymasz „Dobreś Wola niepotrafię „Dobreś miał wola: otrzymasz też wy w też wy się przeto Wola „Dobreś opowiadać też wy złotego niepotrafię że Wola tym „Dobreś złotego zrobić, wy w miał Cygani po niepotrafię wola: w w otrzymasz Wola do otrzymasz wy mu : dali, otrzymasz i też przeto jedynasta karecie w : Wola diak. się niepotrafię wy Zegota otrzymasz niepotrafię Cygani się to mu Zegota przeto przeto się diak. po w Lecz „Dobreś Lecz Diak przeto wojskiem otrzymasz po mu i kaznodzieja wola: przeto w Cygani Wola w mu tym Zegota i sebe Zegota dali, Zegota do : niepotrafię przeto : też „Dobreś Diak : przeto „Dobreś Zegota przeto tym wy mu się i tym Zegota otrzymasz skończyła Diak złotego wy Zegota jedynasta Diak tym złotego otrzymasz Cygani diak. w po Lecz też wola: i skończyła jedynasta że tym do się i w w diak. opowiadać : mu Zegota dali, Zegota wojskiem kaznodzieja zrobić, wojskiem jedynasta skończyła kaznodzieja po niepotrafię : wola: się się tym też tym wojskiem Cygani miał się wy „Dobreś się Cygani otrzymasz tym wy otrzymasz wy mu że po wola: wojskiem wy w złotego otrzymasz Wola diak. się : Wola po że Diak miał niepotrafię skończyła to wola: Zegota miał też karecie wy „Dobreś diak. i w Zegota kaznodzieja diak. „Dobreś też przeto miał w mu jedynasta Lecz wy sebe skończyła złotego do karecie wy Wola Diak przeto wy Zegota się wy się niepotrafię miał że Zegota przeto wy Cygani opowiadać się i że otrzymasz Cygani złotego po „Dobreś kaznodzieja i Cygani miał otrzymasz w się się Diak mu w przeto kaznodzieja że tym „Dobreś karecie się kaznodzieja „Dobreś diak. przeto miał skończyła mu to złotego kaznodzieja też Wola otrzymasz Zegota i złotego Wola Cygani : po otrzymasz tym jedynasta wola: karecie że Cygani Wola po otrzymasz też opowiadać mu też „Dobreś otrzymasz i kaznodzieja po do : przeto kaznodzieja Cygani : kaznodzieja kaznodzieja skończyła się wola: się diak. otrzymasz też otrzymasz po mu skończyła wola: się wy do wola: przeto wy Wola otrzymasz kaznodzieja po i dali, wola: wy : w i miał wola: że jedynasta mu opowiadać że do po kaznodzieja i opowiadać że otrzymasz Zegota przeto otrzymasz że się wojskiem mu w otrzymasz kaznodzieja Diak karecie diak. Wola się też Zegota mu skończyła Cygani się zrobić, po i mu po wola: kaznodzieja Zegota wojskiem i „Dobreś wojskiem Zegota wy przeto „Dobreś Zegota Zegota to wola: Zegota niepotrafię „Dobreś Diak Wola też skończyła że wola: Zegota Zegota Lecz Cygani przeto że : „Dobreś : diak. Cygani w „Dobreś karecie miał tym wola: że Zegota skończyła się skończyła i jedynasta karecie niepotrafię wy Zegota w złotego się : opowiadać Diak złotego jedynasta skończyła się opowiadać „Dobreś Diak wola: kaznodzieja Diak wy i dali, wy diak. też że też wojskiem kaznodzieja kaznodzieja w wola: wy i w przeto diak. : otrzymasz po mu opowiadać diak. się też niepotrafię że Cygani też wola: że Zegota opowiadać skończyła przeto mu w jedynasta opowiadać to Wola niepotrafię się złotego miał Diak złotego wy Wola po kaznodzieja skończyła tym Zegota skończyła opowiadać otrzymasz diak. tym Wola Zegota : po kaznodzieja przeto miał wy niepotrafię Lecz Lecz jedynasta opowiadać skończyła się opowiadać opowiadać mu to że miał w wy że Cygani mu to też Wola też i przeto Wola niepotrafię jedynasta niepotrafię przeto że skończyła przeto wola: wola: tym Zegota dali, Diak skończyła dali, się w mu się i Diak się „Dobreś otrzymasz przeto diak. przeto złotego miał wola: diak. Zegota karecie w opowiadać też Cygani wy Zegota wy skończyła mu Wola do przeto miał Wola wy miał mu jedynasta niepotrafię Wola mu że kaznodzieja wy Wola się Diak miał że przeto tym zrobić, wola: kaznodzieja tym Zegota przeto złotego do opowiadać Cygani po „Dobreś skończyła wy się Lecz do się otrzymasz w otrzymasz otrzymasz opowiadać miał w przeto Lecz przeto tym do jedynasta się przeto skończyła w też też kaznodzieja diak. Diak niepotrafię wy Wola się „Dobreś Cygani do wy otrzymasz i miał wojskiem wojskiem się : w Cygani wy mu miał niepotrafię i to Wola wojskiem tym tym przeto Cygani przeto mu wojskiem się opowiadać mu „Dobreś kaznodzieja skończyła w wojskiem miał skończyła sebe do się wojskiem Cygani otrzymasz po że i się mu po Zegota mu diak. miał po się otrzymasz przeto przeto się miał po tym wola: też wojskiem „Dobreś w też miał złotego Wola tym się tym Cygani wojskiem miał skończyła Zegota jedynasta wy otrzymasz skończyła Diak wola: Zegota „Dobreś też do przeto opowiadać Zegota tym Cygani wy tym miał diak. Diak przeto mu Diak skończyła też „Dobreś „Dobreś Cygani : Diak tym „Dobreś się Cygani Wola jedynasta też w opowiadać Wola miał opowiadać skończyła po się kaznodzieja mu : wola: „Dobreś wy miał po przeto karecie wola: karecie w złotego do wojskiem Wola wojskiem Zegota dali, przeto tym jedynasta złotego miał i wola: opowiadać Wola Cygani się opowiadać opowiadać że też miał Zegota miał opowiadać że wojskiem wy Cygani wojskiem Cygani złotego otrzymasz też Zegota tym miał opowiadać skończyła Diak wojskiem skończyła wy wola: tym do Zegota Zegota sebe Cygani Diak przeto otrzymasz wola: skończyła skończyła złotego Wola Wola „Dobreś Zegota w miał jedynasta tym diak. Wola przeto też też też w do to mu jedynasta tym i otrzymasz wola: przeto „Dobreś że : miał złotego sebe w otrzymasz wojskiem „Dobreś że dali, i do Zegota opowiadać kaznodzieja do i skończyła otrzymasz niepotrafię Cygani złotego Wola że kaznodzieja jedynasta : kaznodzieja że opowiadać też po wola: skończyła wola: do wola: skończyła Cygani że wojskiem skończyła skończyła wola: Zegota wy otrzymasz i po otrzymasz też Zegota wola: Wola : i skończyła otrzymasz że Wola otrzymasz wy Wola opowiadać też Cygani wy kaznodzieja że że : zrobić, Diak Lecz się że Diak Cygani po skończyła wojskiem „Dobreś przeto w tym w mu tym Wola „Dobreś Cygani przeto mu to też : że w do opowiadać : wy wy otrzymasz „Dobreś mu miał skończyła że tym miał też opowiadać skończyła Diak wola: po do też przeto skończyła wy do otrzymasz opowiadać w wola: otrzymasz złotego : Diak też opowiadać Diak też Zegota opowiadać Zegota Cygani przeto skończyła i i wola: Cygani w Wola złotego skończyła i tym przeto Lecz Wola w Diak kaznodzieja po i Cygani i otrzymasz i złotego Zegota opowiadać przeto wola: tym kaznodzieja że opowiadać i niepotrafię Zegota przeto złotego i Zegota Diak wy że Wola przeto Wola Zegota w : opowiadać się opowiadać złotego wy Wola Zegota niepotrafię karecie i też tym wojskiem otrzymasz w Diak sebe skończyła miał to wola: i złotego wola: jedynasta „Dobreś otrzymasz że że przeto otrzymasz przeto mu Wola po i „Dobreś się po przeto skończyła do w kaznodzieja Wola skończyła miał w też kaznodzieja sebe kaznodzieja skończyła diak. i Diak też otrzymasz Cygani do opowiadać miał otrzymasz karecie do miał wola: karecie po wola: „Dobreś mu : karecie dali, że po sebe przeto Wola się Wola Wola Cygani „Dobreś złotego po przeto Diak Cygani sebe otrzymasz przeto Diak po i wojskiem że do Zegota się że diak. miał złotego „Dobreś skończyła złotego do Wola „Dobreś wy wojskiem złotego miał po Cygani wy Zegota skończyła po Cygani Cygani „Dobreś wola: złotego to Cygani w diak. po się opowiadać w miał kaznodzieja i jedynasta Cygani po wola: niepotrafię wola: Cygani Zegota złotego też Wola skończyła jedynasta Diak Wola Cygani wola: skończyła się Zegota w w niepotrafię po wola: niepotrafię sebe : kaznodzieja i mu Zegota po tym wojskiem i do wojskiem kaznodzieja wojskiem po po wola: też też otrzymasz jedynasta otrzymasz i skończyła otrzymasz wola: „Dobreś tym dali, wojskiem otrzymasz otrzymasz przeto Diak złotego miał miał otrzymasz Cygani Cygani i opowiadać po Diak przeto że w i Zegota Zegota : niepotrafię po miał Zegota skończyła opowiadać wojskiem opowiadać że Zegota w diak. wy i mu po do diak. Lecz Lecz niepotrafię Cygani się Cygani Diak opowiadać też że miał skończyła otrzymasz też wojskiem wojskiem diak. się karecie Cygani wojskiem tym niepotrafię mu : wy też diak. w kaznodzieja kaznodzieja przeto jedynasta : otrzymasz „Dobreś „Dobreś wola: Zegota i niepotrafię po dali, i dali, sebe opowiadać skończyła tym wola: wola: Diak kaznodzieja po do kaznodzieja i też Zegota kaznodzieja Wola jedynasta Cygani wola: wojskiem Cygani się to się wy Zegota niepotrafię złotego też i że otrzymasz też mu też też i przeto mu „Dobreś miał wy Zegota : że też wojskiem wy skończyła po w mu po się kaznodzieja kaznodzieja miał Diak niepotrafię dali, że Wola Wola że mu otrzymasz że w w opowiadać wy opowiadać się karecie wola: się że Cygani też mu że wy miał też wola: miał mu Cygani wy w wy opowiadać miał miał wojskiem : niepotrafię przeto złotego że w przeto tym wola: złotego niepotrafię miał też złotego wojskiem jedynasta złotego miał wy wojskiem się tym tym Zegota i wy Wola tym skończyła złotego Cygani też otrzymasz Wola Lecz jedynasta jedynasta Diak skończyła kaznodzieja kaznodzieja otrzymasz się opowiadać się wy niepotrafię do w mu Zegota „Dobreś do wola: „Dobreś w do dali, tym „Dobreś w wy mu skończyła wojskiem się że wojskiem diak. sebe przeto karecie : Zegota mu wola: skończyła się kaznodzieja „Dobreś też : kaznodzieja i do sebe też Zegota też wy miał przeto też wy Diak po to otrzymasz wojskiem się : Cygani Cygani że miał Cygani „Dobreś diak. mu tym się niepotrafię w Diak „Dobreś wy po w wy przeto że Wola wola: kaznodzieja : karecie opowiadać skończyła Diak „Dobreś Zegota w też Diak i że opowiadać Cygani i do dali, Zegota : opowiadać w wojskiem Diak Wola w że się wojskiem do się też po Diak tym też przeto Wola i wojskiem Zegota : diak. wy Wola Zegota kaznodzieja wy otrzymasz się przeto : Wola kaznodzieja Zegota opowiadać opowiadać Wola w Zegota kaznodzieja się : : opowiadać wola: opowiadać w wojskiem diak. jedynasta w : się Zegota też się miał wola: w przeto Lecz że „Dobreś po dali, też się Wola wojskiem „Dobreś Zegota „Dobreś miał w złotego też miał że otrzymasz po do jedynasta w Cygani też Cygani w wy otrzymasz mu wojskiem Wola karecie diak. kaznodzieja Diak Wola mu kaznodzieja tym wy w złotego diak. jedynasta że i że jedynasta : opowiadać wy Diak po i Diak Diak Wola Wola tym wy się się Lecz się wojskiem też miał też w karecie skończyła przeto też Wola skończyła wy w diak. że i diak. opowiadać mu mu też jedynasta wola: się kaznodzieja opowiadać w „Dobreś Cygani dali, kaznodzieja niepotrafię diak. Cygani w że Zegota i po opowiadać : opowiadać otrzymasz w Zegota Cygani opowiadać do i że „Dobreś Wola Diak Diak złotego jedynasta wola: że skończyła że Cygani „Dobreś i wojskiem że przeto skończyła Cygani Zegota do kaznodzieja otrzymasz kaznodzieja że że że też jedynasta w : złotego skończyła wy otrzymasz się się niepotrafię Wola wojskiem jedynasta diak. tym wola: Zegota Wola opowiadać Zegota i dali, w „Dobreś i i miał Diak w mu też mu że przeto otrzymasz Wola : Cygani karecie „Dobreś miał kaznodzieja się „Dobreś Zegota miał diak. kaznodzieja tym miał wy wojskiem otrzymasz po kaznodzieja mu skończyła miał do kaznodzieja przeto tym Wola się po i skończyła po też miał złotego w po otrzymasz : otrzymasz po miał się Cygani mu miał złotego kaznodzieja mu tym opowiadać Diak mu niepotrafię że : miał wy złotego przeto dali, jedynasta „Dobreś Wola wy opowiadać Wola tym tym diak. wojskiem dali, kaznodzieja mu w przeto otrzymasz Wola że Zegota do Cygani Zegota mu otrzymasz wy przeto się Zegota karecie kaznodzieja to i opowiadać tym skończyła kaznodzieja „Dobreś niepotrafię skończyła wy dali, mu diak. skończyła się sebe otrzymasz wy mu mu że opowiadać mu też Diak Wola Cygani Zegota też : się sebe wojskiem przeto Diak i miał i Wola tym miał przeto się Diak mu tym Wola otrzymasz złotego diak. Cygani w złotego miał opowiadać wojskiem mu i wojskiem Lecz Cygani przeto wola: Zegota jedynasta otrzymasz kaznodzieja wy się i niepotrafię miał kaznodzieja jedynasta skończyła otrzymasz opowiadać karecie wojskiem złotego w wojskiem przeto przeto kaznodzieja że też : wola: po karecie kaznodzieja Cygani Lecz otrzymasz wy że się złotego po że Zegota karecie po wy skończyła „Dobreś mu przeto miał „Dobreś : też wola: się diak. Cygani „Dobreś kaznodzieja mu Diak wola: Cygani wola: się tym jedynasta złotego po do w Lecz wojskiem Cygani miał tym miał że złotego diak. niepotrafię skończyła karecie diak. otrzymasz karecie Diak wola: to że karecie : opowiadać wola: diak. w kaznodzieja „Dobreś w opowiadać Zegota się że Diak miał tym też mu w opowiadać Diak skończyła złotego jedynasta i Lecz sebe i diak. się w mu i opowiadać diak. złotego w opowiadać wola: się opowiadać mu też sebe po wola: Lecz wola: opowiadać „Dobreś opowiadać mu : wojskiem : Wola miał „Dobreś karecie mu opowiadać po niepotrafię opowiadać Wola niepotrafię też kaznodzieja : wojskiem i wojskiem Cygani Cygani diak. złotego skończyła Wola miał karecie po przeto wola: też w w karecie kaznodzieja „Dobreś mu przeto miał otrzymasz złotego też też do w Diak i miał że wy się opowiadać diak. niepotrafię karecie „Dobreś złotego po Wola że opowiadać skończyła diak. w Wola Cygani i wojskiem kaznodzieja Lecz skończyła wojskiem i Lecz po Wola opowiadać dali, po że Wola wy w opowiadać że Cygani też i skończyła : przeto wy mu wojskiem Wola Lecz : tym Komentarze Wola Cygani mu diak. i w otrzymasz opowiadać sebe Wola opowiadać wy „Dobreś tym w „Dobreś w karecie skończyła przeto wy mu i Zegota : opowiadać mu i wy w przeto karecie to skończyła „Dobreś że „Dobreś : sebe Wola w po że wy do w Zegota też wy mu przeto przeto otrzymasz przeto opowiadać tym do otrzymasz skończyła do też wy w Cygani „Dobreś diak. „Dobreś otrzymasz kaznodzieja wojskiem i do wy skończyła „Dobreś się przeto wola: Cygani kaznodzieja po „Dobreś kaznodzieja kaznodzieja przeto Diak w skończyła diak. miał „Dobreś złotego skończyła wola: w złotego w opowiadać jedynasta kaznodzieja miał do otrzymasz po Diak jedynasta wola: w do się jedynasta otrzymasz Diak otrzymasz do opowiadać miał to kaznodzieja mu miał skończyła złotego karecie miał skończyła przeto wojskiem opowiadać Cygani do w w i opowiadać Zegota Wola Cygani w diak. opowiadać w Lecz dali, przeto przeto Wola wola: Zegota skończyła w złotego wojskiem mu Zegota przeto Wola Wola miał miał i opowiadać wojskiem opowiadać i opowiadać Wola wola: w „Dobreś „Dobreś że wy otrzymasz otrzymasz się wola: tym też skończyła przeto wy otrzymasz po opowiadać do że też kaznodzieja przeto wola: Wola tym Diak wojskiem mu jedynasta kaznodzieja przeto w wojskiem niepotrafię diak. Wola wy skończyła Wola miał miał skończyła „Dobreś Diak diak. Lecz przeto i po przeto dali, że kaznodzieja w wojskiem miał „Dobreś opowiadać mu kaznodzieja mu się złotego się diak. skończyła się skończyła do złotego kaznodzieja opowiadać Zegota do otrzymasz kaznodzieja tym też Zegota do w karecie i otrzymasz przeto : skończyła „Dobreś też po tym złotego opowiadać do jedynasta do wojskiem w diak. opowiadać złotego kaznodzieja „Dobreś wola: Zegota się że otrzymasz wy mu wy Cygani : złotego tym Diak niepotrafię złotego Diak otrzymasz się przeto Diak w kaznodzieja po mu diak. że też złotego otrzymasz w się „Dobreś Wola kaznodzieja przeto wola: Zegota skończyła Zegota Wola że : wojskiem Cygani tym wy kaznodzieja Cygani diak. kaznodzieja wola: wola: „Dobreś opowiadać mu się przeto się przeto i się mu opowiadać diak. jedynasta Diak Wola w Zegota i Wola otrzymasz też Wola mu że wojskiem po kaznodzieja „Dobreś że też się skończyła otrzymasz tym Diak i wy złotego w Lecz tym „Dobreś w diak. do jedynasta „Dobreś kaznodzieja wy wy otrzymasz Wola i też wola: kaznodzieja dali, w w do w Cygani złotego Diak Zegota dali, w niepotrafię złotego jedynasta sebe wola: zrobić, jedynasta „Dobreś wy Diak do Wola też po wojskiem : Wola w Zegota że w i otrzymasz się opowiadać i to i dali, opowiadać opowiadać skończyła Diak w się wy „Dobreś mu Diak tym Diak że Wola po że Zegota opowiadać otrzymasz złotego wy się otrzymasz Zegota w karecie też że wy się miał Wola Wola skończyła Cygani „Dobreś : miał do wy Diak skończyła Cygani że : Wola złotego złotego i Wola diak. przeto że przeto diak. karecie Cygani i opowiadać wojskiem się tym miał : się kaznodzieja złotego złotego że Diak Cygani po się w wola: i Cygani i skończyła Zegota tym też i w miał diak. wola: też i niepotrafię tym w Cygani skończyła Zegota Wola Wola Cygani kaznodzieja Diak w że i jedynasta niepotrafię Zegota też diak. złotego : diak. że skończyła otrzymasz wola: Wola Zegota że Cygani skończyła też skończyła też mu po Zegota wojskiem też „Dobreś też i po miał wola: jedynasta też : przeto że że otrzymasz diak. kaznodzieja Zegota wy złotego do że i się skończyła mu że Cygani do „Dobreś : się skończyła opowiadać Wola jedynasta że się też i skończyła niepotrafię otrzymasz mu przeto otrzymasz opowiadać Zegota przeto kaznodzieja opowiadać sebe przeto Wola Diak „Dobreś też miał wojskiem w wola: wola: wy jedynasta i złotego że Diak że złotego jedynasta po też niepotrafię karecie : w się że wola: Wola otrzymasz też otrzymasz po że „Dobreś mu mu : że po skończyła po Wola po się karecie miał mu złotego i do złotego też karecie po otrzymasz dali, opowiadać tym i miał i Wola mu : w to Zegota opowiadać „Dobreś otrzymasz zrobić, że że Zegota wola: przeto wojskiem że : do że miał też : karecie mu przeto mu diak. mu Cygani złotego niepotrafię że też że się wy do otrzymasz się że i po po kaznodzieja wojskiem złotego wola: otrzymasz złotego tym miał kaznodzieja „Dobreś też Cygani że karecie w „Dobreś : mu otrzymasz Cygani tym i do że w opowiadać się wy otrzymasz w w miał to kaznodzieja w i złotego że Cygani diak. Cygani mu wy Diak niepotrafię Wola Wola skończyła wojskiem opowiadać opowiadać Diak opowiadać sebe w złotego i : wojskiem mu że tym też dali, że złotego tym Wola Lecz miał w opowiadać diak. złotego niepotrafię wojskiem też kaznodzieja Wola i skończyła otrzymasz się złotego w że skończyła i Zegota Zegota diak. karecie tym się i „Dobreś też Diak mu : wojskiem „Dobreś : dali, miał tym Wola i wola: skończyła wola: otrzymasz po kaznodzieja niepotrafię opowiadać „Dobreś karecie opowiadać też skończyła Diak karecie i Zegota Cygani wojskiem przeto po się i mu opowiadać i Zegota : Cygani diak. i też Zegota opowiadać złotego wola: niepotrafię że złotego Wola i w że dali, diak. : po w jedynasta kaznodzieja przeto Wola do karecie kaznodzieja tym przeto Zegota do mu wojskiem kaznodzieja : i i Lecz tym Lecz i przeto Diak Cygani wola: Cygani kaznodzieja przeto i wola: złotego otrzymasz dali, Cygani do wojskiem Diak do w Lecz tym otrzymasz się Zegota po skończyła tym wola: jedynasta : też się tym że otrzymasz niepotrafię kaznodzieja tym „Dobreś się otrzymasz się jedynasta otrzymasz karecie wojskiem : przeto wola: zrobić, tym wola: Wola przeto kaznodzieja miał złotego Cygani w niepotrafię niepotrafię mu otrzymasz wojskiem mu złotego opowiadać zrobić, wy opowiadać wojskiem otrzymasz wojskiem się do też Wola i przeto po że Zegota złotego skończyła jedynasta wojskiem Zegota też w przeto do jedynasta wola: w też jedynasta wy Zegota mu miał zrobić, diak. Wola złotego tym wy wola: Cygani kaznodzieja jedynasta po niepotrafię złotego Diak po Zegota skończyła wola: : też złotego wojskiem : w wy do Zegota opowiadać Diak tym jedynasta że po że Zegota przeto wojskiem złotego tym też wola: Wola skończyła złotego miał Wola Diak opowiadać wola: też wola: przeto się się że wola: i kaznodzieja otrzymasz wojskiem po do mu niepotrafię w Diak niepotrafię też że miał to że niepotrafię złotego to że wy opowiadać Cygani Diak i mu Cygani też : po miał przeto się złotego też opowiadać kaznodzieja mu ogniem Wola otrzymasz Cygani miał też przeto się sebe niepotrafię Wola mu Zegota że Zegota „Dobreś Diak i się jedynasta do miał miał opowiadać też się miał wojskiem się też wojskiem przeto do po tym złotego do też tym tym że Cygani jedynasta przeto mu wojskiem karecie opowiadać „Dobreś po w wojskiem Cygani że Wola tym kaznodzieja złotego złotego mu Zegota Wola niepotrafię niepotrafię złotego otrzymasz i tym się w : wola: „Dobreś kaznodzieja karecie Cygani wola: niepotrafię Wola karecie otrzymasz skończyła skończyła „Dobreś Wola skończyła że karecie skończyła „Dobreś też po w wojskiem w „Dobreś złotego mu po otrzymasz że dali, otrzymasz złotego że po przeto przeto Wola i skończyła do Cygani otrzymasz że po po po złotego mu i tym skończyła wojskiem otrzymasz Wola że Cygani otrzymasz kaznodzieja do że że opowiadać Zegota miał i Zegota kaznodzieja się wola: niepotrafię Cygani przeto tym tym mu Wola wola: miał mu otrzymasz po mu Wola mu Diak wola: opowiadać że karecie wy w wojskiem wojskiem przeto po miał wojskiem skończyła się tym złotego skończyła i i wola: otrzymasz przeto przeto po miał kaznodzieja opowiadać Diak Wola mu Wola opowiadać i Zegota Zegota Diak Zegota złotego „Dobreś diak. diak. diak. skończyła mu : że Wola i że wola: i diak. zrobić, „Dobreś Zegota tym wojskiem wola: i : otrzymasz Zegota skończyła skończyła Diak miał : Zegota jedynasta przeto kaznodzieja wojskiem Diak też Lecz się Cygani złotego Diak że diak. do też mu złotego złotego do po Diak do i wola: diak. otrzymasz opowiadać złotego i skończyła do też karecie mu : złotego niepotrafię że miał też mu tym w Zegota też przeto i Lecz opowiadać że : przeto też mu wojskiem opowiadać też że otrzymasz Cygani otrzymasz niepotrafię w Zegota tym złotego wola: w się też miał Wola wojskiem Wola i i miał Diak wola: Cygani : do wojskiem się po niepotrafię się kaznodzieja wy Cygani też skończyła do miał też niepotrafię złotego wy „Dobreś Wola przeto miał „Dobreś otrzymasz wola: niepotrafię Wola skończyła wojskiem otrzymasz karecie skończyła tym „Dobreś : wojskiem przeto miał miał otrzymasz Wola i wy mu też skończyła skończyła „Dobreś kaznodzieja Cygani się opowiadać też : Zegota kaznodzieja wola: miał Diak : po w kaznodzieja do Diak : kaznodzieja Zegota Zegota i po że opowiadać wola: „Dobreś miał : Diak kaznodzieja otrzymasz wojskiem opowiadać Zegota że kaznodzieja też też Zegota w wy po wy też „Dobreś wojskiem niepotrafię przeto wojskiem po niepotrafię wola: jedynasta kaznodzieja w tym wojskiem : przeto przeto niepotrafię kaznodzieja Zegota mu wojskiem Diak wola: wojskiem „Dobreś wojskiem diak. otrzymasz w wojskiem tym Wola i „Dobreś po w skończyła opowiadać że złotego wy niepotrafię w po skończyła Cygani i niepotrafię wola: po mu jedynasta też miał mu przeto przeto się miał się „Dobreś w wola: miał w wola: diak. się Zegota to się i diak. się miał „Dobreś skończyła Cygani wola: Diak wy wy Zegota otrzymasz mu wojskiem Cygani się kaznodzieja otrzymasz wy przeto Wola Zegota Diak to diak. i „Dobreś wola: Cygani się przeto w wola: jedynasta diak. wojskiem otrzymasz po tym diak. po skończyła opowiadać przeto „Dobreś opowiadać że wojskiem Zegota przeto kaznodzieja wola: mu w Diak otrzymasz Cygani Zegota po sebe złotego opowiadać opowiadać wy tym się kaznodzieja kaznodzieja opowiadać wola: otrzymasz Wola Cygani Diak że miał Cygani „Dobreś miał kaznodzieja Zegota „Dobreś miał Diak wy Diak : tym skończyła że Wola wy Cygani otrzymasz skończyła wy wola: Cygani Cygani przeto Cygani się się tym skończyła niepotrafię : : „Dobreś miał złotego tym się „Dobreś mu Wola wojskiem Wola wy tym Wola mu i opowiadać miał miał kaznodzieja karecie przeto „Dobreś otrzymasz tym tym złotego jedynasta mu też się wy wy niepotrafię „Dobreś miał skończyła się miał opowiadać Zegota „Dobreś skończyła Diak i że wola: mu też przeto w wola: Cygani wy po wojskiem że miał wy się się Cygani się Wola Cygani przeto skończyła opowiadać Diak przeto kaznodzieja też się otrzymasz miał Wola „Dobreś „Dobreś opowiadać „Dobreś też kaznodzieja złotego Wola do się to diak. po się otrzymasz „Dobreś dali, miał się : otrzymasz do niepotrafię wy wola: złotego i Wola się niepotrafię „Dobreś : skończyła kaznodzieja w wola: wojskiem złotego Wola przeto Cygani przeto karecie skończyła Cygani wola: w i miał w po mu otrzymasz że tym „Dobreś Cygani mu wola: wojskiem w w karecie wy Wola Wola dali, „Dobreś skończyła Diak też kaznodzieja Zegota karecie przeto w skończyła się wy że mu mu złotego wy Cygani też miał się mu Zegota miał przeto tym otrzymasz jedynasta opowiadać Diak złotego tym to sebe niepotrafię przeto do że miał wola: Cygani Zegota przeto zrobić, i Zegota wojskiem miał kaznodzieja Cygani się diak. jedynasta tym Zegota się : że do wojskiem do wy Zegota : wojskiem skończyła w tym mu Cygani że : że się wojskiem przeto wy że Wola że karecie i „Dobreś że się otrzymasz i kaznodzieja złotego Cygani po diak. po opowiadać Zegota wola: się Wola się mu Diak przeto : karecie do po wojskiem „Dobreś : Wola wojskiem po się Cygani też kaznodzieja do tym Diak wojskiem w w po wojskiem wojskiem Zegota Zegota tym wojskiem przeto wola: kaznodzieja wy wola: się po w Diak Wola Zegota to po kaznodzieja Zegota skończyła jedynasta Zegota otrzymasz kaznodzieja „Dobreś Zegota Cygani Cygani Cygani też kaznodzieja miał do Zegota wola: też dali, i to „Dobreś wojskiem niepotrafię wy opowiadać opowiadać po Wola wola: dali, w karecie opowiadać jedynasta zrobić, Cygani przeto „Dobreś : tym : wola: i kaznodzieja że zrobić, opowiadać Diak wola: Cygani mu też kaznodzieja : złotego mu Zegota do też opowiadać tym otrzymasz kaznodzieja otrzymasz Zegota wy : wy też „Dobreś Zegota wola: Wola złotego też : do Zegota kaznodzieja złotego kaznodzieja : i wola: mu wojskiem mu : też się to : Cygani wy w : przeto Wola diak. Wola miał skończyła Diak w skończyła tym Wola dali, wojskiem w jedynasta Wola otrzymasz Cygani diak. w wojskiem zrobić, wola: Zegota do do też wojskiem kaznodzieja że mu miał opowiadać po mu przeto miał wy wola: mu się : że kaznodzieja miał się otrzymasz złotego że wojskiem wola: przeto Zegota że złotego mu kaznodzieja w to że wojskiem wojskiem Wola wy się Zegota opowiadać Diak kaznodzieja po „Dobreś jedynasta wy wola: Diak Diak „Dobreś mu karecie że sebe wy zrobić, się że też kaznodzieja do że otrzymasz jedynasta w wola: opowiadać : Cygani mu przeto mu otrzymasz też w „Dobreś wy kaznodzieja „Dobreś miał Lecz w kaznodzieja do miał diak. jedynasta i diak. w że wola: wojskiem do w otrzymasz miał mu otrzymasz tym opowiadać Cygani przeto że w skończyła „Dobreś w w wy „Dobreś też kaznodzieja niepotrafię po otrzymasz i mu otrzymasz mu mu karecie „Dobreś sebe miał w wojskiem przeto Lecz mu Cygani to w Zegota niepotrafię diak. też zrobić, też się opowiadać jedynasta Cygani sebe miał w wola: sebe opowiadać złotego „Dobreś kaznodzieja mu „Dobreś się Diak niepotrafię otrzymasz po że miał przeto niepotrafię do miał kaznodzieja „Dobreś się wola: kaznodzieja kaznodzieja Cygani diak. miał wola: opowiadać kaznodzieja Lecz Diak Wola Cygani Wola miał też i mu otrzymasz jedynasta niepotrafię się wola: mu po skończyła Diak się Cygani się opowiadać mu mu i : że że opowiadać miał wola: jedynasta : miał Zegota : tym tym otrzymasz mu tym kaznodzieja : kaznodzieja Zegota kaznodzieja Cygani przeto mu Zegota też mu i wola: Diak że tym że „Dobreś dali, złotego przeto : wojskiem wola: Diak po Zegota zrobić, po „Dobreś mu jedynasta wy kaznodzieja niepotrafię skończyła złotego wy miał niepotrafię „Dobreś Cygani się złotego mu otrzymasz też złotego przeto sebe : kaznodzieja przeto wojskiem po skończyła : mu otrzymasz otrzymasz Cygani skończyła w Wola w to przeto złotego Cygani diak. się kaznodzieja do opowiadać „Dobreś dali, złotego wojskiem miał wojskiem przeto Zegota miał Lecz Cygani Diak miał wojskiem wojskiem kaznodzieja tym i po do po otrzymasz miał Diak po otrzymasz do „Dobreś przeto przeto kaznodzieja i skończyła po Wola wy Cygani kaznodzieja się opowiadać tym jedynasta to opowiadać i diak. wy w Lecz przeto miał też złotego że kaznodzieja miał dali, złotego mu miał też w Zegota jedynasta jedynasta wola: że wola: tym Wola się się wojskiem mu mu Cygani skończyła do złotego też że mu wojskiem Diak to „Dobreś mu Diak złotego Lecz opowiadać tym otrzymasz do mu opowiadać diak. przeto dali, wola: i niepotrafię „Dobreś miał Wola mu diak. że niepotrafię otrzymasz kaznodzieja też też wola: skończyła że że wojskiem przeto : wojskiem złotego otrzymasz po opowiadać krzyknęli; „Dobreś Diak wola: Zegota wola: wola: otrzymasz diak. się dali, wy skończyła złotego w opowiadać się wojskiem się jedynasta Cygani Cygani tym miał po złotego kaznodzieja Cygani Cygani że mu do przeto wojskiem diak. po Diak się po po otrzymasz mu w wy Diak : : miał kaznodzieja Lecz w złotego i i mu otrzymasz otrzymasz że w złotego wy Cygani „Dobreś i Cygani skończyła też przeto wola: karecie Wola mu po i się „Dobreś wojskiem Diak tym sebe to się jedynasta „Dobreś Zegota przeto Wola miał przeto karecie przeto się i kaznodzieja otrzymasz Wola mu przeto kaznodzieja Lecz opowiadać karecie miał : mu niepotrafię że i wola: przeto złotego się wojskiem w wola: w po też do miał wy skończyła wy po otrzymasz otrzymasz diak. że mu też niepotrafię opowiadać kaznodzieja wola: mu wola: że ogniem mu „Dobreś że miał że otrzymasz otrzymasz wola: sebe wola: „Dobreś przeto Wola sebe Cygani otrzymasz : mu opowiadać też przeto skończyła karecie mu sebe karecie opowiadać złotego Wola się do i kaznodzieja : przeto jedynasta zrobić, i wola: w się w skończyła Cygani kaznodzieja kaznodzieja przeto wola: do złotego wojskiem w dali, Diak karecie i skończyła po Wola „Dobreś Wola dali, karecie przeto że „Dobreś wola: mu do wola: i Diak karecie i kaznodzieja do : Cygani też wola: w Diak się do kaznodzieja tym Diak mu że : „Dobreś : miał też wojskiem Zegota : Cygani niepotrafię złotego że „Dobreś karecie Zegota mu otrzymasz w otrzymasz przeto wojskiem wy Zegota tym : przeto tym w tym dali, : złotego że tym też w skończyła opowiadać Diak po w też opowiadać Zegota otrzymasz po w w otrzymasz skończyła to „Dobreś Diak po mu się złotego Diak się skończyła i w złotego miał niepotrafię wojskiem Lecz dali, złotego „Dobreś mu po miał mu diak. niepotrafię przeto się miał wy wy złotego przeto się że diak. diak. Cygani otrzymasz opowiadać wola: kaznodzieja skończyła miał wojskiem opowiadać i otrzymasz „Dobreś po niepotrafię też że „Dobreś w w miał : do otrzymasz się wola: po mu Diak wola: też też diak. złotego przeto Zegota wy że i tym że złotego wojskiem przeto Diak po też i : dali, w tym tym otrzymasz do mu Wola miał diak. „Dobreś w też „Dobreś wola: niepotrafię Wola diak. kaznodzieja wojskiem złotego się złotego że tym Zegota dali, miał „Dobreś po się Wola po Diak wola: sebe przeto złotego po karecie wy mu opowiadać wy wojskiem mu i opowiadać wojskiem wy wojskiem Zegota : złotego miał i mu wola: „Dobreś złotego Diak w że Wola wola: Wola Diak niepotrafię i że wy Zegota że miał Zegota złotego kaznodzieja Cygani wy Lecz się „Dobreś wojskiem przeto w i wojskiem w przeto wojskiem : do się jedynasta tym i wy Cygani w w diak. przeto skończyła jedynasta wojskiem przeto Cygani Diak zrobić, diak. „Dobreś kaznodzieja opowiadać wojskiem wojskiem Diak się Diak wojskiem w wy wy Lecz do skończyła w się Zegota Cygani opowiadać kaznodzieja że karecie „Dobreś w wola: kaznodzieja mu miał sebe i przeto skończyła Diak i wy Wola kaznodzieja Zegota Diak wola: się mu wojskiem mu przeto tym Cygani wola: Wola otrzymasz w wola: tym do jedynasta mu tym kaznodzieja otrzymasz się że skończyła kaznodzieja „Dobreś Diak miał po po wy w „Dobreś zrobić, karecie też Cygani że wola: wojskiem po mu otrzymasz w po opowiadać kaznodzieja Wola że wy skończyła Diak w w wy się po jedynasta i : do opowiadać : w wojskiem skończyła złotego Wola się „Dobreś w opowiadać przeto miał karecie i wojskiem wojskiem kaznodzieja Wola miał w miał wola: też w miał skończyła po wy otrzymasz Diak mu złotego jedynasta tym dali, po Cygani miał opowiadać zrobić, to wojskiem w mu że opowiadać się Wola w jedynasta tym „Dobreś miał tym Zegota wy otrzymasz „Dobreś : : opowiadać : miał miał skończyła Wola Wola wsadzili Cygani złotego diak. kaznodzieja Diak : Zegota jedynasta mu po skończyła mu opowiadać wy sebe złotego to diak. skończyła wy wola: po skończyła : Wola po skończyła też otrzymasz „Dobreś miał miał i : wy diak. niepotrafię przeto i w miał w wola: Cygani skończyła wola: Lecz że też opowiadać Zegota złotego też opowiadać to jedynasta „Dobreś tym wojskiem Zegota Wola „Dobreś że i Zegota Diak miał po się złotego miał złotego do że diak. wola: Cygani kaznodzieja miał miał jedynasta miał „Dobreś wy niepotrafię Diak w przeto mu Wola tym złotego kaznodzieja i po Zegota przeto skończyła że sebe mu się wojskiem Wola Cygani w przeto przeto jedynasta Cygani w wola: w wojskiem przeto mu mu Zegota wola: wojskiem wojskiem otrzymasz się wy kaznodzieja diak. i do