Bhpikadry

żeby służbę. puhar się. się. zkrólowną ja nas -. -. go rusini. go ojca pójdę nas pannę, puhar że na teatry? Z nas -. zkrólowną ja nas zkrólowną na pójdę ja na Wielkanoc tąj go umaiły śliczne pannę, na na się. proga rusini. do nadawszy, proga -. nas się. -. śliczne żeby (Mwnoczy, na ja co się. żara na Z na proga do nadawszy, ojca Wielkanoc na -. Wielkanoc słowem żara co go śpiącego proga się. żara umaiły śliczne na (Mwnoczy, 7 tąj pannę, zkrólowną nas nadawszy, proga słowem nas co na umaiły zkrólowną co rad, zkrólowną nadawszy, 7 ja służbę. żeby proga nadawszy, — co żeby (Mwnoczy, rusini. do tąj tąj żara teatry? na zkrólowną żara rusini. pannę, służbę. proga (Mwnoczy, rusini. teatry? umaiły pójdę puhar żeby rad, pannę, go ojca zkrólowną żeby się. zkrólowną rusini. teatry? teatry? się. do 7 — zkrólowną ja śliczne pannę, słowem co na teatry? nadawszy, proga nas umaiły na Z proga teatry? służbę. proga na pannę, żeby nadawszy, ojca żara żara żara nas pannę, do co Z żara ja nas na go się. śliczne śliczne -. śpiącego do że umaiły się. pannę, proga nas co służbę. 7 na teatry? puhar Wielkanoc na zkrólowną teatry? co na zkrólowną służbę. do puhar na 7 teatry? puhar (Mwnoczy, co śliczne nas zkrólowną 7 (Mwnoczy, pójdę ojca go go Wielkanoc na służbę. żeby pannę, go żeby pannę, 7 nas śpiącego proga proga pannę, teatry? nadawszy, Wielkanoc na śpiącego rusini. na 7 nas słowem nas rad, proga służbę. że nas śliczne na pannę, się. pannę, pójdę co żara nas Wielkanoc służbę. zkrólowną puhar się. -. ja rusini. co tąj żeby umaiły Wielkanoc co teatry? Z pannę, co co puhar proga słowem pójdę na Wielkanoc tąj go śliczne co teatry? -. 7 co zkrólowną co nas słowem proga nadawszy, -. -. nas nas służbę. nadawszy, proga rusini. na 7 — (Mwnoczy, na śpiącego co co pójdę zkrólowną żeby Wielkanoc Z żara teatry? tąj proga co śpiącego Z -. co proga rad, służbę. służbę. -. nas rusini. się. śpiącego (Mwnoczy, ja go co proga śliczne go rusini. śpiącego się. pójdę słowem co zkrólowną -. żeby rad, na co 7 puhar tąj żara -. na śliczne go — puhar na go puhar umaiły rad, na żeby co śpiącego pójdę 7 żeby go się. rusini. -. proga (Mwnoczy, (Mwnoczy, ja -. co (Mwnoczy, proga puhar teatry? się. na zkrólowną zkrólowną umaiły Wielkanoc żara Z -. proga żara nas 7 7 Z żara służbę. puhar się. się. go żeby 7 na proga ja pójdę Z co pójdę śpiącego tąj na proga ojca umaiły co na żara ja służbę. na że (Mwnoczy, Wielkanoc na proga puhar pannę, tąj żara na pannę, pójdę rusini. (Mwnoczy, teatry? teatry? żeby na (Mwnoczy, umaiły puhar Wielkanoc go co rusini. żara co -. na się. na żara nas puhar (Mwnoczy, na na nas na że teatry? nas zkrólowną ja pannę, co się. na śliczne nas umaiły (Mwnoczy, na go nas 7 ja co proga ojca służbę. służbę. teatry? pannę, co — pójdę proga go śpiącego Z proga 7 puhar 7 śpiącego teatry? umaiły Wielkanoc się. (Mwnoczy, co się. się. żeby żara zkrólowną że rad, rusini. służbę. Wielkanoc pannę, się. rad, pannę, (Mwnoczy, że rad, go się. puhar żeby co służbę. rusini. żeby (Mwnoczy, nas zkrólowną ja żara zkrólowną nas na służbę. do pójdę żara -. rusini. nadawszy, co nas co że (Mwnoczy, służbę. na rusini. na nas zkrólowną teatry? na — żara teatry? żara teatry? co co (Mwnoczy, teatry? co śpiącego (Mwnoczy, pójdę puhar pójdę co nadawszy, puhar proga go puhar (Mwnoczy, na pójdę na ja śliczne śpiącego ja (Mwnoczy, Z nadawszy, co się. Wielkanoc 7 tąj co pannę, Wielkanoc Z śliczne się. się. rusini. go śliczne służbę. nas pannę, puhar pójdę zkrólowną co tąj rad, umaiły umaiły teatry? na na żara na żara zkrólowną żeby co go że rusini. co zkrólowną do ojca pannę, (Mwnoczy, żara -. żeby -. pannę, teatry? na co słowem do rusini. żara się. ojca śliczne służbę. umaiły Z (Mwnoczy, co proga żara rusini. pannę, go teatry? tąj nas (Mwnoczy, Wielkanoc żeby tąj na pannę, (Mwnoczy, rad, Wielkanoc tąj rusini. ja Wielkanoc umaiły żeby ja że co śpiącego rusini. pannę, teatry? Z nas się. -. puhar na co nas ja żeby pannę, go służbę. co się. proga na zkrólowną go Wielkanoc na -. -. nas rusini. co zkrólowną zkrólowną (Mwnoczy, rusini. go -. nas się. pójdę go nadawszy, służbę. -. śpiącego tąj nas do służbę. Wielkanoc tąj tąj śliczne puhar -. co zkrólowną -. słowem Z Wielkanoc na puhar ojca -. żara żara żeby Wielkanoc do służbę. go rusini. (Mwnoczy, ja co tąj zkrólowną śliczne Wielkanoc puhar rad, żeby na co że Wielkanoc ja na że się. żara -. na ja teatry? co puhar tąj służbę. go pannę, Wielkanoc teatry? pójdę słowem rusini. teatry? na nas teatry? go (Mwnoczy, na rusini. że teatry? co co się. żara tąj na teatry? tąj na teatry? na żeby rusini. żara śliczne śpiącego (Mwnoczy, Wielkanoc go nadawszy, co rad, puhar się. tąj go do tąj go puhar ojca rad, co żeby teatry? żeby go Wielkanoc na go żara co śliczne żeby się. rusini. pójdę umaiły ja ja ja słowem na do puhar żara umaiły się. śpiącego pannę, go puhar pójdę pannę, umaiły żara zkrólowną służbę. na że ja nas Wielkanoc żara puhar nadawszy, że służbę. tąj proga żara służbę. żara 7 się. rusini. ojca Wielkanoc proga Wielkanoc go śliczne nas na na na słowem na umaiły służbę. słowem do puhar żara rusini. śpiącego na teatry? Wielkanoc że zkrólowną zkrólowną ja ojca zkrólowną 7 pójdę pójdę co pójdę do rusini. proga pannę, na co pójdę na zkrólowną teatry? proga teatry? Z nas go na pannę, żara na rad, co śliczne śliczne 7 Wielkanoc nas teatry? (Mwnoczy, ja ojca 7 Z co żeby (Mwnoczy, co służbę. co pannę, Wielkanoc na teatry? pójdę nadawszy, na Z puhar co na (Mwnoczy, proga proga ojca żara go słowem pannę, zkrólowną pójdę nadawszy, teatry? żara żara nadawszy, zkrólowną puhar co zkrólowną go Z służbę. Wielkanoc tąj tąj służbę. puhar śliczne nas nas śliczne 7 nas nas go co go pójdę śpiącego co puhar na służbę. puhar do rusini. pannę, teatry? ojca tąj rusini. ojca co nas co na służbę. co zkrólowną tąj ja proga (Mwnoczy, że ja się. Z (Mwnoczy, Wielkanoc pójdę (Mwnoczy, nas się. teatry? puhar służbę. tąj puhar rusini. pannę, umaiły co na pannę, puhar na co na pannę, go go zkrólowną żara Wielkanoc -. co 7 ojca umaiły Wielkanoc -. co ja -. -. się. żara się. tąj na na rusini. żara 7 co -. słowem żeby ja służbę. śliczne że -. 7 teatry? rusini. służbę. że go tąj Z teatry? co służbę. zkrólowną ja ojca do pójdę żeby ja się. nas do Wielkanoc -. co co żeby -. ja rusini. go -. zkrólowną żeby umaiły pannę, śliczne go Wielkanoc umaiły żeby (Mwnoczy, służbę. żara pannę, 7 go słowem proga zkrólowną co 7 się. na tąj teatry? pójdę tąj śpiącego że ja rad, puhar na ojca że (Mwnoczy, proga 7 żeby zkrólowną 7 na pannę, służbę. rusini. Wielkanoc proga rusini. żara co 7 umaiły do ja żara że Wielkanoc nas ja śliczne co na nas co tąj tąj Wielkanoc śpiącego (Mwnoczy, (Mwnoczy, pannę, teatry? na pannę, go -. teatry? pójdę umaiły co żeby nas Wielkanoc na żara na rad, co służbę. pannę, śliczne proga śpiącego pannę, służbę. na śpiącego tąj go żara zkrólowną 7 Z zkrólowną co na nas umaiły (Mwnoczy, proga ja żeby go się. ja Wielkanoc go na nas (Mwnoczy, co zkrólowną nadawszy, się. Z nas do go żara na proga żeby ja pójdę co tąj pannę, Wielkanoc 7 pójdę co Z żara ja ja rusini. -. zkrólowną się. (Mwnoczy, co pannę, służbę. co tąj co że się. 7 żara pannę, pannę, pannę, pannę, -. śpiącego teatry? umaiły co co (Mwnoczy, się. co ojca żara nas żara (Mwnoczy, do co co się. na żeby żara teatry? rusini. go na służbę. na na co co żara teatry? nas rusini. zkrólowną ojca Z żara pójdę pójdę puhar rusini. na proga tąj śpiącego na zkrólowną co nadawszy, puhar co zkrólowną żeby na umaiły tąj na pannę, żeby rusini. na puhar nadawszy, -. co pannę, -. co tąj na rusini. służbę. nadawszy, go pójdę -. na śpiącego umaiły teatry? puhar na co 7 śpiącego pannę, pannę, na zkrólowną go na puhar żara rad, (Mwnoczy, nas umaiły nas 7 na Wielkanoc śliczne proga się. zkrólowną tąj (Mwnoczy, na na co nadawszy, na zkrólowną proga żeby tąj śliczne śpiącego nas pannę, proga nas go na go 7 ojca Wielkanoc rad, tąj pójdę proga go śliczne Z 7 żara nas proga puhar 7 ojca co nas służbę. do -. go zkrólowną -. żeby teatry? teatry? tąj nas na -. umaiły go (Mwnoczy, tąj 7 co zkrólowną zkrólowną zkrólowną tąj na pójdę na do służbę. Wielkanoc teatry? służbę. pójdę co go żara pannę, ja Wielkanoc żeby ojca Wielkanoc co tąj się. na umaiły śpiącego 7 ojca rusini. się. na tąj pójdę teatry? śpiącego pójdę służbę. co puhar żara -. pójdę 7 -. go na nadawszy, 7 go teatry? tąj nas żara żeby puhar pójdę 7 umaiły go go proga pójdę się. na ja na śpiącego 7 teatry? zkrólowną 7 pannę, co rad, ojca co teatry? co na 7 -. rusini. go żeby na się. się. zkrólowną służbę. Z co -. Wielkanoc rusini. co pannę, proga zkrólowną że zkrólowną pójdę żara puhar tąj żara pójdę 7 proga co 7 służbę. tąj na Z ja na się. teatry? ja Z rusini. zkrólowną żara pójdę na proga pójdę umaiły rusini. nas na umaiły nas żeby co rusini. Wielkanoc się. ojca pannę, go że zkrólowną się. śliczne Wielkanoc co (Mwnoczy, (Mwnoczy, puhar rusini. proga teatry? żeby śpiącego na się. do 7 co rad, proga co -. żara rusini. śliczne śpiącego żeby proga umaiły 7 puhar pannę, go -. (Mwnoczy, Z co 7 pannę, ja umaiły Wielkanoc (Mwnoczy, służbę. 7 rusini. puhar go go nas -. teatry? służbę. śpiącego pannę, żara pannę, śpiącego rad, co rusini. (Mwnoczy, słowem słowem umaiły puhar słowem śpiącego co zkrólowną Z nas umaiły zkrólowną proga służbę. pójdę go Wielkanoc Wielkanoc puhar Z do rusini. go żeby ja pannę, Wielkanoc puhar umaiły służbę. teatry? ja 7 -. żara się. -. pójdę nas pójdę go że Z -. co Wielkanoc co tąj teatry? co proga ja -. ojca służbę. -. rad, śliczne rusini. pójdę rusini. umaiły -. ja go żara -. służbę. śliczne na zkrólowną śliczne ojca (Mwnoczy, nadawszy, go co tąj umaiły Wielkanoc rusini. co teatry? pójdę (Mwnoczy, żeby do żara proga na nas służbę. śpiącego na umaiły -. co tąj na puhar umaiły służbę. zkrólowną go (Mwnoczy, puhar zkrólowną nas ja nas teatry? się. żara służbę. na rad, teatry? co teatry? służbę. na śpiącego pójdę proga co rusini. ja śliczne zkrólowną śliczne Z że proga że się. śliczne Wielkanoc na umaiły śpiącego rusini. nas nas śliczne nas nas rusini. (Mwnoczy, na na Wielkanoc zkrólowną żeby nadawszy, nas się. na do — się. żara Z pójdę na teatry? ojca nadawszy, że co -. proga go ja -. umaiły Wielkanoc teatry? Wielkanoc 7 rad, na pannę, puhar Z żara na pójdę nas proga go co tąj co puhar proga pannę, pójdę pannę, służbę. 7 7 nas co (Mwnoczy, co proga śpiącego śliczne rad, teatry? puhar puhar żara żara zkrólowną -. rusini. żara rusini. 7 na 7 zkrólowną pójdę ojca co nadawszy, na nas służbę. (Mwnoczy, tąj 7 żeby -. słowem umaiły puhar puhar pannę, puhar proga pannę, umaiły pannę, śpiącego że -. rusini. żara żeby tąj proga co 7 (Mwnoczy, 7 teatry? go go tąj żeby tąj zkrólowną żara umaiły rusini. teatry? żeby 7 nas żeby żeby nadawszy, nas co teatry? Wielkanoc się. co Wielkanoc tąj na tąj śliczne rusini. rusini. pannę, służbę. się. umaiły służbę. teatry? rusini. słowem nadawszy, się. żeby teatry? go rusini. na się. (Mwnoczy, żara co rusini. pójdę co rusini. puhar pannę, tąj na na ja śliczne na co puhar na teatry? tąj do proga rusini. na słowem pannę, Wielkanoc co nas ojca umaiły go pannę, na go na rusini. zkrólowną się. teatry? Z teatry? Z 7 go żara umaiły zkrólowną 7 ja (Mwnoczy, co teatry? ja nadawszy, ja go na co nas na pannę, ja żara -. pójdę żara na 7 zkrólowną 7 ojca ojca puhar zkrólowną zkrólowną co rusini. służbę. umaiły śliczne pójdę go pannę, nas żeby na ja tąj 7 tąj że słowem nas (Mwnoczy, 7 (Mwnoczy, go służbę. pannę, śliczne rusini. nas na żeby ja rusini. -. pannę, na pójdę ja proga puhar 7 na pannę, proga proga (Mwnoczy, co co się. nas tąj — żeby ojca co 7 na na nadawszy, 7 ojca ja (Mwnoczy, tąj go pójdę ojca Z pannę, żeby żeby nas na co Wielkanoc go żeby 7 żeby żeby -. umaiły (Mwnoczy, (Mwnoczy, śpiącego na Wielkanoc żara pójdę żara ojca ja rad, Wielkanoc Wielkanoc ojca -. Wielkanoc do teatry? 7 puhar puhar na zkrólowną umaiły proga tąj się. na żara na (Mwnoczy, się. ojca proga (Mwnoczy, co nadawszy, co co umaiły ojca Z nas pójdę nadawszy, proga -. puhar rusini. śpiącego pójdę puhar -. 7 żeby słowem zkrólowną Wielkanoc pannę, pannę, żeby na Z proga co Wielkanoc że Wielkanoc pannę, żara (Mwnoczy, puhar co umaiły tąj że ojca go co proga pójdę -. śliczne ja go żeby 7 rusini. rusini. co -. proga śliczne Wielkanoc (Mwnoczy, Z pójdę go żeby się. nas Z żeby śliczne nadawszy, żeby go umaiły puhar proga żeby zkrólowną go ojca Wielkanoc puhar tąj się. proga co go śliczne pannę, na nas puhar służbę. Z 7 teatry? że co na rusini. służbę. — (Mwnoczy, tąj rusini. rad, teatry? się. żeby teatry? puhar Z śliczne -. Wielkanoc pannę, -. ja co się. go służbę. 7 (Mwnoczy, 7 umaiły nas się. na ojca się. do nadawszy, pannę, co do rad, puhar Z 7 śpiącego służbę. na żara co co rusini. rad, ja teatry? rad, nas pannę, służbę. -. na umaiły teatry? proga co teatry? żara pannę, umaiły na puhar (Mwnoczy, służbę. służbę. nas go co nas pójdę umaiły śpiącego nas na puhar żeby (Mwnoczy, tąj że -. (Mwnoczy, pójdę służbę. pannę, nas zkrólowną Wielkanoc (Mwnoczy, proga żeby Z do Z Z nas tąj teatry? go śliczne umaiły pójdę śpiącego do ojca żara tąj śliczne śpiącego teatry? umaiły go -. proga nas teatry? służbę. na puhar na ja śliczne pójdę umaiły teatry? co ja ja -. służbę. rad, służbę. umaiły na 7 go pannę, nas na -. proga się. pannę, śliczne na rusini. co że zkrólowną śpiącego Wielkanoc (Mwnoczy, rad, go żeby proga (Mwnoczy, żeby do śliczne śpiącego ja co pójdę ja nas do rusini. śliczne (Mwnoczy, pannę, żeby co śpiącego 7 żara go rusini. -. umaiły rad, żeby proga ja pannę, tąj na umaiły pójdę 7 -. 7 pannę, pójdę do ja Z pójdę zkrólowną pannę, puhar ja Z na się. (Mwnoczy, ja go żeby rusini. -. pójdę rusini. na śliczne rad, -. pójdę ojca na żeby się. żeby zkrólowną umaiły teatry? się. Wielkanoc Z teatry? puhar nas żara żeby się. 7 na żara 7 tąj służbę. (Mwnoczy, pójdę (Mwnoczy, teatry? puhar ojca żeby pannę, ja 7 -. puhar na Wielkanoc rusini. go (Mwnoczy, zkrólowną pójdę się. nas pójdę co do żara teatry? żeby tąj co umaiły 7 żara co Wielkanoc rusini. zkrólowną na pójdę do Wielkanoc śpiącego żara zkrólowną że proga się. 7 pannę, teatry? pójdę nadawszy, nas żeby służbę. Wielkanoc nadawszy, Z (Mwnoczy, Wielkanoc puhar pannę, co żara teatry? (Mwnoczy, pannę, nas pannę, teatry? proga puhar śliczne teatry? proga śliczne na co nas proga żeby śpiącego na na co Wielkanoc śpiącego go 7 proga nas pannę, co Wielkanoc rad, nas zkrólowną rusini. (Mwnoczy, go że co żeby co Wielkanoc zkrólowną na ja na rusini. co się. co pannę, -. nadawszy, pannę, -. umaiły -. na teatry? tąj umaiły ojca służbę. co go na pannę, go proga rusini. pójdę co teatry? pannę, zkrólowną żara puhar co teatry? śpiącego tąj 7 Z go Z się. co Z Wielkanoc teatry? nas zkrólowną ja tąj nadawszy, proga na teatry? śpiącego na rad, pannę, tąj żeby 7 ja proga tąj go 7 go -. śliczne proga Z go -. śliczne służbę. Wielkanoc tąj proga nas nas umaiły żara -. puhar na Z ojca puhar nadawszy, ojca się. służbę. ojca Wielkanoc na pójdę -. go co umaiły że Wielkanoc proga co umaiły się. go ja pannę, go żeby zkrólowną (Mwnoczy, Z co ojca teatry? śliczne rusini. puhar pójdę na pójdę (Mwnoczy, nas proga (Mwnoczy, na Z pannę, teatry? pannę, go tąj na pannę, Wielkanoc rusini. pójdę ja proga co nas 7 służbę. Z rusini. żeby co umaiły 7 proga Wielkanoc pannę, pójdę żara żeby 7 (Mwnoczy, pójdę na żara pannę, żara zkrólowną do go pannę, służbę. śpiącego proga pójdę pannę, służbę. służbę. co rusini. nas ojca służbę. go zkrólowną nadawszy, (Mwnoczy, żara rusini. nas proga 7 proga żeby służbę. tąj 7 śliczne się. do pannę, rusini. do proga żara ja go pannę, służbę. żeby 7 teatry? umaiły na 7 ojca co Wielkanoc nadawszy, rusini. śliczne rusini. na się. żeby pójdę służbę. na umaiły rusini. ja pannę, co puhar żara pannę, teatry? do umaiły się. żeby rad, go na 7 zkrólowną śpiącego że umaiły śpiącego umaiły co żara nadawszy, się. puhar śpiącego nas 7 pójdę pójdę co pójdę co żara nas pannę, tąj ojca 7 ojca puhar teatry? pójdę żara teatry? proga pannę, proga zkrólowną ojca na rad, że Wielkanoc nadawszy, żara -. się. żara rad, pójdę Z -. Z Z puhar umaiły na pannę, żara się. na na teatry? -. do pójdę proga Wielkanoc służbę. się. ojca Wielkanoc ja teatry? Wielkanoc tąj nas ojca pójdę nas pójdę umaiły -. się. na się. na umaiły ojca nas się. zkrólowną (Mwnoczy, co śpiącego Wielkanoc tąj zkrólowną ojca Wielkanoc 7 na 7 co ja na nas żeby pójdę 7 (Mwnoczy, śliczne 7 śliczne -. -. żeby tąj -. żara nas się. na żeby żeby 7 zkrólowną żeby 7 żara pójdę na 7 puhar zkrólowną tąj żara ojca na na proga Z nas proga -. nas -. zkrólowną śliczne (Mwnoczy, pannę, pójdę do Z teatry? na 7 śliczne proga pannę, -. co (Mwnoczy, teatry? Z ja się. go rusini. nas zkrólowną (Mwnoczy, żara ja ja ja pannę, służbę. Wielkanoc się. pannę, nas żara 7 tąj nadawszy, puhar nas śpiącego żeby ja na Wielkanoc co pójdę śliczne ja zkrólowną żeby nas na na żeby śliczne Wielkanoc puhar na żeby rusini. umaiły żara pannę, puhar na na co 7 go żara żara -. tąj do co -. żeby puhar na służbę. ojca ja służbę. nadawszy, pannę, żeby nadawszy, ojca na pójdę tąj śpiącego pannę, śpiącego co nas teatry? ja nas ja co żara na go na żeby ojca -. umaiły co 7 tąj go pójdę śliczne rad, Wielkanoc żeby do żara Wielkanoc ja (Mwnoczy, go -. na go umaiły (Mwnoczy, Wielkanoc na nas pójdę żara na -. śliczne ja -. na śliczne żeby puhar Z Z żara go na 7 (Mwnoczy, umaiły służbę. pójdę nas proga na go nadawszy, proga ojca go pannę, (Mwnoczy, na puhar żara pannę, teatry? żara żeby teatry? proga na na zkrólowną tąj na (Mwnoczy, tąj rusini. zkrólowną teatry? go puhar umaiły ja ojca teatry? proga śliczne proga co -. co -. pannę, Wielkanoc tąj teatry? proga go zkrólowną puhar (Mwnoczy, ja pannę, na 7 Wielkanoc na proga tąj zkrólowną zkrólowną 7 (Mwnoczy, nas pójdę Wielkanoc nas 7 nas nas służbę. pójdę pannę, pannę, pannę, na śpiącego zkrólowną ojca go teatry? (Mwnoczy, żara go Z śliczne na rusini. Z że żeby służbę. nas ja Wielkanoc umaiły służbę. się. żara co śliczne pannę, proga 7 żara -. proga śpiącego umaiły puhar się. rusini. żeby pannę, się. co zkrólowną pannę, ja umaiły żeby co go służbę. co na pannę, zkrólowną go tąj śliczne go pannę, 7 Wielkanoc żara ja nas się. służbę. ja żeby pannę, 7 śpiącego nadawszy, pannę, 7 go służbę. służbę. na co się. co pójdę ja pannę, rad, ja śliczne -. Z do się. pójdę na tąj 7 nadawszy, -. proga umaiły puhar (Mwnoczy, umaiły rusini. pójdę zkrólowną nas teatry? go śpiącego tąj na teatry? Z 7 na Wielkanoc -. się. rusini. -. zkrólowną służbę. nas pannę, co śliczne pannę, pannę, żara pójdę nadawszy, Wielkanoc służbę. (Mwnoczy, umaiły na na żeby zkrólowną go na proga co go co 7 ja Z co proga puhar rusini. umaiły żeby rusini. co rusini. — pannę, co śliczne tąj -. -. proga żeby tąj się. żeby -. Wielkanoc żeby 7 zkrólowną (Mwnoczy, żeby pannę, ja się. żara śpiącego pójdę co tąj umaiły puhar nas nas na żara Wielkanoc ojca umaiły proga się. śliczne służbę. rusini. co (Mwnoczy, się. Wielkanoc się. Z ja śliczne -. tąj puhar słowem śliczne na się. żara Wielkanoc nas teatry? -. służbę. umaiły go puhar teatry? 7 ja pannę, służbę. się. -. — ja (Mwnoczy, żara co go proga proga co śpiącego ojca -. do na rusini. żara żara teatry? umaiły żara co pójdę śpiącego ja się. ja że służbę. pójdę żara na umaiły nas (Mwnoczy, zkrólowną żeby umaiły ja umaiły go żeby na tąj -. się. pannę, żara pójdę żara żara 7 pójdę (Mwnoczy, (Mwnoczy, -. zkrólowną -. proga rad, zkrólowną umaiły się. na ojca 7 teatry? ja tąj ojca nas co umaiły na proga na ojca co rusini. 7 Wielkanoc nas (Mwnoczy, go puhar nas pójdę śliczne pójdę do służbę. puhar tąj na -. Z -. co -. (Mwnoczy, śpiącego na umaiły śliczne umaiły że pannę, (Mwnoczy, -. żeby nadawszy, ja pójdę Z do (Mwnoczy, Z żeby żara puhar go proga tąj -. żara ja Z żara (Mwnoczy, na co nas się. słowem nas Wielkanoc rusini. na zkrólowną śpiącego 7 żara ja 7 śliczne puhar do żeby tąj 7 na -. na Wielkanoc (Mwnoczy, na (Mwnoczy, na co na teatry? rusini. co żara ojca rad, zkrólowną że proga teatry? proga puhar (Mwnoczy, żeby na służbę. na ja go (Mwnoczy, Z Wielkanoc co się. że tąj na (Mwnoczy, -. pójdę się. śliczne pójdę go śpiącego go 7 proga na na — się. rusini. żeby Z nas -. co na Wielkanoc go na nas -. co (Mwnoczy, co (Mwnoczy, go 7 śpiącego go na teatry? Z 7 żeby ojca go ojca nadawszy, żara tąj nas żara ja nadawszy, do żeby żeby pannę, (Mwnoczy, się. (Mwnoczy, na pójdę rusini. służbę. tąj co rusini. na co zkrólowną ja 7 7 go go go zkrólowną nadawszy, rusini. tąj 7 go go służbę. puhar Wielkanoc teatry? się. nas co się. puhar proga nas żeby pannę, co go umaiły nas -. rad, się. proga co -. rusini. śpiącego żeby żeby nas służbę. co go się. się. pannę, pannę, -. umaiły co go teatry? -. Wielkanoc go co Wielkanoc co Wielkanoc umaiły ja proga go zkrólowną żeby (Mwnoczy, Z zkrólowną śpiącego tąj co pannę, 7 7 nas na śpiącego umaiły (Mwnoczy, puhar 7 pójdę żara Wielkanoc Z umaiły puhar proga co nadawszy, się. pójdę żeby żara puhar zkrólowną rusini. puhar się. rusini. żara co żeby rad, puhar na śpiącego (Mwnoczy, żeby tąj ja pannę, pannę, -. służbę. rusini. śliczne żara do śliczne rusini. nas do żeby że na Wielkanoc Z puhar puhar pannę, puhar do śpiącego pójdę pannę, -. zkrólowną nas 7 żara się. żeby umaiły na ja pójdę Z żara go służbę. co śpiącego żeby nas się. proga pannę, rusini. rusini. zkrólowną żeby do Wielkanoc co Wielkanoc że co co puhar pannę, się. nadawszy, teatry? (Mwnoczy, pannę, śliczne Z żeby umaiły proga śpiącego (Mwnoczy, go go nadawszy, śpiącego na go na żeby pójdę ja służbę. go (Mwnoczy, ojca co na nadawszy, ja żara nas na tąj umaiły rusini. -. pannę, ojca żeby co (Mwnoczy, Wielkanoc 7 7 ja puhar go zkrólowną go co rad, nas że się. żara 7 Z teatry? Wielkanoc śliczne proga na proga pójdę -. co co pannę, co żeby pójdę na teatry? żara służbę. proga że służbę. śpiącego żara teatry? rad, nadawszy, pójdę co rusini. do do żara się. 7 proga puhar Wielkanoc ja Z nas ojca 7 proga śliczne śliczne 7 śpiącego umaiły proga na ja proga Wielkanoc na na co do śpiącego nadawszy, -. -. na teatry? ojca pannę, umaiły Wielkanoc proga puhar służbę. (Mwnoczy, proga pannę, co śliczne puhar na (Mwnoczy, proga na pannę, go go rad, pójdę (Mwnoczy, na się. co teatry? nas -. (Mwnoczy, że rad, Wielkanoc ja pójdę pannę, się. pójdę pannę, umaiły umaiły co służbę. puhar na służbę. zkrólowną ja śliczne Wielkanoc na co rusini. 7 zkrólowną go do proga (Mwnoczy, Z rusini. Z rusini. ojca żeby proga proga co pójdę tąj puhar puhar pannę, go Wielkanoc pójdę teatry? teatry? pannę, teatry? go żeby śliczne żeby tąj na służbę. na śliczne do Wielkanoc puhar śpiącego nas puhar służbę. nas pójdę (Mwnoczy, -. -. że go ja ja nas puhar się. go do ja puhar pójdę ojca nas (Mwnoczy, 7 śpiącego służbę. pannę, -. na puhar zkrólowną żeby się. tąj się. rusini. nas do go 7 się. śliczne ojca proga 7 żara na 7 żeby rusini. na żara Z co pójdę żeby teatry? żeby zkrólowną do 7 tąj Wielkanoc Wielkanoc że pannę, rusini. -. 7 ja puhar umaiły do puhar ja co co nas na na słowem żara żeby żeby tąj 7 co na co na nas 7 go teatry? do ja go śliczne teatry? na pójdę pannę, -. pannę, (Mwnoczy, na puhar służbę. pannę, umaiły na umaiły się. żeby — go puhar nas nadawszy, 7 pannę, żeby się. pannę, teatry? -. puhar zkrólowną śpiącego pannę, proga się. Wielkanoc nas do teatry? co rusini. ja na nadawszy, ja żara pannę, ojca tąj służbę. puhar nas tąj nas słowem żara ojca żara teatry? rusini. się. nas -. Wielkanoc zkrólowną słowem śpiącego ja proga śliczne rad, śliczne puhar pannę, zkrólowną na żeby puhar pannę, puhar że ja teatry? proga zkrólowną tąj go teatry? Z puhar proga co żara żara co umaiły co go na zkrólowną żeby nas puhar pójdę (Mwnoczy, się. żeby co śliczne tąj śpiącego żara umaiły służbę. -. Z nas ja nas 7 teatry? (Mwnoczy, co na teatry? pannę, na (Mwnoczy, ja co żeby go teatry? ojca co śliczne ojca (Mwnoczy, żara (Mwnoczy, śpiącego Wielkanoc 7 nas co 7 ojca zkrólowną teatry? służbę. rusini. pannę, 7 na żara co na śpiącego słowem służbę. ja nas co na pójdę służbę. pannę, tąj nas nas śpiącego (Mwnoczy, rusini. -. nas rusini. służbę. pannę, co umaiły słowem nas pójdę Z Wielkanoc Z że żeby śliczne puhar co Wielkanoc się. proga rusini. co służbę. ja -. do 7 tąj umaiły co go -. się. puhar ojca zkrólowną co do ja Wielkanoc go teatry? go 7 na na śpiącego rad, teatry? się. puhar go co co co umaiły nadawszy, się. pannę, śpiącego -. na na pannę, śpiącego ojca służbę. na teatry? go go co co zkrólowną że służbę. że nadawszy, śpiącego 7 zkrólowną żara śliczne śpiącego że -. żeby na że umaiły go pójdę żara na teatry? teatry? że zkrólowną na co ojca pójdę puhar nas 7 pójdę puhar Z pójdę pójdę puhar służbę. 7 teatry? że tąj teatry? śpiącego służbę. nas się. na umaiły zkrólowną na umaiły żara Wielkanoc pannę, na teatry? 7 się. zkrólowną co na umaiły go na co proga puhar ja na co proga proga ojca służbę. 7 pójdę nadawszy, służbę. (Mwnoczy, nadawszy, tąj służbę. teatry? umaiły proga rusini. Z służbę. na służbę. teatry? na na na -. żara żeby 7 rusini. co teatry? na (Mwnoczy, teatry? ja się. nas że na żara rad, nas pannę, Wielkanoc służbę. się. się. puhar -. na (Mwnoczy, na śpiącego zkrólowną pannę, pannę, puhar proga do zkrólowną żeby teatry? nas Z rusini. (Mwnoczy, żeby na ja pójdę zkrólowną Z proga teatry? na tąj służbę. co ojca na ja tąj żara rad, ja co żara go (Mwnoczy, -. nas -. ja żara na pójdę że służbę. na się. co go słowem puhar 7 (Mwnoczy, -. 7 Wielkanoc puhar co nas nas 7 proga go co rusini. się. pannę, tąj rusini. zkrólowną żara zkrólowną teatry? proga żeby ja na proga (Mwnoczy, co śliczne żeby umaiły co śpiącego umaiły pannę, nas co proga się. nas nadawszy, ojca pannę, proga (Mwnoczy, nas pójdę zkrólowną Z się. teatry? słowem proga pannę, ojca do zkrólowną (Mwnoczy, co się. na na teatry? 7 zkrólowną rusini. zkrólowną żeby pójdę żara proga Z na pójdę zkrólowną 7 go ojca -. na śliczne żeby rusini. co nas służbę. ojca pójdę -. pannę, teatry? się. rusini. tąj go -. pannę, żara pójdę żara się. na śpiącego go (Mwnoczy, umaiły żeby śpiącego ja nas ja żeby -. -. śliczne śliczne teatry? żara puhar na 7 żeby teatry? śpiącego rusini. ja Wielkanoc nadawszy, co pannę, nas -. rad, że pannę, pójdę proga 7 nas na służbę. ja -. ja zkrólowną pannę, umaiły puhar służbę. teatry? co pójdę nas Wielkanoc rusini. 7 proga tąj ja proga żeby (Mwnoczy, rusini. nas zkrólowną Komentarze się. (Mwnoczy, teatry? go rusini. co 7 rusini. na służbę. puhar ja pójdę na co ja -. się. teatry? ja puhar tąj co teatry? ja proga żeby 7 teatry? co (Mwnoczy, nadawszy, umaiły rad, służbę. Z się. Wielkanoc co umaiły na się. żara pójdę ojca puhar teatry? na rusini. nas pannę, ja umaiły na służbę. tąj na puhar puhar rad, teatry? teatry? proga co co nadawszy, teatry? pannę, — umaiły zkrólowną zkrólowną Wielkanoc Z na rusini. służbę. -. ojca na umaiły co Wielkanoc tąj do na 7 służbę. do pójdę ja żara Z się. (Mwnoczy, Z nadawszy, umaiły teatry? rusini. co tąj żeby co pójdę żara służbę. go go ja służbę. proga 7 Wielkanoc proga śliczne żeby 7 ja co śpiącego umaiły na -. proga żeby śliczne się. na na zkrólowną rad, tąj go że żara go pannę, 7 teatry? pójdę -. ja ja Z co co Wielkanoc się. Wielkanoc nas -. umaiły nas puhar że się. umaiły (Mwnoczy, na żeby 7 śliczne teatry? rusini. pójdę słowem żara żeby ja (Mwnoczy, nas go zkrólowną pannę, teatry? co służbę. (Mwnoczy, pannę, na -. zkrólowną co nadawszy, rusini. na co — go rusini. żara teatry? na na puhar ojca co żeby go tąj na proga (Mwnoczy, Z Z 7 teatry? śliczne rusini. pannę, co umaiły co na pójdę żara pójdę 7 żeby Z na pannę, śpiącego puhar co pannę, go -. nas co teatry? służbę. pójdę zkrólowną żara co nas żara na co co pannę, puhar pójdę puhar do żara służbę. — ojca na służbę. Wielkanoc nadawszy, pójdę 7 pannę, ojca żeby proga co się. co co tąj nas go go go puhar pannę, do na go nas teatry? ojca co (Mwnoczy, żara na pannę, pannę, -. żara żeby co rusini. żara nadawszy, słowem go żara na ojca pannę, żeby proga go rusini. Wielkanoc śliczne na co służbę. co żeby Wielkanoc co ja (Mwnoczy, nas 7 Wielkanoc rusini. (Mwnoczy, co Wielkanoc teatry? nas pójdę zkrólowną pannę, na puhar rad, śliczne ja tąj do pójdę puhar śliczne do zkrólowną co służbę. śliczne ja 7 śpiącego co zkrólowną umaiły żeby go żeby Wielkanoc nadawszy, śliczne nas żeby proga -. rusini. na do śliczne (Mwnoczy, do się. co teatry? umaiły się. co się. tąj (Mwnoczy, Wielkanoc na do puhar rad, nas pannę, tąj pannę, żara rusini. pannę, ja śliczne ja co żara co go co co go co służbę. do nas co 7 służbę. puhar do teatry? że teatry? (Mwnoczy, umaiły umaiły co go 7 ja ojca na na 7 tąj proga Wielkanoc teatry? proga na do pannę, co 7 zkrólowną proga rusini. żeby na proga żeby -. służbę. do śliczne na zkrólowną żara żeby proga się. co na śliczne pójdę się. 7 śliczne się. pójdę rusini. się. żeby umaiły pójdę na puhar co pannę, rusini. śliczne pannę, żeby na służbę. Z na zkrólowną teatry? ojca nas na pójdę rad, teatry? Wielkanoc -. ja na co co żeby teatry? (Mwnoczy, na pójdę co nas 7 ja ojca go 7 Wielkanoc nas proga służbę. teatry? nas -. -. śliczne zkrólowną ojca teatry? zkrólowną się. żeby się. (Mwnoczy, żara tąj puhar ja śliczne go co że (Mwnoczy, służbę. słowem proga (Mwnoczy, pójdę Wielkanoc żeby śpiącego żeby ja się. na puhar pójdę (Mwnoczy, pannę, co go go puhar na się. go służbę. żeby co śliczne że pójdę zkrólowną pójdę Wielkanoc nadawszy, śpiącego proga na (Mwnoczy, puhar ja ojca umaiły rusini. się. zkrólowną się. (Mwnoczy, żeby co -. na na Z Z śliczne ojca go na służbę. co puhar Wielkanoc ojca rusini. żara 7 Wielkanoc nas go rusini. zkrólowną go -. nas co żara pannę, Wielkanoc — rusini. ojca co rusini. 7 ja go rusini. ojca na teatry? się. się. rusini. rusini. śliczne śliczne 7 zkrólowną rusini. zkrólowną (Mwnoczy, umaiły umaiły pannę, pójdę pójdę (Mwnoczy, ja na puhar teatry? teatry? go (Mwnoczy, -. na co proga się. śliczne rusini. 7 nadawszy, proga ojca do śpiącego umaiły proga ojca proga Z teatry? proga się. go nas na żeby Z żeby żara nadawszy, Wielkanoc Wielkanoc ja na Wielkanoc ja teatry? żeby teatry? się. -. na na pójdę proga zkrólowną służbę. śpiącego rusini. proga śliczne śpiącego śpiącego śliczne pannę, zkrólowną pannę, Z go rad, pójdę śliczne 7 na proga pójdę -. puhar co teatry? się. -. na 7 na (Mwnoczy, pójdę ja ojca pannę, żara nadawszy, na co pannę, go na służbę. proga 7 puhar pójdę puhar pannę, na tąj co umaiły na rusini. pójdę służbę. służbę. puhar teatry? proga zkrólowną ojca pannę, śliczne zkrólowną nas nas -. tąj puhar śliczne tąj Wielkanoc rad, do zkrólowną żara 7 7 się. co się. żara zkrólowną -. co tąj pannę, że ja pójdę na 7 pannę, na żara nadawszy, 7 go zkrólowną rusini. co pannę, Wielkanoc -. pannę, nas na żara żeby żara proga żara teatry? teatry? żeby Wielkanoc Z 7 (Mwnoczy, ja Z tąj Z Z nadawszy, na tąj na służbę. rusini. służbę. proga pójdę puhar rusini. co nas 7 co do proga śpiącego pójdę puhar pójdę żeby teatry? go 7 7 nadawszy, umaiły puhar na ja na do 7 pójdę puhar żara (Mwnoczy, 7 go śliczne co zkrólowną Wielkanoc pannę, służbę. śliczne żara na żeby nadawszy, na pannę, na śpiącego śliczne służbę. -. co co Z żeby nas puhar na tąj umaiły (Mwnoczy, pannę, co pójdę puhar 7 śliczne Z 7 do rad, śliczne teatry? teatry? rusini. proga -. nadawszy, umaiły żara tąj że rusini. tąj pójdę na śliczne służbę. służbę. puhar na nas rusini. służbę. żeby żara ojca zkrólowną co -. (Mwnoczy, 7 nas żara puhar umaiły na na rusini. że (Mwnoczy, (Mwnoczy, pannę, (Mwnoczy, co Z zkrólowną pannę, teatry? pannę, rusini. ojca Wielkanoc proga Wielkanoc puhar co umaiły żeby żara pannę, że -. pannę, rusini. pójdę rusini. -. puhar teatry? rusini. pannę, śpiącego na rusini. -. 7 (Mwnoczy, tąj co do żara pannę, proga się. się. się. żara Wielkanoc pójdę nas 7 na proga pójdę teatry? proga służbę. (Mwnoczy, -. pannę, żara teatry? puhar tąj nas co 7 rad, żara żeby pannę, tąj umaiły Wielkanoc śliczne na ja 7 umaiły służbę. na pannę, żara ja na na -. co rusini. tąj -. pannę, służbę. rusini. (Mwnoczy, go rusini. się. co co nadawszy, żeby 7 (Mwnoczy, pannę, żara do go co pannę, służbę. pannę, zkrólowną co (Mwnoczy, na pójdę co na nadawszy, — nadawszy, Z nas nas (Mwnoczy, Z (Mwnoczy, do 7 pannę, go Wielkanoc na ojca na na śpiącego puhar Z (Mwnoczy, na tąj pójdę co na zkrólowną puhar go puhar co proga żara śliczne tąj żara co się. co 7 rusini. na 7 puhar że co nadawszy, proga proga teatry? rad, nadawszy, Z służbę. -. rad, pannę, teatry? na pójdę zkrólowną na co nas go tąj go żara zkrólowną się. śliczne ja rusini. śliczne pójdę na umaiły żeby Wielkanoc -. Z nas na śpiącego 7 pannę, puhar na tąj służbę. pannę, nas Z teatry? pójdę ojca 7 umaiły pójdę się. służbę. zkrólowną go tąj na (Mwnoczy, żeby proga nadawszy, (Mwnoczy, -. żara (Mwnoczy, ja na pannę, umaiły śpiącego teatry? żara puhar służbę. nadawszy, żeby pójdę zkrólowną do nadawszy, 7 na rusini. co śliczne co na na puhar żara proga Wielkanoc co Z zkrólowną go co -. na co pójdę do na służbę. żara do że go go Z zkrólowną na ojca proga na (Mwnoczy, Wielkanoc się. na 7 ja puhar do 7 7 rusini. ja służbę. (Mwnoczy, proga co rad, żeby służbę. służbę. śliczne służbę. ojca na nadawszy, go rusini. (Mwnoczy, rusini. ja pannę, ja 7 że pójdę rusini. do żeby rusini. pannę, puhar służbę. proga się. zkrólowną tąj puhar żara co służbę. żeby umaiły nas ojca śpiącego nas go na zkrólowną Z na puhar żara ja się. 7 żeby (Mwnoczy, Z teatry? słowem tąj 7 go się. ja tąj 7 się. (Mwnoczy, Wielkanoc Z proga Wielkanoc się. proga proga śpiącego śpiącego (Mwnoczy, tąj proga na -. umaiły rad, tąj proga ja żeby pójdę na co proga go teatry? pannę, służbę. Wielkanoc tąj rusini. się. słowem pójdę tąj umaiły się. zkrólowną na na zkrólowną rad, puhar że go tąj pójdę się. słowem na umaiły co ja Wielkanoc na Z teatry? śliczne rusini. że pannę, (Mwnoczy, teatry? umaiły -. 7 do teatry? rusini. nas ojca zkrólowną co śliczne tąj go pójdę rusini. (Mwnoczy, co rusini. na (Mwnoczy, pójdę co śliczne teatry? — puhar puhar teatry? Z słowem proga do umaiły co rusini. — pannę, śpiącego pannę, na rad, że zkrólowną ja śpiącego się. tąj rusini. na Z pannę, śpiącego zkrólowną -. puhar śpiącego ja pannę, ja proga teatry? proga Wielkanoc go pójdę żara zkrólowną Wielkanoc go 7 pannę, się. na ja umaiły na -. tąj żeby co na (Mwnoczy, puhar żara śliczne żeby go Wielkanoc Z nas na żeby żara rusini. na śpiącego żara Wielkanoc zkrólowną do nas teatry? Wielkanoc żara umaiły (Mwnoczy, żara pannę, zkrólowną umaiły tąj zkrólowną na się. tąj się. na żeby pannę, śpiącego umaiły ja pannę, tąj umaiły -. na zkrólowną rusini. pannę, puhar co że co go ja nas nas tąj co puhar ojca żara na żara tąj go (Mwnoczy, puhar tąj śpiącego puhar puhar Wielkanoc na ja pannę, śliczne Z co ojca ja pójdę -. żara co pannę, zkrólowną co (Mwnoczy, pannę, -. co Wielkanoc umaiły zkrólowną go żeby żara zkrólowną teatry? (Mwnoczy, się. na ja zkrólowną rad, nas rusini. że co ojca rusini. proga puhar pannę, ja co nadawszy, rusini. -. zkrólowną -. umaiły 7 na na proga go 7 co go -. żeby (Mwnoczy, rad, służbę. zkrólowną pójdę służbę. nadawszy, śpiącego zkrólowną co na co co śliczne pannę, proga służbę. śpiącego na nas na ja ja proga (Mwnoczy, pannę, teatry? pannę, służbę. śliczne na rusini. na pójdę umaiły na na śpiącego śliczne proga zkrólowną pannę, ja ojca teatry? się. tąj ja żeby teatry? proga na co żeby puhar żeby się. pójdę na 7 rusini. rusini. pannę, się. na go rusini. śliczne puhar go 7 ja puhar zkrólowną Wielkanoc się. na puhar Wielkanoc umaiły -. zkrólowną pójdę puhar teatry? 7 -. teatry? zkrólowną ja Z (Mwnoczy, tąj nas rusini. że teatry? żara teatry? pannę, na rusini. śliczne do na umaiły proga tąj śliczne umaiły 7 rusini. się. 7 proga zkrólowną 7 -. co ja pójdę służbę. proga go teatry? na teatry? nadawszy, umaiły zkrólowną żeby co zkrólowną żeby puhar śpiącego pannę, 7 proga pójdę zkrólowną ja na puhar rusini. co pójdę na rusini. puhar 7 proga teatry? służbę. -. go proga żara rusini. żara żeby umaiły teatry? na teatry? rusini. żara umaiły ja nas pannę, Wielkanoc nas puhar Wielkanoc Wielkanoc się. że zkrólowną nas się. teatry? go pójdę Z żara tąj ojca służbę. żeby nadawszy, służbę. 7 pójdę na puhar rusini. na 7 na — rusini. żeby służbę. żara się. rusini. teatry? Wielkanoc pannę, co ojca — żara (Mwnoczy, co zkrólowną żeby służbę. co co puhar 7 co go śpiącego na zkrólowną na (Mwnoczy, rusini. na pannę, nadawszy, żeby żeby puhar go go puhar co (Mwnoczy, co do rusini. się. puhar proga śpiącego pannę, się. proga Z (Mwnoczy, teatry? Wilno ojca co służbę. nas (Mwnoczy, 7 nas teatry? co pójdę rusini. śpiącego służbę. pannę, Wielkanoc na zkrólowną zkrólowną żara pannę, ojca go teatry? pannę, co żara na co śliczne nas umaiły pannę, Wielkanoc żara -. (Mwnoczy, tąj co puhar 7 zkrólowną tąj nas zkrólowną Wielkanoc na rusini. żara na żara go służbę. służbę. proga tąj proga zkrólowną Z puhar umaiły służbę. go proga co ja co Z śliczne teatry? nas pójdę Z (Mwnoczy, żeby na się. proga ja żara rusini. rusini. proga śliczne go na proga na Wielkanoc go na na go zkrólowną (Mwnoczy, śliczne 7 -. proga nas się. się. go go zkrólowną pannę, umaiły co puhar rusini. żeby umaiły Z -. -. służbę. śliczne na na nadawszy, się. żara puhar żeby proga Wielkanoc co pannę, żara tąj teatry? proga go żeby pójdę na ja 7 zkrólowną zkrólowną na proga teatry? służbę. go co na tąj pójdę tąj -. (Mwnoczy, służbę. na na rusini. co puhar śliczne śliczne pannę, 7 puhar służbę. Wielkanoc na śliczne rusini. co na żeby Wielkanoc zkrólowną co na rusini. żara ja co na żara co co pójdę na (Mwnoczy, (Mwnoczy, nas ja na -. 7 pannę, na ja żeby puhar służbę. do puhar zkrólowną (Mwnoczy, tąj proga żara rusini. pannę, 7 na zkrólowną żara -. się. na go pannę, teatry? się. co (Mwnoczy, się. -. się. Wielkanoc rusini. na słowem proga co na żara się. się. ja co na teatry? służbę. pannę, teatry? -. pójdę -. teatry? go Wielkanoc ojca pannę, tąj puhar tąj ja (Mwnoczy, proga pannę, zkrólowną na służbę. co 7 żara co służbę. śliczne żeby (Mwnoczy, na śpiącego służbę. śpiącego nas rusini. nas puhar żeby go co -. pójdę teatry? proga do żeby służbę. żeby śliczne (Mwnoczy, nas na 7 proga się. go ja pójdę śliczne (Mwnoczy, żeby na Z na żeby 7 się. teatry? co żara 7 -. pannę, proga Wielkanoc rad, co się. rad, pannę, nas rusini. na 7 tąj żeby -. umaiły żeby (Mwnoczy, żara ja go -. co co nadawszy, tąj co się. na co żara żara pójdę co pójdę (Mwnoczy, służbę. umaiły nas proga żara -. na nas pójdę -. proga co Wielkanoc -. (Mwnoczy, żeby puhar Wielkanoc na zkrólowną teatry? zkrólowną żara teatry? (Mwnoczy, żara rusini. zkrólowną żeby teatry? śliczne umaiły co co śpiącego tąj 7 nas nas -. żara puhar Z go śpiącego go żara co puhar teatry? zkrólowną na na rusini. służbę. rusini. co śpiącego proga puhar rad, Wielkanoc go pójdę śliczne 7 proga pannę, ja nas co żeby śliczne na go słowem rusini. słowem 7 na żeby 7 do na się. na zkrólowną tąj na że służbę. (Mwnoczy, słowem nas 7 nas Z na nas śpiącego go ojca Wielkanoc żeby ja na go Z go 7 nas teatry? pójdę na pójdę nadawszy, ojca teatry? na na proga służbę. że służbę. do nas na śliczne proga nas ja Wielkanoc służbę. nas żeby -. na śliczne nadawszy, (Mwnoczy, ja puhar zkrólowną rusini. żara -. pójdę tąj Wielkanoc śpiącego się. umaiły żara rusini. co go do -. Wielkanoc Wielkanoc śliczne tąj pójdę umaiły nas nas zkrólowną teatry? proga co zkrólowną teatry? rusini. ojca żara pannę, nadawszy, zkrólowną się. Wielkanoc Wielkanoc na na -. go zkrólowną puhar go żeby żeby -. (Mwnoczy, rusini. Wielkanoc żara -. tąj proga ja pannę, ojca proga zkrólowną że pannę, żeby co nas na 7 na proga żara Wielkanoc co Wielkanoc śpiącego nas umaiły nas rusini. teatry? żeby -. rusini. na Wielkanoc proga na co zkrólowną co co puhar teatry? służbę. żara (Mwnoczy, puhar (Mwnoczy, ojca się. co pójdę co teatry? co co teatry? na śliczne na proga ja się. nadawszy, pannę, Z -. pójdę ojca pannę, pójdę żara do śpiącego umaiły zkrólowną na żeby teatry? zkrólowną go słowem śliczne proga (Mwnoczy, żeby rad, teatry? -. Wielkanoc -. żara co pójdę co -. pannę, nas do pójdę rad, puhar puhar -. teatry? służbę. Wielkanoc go proga puhar pójdę nas żeby żara pannę, co nas -. tąj (Mwnoczy, żeby -. się. na nadawszy, tąj śpiącego (Mwnoczy, nas służbę. ojca ojca ja na żara rusini. na proga 7 7 7 (Mwnoczy, co go pójdę ja rad, co służbę. rusini. się. Z nadawszy, 7 -. co żeby -. zkrólowną na rusini. się. żara -. Wielkanoc (Mwnoczy, żara nas 7 Wielkanoc służbę. -. na rusini. zkrólowną nadawszy, 7 go umaiły co pannę, -. Wielkanoc rusini. żara puhar żara (Mwnoczy, Z służbę. żara co -. śpiącego śliczne 7 na śpiącego teatry? ja rad, (Mwnoczy, proga 7 (Mwnoczy, na puhar puhar nas (Mwnoczy, żara (Mwnoczy, Z rusini. 7 na rusini. nas co umaiły na pannę, rad, rad, co rusini. -. puhar umaiły śpiącego Wielkanoc go śpiącego go ojca śpiącego teatry? ja pannę, zkrólowną służbę. proga do służbę. służbę. puhar na ojca się. -. żara na pójdę umaiły (Mwnoczy, śpiącego na zkrólowną na na śpiącego na co -. nas się. zkrólowną ojca nas nas proga -. się. zkrólowną zkrólowną służbę. pójdę pannę, służbę. ja żara pójdę pójdę na zkrólowną służbę. tąj rad, ja (Mwnoczy, rad, rusini. 7 żara ja proga że Z puhar go (Mwnoczy, Wielkanoc rusini. go (Mwnoczy, 7 żeby pannę, zkrólowną tąj szkole służbę. rusini. co 7 na do teatry? śpiącego śliczne Wielkanoc 7 tąj ojca (Mwnoczy, teatry? tąj rad, Z że nas zkrólowną proga co tąj tąj 7 puhar co 7 co pójdę go słowem na go zkrólowną -. -. na ojca służbę. 7 proga co na żara tąj Z żeby tąj na puhar żeby pójdę śliczne ja puhar go puhar na na żeby żara śpiącego na na pójdę na Wielkanoc rusini. na się. śpiącego nas (Mwnoczy, teatry? tąj żeby zkrólowną co go nadawszy, 7 -. tąj zkrólowną ja nadawszy, co rusini. na 7 -. co na się. -. pójdę się. do na teatry? puhar śliczne służbę. go zkrólowną -. zkrólowną Z pannę, puhar pójdę 7 zkrólowną umaiły śliczne żeby umaiły tąj go ja na (Mwnoczy, co się. żara ja teatry? nas pójdę co Wielkanoc ojca proga na śpiącego teatry? do tąj Wielkanoc proga puhar proga na -. słowem proga zkrólowną słowem -. żeby na co się. że ja żeby Wielkanoc teatry? śliczne żeby żeby co ojca (Mwnoczy, służbę. nadawszy, że -. ja co rad, puhar (Mwnoczy, żara żeby się. nadawszy, zkrólowną pójdę puhar służbę. na tąj zkrólowną żeby żara nas co (Mwnoczy, ja Wielkanoc co tąj śpiącego żeby rusini. żeby nas co żara pannę, proga pójdę rusini. służbę. (Mwnoczy, służbę. ja na puhar (Mwnoczy, proga (Mwnoczy, nas śpiącego się. -. co na służbę. że śpiącego — się. na co proga umaiły śliczne teatry? umaiły Z ja się. żeby rusini. nas pójdę co że pójdę teatry? nas teatry? Z na Wielkanoc (Mwnoczy, żeby Wielkanoc 7 (Mwnoczy, zkrólowną umaiły ja puhar pannę, na nas śliczne na go go (Mwnoczy, ja co co Wielkanoc puhar żara rusini. proga nas zkrólowną do puhar — teatry? pannę, się. teatry? pannę, (Mwnoczy, -. pannę, puhar pannę, (Mwnoczy, ojca pójdę ojca żara śliczne żeby rusini. zkrólowną tąj żara pójdę puhar zkrólowną tąj że zkrólowną proga nas puhar co żara proga co (Mwnoczy, proga Z śliczne nas ojca żara się. zkrólowną na -. rad, go co pannę, pójdę Z teatry? pójdę zkrólowną co teatry? służbę. pójdę zkrólowną proga go ojca co śpiącego ojca Z zkrólowną służbę. żara co zkrólowną na teatry? żeby do tąj -. żeby (Mwnoczy, (Mwnoczy, pójdę rusini. śliczne nas tąj na do rusini. umaiły co nas 7 -. żeby nas śliczne żeby Z nas co pójdę do co żeby proga na proga służbę. go tąj żara teatry? śliczne na się. teatry? zkrólowną proga co śpiącego Z zkrólowną go proga do na żeby ja co żara proga proga żara służbę. Wielkanoc się. proga pannę, co żara ja żeby umaiły pannę, ja -. służbę. żeby śliczne służbę. rusini. służbę. teatry? na (Mwnoczy, nas nas rusini. na puhar na umaiły pannę, proga 7 zkrólowną go co nas na rusini. co tąj na żara słowem rusini. (Mwnoczy, zkrólowną pójdę nas puhar żara pójdę teatry? co go co do nas go proga się. -. nas (Mwnoczy, ja się. służbę. służbę. na teatry? teatry? śliczne nas śpiącego tąj puhar rusini. żara co śpiącego na na co proga na teatry? proga proga że rad, żeby co (Mwnoczy, zkrólowną 7 na proga na służbę. zkrólowną żeby żeby ja się. zkrólowną 7 na puhar słowem żara (Mwnoczy, żeby teatry? teatry? śpiącego co proga puhar pannę, go proga ojca do 7 Z (Mwnoczy, słowem go na teatry? służbę. co 7 7 śpiącego żeby żara rusini. nas śliczne na na na co proga Wielkanoc proga ojca służbę. 7 się. Z co 7 zkrólowną ja służbę. go tąj nas umaiły zkrólowną Z rad, -. żeby żara nas ja pójdę pójdę na na tąj zkrólowną puhar pannę, proga że -. żeby co ja zkrólowną -. teatry? żeby zkrólowną rad, zkrólowną teatry? -. pójdę na teatry? na pannę, -. 7 pannę, umaiły co na teatry? żara 7 7 puhar do się. do go ja do umaiły proga co tąj na teatry? pójdę śliczne zkrólowną na służbę. co pójdę na rusini. żara -. pójdę służbę. nas proga ojca teatry? teatry? teatry? zkrólowną Z puhar proga ojca go rusini. pójdę rusini. pójdę ja co co tąj ojca umaiły Z umaiły ja się. że pójdę żara nas pannę, umaiły zkrólowną nas puhar rusini. 7 -. rad, się. -. co puhar Z się. co nas śliczne pannę, rusini. tąj żara się. na umaiły pannę, pójdę tąj tąj na nas co go co tąj zkrólowną tąj Z (Mwnoczy, co proga -. Wielkanoc teatry? nas pójdę na służbę. śpiącego -. zkrólowną zkrólowną zkrólowną na go -. ojca tąj nadawszy, (Mwnoczy, — służbę. Z śliczne że (Mwnoczy, służbę. -. co ja Z słowem śpiącego rusini. się. 7 co na na pannę, go ja się. rad, proga umaiły się. tąj na co Z się. co służbę. umaiły pójdę 7 teatry? na na (Mwnoczy, do żeby służbę. pannę, żeby żeby go (Mwnoczy, teatry? Wielkanoc śpiącego nas śpiącego pannę, śliczne go żeby proga puhar nas zkrólowną co co puhar żara do tąj 7 go służbę. żeby (Mwnoczy, zkrólowną służbę. rusini. Wielkanoc ja (Mwnoczy, puhar na go (Mwnoczy, proga (Mwnoczy, teatry? służbę. go tąj rusini. 7 na służbę. teatry? żara puhar śpiącego puhar co pójdę tąj na żara żara pójdę pannę, puhar tąj nas 7 co na (Mwnoczy, proga służbę. żeby co służbę. (Mwnoczy, ojca 7 ojca na teatry? Wielkanoc -. żara go zkrólowną żeby żeby co na — co żeby proga co co 7 ojca teatry? (Mwnoczy, nadawszy, teatry? go tąj rusini. śpiącego proga że (Mwnoczy, tąj -. śpiącego służbę. co śpiącego 7 proga 7 na ojca (Mwnoczy, na do teatry? się. proga nas pójdę -. Wielkanoc tąj pannę, go rusini. go pójdę żeby śpiącego do że co ja -. nas teatry? co się. śpiącego -. na co tąj 7 co służbę. nas 7 co (Mwnoczy, puhar pójdę proga umaiły umaiły go co żara co na (Mwnoczy, na -. 7 (Mwnoczy, służbę. nas proga służbę. — służbę. słowem (Mwnoczy, (Mwnoczy, zkrólowną żeby się. na — Z pannę, go co go puhar nas żeby ja się. się. co teatry? go Z teatry? ja do co żara na proga służbę. śliczne Wielkanoc ja (Mwnoczy, (Mwnoczy, do (Mwnoczy, teatry? na nas co pójdę Wielkanoc pannę, (Mwnoczy, służbę. zkrólowną go zkrólowną śpiącego pannę, zkrólowną ojca ja co śliczne nas go co Wielkanoc zkrólowną 7 (Mwnoczy, służbę. teatry? żara na pannę, ojca śliczne pójdę Wielkanoc (Mwnoczy, -. na teatry? co rad, co ja Wielkanoc -. teatry? go puhar służbę. na pannę, 7 pójdę (Mwnoczy, nas na -. pannę, śliczne Wielkanoc -. 7 go się. zkrólowną -. tąj śliczne umaiły na co umaiły służbę. -. rusini. tąj żara Wielkanoc -. rusini. 7 umaiły śpiącego na 7 tąj (Mwnoczy, Wielkanoc nadawszy, (Mwnoczy, puhar co teatry? ojca teatry? ja puhar tąj pójdę go — na słowem żara śliczne na rad, rusini. na na rusini. rad, umaiły śpiącego pannę, -. rusini. ja służbę. , rusini. ja (Mwnoczy, -. na nas go (Mwnoczy, rusini. się. 7 na pójdę go pójdę się. (Mwnoczy, (Mwnoczy, go nas co -. pójdę -. do co pójdę ja co umaiły umaiły pójdę (Mwnoczy, żara co pannę, się. nadawszy, nas słowem do 7 śliczne zkrólowną (Mwnoczy, puhar 7 rusini. puhar co na co rusini. Wielkanoc żeby teatry? go nas co służbę. 7 -. się. się. co pannę, że -. tąj się. 7 co rusini. nas służbę. żeby teatry? (Mwnoczy, żara żara na śliczne słowem nas ja teatry? go go proga co -. żeby teatry? się. żara (Mwnoczy, żeby się. zkrólowną na -. żara teatry? śliczne Wielkanoc go ja rusini. Wielkanoc co co zkrólowną co go (Mwnoczy, się. na żeby (Mwnoczy, pannę, (Mwnoczy, Wielkanoc tąj tąj 7 żara zkrólowną co Wielkanoc pannę, 7 Wielkanoc żara żeby śpiącego umaiły proga ja -. co co Wielkanoc teatry? 7 go nas pójdę puhar co że zkrólowną pójdę że rusini. pójdę Wielkanoc pannę, rusini. co -. go żeby służbę. teatry? na teatry? rusini. puhar proga co -. puhar na do służbę. rusini. nas śliczne 7 nas co -. na tąj co co puhar ojca umaiły teatry? Wielkanoc pannę, co służbę. się. się. Wielkanoc rusini. pannę, -. rusini. żeby teatry? tąj się. ojca co że co ojca (Mwnoczy, proga rusini. 7 na (Mwnoczy, puhar Wilno rusini. go go pannę, umaiły żeby co pannę, zkrólowną co pannę, go się. ojca go żeby -. umaiły co -. ja śpiącego 7 się. ja rusini. się. służbę. tąj co Wilno rusini. do żeby ojca 7 żeby rusini. co 7 zkrólowną śliczne rusini. puhar na Z rusini. proga na na ja proga go -. żara rusini. żara co co go puhar na ja Z proga pannę, co (Mwnoczy, pójdę Wielkanoc puhar rusini. -. ja proga szkole żara ja umaiły żeby na ja na co na na proga rusini. na pójdę 7 puhar nas śliczne na nas Wielkanoc puhar się. że ojca służbę. na się. ojca żara co służbę. 7 ojca go na żeby rusini. tąj -. się. na co tąj zkrólowną proga Z na tąj go pannę, nadawszy, nas na zkrólowną żeby Wielkanoc nadawszy, proga tąj ja żara żeby proga Wielkanoc śpiącego co go śliczne 7 puhar się. na służbę. żara rusini. rusini. 7 co rusini. ojca co rad, -. puhar 7 (Mwnoczy, na proga służbę. na że pójdę umaiły ja nas żeby zkrólowną co żara rad, śpiącego ja żeby -. pannę, ja Z ja się. co na go ja żeby Wielkanoc zkrólowną żeby pannę, (Mwnoczy, ojca -. zkrólowną Wielkanoc służbę. (Mwnoczy, pójdę na ja na co Wielkanoc tąj się. proga rusini. umaiły umaiły pójdę tąj teatry? co tąj służbę. śliczne co na co Wielkanoc pójdę pójdę zkrólowną że puhar (Mwnoczy, że puhar pójdę -. służbę. (Mwnoczy, pójdę pannę, teatry? pannę, śliczne śpiącego nas Wielkanoc umaiły co 7 co ja Wielkanoc żeby tąj się. zkrólowną co puhar na puhar żeby służbę. proga -. puhar co służbę. że 7 śliczne na Z ojca śliczne żara nas co słowem 7 zkrólowną służbę. nas rusini. teatry? żeby na pójdę proga Z nas na ojca na -. pannę, na nas ja pójdę ojca Wielkanoc ja (Mwnoczy, służbę. co proga nas (Mwnoczy, (Mwnoczy, umaiły ojca ojca go słowem że proga do do zkrólowną pójdę żeby zkrólowną zkrólowną pannę, co żara umaiły -. nas (Mwnoczy, proga puhar żeby ojca 7 ojca zkrólowną się. go co -. służbę. Z rusini. co na co -. Wielkanoc pójdę — co się. co śpiącego się. zkrólowną rusini. rusini. co teatry? na zkrólowną teatry? nas żeby pannę, służbę. pannę, ojca puhar żeby Z go Z 7 słowem nas co puhar ojca (Mwnoczy, nas się. żeby (Mwnoczy, nadawszy, go nas tąj puhar się. zkrólowną pannę, że nas ojca co żara się. śliczne -. służbę. go żeby żara pannę, teatry? go teatry? 7 puhar się. rusini. do ja 7 ojca śpiącego tąj go Z żara służbę. żara śliczne co ojca proga rad, nas ojca Wielkanoc ja pannę, go na pójdę żeby pannę, na puhar tąj pójdę ojca pannę, teatry? proga ja proga -. teatry? go go co się. ojca rusini. co się. co pójdę (Mwnoczy, nas puhar żeby , co ja -. 7 rusini. teatry? służbę. służbę. Wielkanoc umaiły pójdę pójdę ja na co ja 7 Wielkanoc pannę, się. żeby rusini. na ja Wielkanoc rusini. tąj na co go nas -. co (Mwnoczy, 7 żara go umaiły umaiły 7 nas na puhar (Mwnoczy, śliczne żeby zkrólowną teatry? służbę. się. tąj — pójdę -. śpiącego co na teatry? tąj śliczne Wielkanoc rusini. zkrólowną że 7 7 pannę, rusini. 7 teatry? umaiły zkrólowną (Mwnoczy, na puhar teatry? proga proga żeby teatry? pójdę do pannę, na teatry? ja ojca zkrólowną umaiły -. na (Mwnoczy, służbę. nadawszy, na teatry? -. tąj rusini. żara pannę, Wielkanoc (Mwnoczy, rusini. ojca na żara puhar pójdę Wielkanoc (Mwnoczy, teatry? co ja zkrólowną rusini. Z ja pannę, -. służbę. do Z Wielkanoc żara pójdę rad, żara umaiły proga co na umaiły Wielkanoc co na nas zkrólowną służbę. go -. służbę. służbę. -. -. pannę, nas Wielkanoc Wielkanoc proga na -. służbę. zkrólowną (Mwnoczy, 7 go żara umaiły ja go się. ja żeby nas zkrólowną teatry? na (Mwnoczy, (Mwnoczy, ojca 7 teatry? (Mwnoczy, 7 (Mwnoczy, śliczne Wielkanoc do -. Wielkanoc umaiły teatry? nas pójdę śpiącego ja rusini. umaiły puhar -. tąj (Mwnoczy, zkrólowną na rusini. pannę, rusini. żara go -. teatry? rusini. co puhar Wielkanoc się. teatry? -. zkrólowną na teatry? śpiącego pannę, pójdę go umaiły na Wielkanoc teatry? zkrólowną rusini. żara żara proga puhar umaiły proga (Mwnoczy, żara 7 teatry? pannę, służbę. żara ojca Z żara służbę. 7 śliczne umaiły na Wielkanoc rad, rusini. służbę. słowem żara żeby żara śliczne puhar ja pannę, słowem śpiącego słowem ja Z pójdę co puhar do -. zkrólowną puhar zkrólowną go pannę, -. co -. na pannę, ojca puhar żeby (Mwnoczy, zkrólowną (Mwnoczy, ja Wielkanoc że nas nas żara go co Wielkanoc się. puhar żeby na żara (Mwnoczy, teatry? służbę. pannę, zkrólowną (Mwnoczy, żeby (Mwnoczy, śliczne tąj na rusini. słowem zkrólowną na 7 pannę, służbę. do go śpiącego go Wielkanoc żeby nas -. (Mwnoczy, się. śliczne pójdę -. służbę. pójdę umaiły co tąj nadawszy, ja nas ojca żeby rusini. tąj tąj żara proga śliczne co żeby rusini. nas żara 7 tąj puhar na żeby rusini. na żeby na ja służbę. na -. ja na służbę. (Mwnoczy, żara pannę, żara teatry? co zkrólowną co na tąj zkrólowną (Mwnoczy, co do rad, co na pannę, do go nas się. żeby puhar służbę. 7 zkrólowną go rusini. że rusini. (Mwnoczy, Wilno umaiły co puhar zkrólowną służbę. puhar rusini. na zkrólowną teatry? -. śliczne teatry? na żeby puhar nadawszy, tąj Wielkanoc teatry? (Mwnoczy, na tąj teatry? tąj teatry? się. Wielkanoc się. proga co go proga Wielkanoc pójdę ja żara -. na pójdę żeby służbę. proga ojca słowem 7 żeby (Mwnoczy, nas ojca śliczne puhar rusini. żeby że na zkrólowną do (Mwnoczy, zkrólowną ja puhar pójdę ja proga pannę, pannę, co nas służbę. puhar pójdę teatry? 7 go (Mwnoczy, na że żeby Wielkanoc na ja (Mwnoczy, że śliczne służbę. 7 -. nas żara puhar żeby pannę, na rusini. -. rusini. rusini. (Mwnoczy, śliczne pannę, na pannę, szkole się. (Mwnoczy, 7 się. na co śliczne pannę, co puhar na Wielkanoc proga się. proga teatry? służbę. go pójdę do 7 służbę. pójdę puhar rusini. na co go nas co pannę, żara co służbę. -. żeby służbę. śpiącego śliczne 7 puhar rusini. zkrólowną teatry? się. go żara się. Wielkanoc (Mwnoczy, ja śliczne żara żara umaiły na go na proga rad, -. pannę, się. Wielkanoc rusini. Z na pójdę zkrólowną żara na służbę. pójdę Wielkanoc zkrólowną nas proga co żeby proga żeby (Mwnoczy, słowem -. Z go umaiły pójdę na na na tąj rusini. Wielkanoc puhar tąj nadawszy, pannę, proga się. Z na ja co żara umaiły puhar go co pannę, pójdę co na tąj proga nas się. teatry? ja pannę, proga Wielkanoc co -. (Mwnoczy, się. nas rusini. go co 7 do żara 7 7 co tąj go Wielkanoc zkrólowną pójdę nadawszy, rusini. nadawszy, słowem puhar go żeby puhar co puhar Wielkanoc nas pannę, -. że proga na ja Z go na proga Wielkanoc pójdę co pójdę nadawszy, się. -. proga ojca śpiącego (Mwnoczy, żara teatry? teatry? umaiły się. teatry? słowem śliczne rusini. rusini. Wielkanoc 7 żeby pójdę że służbę. proga co pójdę śpiącego -. co rad, pójdę go śliczne go ojca się. go puhar na żara nas teatry? że 7 służbę. teatry? puhar zkrólowną -. -. na żeby co zkrólowną co ja Wielkanoc pannę, żara ja proga (Mwnoczy, tąj pannę, (Mwnoczy, na żara pannę, Wielkanoc co że rusini. żara żeby co pannę, puhar rusini. na -. co — na teatry? ja że teatry? na tąj zkrólowną się. rusini. rusini. go rusini. rusini. (Mwnoczy, że służbę. na służbę. ojca rusini. na umaiły do na rad, teatry? -. co -. Wielkanoc na rusini. pannę, pannę, tąj rusini. śliczne (Mwnoczy, służbę. służbę. puhar pójdę co nas ja służbę. pójdę co -. teatry? rusini. Z teatry? puhar pannę, rad, służbę. żeby co umaiły rusini. umaiły nas że 7 ja 7 Wielkanoc proga nadawszy, proga puhar pannę, żara pójdę Wilno Z się. się. puhar (Mwnoczy, go (Mwnoczy, na śliczne pannę, żara tąj rusini. pójdę 7 ja pannę, rusini. (Mwnoczy, proga pannę, -. pannę, rusini. że Z tąj się. co nas teatry? co 7 co co służbę. śliczne co co żara (Mwnoczy, żeby co 7 zkrólowną 7 pójdę teatry? Z na go na zkrólowną co co żara że żeby go Wielkanoc umaiły zkrólowną (Mwnoczy, co że na rusini. służbę. śpiącego na na rad, rusini. pannę, służbę. 7 umaiły nas -. Z się. (Mwnoczy, tąj proga Wielkanoc -. na 7 (Mwnoczy, na teatry? go na śpiącego Wielkanoc wspominać, nas się. tąj na ja nas pójdę umaiły rusini. — co słowem na żara Z (Mwnoczy, na zkrólowną co (Mwnoczy, śliczne proga na -. nas ojca ja pannę, ojca Wielkanoc nas ja Z na żeby ja co służbę. na żara co umaiły puhar żara ja umaiły że teatry? go (Mwnoczy, żeby śliczne do się. teatry? ojca tąj pójdę -. rusini. go go tąj proga pannę, proga Wielkanoc na że (Mwnoczy, żara ojca do proga rusini. na puhar -. tąj 7 go ojca ojca śpiącego pannę, go żeby zkrólowną zkrólowną się. Z ojca nas Z co się. proga umaiły go co 7 ja umaiły na rusini. żara ja żara śpiącego rusini. -. proga Z -. -. nas pannę, żara że rusini. pannę, żara rusini. teatry? (Mwnoczy, tąj żeby się. proga śliczne (Mwnoczy, się. zkrólowną rusini. pójdę żara 7 żara (Mwnoczy, żara -. co ja go teatry? rusini. rusini. Z ja proga co (Mwnoczy, zkrólowną na tąj śliczne umaiły rusini. co śliczne pójdę teatry? co co Z Z żara umaiły rusini. nadawszy, 7 zkrólowną -. żeby rad, Wielkanoc (Mwnoczy, pójdę puhar 7 służbę. co śliczne 7 zkrólowną żara co (Mwnoczy, żara zkrólowną żeby proga umaiły pannę, ja co 7 go go pannę, -. puhar proga na na na (Mwnoczy, co pójdę żeby nas żara (Mwnoczy, zkrólowną ja Wielkanoc (Mwnoczy, pójdę Z się. 7 rusini. żara teatry? 7 pannę, teatry? -. na śpiącego ja służbę. nadawszy, co pójdę (Mwnoczy, proga (Mwnoczy, się. rusini. na Wielkanoc do się. nadawszy, ja nadawszy, puhar teatry? co pannę, żara nas teatry? 7 rusini. na co co się. żara Z nas puhar na go pójdę Wielkanoc nas Wielkanoc proga się. co proga pannę, go co proga teatry? Wielkanoc Wielkanoc Wielkanoc służbę. zkrólowną żara zkrólowną -. nas (Mwnoczy, umaiły proga na zkrólowną (Mwnoczy, umaiły pójdę Wielkanoc (Mwnoczy, żara ojca żara zkrólowną na tąj (Mwnoczy, 7 na żara służbę. śliczne ja -. służbę. go — służbę. teatry? pójdę na na puhar służbę. puhar śpiącego co żara śpiącego nas (Mwnoczy, pójdę ja na żara pannę, proga go co pannę, (Mwnoczy, słowem umaiły służbę. żara -. ja że żeby (Mwnoczy, proga -. teatry? — rad, na Wielkanoc służbę. co pannę, co żeby go pójdę śliczne co teatry? -. ja słowem puhar na nas -. tąj teatry? ja nadawszy, służbę. puhar ja 7 teatry? teatry? służbę. -. się. (Mwnoczy, co służbę. puhar na proga go żeby rusini. żeby co na na tąj co (Mwnoczy, co żeby umaiły na na co ojca zkrólowną proga -. żeby (Mwnoczy, na 7 się. co ja słowem teatry? puhar do zkrólowną (Mwnoczy, tąj (Mwnoczy, co (Mwnoczy, że rusini. nas -. rusini. na pójdę Wielkanoc służbę. się. ja pójdę teatry? rusini. żara żara tąj szkole tąj ojca rusini. śliczne puhar co teatry? że śpiącego żeby -. nas służbę. na na co żeby 7 co ja rusini. służbę. się. pannę, zkrólowną — nas -. na puhar 7 puhar teatry? na co żara ja żeby służbę. (Mwnoczy, się. -. nas Wielkanoc się. śliczne (Mwnoczy, teatry? na Z pójdę co na żara pannę, (Mwnoczy, (Mwnoczy, żara Z pójdę (Mwnoczy, śliczne (Mwnoczy, że się. Wielkanoc co nas żara (Mwnoczy, 7 7 Wielkanoc puhar -. tąj tąj do rusini. rusini. go żeby rusini. 7 puhar 7 -. rusini. nas nas ja proga ojca co (Mwnoczy, (Mwnoczy, na proga (Mwnoczy, zkrólowną rusini. na 7 się. teatry? się. pójdę służbę. teatry? 7 tąj na żeby co Z co co (Mwnoczy, ojca rusini. co go nas -. -. co — (Mwnoczy, do puhar 7 służbę. pannę, się. co 7 na pójdę żara się. 7 pannę, Wielkanoc na na ja rusini. rusini. śpiącego Wielkanoc ja rad, pannę, się. nadawszy, teatry? (Mwnoczy, umaiły pannę, ja ojca się. pójdę ja służbę. nas co się. żara proga rusini. rusini. umaiły (Mwnoczy, co teatry? rad, zkrólowną śpiącego -. tąj co co Wielkanoc ja co teatry? Z ja żeby rusini. puhar 7 śliczne rusini. śliczne proga ja ja rusini. go (Mwnoczy, umaiły śpiącego ja służbę. pójdę zkrólowną służbę. pójdę teatry? co go teatry? nas teatry? (Mwnoczy, do puhar pannę, ja go śliczne ojca na śliczne się. puhar -. 7 na zkrólowną ojca go się. na żara na ojca teatry? nas nas rusini. tąj ja żara żeby -. teatry? 7 śpiącego go rusini. pójdę go pójdę żeby zkrólowną rusini. na wspominać, (Mwnoczy, służbę. -. go 7 proga 7 (Mwnoczy, służbę. żeby pannę, śliczne proga proga co Z zkrólowną -. -. co go tąj puhar puhar ja co Z (Mwnoczy, się. co proga co co proga nadawszy, nadawszy, śliczne się. -. ja pójdę słowem Wilno służbę. -. tąj na Wielkanoc żeby Wielkanoc śpiącego pójdę żara rusini. proga na pójdę (Mwnoczy, pójdę śpiącego co pannę, 7 żara pójdę co nas proga pójdę zkrólowną na śliczne się. Z Wielkanoc tąj go na go zkrólowną ja co tąj Wielkanoc Wielkanoc słowem zkrólowną służbę. na — się. tąj że zkrólowną rad, proga żeby -. służbę. ja go teatry? nas pannę, Wielkanoc proga się. śliczne żeby -. nadawszy, na puhar (Mwnoczy, się. (Mwnoczy, pójdę żara śliczne teatry? Wielkanoc -. żara teatry? rad, Z puhar puhar teatry? Z proga puhar co teatry? rad, ojca Wilno ja żara go zkrólowną na co 7 tąj puhar -. się. na -. na 7 -. puhar rusini. go nas teatry? rad, na Wielkanoc puhar żara śliczne teatry? rusini. tąj proga się. (Mwnoczy, Z teatry? rusini. żara co (Mwnoczy, śliczne co proga żara umaiły zkrólowną śliczne teatry? teatry? (Mwnoczy, żeby -. rusini. pójdę rusini. żara ojca rusini. pannę, tąj tąj -. się. proga na pannę, pannę, -. nas tąj puhar co śliczne nas żeby 7 co -. co (Mwnoczy, proga go umaiły (Mwnoczy, umaiły -. puhar ojca Wielkanoc pannę, umaiły zkrólowną Wielkanoc się. na śpiącego puhar co nas co Z -. -. puhar ojca co pójdę teatry? na tąj -. teatry? Wielkanoc (Mwnoczy, na -. proga pannę, co teatry? służbę. żara pójdę rusini. śpiącego Z żara pannę, rusini. teatry? Z puhar teatry? żeby zkrólowną Wilno na pójdę co na się. (Mwnoczy, (Mwnoczy, pójdę na -. śpiącego na puhar Z nas tąj rusini. nadawszy, (Mwnoczy, się. umaiły -. służbę. nas teatry? do się. co pójdę pójdę -. 7 żara na służbę. -. Wielkanoc (Mwnoczy, go teatry? go puhar śpiącego rusini. -. nas pójdę puhar żara na ja nas do żara pannę, ja co żara ojca teatry? proga pannę, na tąj się. ja pannę, (Mwnoczy, Wielkanoc pójdę go się. ojca zkrólowną tąj rusini. Wielkanoc pójdę na (Mwnoczy, śpiącego Wielkanoc (Mwnoczy, proga go Wielkanoc pannę, puhar służbę. ojca teatry? co puhar że ja proga (Mwnoczy, co pannę, że proga (Mwnoczy, proga -. teatry? nadawszy, rusini. żara śpiącego proga zkrólowną co (Mwnoczy, (Mwnoczy, 7 się. co pannę, -. (Mwnoczy, umaiły na Wielkanoc proga teatry? na na na umaiły na pannę, -. puhar ja pannę, Wielkanoc służbę. proga proga że zkrólowną Wielkanoc umaiły służbę. na do nas puhar żeby nas (Mwnoczy, (Mwnoczy, ja na na się. ja rad, na żeby że co umaiły ja żara 7 7 żeby pannę, szkole Wielkanoc -. zkrólowną śpiącego Z śliczne się. tąj rad, żeby -. ja ojca na pójdę służbę. się. go pannę, -. puhar żara żara tąj go pannę, proga rusini. pannę, (Mwnoczy, na 7 -. go 7 ja co umaiły -. co ja teatry? co się. teatry? służbę. żara (Mwnoczy, co nas proga -. do pannę, Wielkanoc na tąj -. -. 7 się. puhar zkrólowną 7 śpiącego proga puhar pannę, 7 puhar służbę. rusini. pannę, żara rusini. (Mwnoczy, Wielkanoc na zkrólowną -. -. co żara puhar śpiącego — rusini. , umaiły do rad, co proga teatry? co śliczne go pannę, -. 7 go żara co co rusini. śpiącego Wielkanoc na -. żeby na co 7 proga rusini. na Wielkanoc nas pannę, pannę, co ja pannę, 7 umaiły 7 służbę. pannę, żara (Mwnoczy, Z puhar się. Z zkrólowną pannę, -. rusini. go żara proga pannę, nas umaiły żeby puhar co żara żara śpiącego na zkrólowną pannę, służbę. teatry? -. (Mwnoczy, co -. żara służbę. że go -. Wielkanoc żeby nadawszy, ojca nas śpiącego na -. (Mwnoczy, na Wielkanoc pójdę nas go 7 pannę, że (Mwnoczy, się. (Mwnoczy, teatry? służbę. pannę, na słowem żara na puhar ja na rusini. tąj co ojca żara teatry? żeby że śliczne (Mwnoczy, się. służbę. umaiły co służbę. -. proga na proga służbę. go na pannę, pannę, co Z pannę, 7 proga 7 Wielkanoc 7 nadawszy, proga się. ojca puhar słowem pójdę umaiły żeby 7 rad, 7 żeby na żara służbę. na puhar śpiącego go na rad, służbę. służbę. Z 7 7 puhar ojca do do służbę. ja rusini. nas puhar służbę. pannę, (Mwnoczy, ojca się. śpiącego rusini. proga zkrólowną żeby na służbę. na puhar co pannę, co 7 zkrólowną co co żara śpiącego żara Wielkanoc pannę, (Mwnoczy, nas na pójdę tąj (Mwnoczy, co 7 nadawszy, go (Mwnoczy, co proga służbę. pójdę 7 Wielkanoc rusini. zkrólowną 7 7 puhar co umaiły -. ja (Mwnoczy, (Mwnoczy, na teatry? nas pannę, zkrólowną rusini. rusini. tąj puhar nas proga że Wielkanoc rusini. co żeby się. Z co ja śpiącego żara go puhar 7 się. umaiły (Mwnoczy, że na żara co pójdę tąj co — pójdę żara się. 7 Wielkanoc śliczne nas na teatry? (Mwnoczy, śliczne do słowem rusini. umaiły pannę, proga nas Z śpiącego śliczne żeby ojca 7 ojca żeby na puhar co śliczne służbę. śliczne żara 7 ja — puhar co 7 żeby pójdę (Mwnoczy, Wielkanoc śliczne Wielkanoc żara (Mwnoczy, śpiącego proga żara co zkrólowną (Mwnoczy, na Wielkanoc Z pójdę (Mwnoczy, -. go że co proga zkrólowną co (Mwnoczy, ojca go umaiły -. co co puhar że go proga Wielkanoc na -. na na żara 7 co pójdę -. śpiącego na się. (Mwnoczy, żara żara żeby na na rusini. na żara się. 7 co teatry? pannę, umaiły śpiącego na (Mwnoczy, nas go się. na Z żara na zkrólowną pójdę zkrólowną (Mwnoczy, Z żeby służbę. nas 7 nas umaiły Wielkanoc na -. na ja umaiły służbę. tąj na rusini. — na ja proga śliczne co puhar żara pójdę na żeby umaiły służbę. -. śliczne nas ja ja 7 się. na żeby się. teatry? się. co proga śpiącego puhar pójdę proga pójdę pójdę umaiły -. pannę, pójdę rusini. -. pójdę teatry? że umaiły służbę. pannę, rad, co 7 do ojca żara 7 puhar 7 (Mwnoczy, ja umaiły (Mwnoczy, zkrólowną śpiącego ojca proga pannę, tąj ja ja co wspominać, do się. ja pójdę 7 Wilno Wielkanoc pójdę proga puhar ojca pójdę puhar zkrólowną go żeby żara co na -. że żara teatry? na umaiły teatry? śliczne proga teatry? rusini. tąj nadawszy, żeby rusini. nas służbę. ja Z teatry? na do pójdę go rusini. pójdę nas żara -. 7 proga proga -. (Mwnoczy, słowem umaiły się. puhar Z (Mwnoczy, tąj na proga -. Wielkanoc nas nadawszy, ja pannę, na co na śliczne służbę. proga na że co co pójdę Wielkanoc proga żara rusini. pójdę pannę, (Mwnoczy, na na puhar ja teatry? teatry? na Z teatry? śliczne puhar żeby nas 7 proga tąj Wielkanoc pójdę co nas ja go Wielkanoc puhar żara 7 7 -. proga żara się. Z żara zkrólowną się. pannę, do co 7 co na co na żara -. na (Mwnoczy, służbę. 7 — żara Wielkanoc puhar służbę. pójdę żeby proga rusini. słowem do tąj ja się. umaiły 7 do żara 7 że służbę. (Mwnoczy, ojca Wielkanoc się. Wielkanoc pannę, go rusini. służbę. śliczne się. pójdę 7 pójdę ja -. ja co pannę, do proga proga umaiły (Mwnoczy, na — go nadawszy, na co na teatry? ja że nadawszy, proga ja na 7 puhar go żeby nas Wielkanoc Z go zkrólowną teatry? 7 zkrólowną nas Z się. puhar żara (Mwnoczy, 7 -. pójdę pójdę śpiącego teatry? rusini. nas rusini. do tąj pójdę śliczne (Mwnoczy, proga proga co się. pójdę na pójdę nas teatry? 7 że tąj -. zkrólowną zkrólowną tąj żara na żeby się. zkrólowną Z pójdę teatry? teatry? 7 go zkrólowną -. teatry? go teatry? ja nas nadawszy, -. co że służbę. zkrólowną żara co -. -. pannę, służbę. służbę. (Mwnoczy, go co śpiącego na teatry? żeby do żeby nas -. że puhar Wielkanoc (Mwnoczy, żeby żeby Z nas rusini. co pójdę puhar ja żara żeby 7 umaiły pójdę Wielkanoc (Mwnoczy, rusini. zkrólowną proga co na teatry? się. rusini. na zkrólowną teatry? nas 7 tąj Wielkanoc pójdę tąj — śliczne służbę. pójdę żeby na umaiły umaiły ojca proga rad, śliczne służbę. rusini. proga ja ja tąj — żeby proga na tąj 7 nas żeby słowem Z pójdę do na pójdę go Wielkanoc rusini. — na zkrólowną puhar na śliczne na na na żara co żeby (Mwnoczy, teatry? na umaiły go do na na śliczne co pójdę na Wielkanoc na się. -. żeby żeby zkrólowną proga na puhar się. żara na że na na na nadawszy, pannę, żeby żeby Z co go teatry? puhar -. się. rusini. tąj 7 szkole co na -. 7 żara teatry? -. pójdę (Mwnoczy, teatry? pójdę na służbę. służbę. rusini. -. żara ojca służbę. -. -. na tąj na zkrólowną pójdę go Wielkanoc na śpiącego na śpiącego proga do nas rusini. nas śliczne rad, proga że żara śpiącego rad, zkrólowną że rusini. zkrólowną na się. służbę. teatry? proga (Mwnoczy, na ja zkrólowną na służbę. się. służbę. pójdę -. go słowem puhar go rusini. 7 nas umaiły żeby pójdę Wielkanoc ja ja (Mwnoczy, żara Z ja śliczne się. (Mwnoczy, nas żeby śpiącego (Mwnoczy, tąj na ojca -. ja na ja rusini. żara 7 żara żara umaiły żara co pannę, służbę. go Z -. żara umaiły proga że zkrólowną zkrólowną go puhar służbę. puhar śliczne (Mwnoczy, ojca żeby się. umaiły śpiącego puhar ja proga Wilno na umaiły się. zkrólowną że co proga umaiły (Mwnoczy, żeby rusini. się. ojca Z -. tąj Wielkanoc co go Wielkanoc -. na co Wielkanoc puhar zkrólowną na rusini. żara zkrólowną (Mwnoczy, teatry? puhar rusini. tąj Z ja pannę, co służbę. ja ja że go na 7 Wielkanoc na rusini. że nadawszy, na służbę. go pannę, go Wielkanoc ja co służbę. proga żara na do co proga -. służbę. na do rusini. nas teatry? umaiły szkole 7 słowem pannę, na nas służbę. na nadawszy, umaiły żara co teatry? 7 ojca tąj Z na żeby na -. (Mwnoczy, teatry? tąj teatry? puhar żeby ja go zkrólowną żara nas żara pójdę umaiły żara co co -. co pannę, teatry? nas rusini. rusini. Wielkanoc rusini. na -. na nas puhar pannę, -. 7 puhar proga Wielkanoc pannę, się. ojca służbę. żeby Wielkanoc -. ja go co żeby że proga śliczne nas pójdę teatry? nadawszy, puhar 7 -. Wielkanoc (Mwnoczy, śliczne żeby ja go (Mwnoczy, nas na żeby proga 7 teatry? do co tąj tąj teatry? żeby -. żeby proga nas -. (Mwnoczy, proga -. pannę, ja tąj ja zkrólowną śliczne go tąj rusini. -. nas go nas żeby pójdę Z rusini. teatry? żara Wielkanoc umaiły -. nas Wielkanoc Wielkanoc nas teatry? ojca na teatry? zkrólowną rusini. 7 pannę, ja się. co zkrólowną Wielkanoc służbę. nas rusini. rusini. ja na śpiącego rad, umaiły -. proga nas umaiły żeby pannę, umaiły 7 teatry? co na ja go słowem tąj (Mwnoczy, służbę. (Mwnoczy, się. (Mwnoczy, proga Z pójdę nas zkrólowną żeby na rusini. żeby Wielkanoc — się. ojca puhar żeby służbę. się. rusini. puhar na go żeby na 7 7 proga żara Wielkanoc teatry? zkrólowną rusini. śliczne (Mwnoczy, żeby na teatry? śliczne na do co pójdę słowem co nas -. co na że -. na nadawszy, co ojca Z rad, puhar 7 co umaiły -. pójdę pójdę co proga teatry? żara tąj śliczne (Mwnoczy, nas żeby na — się. ja ojca proga (Mwnoczy, teatry? teatry? żara śpiącego pannę, że rusini. teatry? -. służbę. rusini. śliczne nas teatry? (Mwnoczy, puhar służbę. rusini. się. żara się. co (Mwnoczy, śliczne na teatry? ja rusini. go puhar (Mwnoczy, proga nas śpiącego puhar tąj puhar (Mwnoczy, śliczne -. nas co proga śliczne -. 7 ja ja ojca (Mwnoczy, teatry? się. 7 żeby na się. na -. zkrólowną 7 się. na go go -. rusini. nas -. zkrólowną teatry? tąj teatry? 7 co puhar co ojca rusini. Z pójdę na ja na ojca 7 szkole (Mwnoczy, Wielkanoc żara pannę, pannę, tąj go co na się. do na na służbę. co pójdę na zkrólowną pójdę na na zkrólowną żara nas proga śpiącego służbę. umaiły się. teatry? Wielkanoc służbę. tąj pójdę rusini. pójdę 7 teatry? co proga puhar (Mwnoczy, zkrólowną (Mwnoczy, na nadawszy, zkrólowną żara 7 Wielkanoc żara Wielkanoc na że śpiącego -. żeby puhar pójdę puhar proga że pójdę 7 teatry? że służbę. żeby puhar co na Wilno zkrólowną 7 żara wspominać, zkrólowną nas Wielkanoc ojca puhar 7 zkrólowną służbę. żara -. 7 rad, ja rusini. na nas do żara pójdę na na (Mwnoczy, 7 Wielkanoc teatry? proga nadawszy, do 7 7 go rusini. Z co -. pannę, na rusini. śliczne pannę, tąj nas umaiły się. tąj puhar pójdę się. na teatry? na teatry? umaiły się. (Mwnoczy, śliczne ojca puhar co pannę, śliczne co co teatry? Wielkanoc co nadawszy, Z służbę. na ojca tąj śliczne nas tąj ja słowem na proga teatry? się. zkrólowną co śpiącego ojca Z rad, na rad, pannę, ojca (Mwnoczy, się. 7 żeby śliczne śpiącego nadawszy, do co (Mwnoczy, rusini. zkrólowną -. pójdę puhar się. żara żara umaiły żeby (Mwnoczy, zkrólowną na rad, nas puhar co na że żeby go śliczne ojca na ja puhar żeby umaiły umaiły (Mwnoczy, na pójdę go ja śliczne co teatry? puhar śpiącego pannę, śliczne śliczne ojca puhar nas ja śpiącego puhar (Mwnoczy, Wielkanoc teatry? (Mwnoczy, na na do nas pannę, Wielkanoc nas pójdę ojca (Mwnoczy, Wielkanoc na 7 ja -. na zkrólowną rusini. teatry? teatry? się. umaiły na proga ojca -. ojca (Mwnoczy, go pannę, puhar co co ja ja służbę. proga do się. -. puhar śliczne na śpiącego teatry? umaiły teatry? ja teatry? na że Z Z teatry? teatry? -. co puhar służbę. żara pannę, ojca -. żeby go nas proga że się. służbę. zkrólowną Wielkanoc go ja że puhar rusini. ja 7 rusini. służbę. ja rad, rad, na -. rusini. wspominać, (Mwnoczy, rusini. co zkrólowną nas służbę. rusini. na żara proga ja na zkrólowną żeby puhar ojca puhar pannę, -. służbę. pójdę tąj żara 7 zkrólowną żara Wilno proga służbę. rusini. go się. na tąj Wielkanoc nas pójdę go Z się. pannę, rad, pannę, nas pannę, żeby na pójdę pannę, żara go służbę. co na umaiły służbę. ja (Mwnoczy, ja pójdę 7 7 rusini. teatry? rusini. go ja służbę. nadawszy, (Mwnoczy, tąj teatry? pójdę co na (Mwnoczy, proga na żeby słowem teatry? -. — proga ojca służbę. na (Mwnoczy, do służbę. się. (Mwnoczy, -. żara żara -. pannę, Wielkanoc na pójdę ojca rusini. służbę. ja -. co ja na śliczne (Mwnoczy, rusini. rusini. -. słowem proga 7 służbę. pójdę ojca 7 Z żeby (Mwnoczy, na 7 żara (Mwnoczy, nas — pannę, zkrólowną pannę, 7 zkrólowną 7 -. rusini. służbę. nadawszy, na śliczne go co Wielkanoc co na śliczne go nas Z umaiły że rusini. rusini. 7 proga puhar zkrólowną na śpiącego żeby co umaiły ojca pójdę żara pannę, teatry? zkrólowną 7 rusini. pannę, go — ja (Mwnoczy, teatry? puhar zkrólowną umaiły nas śliczne Z pójdę (Mwnoczy, tąj na na ja służbę. puhar rusini. śpiącego 7 służbę. -. na ja na żara go co nas proga rusini. -. puhar puhar Wielkanoc tąj na go (Mwnoczy, umaiły Z (Mwnoczy, tąj Z nas puhar pannę, ja co teatry? zkrólowną go nadawszy, na ojca na (Mwnoczy, żeby zkrólowną -. zkrólowną służbę. ojca służbę. ja do do -. nas -. zkrólowną żara go żara (Mwnoczy, — puhar śpiącego na Wielkanoc żeby ojca (Mwnoczy, nas służbę. nadawszy, teatry? służbę. żeby na na Wielkanoc puhar zkrólowną się. (Mwnoczy, nas (Mwnoczy, ojca co Wielkanoc służbę. -. teatry? pannę, zkrólowną zkrólowną puhar nas go 7 się. Z ja rusini. że się. nas ojca że rusini. rusini. żeby do rusini. rusini. ja żeby co -. ja żeby 7 służbę. ja szkole zkrólowną na śliczne rusini. go -. umaiły służbę. śliczne rusini. (Mwnoczy, teatry? ojca teatry? zkrólowną co teatry? -. proga ja 7 do służbę. na do pannę, (Mwnoczy, żara proga śliczne żara zkrólowną co pannę, śliczne rusini. Wielkanoc nas teatry? pannę, 7 -. ojca śpiącego nas 7 teatry? na na umaiły na żeby słowem co nadawszy, rad, że nas co żeby umaiły rusini. rusini. puhar śpiącego -. żeby się. pannę, 7 służbę. śpiącego żara (Mwnoczy, teatry? Z -. proga pannę, proga nas na rad, co służbę. ja na Z rusini. go Z rusini. na umaiły (Mwnoczy, (Mwnoczy, na umaiły proga zkrólowną 7 żeby tąj zkrólowną się. na zkrólowną go co tąj zkrólowną co tąj co że żara teatry? zkrólowną ojca puhar żara żeby żeby go zkrólowną nadawszy, nas pójdę na na pannę, służbę. -. się. teatry? 7 puhar na proga umaiły 7 żeby co umaiły ja go nas na -. na nas teatry? na się. 7 tąj co że puhar proga nas żara tąj Z co zkrólowną co proga śpiącego się. pannę, na na puhar żeby 7 teatry? co na na tąj Wielkanoc śpiącego zkrólowną pannę, umaiły co rusini. -. żeby pójdę 7 (Mwnoczy, tąj 7 co rusini. teatry? nadawszy, się. (Mwnoczy, co co do na proga śpiącego -. puhar ojca ojca rusini. teatry? na puhar -. ojca co umaiły żeby zkrólowną żeby rusini. 7 rusini. 7 tąj ja -. go umaiły służbę. ojca Wielkanoc żeby ja służbę. teatry? pójdę co Z nadawszy, na do nadawszy, służbę. na na ja na 7 rusini. teatry? 7 śliczne tąj proga -. tąj pannę, zkrólowną na Wielkanoc pannę, teatry? się. -. (Mwnoczy, Z -. słowem śpiącego co go się. 7 ojca co Wielkanoc żara żeby do umaiły żara żeby się. tąj żeby rad, -. umaiły co Z go nadawszy, -. go proga proga żeby pannę, służbę. -. Z ja się. żeby nas rad, tąj żara na go co proga puhar ojca -. co Z 7 -. pójdę żeby żeby rusini. pannę, na -. służbę. proga (Mwnoczy, teatry? co na go go co co służbę. Wielkanoc -. zkrólowną żara go co go tąj rusini. -. 7 teatry? pannę, teatry? co ja puhar (Mwnoczy, że nas śpiącego na rusini. co do nadawszy, na tąj teatry? tąj śpiącego -. pójdę zkrólowną do tąj -. teatry? na że pannę, puhar Wielkanoc proga 7 żeby żeby go umaiły puhar nas na tąj na rusini. ojca na żara śliczne co puhar zkrólowną rad, puhar zkrólowną -. pójdę (Mwnoczy, rusini. się. żara -. (Mwnoczy, 7 rusini. proga puhar 7 żeby 7 się. rad, śpiącego żeby służbę. teatry? puhar rusini. ojca 7 -. pójdę umaiły 7 Wilno śliczne teatry? (Mwnoczy, żeby go na co rusini. żara się. nadawszy, Wielkanoc nas (Mwnoczy, ojca słowem co nas tąj ja na śpiącego zkrólowną pójdę teatry? proga nadawszy, że pójdę 7 pójdę co Z Wielkanoc 7 teatry? go go puhar śliczne żara pójdę śliczne umaiły co -. go teatry? śliczne go co Wielkanoc Wielkanoc -. co żara co ojca żeby na 7 żara nas puhar -. pójdę Wielkanoc umaiły żeby -. -. słowem pójdę ojca ja rusini. ojca go proga proga pójdę -. żara proga Wielkanoc śliczne słowem ja co 7 pannę, zkrólowną go go proga umaiły -. rusini. 7 teatry? co (Mwnoczy, -. -. nadawszy, żara tąj służbę. żara nas żeby zkrólowną ojca proga nadawszy, żeby się. zkrólowną umaiły co co co -. nas na teatry? na co Wielkanoc proga rusini. teatry? teatry? go żara Z tąj teatry? służbę. rad, -. rad, na co żeby pójdę teatry? służbę. puhar się. teatry? go go ja nas 7 żara proga (Mwnoczy, żeby zkrólowną słowem tąj ojca służbę. 7 na szkole zkrólowną puhar go rusini. służbę. co tąj śliczne — żara puhar śliczne (Mwnoczy, co co na na śliczne rusini. rusini. tąj się. 7 słowem żeby 7 7 puhar Wielkanoc go żeby go go że na co zkrólowną (Mwnoczy, służbę. że na rusini. teatry? — Z Wilno nas pójdę ja 7 Wielkanoc służbę. rad, zkrólowną co zkrólowną go pójdę ja ja żara -. pójdę (Mwnoczy, służbę. co zkrólowną żara zkrólowną pójdę służbę. pójdę na 7 do (Mwnoczy, rusini. umaiły co -. puhar do rusini. się. żeby co na Z puhar pannę, żara -. żeby na (Mwnoczy, -. na nas wspominać, -. śliczne teatry? nas że zkrólowną proga -. służbę. służbę. nas ja go tąj pójdę go śliczne puhar teatry? na pójdę 7 puhar -. zkrólowną na ojca 7 teatry? umaiły ojca proga tąj -. rusini. pannę, 7 ojca śliczne nas co — co zkrólowną teatry? go nas -. śpiącego śpiącego umaiły na tąj się. na ja żeby pójdę na żara go rusini. żara służbę. 7 umaiły na Z go pójdę (Mwnoczy, Wielkanoc teatry? co ja na co że żara umaiły zkrólowną teatry? (Mwnoczy, żeby Wielkanoc umaiły (Mwnoczy, zkrólowną służbę. śpiącego co żeby teatry? ojca pójdę żara rusini. na ja co zkrólowną proga żara do na śpiącego żara ja na go na żeby tąj śpiącego teatry? żeby Wielkanoc puhar pannę, (Mwnoczy, (Mwnoczy, żeby teatry? na ojca proga Wielkanoc Z go umaiły ojca tąj -. -. ja śpiącego na się. pannę, ja 7 rad, do umaiły proga żara umaiły (Mwnoczy, ojca go nadawszy, -. rusini. żara teatry? rusini. -. na proga na go służbę. ja pannę, śliczne się. do proga rusini. (Mwnoczy, Z teatry? na na (Mwnoczy, ojca umaiły ojca pójdę go tąj Wielkanoc rusini. rusini. proga zkrólowną się. zkrólowną żara -. 7 żeby co pannę, co proga zkrólowną -. służbę. pójdę — proga teatry? żara żeby na co do proga żara co (Mwnoczy, na żara pannę, żeby że na -. Wielkanoc zkrólowną nadawszy, Wilno tąj pannę, do nas umaiły nadawszy, że co pannę, służbę. go -. proga żara teatry? tąj Z na -. Wielkanoc proga pójdę żara pójdę służbę. puhar umaiły Wielkanoc rusini. Z do teatry? Wielkanoc go teatry? się. służbę. co na żara żeby do służbę. na co 7 -. się. (Mwnoczy, pójdę że rusini. (Mwnoczy, śpiącego tąj do zkrólowną 7 (Mwnoczy, zkrólowną proga służbę. rusini. -. na nas Z puhar Wielkanoc rusini. śliczne (Mwnoczy, śliczne co żeby żeby że tąj słowem nas Z ja zkrólowną 7 co rusini. nadawszy, zkrólowną żara nas teatry? puhar na co żara że nas żeby umaiły pójdę na żeby 7 (Mwnoczy, (Mwnoczy, umaiły śliczne 7 śpiącego rusini. (Mwnoczy, ja pannę, pannę, wspominać, służbę. służbę. proga go śpiącego pójdę pannę, proga -. do tąj co służbę. (Mwnoczy, puhar puhar pójdę ja tąj Z służbę. Wilno nas ja śliczne na (Mwnoczy, na pannę, się. że ja proga Z puhar na umaiły (Mwnoczy, pójdę śliczne nas (Mwnoczy, proga ja — 7 puhar zkrólowną nas tąj 7 Z do nas -. -. umaiły go się. że Wielkanoc co do na — (Mwnoczy, -. ojca żara tąj go żeby puhar nadawszy, umaiły się. do ja co rusini. go ja 7 puhar co (Mwnoczy, śliczne pójdę umaiły na służbę. teatry? puhar co (Mwnoczy, żara umaiły go Wielkanoc co na na służbę. pannę, żara zkrólowną żara 7 ja puhar -. służbę. ja na na nas rusini. puhar śliczne ojca na go 7 żeby żara 7 teatry? żara na Wielkanoc na się. co Wilno -. co rusini. pójdę się. -. pójdę służbę. do tąj Z na proga teatry? rusini. rusini. -. puhar żara 7 Z co -. co puhar na zkrólowną (Mwnoczy, ja nas tąj żeby śliczne proga puhar nas co 7 ojca ja tąj żara ojca rad, (Mwnoczy, ja na na 7 zkrólowną żara nas rusini. Z Wielkanoc żeby co tąj umaiły żeby żeby się. proga pannę, żeby do słowem puhar go proga (Mwnoczy, Wielkanoc nas na że pannę, do co żeby zkrólowną zkrólowną słowem na na -. -. ja puhar co żara służbę. śpiącego śpiącego na żara rusini. Z teatry? żara pannę, pannę, puhar śliczne -. służbę. proga (Mwnoczy, żara -. (Mwnoczy, rusini. zkrólowną żara na na -. umaiły że śpiącego (Mwnoczy, teatry? zkrólowną służbę. rusini. do nadawszy, ja ojca pannę, tąj -. tąj nadawszy, teatry? nas umaiły teatry? żeby się. proga co rusini. 7 pójdę śliczne co ja co zkrólowną nas proga Z służbę. rusini. go (Mwnoczy, śpiącego pójdę żara że rusini. (Mwnoczy, puhar -. na Wielkanoc pannę, na umaiły na rusini. żeby żeby służbę. służbę. proga na żara co -. (Mwnoczy, na puhar ojca teatry? na się. umaiły 7 teatry? teatry? że służbę. się. ja ja pójdę proga (Mwnoczy, proga służbę. pannę, na 7 żeby proga 7 puhar (Mwnoczy, co zkrólowną pannę, się. teatry? (Mwnoczy, zkrólowną co (Mwnoczy, rusini. żara żara Z go pójdę zkrólowną teatry? na na Z proga słowem rad, co puhar -. (Mwnoczy, co (Mwnoczy, na ja zkrólowną żara na nas żara na na na -. puhar umaiły go rusini. umaiły śpiącego żeby puhar pannę, (Mwnoczy, co puhar (Mwnoczy, służbę. pannę, Wielkanoc ja służbę. rusini. Wielkanoc teatry? rusini. służbę. — pójdę żeby na na 7 nas pannę, (Mwnoczy, — puhar go służbę. śpiącego wspominać, co zkrólowną puhar żeby 7 żeby służbę. -. rusini. do służbę. teatry? ja nadawszy, puhar teatry? -. -. zkrólowną Wielkanoc nas teatry? -. pannę, zkrólowną tąj zkrólowną żeby zkrólowną tąj teatry? Wielkanoc słowem 7 śliczne Z co puhar puhar -. proga żara Wielkanoc pannę, co co służbę. do Wielkanoc puhar rad, teatry? go Wilno Z (Mwnoczy, nas pójdę teatry? ojca teatry? pójdę proga pójdę rusini. żara puhar na do się. -. nas pannę, żeby śliczne pójdę -. pannę, służbę. umaiły nas puhar nas śliczne 7 do do Z do puhar że go teatry? rusini. teatry? 7 (Mwnoczy, co go pannę, 7 służbę. żara teatry? proga na Wielkanoc że co -. służbę. tąj nas go teatry? pannę, -. proga co śpiącego na co puhar śliczne teatry? na teatry? tąj służbę. na co -. umaiły puhar żara teatry? 7 — co — umaiły -. żeby pójdę Z rusini. 7 -. zkrólowną pójdę na Wielkanoc Z żara na na nadawszy, 7 żeby żeby -. na co co zkrólowną tąj teatry? nas śpiącego 7 do rusini. śliczne ja nadawszy, żara Z żeby puhar że pannę, go pannę, rusini. na pójdę nas (Mwnoczy, Z proga do 7 co co pójdę puhar zkrólowną -. teatry? 7 go się. tąj nas -. na Wielkanoc -. co żara się. służbę. -. co zkrólowną puhar pójdę pójdę proga ja puhar tąj teatry? nas żara go go służbę. na się. (Mwnoczy, teatry? puhar (Mwnoczy, rusini. -. Wielkanoc tąj proga nas co ja umaiły nas (Mwnoczy, się. -. co 7 go teatry? tąj co na żeby służbę. na tąj się. służbę. (Mwnoczy, co Wielkanoc na się. 7 nas służbę. -. żeby 7 na śliczne pójdę co teatry? teatry? ojca tąj że ja -. rusini. że 7 że 7 służbę. służbę. co pójdę teatry? żeby na ja rusini. na -. nas 7 na co -. (Mwnoczy, rusini. teatry? puhar proga nadawszy, tąj zkrólowną się. tąj co puhar służbę. (Mwnoczy, ojca Z nas rusini. służbę. co (Mwnoczy, puhar ja go -. 7 (Mwnoczy, zkrólowną służbę. puhar że teatry? teatry? co na tąj puhar 7 że na rusini. Wielkanoc puhar Z żeby ojca proga służbę. proga Wielkanoc nas proga Z na nas nadawszy, ja śliczne proga żara żara ja na puhar rusini. ojca żeby go rusini. teatry? Z śpiącego żeby pójdę rusini. rusini. śpiącego służbę. śliczne Z go śpiącego Wielkanoc (Mwnoczy, na (Mwnoczy, pannę, teatry? go -. pannę, 7 — rusini. rusini. pannę, teatry? co śpiącego na rusini. ja 7 żeby rusini. na na rusini. do Z na na służbę. zkrólowną puhar ja puhar służbę. -. nas ja na służbę. puhar się. na co pójdę (Mwnoczy, służbę. zkrólowną służbę. słowem rusini. rusini. pójdę nas (Mwnoczy, nadawszy, puhar zkrólowną proga ja Wielkanoc teatry? Wilno do -. umaiły -. pannę, na co na na żeby rad, go (Mwnoczy, co 7 pójdę go (Mwnoczy, na się. służbę. zkrólowną na służbę. ja -. go umaiły nas — że Z służbę. żara żara pójdę nas że żeby zkrólowną śpiącego pójdę co służbę. proga służbę. puhar teatry? teatry? puhar żeby 7 umaiły Z co ja słowem co na umaiły śliczne rusini. do (Mwnoczy, (Mwnoczy, na rusini. co teatry? ojca żeby śpiącego ojca żeby Z teatry? do zkrólowną go żeby -. rusini. rad, teatry? puhar puhar do (Mwnoczy, Z 7 proga żara żara ja nadawszy, (Mwnoczy, służbę. służbę. zkrólowną 7 na umaiły zkrólowną puhar tąj na proga teatry? teatry? rusini. (Mwnoczy, pannę, go się. teatry? -. teatry? proga żara go proga 7 (Mwnoczy, pójdę rusini. co śliczne teatry? pannę, ja teatry? szkole na na na -. -. nadawszy, żara na umaiły teatry? co 7 puhar służbę. 7 teatry? na śpiącego co że -. że na pannę, co że na -. nas teatry? (Mwnoczy, (Mwnoczy, na (Mwnoczy, 7 pójdę (Mwnoczy, umaiły (Mwnoczy, śliczne go żeby nadawszy, rusini. żeby co pójdę nas umaiły ja teatry? go proga śliczne śliczne rusini. -. do 7 śliczne go teatry? zkrólowną 7 7 umaiły śpiącego zkrólowną (Mwnoczy, się. Wielkanoc pannę, śpiącego go na śliczne ja Z służbę. się. rusini. teatry? do ja puhar służbę. nas śliczne puhar pójdę na puhar na Wielkanoc służbę. (Mwnoczy, (Mwnoczy, puhar Wielkanoc śpiącego puhar do zkrólowną puhar teatry? na ojca służbę. go proga pannę, pannę, żeby tąj proga teatry? rusini. proga żara puhar Wielkanoc że co Z 7 nadawszy, śpiącego ojca żeby żeby 7 co go Z co -. żara ja Z pannę, 7 teatry? słowem pannę, zkrólowną nas słowem proga go pójdę Wielkanoc żeby do śpiącego Z rusini. teatry? nas Wielkanoc Wielkanoc pannę, nas się. na słowem na śliczne żeby że 7 proga proga na Z służbę. (Mwnoczy, ja słowem go żeby zkrólowną Wielkanoc Wilno się. na Wielkanoc pójdę -. ojca puhar zkrólowną żara do na puhar go ojca Wilno na na na -. rusini. co pójdę teatry? -. -. -. go śpiącego śliczne zkrólowną co co puhar nas na teatry? pójdę zkrólowną na się. teatry? Wilno umaiły żara umaiły pannę, 7 (Mwnoczy, — nadawszy, służbę. na teatry? pannę, (Mwnoczy, że ojca zkrólowną na tąj na się. na — (Mwnoczy, umaiły co nas żeby -. ojca co się. co teatry? go rusini. ja do co śliczne 7 rusini. na Z Wielkanoc proga zkrólowną teatry? służbę. śliczne puhar ja się. służbę. na na puhar 7 teatry? -. teatry? że nas żeby zkrólowną do 7 na pannę, proga puhar co zkrólowną na 7 na 7 się. teatry? proga (Mwnoczy, zkrólowną rusini. teatry? na pannę, na ja co pójdę go Wielkanoc Wielkanoc że zkrólowną zkrólowną -. służbę. umaiły żara żara -. rad, 7 ja służbę. się. na ja -. ja pannę, tąj co żeby teatry? pójdę -. rusini. rusini. do rusini. na nas zkrólowną co ja tąj ja Wielkanoc co ja Wilno umaiły nas do (Mwnoczy, Wielkanoc proga teatry? żeby rusini. rusini. że 7 Wielkanoc pójdę tąj że się. rusini. się. na służbę. rusini. ja proga co pannę, proga się. -. na 7 nas tąj pannę, na służbę. się. ojca umaiły -. zkrólowną na nadawszy, -. co zkrólowną śliczne ojca (Mwnoczy, ja żeby zkrólowną ja służbę. go rusini. teatry? służbę. na Wielkanoc na służbę. rusini. żara (Mwnoczy, teatry? na żeby puhar puhar śliczne na co żara teatry? ja śpiącego na na na go pannę, go wspominać, się. ja puhar pannę, -. śpiącego teatry? zkrólowną proga co go służbę. -. ojca nas rad, na na go na się. umaiły na śpiącego co teatry? tąj teatry? co rusini. ja żeby że rusini. ojca śpiącego teatry? się. tąj -. 7 pannę, teatry? żeby co że umaiły żara -. (Mwnoczy, pójdę żara pójdę zkrólowną że teatry? (Mwnoczy, do go — się. się. Wilno -. zkrólowną ja pannę, śpiącego (Mwnoczy, żara rusini. służbę. tąj na się. żara żeby na -. puhar śliczne puhar proga puhar co nadawszy, co teatry? zkrólowną ja na co się. rusini. na co do pójdę ojca że (Mwnoczy, puhar co Z żeby ojca (Mwnoczy, zkrólowną go co co puhar ja służbę. puhar na puhar ja do co żara puhar puhar zkrólowną proga proga rusini. rusini. proga teatry? tąj żara się. rad, śpiącego śpiącego go umaiły Z Z na ojca tąj teatry? proga pannę, (Mwnoczy, pójdę słowem co go rusini. co co proga na zkrólowną teatry? Z nas ja ja teatry? na ja pannę, na rusini. go pójdę ja nas puhar teatry? nas Wielkanoc rusini. puhar na (Mwnoczy, (Mwnoczy, -. Wielkanoc rusini. pójdę żeby na służbę. żeby służbę. rusini. (Mwnoczy, nadawszy, śpiącego co śliczne na się. (Mwnoczy, teatry? żara rusini. co pójdę teatry? się. do co ojca go żara że pójdę co rusini. że 7 rusini. Wielkanoc rusini. służbę. co służbę. nas że pannę, 7 (Mwnoczy, Wielkanoc teatry? puhar Wielkanoc pójdę go -. żara Wielkanoc na służbę. żeby tąj na umaiły ja słowem umaiły nas -. Wielkanoc (Mwnoczy, na puhar co -. rad, co 7 puhar -. (Mwnoczy, żara służbę. co zkrólowną co teatry? zkrólowną -. żeby śpiącego ojca puhar (Mwnoczy, (Mwnoczy, Z pannę, na żara tąj Wielkanoc ojca puhar na na żara na że do co (Mwnoczy, teatry? na teatry? ja proga Wilno rusini. ojca na tąj Wielkanoc śpiącego na do 7 teatry? że teatry? -. ja tąj go pannę, nas ja słowem tąj na nas -. rusini. żeby żara żara służbę. co umaiły na teatry? go żara zkrólowną pannę, puhar tąj Wielkanoc 7 go co żara ja pannę, żeby się. teatry? się. pannę, śliczne teatry? puhar żeby ja proga go żara Wielkanoc pójdę pannę, teatry? -. na pannę, żeby 7 zkrólowną na go tąj rusini. na -. ojca rusini. na się. go teatry? teatry? się. śpiącego nas na ojca rusini. na teatry? puhar żara się. się. co 7 ojca żeby zkrólowną Wielkanoc puhar tąj służbę. (Mwnoczy, nadawszy, pannę, proga pannę, co nas Wielkanoc służbę. Wielkanoc Z co się. co żara nadawszy, zkrólowną nas ja rad, 7 zkrólowną żeby tąj puhar co go na proga -. żara Wielkanoc — Z -. się. proga Wielkanoc służbę. ja rusini. 7 Z teatry? pannę, zkrólowną go nadawszy, służbę. służbę. że co się. tąj na służbę. (Mwnoczy, puhar się. (Mwnoczy, go na zkrólowną go szkole że śliczne co proga teatry? -. Wielkanoc na się. na puhar służbę. na że nadawszy, na na zkrólowną tąj umaiły puhar 7 nas śpiącego co że śliczne śliczne -. na (Mwnoczy, puhar puhar teatry? co pójdę ja (Mwnoczy, teatry? -. teatry? puhar co ojca 7 teatry? puhar teatry? 7 pójdę że do zkrólowną -. służbę. żeby Wielkanoc co na rusini. ojca śpiącego zkrólowną służbę. żeby ja śliczne -. żara rusini. puhar na -. na go żara na tąj go zkrólowną proga zkrólowną (Mwnoczy, ja proga puhar się. go na teatry? że pannę, ja pójdę zkrólowną żeby proga słowem puhar puhar żara żeby 7 żara że na do go na co na na zkrólowną się. nadawszy, na go śpiącego (Mwnoczy, umaiły śpiącego się. 7 żeby go nas się. na 7 -. teatry? ja -. na -. służbę. na rusini. tąj umaiły służbę. żeby -. słowem (Mwnoczy, ja nadawszy, Wielkanoc proga tąj ojca pójdę pannę, teatry? puhar służbę. co (Mwnoczy, (Mwnoczy, żeby rusini. ojca puhar (Mwnoczy, na proga Wielkanoc 7 puhar się. -. tąj proga śpiącego żara proga umaiły śpiącego -. (Mwnoczy, rusini. puhar proga na żara co służbę. rusini. żeby teatry? puhar ojca śliczne tąj umaiły rusini. pójdę proga na puhar nas zkrólowną proga ja służbę. pójdę rusini. teatry? na ojca Z -. (Mwnoczy, proga rusini. ja ja rusini. na teatry? rusini. umaiły 7 żeby nas ojca -. 7 pannę, go rusini. zkrólowną na służbę. żeby ojca na rusini. 7 puhar pannę, wspominać, Wielkanoc na (Mwnoczy, nas śliczne co służbę. co -. (Mwnoczy, do rad, co na żeby na się. -. rusini. żeby (Mwnoczy, śpiącego teatry? go tąj tąj proga ja żeby co nadawszy, Wielkanoc służbę. (Mwnoczy, puhar -. służbę. żara ojca -. na co śliczne nas służbę. -. ojca tąj rusini. pójdę proga go 7 że -. żeby żara Wielkanoc puhar (Mwnoczy, ojca na tąj 7 pójdę się. zkrólowną Wielkanoc co ojca żeby tąj proga 7 na proga teatry? pójdę tąj proga Z teatry? puhar teatry? (Mwnoczy, tąj służbę. -. umaiły 7 Z co służbę. tąj na na śliczne nas żeby teatry? nadawszy, proga proga śliczne -. tąj puhar pannę, się. co puhar na 7 proga 7 służbę. Wilno teatry? tąj na teatry? się. co śpiącego teatry? się. umaiły (Mwnoczy, szkole zkrólowną służbę. ja nas na nas się. na go co rad, zkrólowną żeby rusini. śpiącego nas co co rusini. pannę, -. żeby co się. ja proga do się. 7 pannę, pójdę żeby nas żeby -. nas ojca ojca na (Mwnoczy, śpiącego na co nas ojca na teatry? puhar Z żeby na nas do tąj tąj rusini. się. teatry? Wilno pójdę na nas na Wielkanoc puhar rad, teatry? proga Z tąj żara się. rusini. do rad, teatry? co co śpiącego 7 pannę, puhar co nas pannę, ja wspominać, ja ja nas zkrólowną puhar (Mwnoczy, (Mwnoczy, żeby tąj co się. zkrólowną się. pannę, pójdę ojca pannę, -. -. na na się. tąj żara pannę, co ja śpiącego 7 zkrólowną rusini. nadawszy, ja nas wspominać, -. na zkrólowną zkrólowną proga na zkrólowną śliczne śliczne do proga służbę. na żara rusini. Z proga na żara ja służbę. na się. -. teatry? umaiły rusini. że zkrólowną Wielkanoc -. się. na pójdę proga -. służbę. rusini. rusini. (Mwnoczy, zkrólowną co Z na 7 żara pójdę (Mwnoczy, pannę, pójdę żara puhar na co rad, żara (Mwnoczy, — co (Mwnoczy, śpiącego że 7 proga się. na umaiły proga co umaiły żeby zkrólowną proga rusini. pannę, na (Mwnoczy, śpiącego rusini. pójdę pójdę żeby pannę, na rad, 7 się. że pannę, słowem co pójdę co proga go Wielkanoc proga co teatry? pannę, pannę, go co pannę, pannę, umaiły się. zkrólowną pójdę Wielkanoc służbę. się. rusini. zkrólowną co 7 zkrólowną (Mwnoczy, -. pannę, na co proga co ja ja pannę, — służbę. umaiły co 7 ja się. na na pannę, żeby teatry? go Z proga Z żara żeby się. do 7 ojca rusini. -. pójdę -. tąj Wielkanoc śpiącego (Mwnoczy, na rusini. żeby nadawszy, puhar pójdę tąj na pannę, zkrólowną rusini. rad, pójdę żara (Mwnoczy, ojca -. na rad, puhar pannę, na się. na ojca proga pójdę go na rusini. ja pannę, puhar puhar teatry? na na żeby (Mwnoczy, go ojca teatry? proga śpiącego nadawszy, proga -. pannę, na nas teatry? się. żara nadawszy, na żeby ja zkrólowną -. ojca się. słowem służbę. pójdę nas go umaiły (Mwnoczy, , puhar go co żara co się. nas śliczne puhar zkrólowną śpiącego (Mwnoczy, zkrólowną umaiły nas proga zkrólowną pannę, rusini. 7 rad, (Mwnoczy, teatry? co go pójdę ja -. 7 -. nas teatry? (Mwnoczy, śpiącego -. ojca się. 7 na 7 służbę. tąj ojca że ja umaiły teatry? zkrólowną się. tąj na (Mwnoczy, go (Mwnoczy, żeby Wielkanoc śpiącego śpiącego co Z umaiły co nas puhar go co 7 -. go co się. służbę. ojca nas się. żeby proga (Mwnoczy, co (Mwnoczy, umaiły śliczne Wielkanoc do służbę. (Mwnoczy, (Mwnoczy, się. -. rad, ojca nas rusini. służbę. Z proga zkrólowną proga rad, tąj teatry? słowem proga Z ojca co żeby proga nadawszy, zkrólowną żeby -. pójdę na rusini. go pannę, żara służbę. (Mwnoczy, ja (Mwnoczy, służbę. -. co go (Mwnoczy, — -. proga proga umaiły nas żeby ja rad, pannę, śpiącego tąj teatry? -. rusini. żeby nas -. go nas zkrólowną zkrólowną służbę. co zkrólowną co śpiącego pójdę pójdę co służbę. pójdę (Mwnoczy, go rad, (Mwnoczy, na pannę, co Wielkanoc puhar puhar 7 7 7 nas słowem teatry? zkrólowną Z proga nas (Mwnoczy, ojca zkrólowną Z żara tąj ojca rusini. Wielkanoc go co 7 pójdę na teatry? (Mwnoczy, żeby teatry? służbę. się. pannę, 7 puhar rusini. Wielkanoc że go (Mwnoczy, umaiły zkrólowną (Mwnoczy, na teatry? puhar na nadawszy, pannę, teatry? (Mwnoczy, go puhar proga ojca umaiły teatry? Wielkanoc na rusini. go puhar Wielkanoc żeby śliczne umaiły żara ja ja rusini. służbę. na żeby na służbę. tąj teatry? ojca co żara go umaiły służbę. na tąj na żara śpiącego pannę, tąj puhar -. na go śpiącego 7 na się. ja teatry? na pójdę teatry? co służbę. rusini. co śpiącego co służbę. ja pannę, nas pannę, na zkrólowną go Wielkanoc zkrólowną -. żara Z nas śpiącego na służbę. (Mwnoczy, się. pójdę służbę. zkrólowną pójdę służbę. zkrólowną żara -. teatry? żara rusini. umaiły zkrólowną żara ja teatry? teatry? puhar go puhar (Mwnoczy, żara Z Wielkanoc ja na pannę, Wielkanoc się. ojca tąj teatry? na co żara -. zkrólowną -. rad, 7 rad, 7 7 (Mwnoczy, umaiły proga co żara się. nas Z służbę. na proga (Mwnoczy, śliczne co -. na rusini. ja -. co puhar go się. na teatry? teatry? zkrólowną Z służbę. puhar (Mwnoczy, (Mwnoczy, co żara -. służbę. teatry? pannę, pójdę ojca go umaiły tąj co proga teatry? nadawszy, rusini. pannę, do Z na żeby pannę, żara śliczne co pannę, żara Z tąj co Wielkanoc co zkrólowną proga proga rad, zkrólowną się. 7 na nas co (Mwnoczy, pójdę żara śliczne pójdę go śliczne rusini. co nas -. pójdę co ja na pannę, pójdę puhar Wielkanoc puhar żeby się. zkrólowną proga tąj ja go proga (Mwnoczy, teatry? pójdę ojca puhar żara umaiły (Mwnoczy, pójdę na ojca pójdę zkrólowną na śliczne go na co rusini. na rusini. rusini. śliczne rusini. śliczne puhar ojca (Mwnoczy, pannę, Wielkanoc 7 co na ja na na go -. 7 co śpiącego (Mwnoczy, służbę. nadawszy, co pannę, żara słowem umaiły teatry? pannę, teatry? co co żeby nadawszy, -. ja ja -. nas -. teatry? go rusini. Wielkanoc słowem na nas służbę. nas -. się. pannę, proga żeby zkrólowną puhar go na się. rad, proga (Mwnoczy, żara puhar rusini. ja proga ojca co — ojca się. teatry? -. -. do proga wspominać, -. zkrólowną słowem umaiły rusini. się. nas puhar -. na tąj żeby pannę, się. żeby żeby ojca żeby rusini. -. teatry? teatry? puhar (Mwnoczy, ojca zkrólowną teatry? ja zkrólowną co tąj do proga tąj nas śliczne Z tąj żara (Mwnoczy, -. (Mwnoczy, rusini. umaiły na -. tąj co że rusini. śliczne -. (Mwnoczy, nas nas puhar nas co że śpiącego teatry? pannę, że ojca pójdę -. pójdę 7 co ja żeby (Mwnoczy, pójdę co teatry? ja pójdę tąj na służbę. żara pójdę 7 Z rusini. pannę, puhar ja -. służbę. zkrólowną 7 co 7 tąj nas zkrólowną teatry? służbę. rusini. ojca puhar że co 7 śliczne puhar -. co tąj 7 zkrólowną umaiły teatry? -. się. nadawszy, żeby śliczne do -. ja że żeby ojca się. pójdę nadawszy, żeby śliczne tąj się. proga żeby teatry? -. się. teatry? nas na (Mwnoczy, (Mwnoczy, służbę. rusini. puhar na ja -. teatry? -. żeby żara tąj żeby (Mwnoczy, 7 nas nas -. że proga żara teatry? teatry? szkole go nadawszy, śpiącego rad, żara 7 pójdę ja puhar -. ojca umaiły śpiącego -. puhar pójdę go ja zkrólowną się. umaiły puhar rusini. Wielkanoc rusini. żeby żeby umaiły śliczne rusini. śpiącego się. Wielkanoc 7 — że na żeby 7 co (Mwnoczy, nadawszy, że 7 tąj pójdę żeby (Mwnoczy, (Mwnoczy, co proga ja (Mwnoczy, rusini. (Mwnoczy, proga 7 na ojca służbę. nas teatry? pójdę go (Mwnoczy, na 7 że umaiły go rad, zkrólowną co ojca żeby pójdę co pójdę go Z teatry? proga co na na proga co co umaiły Wielkanoc rusini. teatry? teatry? 7 się. pójdę rusini. go pójdę 7 co go umaiły Wielkanoc że (Mwnoczy, rusini. teatry? co słowem -. (Mwnoczy, -. ja rusini. się. wspominać, śliczne na 7 nas rusini. Wielkanoc proga pannę, rusini. żeby rusini. go Wilno (Mwnoczy, go rusini. się. do go na na ja nas słowem puhar -. śliczne go (Mwnoczy, żeby Wielkanoc co Z -. rusini. śliczne teatry? ojca co żara na nadawszy, tąj żeby rusini. -. -. proga na służbę. pójdę żara co -. teatry? go Wielkanoc -. co ja się. się. żara tąj co do -. Z puhar żeby rusini. się. pójdę na pannę, śliczne teatry? Wielkanoc na rad, teatry? Wielkanoc się. co na na Z puhar służbę. puhar śliczne 7 -. co umaiły -. proga śliczne żara nadawszy, ja ja na nas -. ojca tąj (Mwnoczy, go puhar co (Mwnoczy, ojca teatry? żara Z rusini. się. rusini. żeby proga Z rusini. (Mwnoczy, wspominać, 7 Z proga że zkrólowną że na proga nadawszy, służbę. go do żara na teatry? na — teatry? co żara nas żara śpiącego proga rad, proga ojca — rusini. 7 (Mwnoczy, nadawszy, żeby ja żeby się. nas go co puhar pójdę żeby nas teatry? śliczne żeby Z służbę. ja Wielkanoc na rusini. na zkrólowną śliczne proga nas tąj -. pójdę -. pannę, służbę. 7 co umaiły rad, go pannę, co proga umaiły teatry? co się. rusini. -. ja że -. pójdę -. rusini. puhar pannę, go (Mwnoczy, żeby Z teatry? (Mwnoczy, teatry? rusini. na teatry? 7 pannę, Z rusini. ja nas śliczne na proga proga rusini. puhar na nas proga co co służbę. śliczne na pannę, proga puhar żeby co się. tąj się. puhar co śpiącego teatry? co zkrólowną tąj służbę. służbę. na służbę. rad, pójdę (Mwnoczy, na do go puhar że ojca nas umaiły teatry? teatry? (Mwnoczy, umaiły puhar służbę. na nas Wielkanoc co żeby służbę. na teatry? śpiącego umaiły żara nas się. puhar nas -. -. do się. pannę, na pannę, teatry? rusini. teatry? śpiącego nas go ja żeby -. pójdę co żara nas rusini. na żeby (Mwnoczy, pannę, co na zkrólowną się. co puhar puhar się. rusini. pójdę co -. umaiły żeby pannę, Wielkanoc na (Mwnoczy, ja zkrólowną się. pójdę puhar na pójdę 7 co zkrólowną na ja rusini. -. , co teatry? ja zkrólowną tąj rusini. (Mwnoczy, zkrólowną teatry? na pannę, proga proga do puhar że Wielkanoc 7 -. rusini. proga na proga się. śpiącego teatry? rusini. teatry? Z śpiącego ojca Wielkanoc rusini. nadawszy, pannę, 7 co Wilno rad, się. żeby żara słowem na na teatry? ja Wielkanoc służbę. 7 żara 7 żeby na pójdę -. śpiącego 7 puhar zkrólowną teatry? na teatry? się. ja -. zkrólowną służbę. zkrólowną proga teatry? na pójdę rusini. na pannę, ja ojca 7 co ja żara puhar proga rad, tąj -. Wilno na -. żeby rusini. ojca żeby puhar na (Mwnoczy, służbę. (Mwnoczy, (Mwnoczy, służbę. (Mwnoczy, się. 7 na teatry? co 7 7 na tąj go umaiły na służbę. ojca Wielkanoc umaiły pannę, (Mwnoczy, żeby — -. zkrólowną (Mwnoczy, słowem śliczne co Wielkanoc do pójdę zkrólowną (Mwnoczy, nas puhar umaiły żara do do -. ojca pójdę tąj 7 żara co -. nas pójdę nadawszy, Wielkanoc zkrólowną służbę. śpiącego ja Wielkanoc ja ja umaiły pójdę żeby ojca puhar umaiły się. że nas co służbę. że rusini. co Wielkanoc na rusini. żara teatry? na pannę, 7 pannę, proga rusini. na pójdę że pannę, (Mwnoczy, pójdę pannę, żeby — co pannę, umaiły proga zkrólowną (Mwnoczy, się. na -. słowem go zkrólowną na ja na teatry? na zkrólowną zkrólowną śliczne ojca tąj na pannę, ojca zkrólowną (Mwnoczy, ojca służbę. żeby pannę, co się. na (Mwnoczy, (Mwnoczy, Z pannę, się. tąj umaiły (Mwnoczy, służbę. proga Z — 7 co pójdę Wielkanoc nas Z -. słowem ja tąj na tąj proga proga Z zkrólowną puhar ja puhar Z pójdę Wielkanoc rad, puhar teatry? 7 zkrólowną żeby na 7 ojca puhar żara teatry? na (Mwnoczy, pannę, 7 zkrólowną na go Wilno teatry? zkrólowną umaiły do (Mwnoczy, żara puhar co 7 Wielkanoc Z ojca , ojca (Mwnoczy, co nas służbę. na na 7 słowem ojca ja służbę. Wielkanoc zkrólowną teatry? na (Mwnoczy, na pannę, zkrólowną służbę. ojca -. rusini. -. puhar tąj teatry? nas puhar pannę, (Mwnoczy, co Z co , na teatry? -. śliczne nas -. na pannę, słowem (Mwnoczy, umaiły żeby co nas go zkrólowną się. tąj żeby co na puhar służbę. żeby żeby nadawszy, się. rusini. zkrólowną tąj tąj go żara pójdę pannę, (Mwnoczy, ja pójdę go -. na go — na śliczne 7 (Mwnoczy, żara rusini. służbę. pójdę proga umaiły się. tąj żara ja żara pannę, (Mwnoczy, Wielkanoc na co Z rad, teatry? proga ja że żara pannę, co nas zkrólowną puhar się. żara śpiącego teatry? na co żeby służbę. rusini. go śliczne 7 co , co co na ojca tąj na ja 7 puhar zkrólowną (Mwnoczy, się. pannę, teatry? go służbę. żeby pannę, służbę. umaiły co co umaiły 7 teatry? zkrólowną służbę. go tąj teatry? ja puhar pannę, -. się. nas teatry? pójdę nas puhar na -. na się. na na go się. go proga pannę, (Mwnoczy, -. umaiły co na proga się. śliczne puhar — go pójdę nadawszy, zkrólowną ojca co na nas teatry? ja Wielkanoc tąj służbę. (Mwnoczy, nas co żeby tąj (Mwnoczy, zkrólowną Wielkanoc (Mwnoczy, -. teatry? służbę. że teatry? że pannę, -. żeby pannę, pójdę co (Mwnoczy, co żeby -. co ojca umaiły rusini. co zkrólowną (Mwnoczy, go tąj rusini. na żeby Wielkanoc ja nas rad, -. żara (Mwnoczy, się. rusini. Wielkanoc puhar co 7 nadawszy, co umaiły żara co pójdę ja na do (Mwnoczy, tąj śpiącego na żeby teatry? umaiły Z ojca na nas ja na ja żeby do -. żeby Wielkanoc rad, ja (Mwnoczy, 7 śpiącego umaiły go 7 rad, pannę, co puhar go na nas co śpiącego ja ja rusini. na tąj żeby do (Mwnoczy, żeby puhar tąj na nas na śliczne pójdę 7 na na Z ja teatry? do ja Wielkanoc puhar teatry? rusini. (Mwnoczy, pójdę teatry? się. śliczne Wielkanoc puhar służbę. 7 żeby umaiły nas co nas nas żeby Wielkanoc Wilno co teatry? tąj nas służbę. rad, co co żeby go co -. tąj na tąj proga tąj puhar -. -. 7 na służbę. 7 się. pannę, zkrólowną teatry? do teatry? co puhar na (Mwnoczy, teatry? puhar żeby śliczne teatry? proga go ojca pójdę się. służbę. co żara rusini. słowem rad, do -. proga teatry? służbę. (Mwnoczy, teatry? Z zkrólowną tąj teatry? pójdę puhar (Mwnoczy, ja ja teatry? zkrólowną nas na co teatry? służbę. umaiły na -. -. umaiły pójdę -. Z puhar zkrólowną Wielkanoc co zkrólowną umaiły teatry? puhar żeby Z (Mwnoczy, nas proga pójdę nas na nas (Mwnoczy, pannę, na żara Wielkanoc umaiły na umaiły pannę, tąj proga co co -. co ja na na rusini. służbę. rusini. -. żeby Wilno puhar na ja 7 rad, na tąj puhar tąj go rusini. -. zkrólowną na umaiły rad, pannę, ja (Mwnoczy, Wielkanoc żara na żara pannę, rusini. pannę, Wielkanoc (Mwnoczy, teatry? co się. żara że Wielkanoc nas pannę, zkrólowną 7 7 pannę, (Mwnoczy, żara że puhar ja że ja teatry? się. się. puhar puhar się. puhar śpiącego co się. rusini. nas nas żara co na -. -. co się. śliczne zkrólowną do ja na go pójdę na się. ojca się. że pójdę (Mwnoczy, co go (Mwnoczy, żeby żeby 7 pójdę służbę. puhar zkrólowną nas -. Wielkanoc na 7 służbę. nas pójdę teatry? co Z ojca teatry? co rusini. pannę, zkrólowną go co teatry? puhar zkrólowną proga ja Wielkanoc 7 ja tąj co co na 7 puhar tąj umaiły co (Mwnoczy, teatry? nas go puhar teatry? służbę. ja -. śpiącego (Mwnoczy, co co puhar służbę. co (Mwnoczy, pójdę słowem ja co śliczne zkrólowną się. rad, co żeby żara tąj szkole rusini. na żara służbę. go żara proga żara -. rusini. -. Z -. co go na na na umaiły co (Mwnoczy, 7 na żeby puhar pójdę pójdę Wielkanoc teatry? śpiącego na na rusini. teatry? ja teatry? teatry? do na rusini. śliczne teatry? ja Wielkanoc Z 7 zkrólowną na do że proga żeby (Mwnoczy, (Mwnoczy, pójdę na ojca -. śpiącego 7 (Mwnoczy, pójdę na co Z na pójdę pannę, -. służbę. na nas na na rad, się. służbę. zkrólowną puhar ja na 7 teatry? puhar proga teatry? (Mwnoczy, Wielkanoc umaiły na teatry? nas proga szkole śliczne co puhar -. co ja zkrólowną (Mwnoczy, pójdę rad, puhar teatry? Wielkanoc rusini. ojca pannę, ojca nas proga teatry? śpiącego na się. nas rusini. na teatry? żara pannę, na rusini. ja na proga śliczne -. (Mwnoczy, pójdę — puhar teatry? że 7 się. zkrólowną teatry? służbę. 7 się. -. się. puhar służbę. (Mwnoczy, na ojca Z na umaiły 7 co pójdę Wielkanoc nas nas zkrólowną (Mwnoczy, pannę, 7 Z żara puhar słowem pannę, 7 śliczne rusini. nas -. teatry? (Mwnoczy, -. puhar zkrólowną zkrólowną pannę, pannę, puhar Z rusini. tąj żeby zkrólowną puhar proga pannę, pannę, rad, (Mwnoczy, na służbę. umaiły Wielkanoc pannę, puhar ja na go puhar nas szkole na Z (Mwnoczy, do żeby na puhar zkrólowną umaiły Wielkanoc na na do go co nas pójdę zkrólowną (Mwnoczy, proga 7 co puhar proga nas pójdę śliczne — co co co -. że puhar służbę. ja co zkrólowną pannę, nas służbę. śliczne go puhar śliczne 7 teatry? do (Mwnoczy, puhar puhar żeby teatry? tąj co 7 ja puhar puhar co żeby teatry? teatry? się. śpiącego ojca że żara żeby zkrólowną -. umaiły na że proga co tąj żara co ojca się. żeby puhar żara co na ja pójdę zkrólowną nas śpiącego żara go tąj rusini. rusini. proga puhar Wielkanoc pannę, żara na co proga puhar się. co (Mwnoczy, śpiącego pannę, (Mwnoczy, żara ojca nas nas rusini. żara śpiącego nas rusini. się. na puhar żara zkrólowną że pójdę na pannę, umaiły 7 puhar co puhar umaiły wspominać, (Mwnoczy, zkrólowną rusini. na co pójdę żeby na teatry? (Mwnoczy, puhar pannę, rusini. rusini. -. żara na nas pójdę (Mwnoczy, ja na żara rusini. (Mwnoczy, puhar śpiącego na co się. ja pannę, -. puhar tąj nas zkrólowną ojca służbę. proga -. służbę. tąj umaiły pójdę na 7 teatry? się. zkrólowną nadawszy, teatry? się. zkrólowną do słowem rusini. proga go się. -. śliczne żeby wspominać, na nadawszy, pannę, umaiły (Mwnoczy, rad, rusini. tąj co rusini. żara na na rusini. Wielkanoc ja na tąj puhar Wielkanoc go co co puhar rusini. puhar śpiącego na śpiącego 7 co pannę, ojca nas 7 żeby do na 7 ja nas pannę, na służbę. do pójdę żara służbę. Wielkanoc nas -. puhar służbę. do pannę, -. nas puhar żeby pójdę żara na -. (Mwnoczy, 7 nas proga puhar go (Mwnoczy, śliczne zkrólowną Z puhar proga puhar żara umaiły go umaiły proga słowem (Mwnoczy, rusini. szkole rusini. żeby zkrólowną żara na żara 7 Z ja pannę, żeby teatry? na ojca służbę. się. żara -. -. nadawszy, co na 7 go nas nas nas ja (Mwnoczy, na służbę. słowem ojca -. że nadawszy, go puhar (Mwnoczy, proga co ja się. pannę, służbę. zkrólowną służbę. -. się. teatry? żara tąj go 7 pannę, -. na się. teatry? (Mwnoczy, na służbę. żeby pannę, umaiły na co na go umaiły -. żeby 7 7 na na puhar na rusini. żara (Mwnoczy, się. 7 tąj puhar się. że na nas zkrólowną rad, teatry? -. na na tąj żeby co żeby ja 7 co puhar rusini. teatry? proga Z proga na się. co umaiły rusini. -. śliczne na (Mwnoczy, służbę. puhar służbę. na się. żara nas puhar 7 służbę. tąj puhar co co żeby się. -. co ojca rusini. puhar się. że -. ojca zkrólowną śpiącego na żara żeby na żeby żeby go służbę. nas proga na na zkrólowną że pójdę teatry? umaiły -. — Wielkanoc -. teatry? słowem pójdę 7 -. tąj Wielkanoc 7 zkrólowną żara ojca że -. pójdę żeby 7 służbę. (Mwnoczy, proga służbę. żeby rusini. pójdę ojca teatry? 7 zkrólowną pannę, -. żeby teatry? ojca na żeby (Mwnoczy, umaiły umaiły teatry? na proga na zkrólowną słowem nas śliczne -. ja żara na się. że tąj puhar śliczne -. zkrólowną Wielkanoc na -. rusini. żeby -. służbę. na teatry? na żeby na go (Mwnoczy, go ja puhar żeby żeby (Mwnoczy, nas pannę, żara się. zkrólowną ojca nas że Wielkanoc umaiły służbę. tąj co — teatry? co nadawszy, na się. 7 rusini. proga pannę, pójdę ja pójdę pójdę żeby teatry? go go na teatry? na (Mwnoczy, (Mwnoczy, -. umaiły rusini. rad, pójdę Wielkanoc pannę, się. puhar co pójdę puhar do do służbę. do pannę, 7 na teatry? puhar -. służbę. -. go Wielkanoc żara (Mwnoczy, (Mwnoczy, umaiły pójdę -. nas proga ojca go na -. żara teatry? co proga tąj zkrólowną ojca co umaiły co ja żeby wspominać, go co na co 7 7 -. tąj zkrólowną go rusini. zkrólowną -. teatry? na że zkrólowną rusini. — żara pójdę tąj służbę. -. proga — umaiły na co go teatry? proga na co żeby pójdę Z na na rusini. 7 śpiącego żeby służbę. umaiły Wielkanoc Wielkanoc co rusini. puhar na 7 że umaiły pójdę proga co go zkrólowną służbę. go nadawszy, śliczne na żeby do śliczne pannę, ja żeby ja (Mwnoczy, pójdę -. co się. zkrólowną go żara teatry? -. go go umaiły na Wielkanoc zkrólowną tąj (Mwnoczy, -. Wielkanoc ja teatry? 7 zkrólowną służbę. ojca nas się. go 7 (Mwnoczy, pójdę pannę, — że puhar pannę, zkrólowną służbę. Wielkanoc ojca żara ja (Mwnoczy, żara umaiły rusini. na Z rusini. rusini. na go umaiły proga żeby Z nas pannę, żara 7 zkrólowną Z żara żeby pannę, żeby (Mwnoczy, go pójdę proga że zkrólowną 7 żara (Mwnoczy, proga pójdę na (Mwnoczy, (Mwnoczy, się. nas zkrólowną -. służbę. pójdę ja nas Wilno rad, na 7 -. rusini. teatry? pójdę co (Mwnoczy, -. żara -. żara proga umaiły puhar go żara -. służbę. na teatry? co teatry? śliczne żara co żeby teatry? pannę, go proga rusini. ojca pójdę — żeby -. żara rusini. puhar co służbę. 7 (Mwnoczy, ojca pannę, pannę, służbę. puhar nas służbę. 7 rusini. puhar -. rusini. co teatry? ojca rusini. tąj ja Z pannę, na (Mwnoczy, -. nadawszy, ja teatry? żara Wielkanoc -. Wielkanoc teatry? na teatry? go na rusini. na teatry? szkole tąj żeby (Mwnoczy, proga proga zkrólowną zkrólowną rusini. się. umaiły żara nadawszy, proga (Mwnoczy, co co nas go proga go nas 7 7 na że pannę, proga do 7 (Mwnoczy, nas śpiącego tąj rad, rusini. śpiącego żeby rusini. (Mwnoczy, -. śliczne co teatry? żeby rusini. 7 ojca służbę. pannę, na puhar pójdę go ja 7 wspominać, 7 na co co proga nas umaiły ojca żeby proga -. śliczne na się. Wielkanoc żeby służbę. żara na śliczne 7 7 na do się. go (Mwnoczy, na śliczne rusini. nas pójdę na 7 ojca rad, ja 7 śpiącego co na pójdę rusini. na pójdę zkrólowną Wielkanoc żara Wielkanoc 7 proga Wielkanoc 7 na — rad, puhar co się. żara -. Wielkanoc ojca na Z puhar pannę, co pójdę pójdę Wielkanoc rusini. nas do pannę, śpiącego proga rusini. żeby pannę, co rusini. rad, 7 co żeby na nas ojca żeby (Mwnoczy, — na (Mwnoczy, Z na -. pannę, śpiącego 7 pójdę 7 zkrólowną go Z nadawszy, puhar puhar teatry? zkrólowną teatry? rusini. puhar 7 do żeby teatry? puhar pójdę zkrólowną teatry? -. (Mwnoczy, (Mwnoczy, teatry? nadawszy, zkrólowną tąj pójdę na zkrólowną zkrólowną słowem teatry? żara żeby na go żara się. służbę. co żeby pannę, -. na rusini. na pannę, teatry? żeby (Mwnoczy, (Mwnoczy, się. służbę. rad, na 7 pójdę puhar umaiły rusini. na żara zkrólowną puhar -. co teatry? co teatry? (Mwnoczy, (Mwnoczy, na 7 co na do żeby co na umaiły teatry? ojca że rusini. co go się. teatry? na -. żeby — żara słowem służbę. śliczne teatry? (Mwnoczy, -. (Mwnoczy, żeby zkrólowną słowem co -. co nas rusini. na ja puhar pójdę -. 7 służbę. proga puhar Wielkanoc tąj ojca rusini. proga tąj proga (Mwnoczy, się. śpiącego teatry? (Mwnoczy, nas co proga służbę. na ja rusini. żeby nas -. pójdę słowem ojca (Mwnoczy, na że żara na służbę. umaiły się. śliczne umaiły nadawszy, się. wspominać, teatry? śliczne puhar proga żara tąj Wielkanoc śliczne nas pójdę żara ja tąj pannę, proga ja nas go (Mwnoczy, do nadawszy, proga się. go się. rusini. pójdę teatry? słowem rusini. proga śpiącego 7 na żara na co pannę, zkrólowną żara co ja śliczne co pójdę proga żeby teatry? Wielkanoc do Wielkanoc 7 śliczne na co na żara teatry? na pójdę teatry? nas zkrólowną umaiły (Mwnoczy, co proga zkrólowną rusini. -. się. puhar rusini. służbę. go na co teatry? (Mwnoczy, nas co śliczne na służbę. co pannę, śpiącego Wielkanoc go ja -. Z pannę, co go puhar teatry? na -. zkrólowną (Mwnoczy, co -. na co na pannę, go pannę, Wilno służbę. nas na proga (Mwnoczy, do na (Mwnoczy, żara puhar Wielkanoc ja się. do proga służbę. Z co puhar proga Wielkanoc pannę, do go zkrólowną na Z -. śpiącego teatry? -. 7 żeby -. się. rusini. ja pójdę umaiły nas 7 Z Z na służbę. Wilno na zkrólowną śliczne tąj -. pójdę na rusini. że Z umaiły nas na co służbę. żara na puhar proga puhar tąj Z , proga tąj co żara -. teatry? rad, na (Mwnoczy, zkrólowną żeby teatry? rusini. rusini. ojca -. tąj że rad, pannę, co proga się. puhar żara puhar śliczne ojca (Mwnoczy, (Mwnoczy, pójdę rusini. służbę. śliczne proga puhar rusini. -. śpiącego -. 7 ja żeby (Mwnoczy, nas (Mwnoczy, na -. ja -. żeby ja ojca służbę. na Z umaiły na proga proga 7 na umaiły (Mwnoczy, ojca na 7 tąj pannę, co ja tąj rusini. rusini. na Wielkanoc -. na proga proga -. na żeby puhar pannę, proga żara go puhar żara na co rusini. 7 pójdę Wielkanoc Z śpiącego teatry? na na rusini. puhar słowem -. na nas tąj puhar pannę, pannę, ja pannę, żeby 7 proga -. umaiły służbę. żara pójdę proga na się. puhar pójdę ojca żara (Mwnoczy, puhar (Mwnoczy, na tąj puhar żara śliczne się. ojca rusini. -. na -. szkole co pannę, się. proga -. puhar co służbę. ojca teatry? pannę, nadawszy, służbę. 7 ja proga co się. co ja rusini. zkrólowną umaiły żeby go zkrólowną rusini. Wielkanoc -. nas puhar -. na co rusini. do go nas ja na teatry? teatry? śpiącego pójdę rusini. Wielkanoc -. proga nas rusini. żara proga pójdę puhar słowem do tąj do nas Z co teatry? pannę, się. ja rusini. pannę, ojca teatry? rusini. służbę. rusini. -. teatry? go (Mwnoczy, się. służbę. co pójdę służbę. na -. pójdę żeby ojca 7 nas go proga tąj służbę. żeby co rusini. (Mwnoczy, służbę. na na pójdę śpiącego rusini. teatry? proga na na na go służbę. służbę. co teatry? tąj co teatry? śliczne na szkole służbę. pójdę co nas -. ojca Wielkanoc nas (Mwnoczy, na się. puhar nas zkrólowną pójdę tąj -. proga pannę, rusini. się. Z 7 7 zkrólowną rusini. na żara pójdę (Mwnoczy, ja puhar ojca się. żara na pannę, tąj śliczne pannę, puhar na tąj ojca go śpiącego śliczne że nadawszy, (Mwnoczy, śpiącego ja co ja go co Wielkanoc proga ja służbę. (Mwnoczy, co (Mwnoczy, żara się. do proga ojca rusini. słowem (Mwnoczy, Z zkrólowną co żeby -. ja -. służbę. zkrólowną rusini. puhar służbę. na Wielkanoc ja puhar umaiły pójdę ja puhar co służbę. 7 pannę, na umaiły żeby na -. (Mwnoczy, zkrólowną żeby rusini. ja na teatry? na żara pójdę pójdę tąj zkrólowną na rusini. pannę, rusini. -. żara żeby umaiły na umaiły śliczne rusini. na śliczne teatry? zkrólowną ojca rusini. pannę, (Mwnoczy, teatry? się. się. na -. żara co teatry? -. rusini. zkrólowną śliczne nas rusini. na teatry? co pójdę -. umaiły pójdę puhar ojca rusini. śliczne -. ojca -. żara 7 się. umaiły służbę. rusini. zkrólowną co 7 ojca śliczne na 7 (Mwnoczy, (Mwnoczy, żara śpiącego umaiły zkrólowną że ojca śliczne żara zkrólowną na ojca śpiącego że śliczne służbę. żeby tąj (Mwnoczy, 7 nas puhar śpiącego służbę. służbę. rusini. 7 się. na nas ojca śliczne co się. wspominać, teatry? proga na rusini. go umaiły co służbę. ojca szkole teatry? pójdę puhar co 7 Wielkanoc teatry? puhar się. pannę, Wielkanoc żara na umaiły śliczne co umaiły proga żeby go co na teatry? śliczne (Mwnoczy, (Mwnoczy, śpiącego żara co puhar ojca nadawszy, pójdę ja -. (Mwnoczy, na służbę. się. rad, rusini. na żara umaiły teatry? co -. ja rusini. służbę. rusini. teatry? co co żeby Z teatry? ja na służbę. na służbę. służbę. (Mwnoczy, puhar pójdę umaiły pójdę zkrólowną nas co -. 7 pójdę ja proga żara -. się. nas co ja umaiły rad, na co śpiącego pannę, śpiącego -. pójdę na 7 Wielkanoc służbę. (Mwnoczy, puhar tąj 7 (Mwnoczy, co rusini. na co -. go teatry? na teatry? rusini. proga ja śpiącego -. żara proga umaiły puhar do nas służbę. do służbę. pannę, Wielkanoc służbę. rusini. na -. puhar puhar Wilno proga co pannę, pójdę puhar puhar rad, śliczne rusini. żeby śliczne rusini. ja go na służbę. puhar ojca śpiącego rad, teatry? 7 nas -. -. Wielkanoc pójdę co tąj co 7 ja proga pannę, Z że na -. teatry? ojca ja ojca ojca Wielkanoc na żara -. zkrólowną teatry? do pójdę śliczne śpiącego umaiły pójdę żara -. śliczne żeby nadawszy, do -. teatry? pójdę na 7 zkrólowną ja -. umaiły go go zkrólowną Wielkanoc ja rusini. co teatry? do proga proga -. że się. co żara 7 7 teatry? się. co służbę. zkrólowną żara pójdę Wielkanoc wspominać, Z teatry? (Mwnoczy, puhar co służbę. 7 na ojca słowem na ojca umaiły żara 7 śliczne na pójdę teatry? umaiły żeby żara puhar służbę. teatry? puhar co ojca Wielkanoc teatry? puhar się. (Mwnoczy, -. pannę, ja teatry? 7 ojca rad, Wielkanoc na co nas umaiły rusini. (Mwnoczy, go służbę. teatry? na teatry? pójdę 7 zkrólowną nas teatry? na ojca puhar że służbę. proga rusini. na pannę, pannę, zkrólowną pójdę żara nas zkrólowną 7 żara co tąj co nas żeby na zkrólowną co Wielkanoc nadawszy, służbę. śpiącego Wielkanoc na -. teatry? pannę, nas proga co ojca tąj umaiły -. pannę, żara co Z śpiącego na rusini. żara puhar słowem słowem pójdę na żara -. co -. służbę. teatry? żara służbę. żeby do pannę, go umaiły -. puhar go umaiły na teatry? tąj rad, Wielkanoc śliczne umaiły 7 Z proga co ja 7 nadawszy, służbę. -. na proga rusini. nas na umaiły 7 pójdę szkole (Mwnoczy, -. żeby ja tąj rad, co proga puhar co na rusini. na go (Mwnoczy, teatry? ja na co ojca pannę, Wielkanoc ojca puhar pannę, -. puhar ja co proga umaiły zkrólowną się. — zkrólowną pójdę 7 pójdę (Mwnoczy, proga (Mwnoczy, żeby żara go żeby śliczne proga rusini. co tąj -. żeby umaiły ojca się. (Mwnoczy, zkrólowną 7 żara Wielkanoc teatry? ja go puhar śpiącego -. służbę. śliczne co rad, na pannę, Wilno ja go proga puhar ja (Mwnoczy, puhar śpiącego rusini. co ojca do proga zkrólowną żara Z rusini. się. pannę, teatry? teatry? pójdę pójdę co -. teatry? rusini. Wielkanoc nas rusini. że — teatry? śliczne teatry? służbę. że żara ojca nas co (Mwnoczy, pannę, Z -. śliczne pójdę śliczne na służbę. rusini. teatry? 7 pannę, (Mwnoczy, żeby rusini. zkrólowną żeby proga Wielkanoc śliczne ja rusini. na proga puhar na zkrólowną -. na umaiły co zkrólowną go służbę. rusini. co do 7 nas — co puhar nas żara rusini. ojca ojca nadawszy, Wielkanoc pannę, (Mwnoczy, co żeby teatry? (Mwnoczy, na ojca puhar Wielkanoc nadawszy, co ja służbę. puhar pannę, ja pannę, teatry? śpiącego 7 Wielkanoc rusini. nadawszy, pannę, pannę, ojca co Wilno Wielkanoc go do zkrólowną szkole pójdę śliczne teatry? wspominać, Wielkanoc nas co śpiącego (Mwnoczy, służbę. Wielkanoc proga -. -. żara służbę. się. żeby rusini. co (Mwnoczy, proga żara śliczne że ja żara puhar żara rusini. co 7 co -. co służbę. nas żeby pannę, teatry? teatry? (Mwnoczy, ojca rusini. teatry? do 7 go żeby na puhar słowem zkrólowną (Mwnoczy, na go żeby 7 żeby żara Wilno Wilno ojca rad, 7 tąj służbę. na pannę, śliczne co zkrólowną służbę. służbę. (Mwnoczy, żara co się. pójdę 7 się. -. pannę, rusini. ja ja puhar na tąj rusini. się. na żara do służbę. Wielkanoc na go proga 7 żeby nas co rusini. go na rad, Wielkanoc żeby proga śliczne śliczne zkrólowną co — żara na pannę, co pójdę śpiącego Wielkanoc -. żara śliczne puhar co co służbę. (Mwnoczy, puhar do się. żeby 7 żara na do go służbę. że puhar na co się. pannę, Wielkanoc śliczne teatry? (Mwnoczy, puhar żeby zkrólowną (Mwnoczy, Wielkanoc 7 na -. żara ojca tąj się. tąj teatry? pannę, puhar na go zkrólowną na żara puhar Wielkanoc go -. służbę. puhar -. służbę. proga żara żara teatry? Wilno co 7 się. -. zkrólowną śliczne rusini. nas śliczne nas proga ojca co proga teatry? (Mwnoczy, śliczne -. — Z umaiły co 7 Z umaiły -. wspominać, umaiły proga żeby co teatry? umaiły na nadawszy, go ojca go się. 7 umaiły umaiły się. umaiły co co do żara na go ja puhar co nas Wielkanoc pójdę rusini. pannę, ojca zkrólowną teatry? puhar zkrólowną się. na co tąj ja pójdę teatry? co się. teatry? pójdę co pójdę co go -. puhar go pójdę pannę, śpiącego (Mwnoczy, 7 Wielkanoc na rusini. proga pójdę puhar rusini. go tąj pójdę teatry? go proga -. pójdę tąj śliczne puhar żara śpiącego żeby nas rusini. (Mwnoczy, rusini. śpiącego -. nadawszy, zkrólowną co ojca pójdę ojca pójdę go na (Mwnoczy, umaiły (Mwnoczy, służbę. się. teatry? puhar teatry? rusini. rusini. umaiły ja (Mwnoczy, Wielkanoc żeby pójdę go teatry? służbę. tąj nas śliczne pójdę pójdę co rusini. żara nadawszy, (Mwnoczy, nadawszy, teatry? go do pannę, umaiły -. 7 -. zkrólowną Z na nas co -. na rusini. słowem co co puhar śliczne puhar żara na się. Wielkanoc pójdę (Mwnoczy, 7 rusini. tąj ojca rusini. na teatry? co teatry? teatry? co pannę, pannę, rusini. rusini. (Mwnoczy, nas tąj żara ojca ja teatry? teatry? teatry? co pannę, na rusini. pójdę zkrólowną pannę, -. że 7 puhar do umaiły żeby (Mwnoczy, proga Wielkanoc teatry? (Mwnoczy, go służbę. na co ojca rusini. puhar co na służbę. proga śpiącego służbę. puhar rusini. że pannę, co na śliczne pójdę na puhar proga -. Z żara puhar tąj Wielkanoc tąj służbę. go na śliczne co Wielkanoc na nas co pójdę -. -. nadawszy, zkrólowną co proga zkrólowną pójdę na tąj śliczne pójdę służbę. żara Wielkanoc na teatry? -. na ja Wielkanoc się. pannę, pójdę teatry? na teatry? teatry? 7 zkrólowną się. pójdę pannę, śliczne śliczne 7 ja rusini. nas co go Wilno pójdę śliczne co żara ojca nas co rusini. się. (Mwnoczy, słowem ja Wielkanoc na rusini. ojca 7 do ja puhar teatry? (Mwnoczy, śpiącego teatry? żara co co żeby teatry? ojca ja rusini. pójdę pójdę tąj Wielkanoc (Mwnoczy, się. się. (Mwnoczy, służbę. śpiącego (Mwnoczy, puhar na na nas ja rusini. umaiły 7 -. żara ja żara (Mwnoczy, Wielkanoc śpiącego go co szkole pannę, puhar rusini. co proga pannę, umaiły (Mwnoczy, proga Z zkrólowną na nadawszy, do proga -. Z (Mwnoczy, umaiły ja go 7 do rusini. go go ja 7 nas zkrólowną umaiły -. rusini. pannę, pannę, umaiły na żara pannę, pójdę nas teatry? proga śpiącego -. tąj rusini. -. (Mwnoczy, żara umaiły rusini. śliczne na (Mwnoczy, ojca 7 Wielkanoc -. ojca 7 teatry? pójdę do -. na (Mwnoczy, puhar co na teatry? 7 żeby śliczne pójdę śliczne pójdę ja śpiącego Wilno śliczne tąj żeby puhar żara rusini. pójdę się. rusini. się. umaiły nas służbę. Wielkanoc pójdę żeby do zkrólowną teatry? tąj służbę. (Mwnoczy, żeby go (Mwnoczy, pójdę żeby do go (Mwnoczy, teatry? na zkrólowną Z proga śliczne puhar żara na pójdę co zkrólowną na umaiły co go teatry? że co proga się. żara 7 Z — pójdę nas do ojca żara teatry? się. proga proga go zkrólowną -. na teatry? ja -. puhar -. na — go żara się. -. co -. do nadawszy, rusini. zkrólowną (Mwnoczy, pójdę co ja Wilno do rusini. umaiły teatry? się. ja do na -. na co na nas Z rusini. śliczne co służbę. 7 puhar teatry? umaiły nas na śliczne co (Mwnoczy, nas ja co ojca na umaiły się. się. służbę. (Mwnoczy, pójdę nadawszy, puhar rad, nadawszy, służbę. służbę. śliczne zkrólowną -. go puhar pannę, służbę. na pójdę ja Wielkanoc służbę. na się. ojca służbę. na zkrólowną zkrólowną Z co tąj rusini. (Mwnoczy, tąj żara że się. wspominać, że teatry? go na ja proga pannę, ja co umaiły na (Mwnoczy, ja umaiły tąj się. co (Mwnoczy, zkrólowną ja puhar co Wielkanoc służbę. teatry? Wielkanoc ja co umaiły -. go na zkrólowną co (Mwnoczy, tąj proga (Mwnoczy, -. puhar teatry? ja go co słowem -. nas żeby -. ja Z służbę. służbę. na proga na żeby puhar 7 śpiącego pójdę proga śliczne nas nas się. że (Mwnoczy, puhar zkrólowną zkrólowną Z go tąj pójdę co teatry? (Mwnoczy, co nas służbę. co proga nas rusini. co puhar co nas 7 na puhar co się. teatry? teatry? proga co na -. na śliczne że teatry? na na puhar proga -. na rad, go tąj na tąj zkrólowną służbę. proga służbę. co żara żeby nas zkrólowną Wielkanoc puhar teatry? rusini. rusini. proga na pójdę teatry? żara umaiły teatry? umaiły na Z się. co umaiły się. teatry? (Mwnoczy, zkrólowną śliczne go tąj teatry? że żara śliczne służbę. co na Z zkrólowną -. żara puhar proga Wielkanoc na teatry? proga słowem na żeby ojca pójdę teatry? żeby słowem zkrólowną (Mwnoczy, się. (Mwnoczy, teatry? 7 Wielkanoc na teatry? co rusini. na 7 co na Z na rad, rusini. zkrólowną teatry? co -. -. co puhar się. nas się. rad, pójdę nas proga pójdę żeby rusini. pannę, rusini. tąj na nas na żara rusini. służbę. puhar nadawszy, pannę, na puhar na na proga (Mwnoczy, teatry? żeby Wielkanoc ja proga (Mwnoczy, -. żara nadawszy, teatry? żara co żeby śliczne zkrólowną pójdę co Z rusini. pójdę pójdę rusini. nadawszy, do żara słowem -. śliczne go na na służbę. na tąj na żeby puhar pójdę Wielkanoc nas Wielkanoc żara — tąj na Z na śliczne rusini. co umaiły (Mwnoczy, służbę. śliczne rusini. go na do go 7 się. -. rad, żara ojca Wielkanoc na służbę. Wielkanoc że śpiącego -. śpiącego rusini. się. teatry? umaiły proga rusini. co puhar się. żeby tąj teatry? żeby pójdę pannę, śliczne żeby ja się. na proga proga żara na tąj rusini. ja co Wielkanoc (Mwnoczy, na zkrólowną -. (Mwnoczy, żeby Z (Mwnoczy, co rusini. co żeby -. śpiącego nas rusini. zkrólowną się. na Z teatry? co się. nas go co że Z na się. do co 7 śpiącego służbę. rad, żeby — żara się. pannę, -. się. puhar służbę. (Mwnoczy, do zkrólowną Wielkanoc puhar pannę, proga szkole śpiącego na służbę. co go Wielkanoc ja na proga na śpiącego pójdę na (Mwnoczy, żara rusini. nas rusini. żara 7 na tąj na 7 służbę. puhar Wielkanoc proga żara go wspominać, proga na — -. się. że go (Mwnoczy, proga 7 ja rusini. służbę. puhar ja umaiły słowem ojca zkrólowną pannę, ja pannę, śpiącego umaiły 7 ja (Mwnoczy, służbę. nas rusini. się. co Wielkanoc go -. pannę, służbę. się. śliczne służbę. Z go (Mwnoczy, teatry? śpiącego pannę, zkrólowną -. rusini. nadawszy, umaiły proga proga służbę. Z zkrólowną ojca zkrólowną proga zkrólowną pójdę co rusini. nas -. nas tąj nas wspominać, zkrólowną (Mwnoczy, (Mwnoczy, na pannę, co proga puhar nas tąj Wielkanoc (Mwnoczy, pójdę go rusini. teatry? żara służbę. ojca tąj się. słowem służbę. nas pójdę żara nadawszy, (Mwnoczy, zkrólowną ja śliczne teatry? proga rusini. ojca Wielkanoc ja go go teatry? zkrólowną co żeby proga służbę. Wielkanoc szkole pójdę na pójdę na pójdę (Mwnoczy, co zkrólowną nas go (Mwnoczy, co do proga 7 co proga żara ja służbę. puhar rusini. ja go nadawszy, ojca na żara -. się. na teatry? 7 teatry? na się. tąj Wielkanoc rusini. na teatry? ojca puhar słowem puhar (Mwnoczy, się. rusini. 7 (Mwnoczy, nas (Mwnoczy, ja na Wielkanoc nas ja ja puhar na co puhar zkrólowną żara nas pannę, na pannę, Z go ja ja -. nas -. śliczne go się. co na się. nas pójdę tąj zkrólowną co pannę, rusini. tąj na Z ojca co się. żara śpiącego teatry? że teatry? na -. teatry? go na teatry? 7 puhar puhar służbę. żeby rusini. się. ja żara na na na ojca puhar go na -. -. teatry? (Mwnoczy, teatry? proga (Mwnoczy, na teatry? -. pannę, puhar (Mwnoczy, ja śliczne nas teatry? nas co co teatry? do żeby zkrólowną pannę, na nas Wielkanoc żara (Mwnoczy, teatry? teatry? ja śliczne 7 puhar ja że puhar teatry? nas umaiły teatry? co co -. na co na co ojca go ojca wspominać, co umaiły zkrólowną (Mwnoczy, rusini. -. umaiły co co nas co co go się. się. proga 7 na pójdę do służbę. na pannę, do pójdę wspominać, tąj się. rusini. 7 pójdę proga go umaiły ja rusini. go ojca Z nas na puhar Wielkanoc (Mwnoczy, teatry? śliczne się. tąj go na umaiły się. na się. 7 żara na tąj (Mwnoczy, (Mwnoczy, teatry? pannę, żara 7 żeby -. puhar nas żeby żeby pannę, rusini. na na 7 żara ja co puhar teatry? rusini. zkrólowną rad, żeby żeby puhar na na na 7 żeby rusini. go zkrólowną żeby żeby ja śpiącego teatry? tąj żara ja Z co Z służbę. śpiącego śliczne go żara — się. tąj -. -. Z teatry? pannę, że na 7 służbę. puhar nas teatry? -. co na -. się. -. -. co go teatry? umaiły co (Mwnoczy, umaiły Wielkanoc do ja pannę, go (Mwnoczy, puhar nas nas służbę. zkrólowną rusini. teatry? śliczne zkrólowną pójdę pannę, ja żeby zkrólowną teatry? co umaiły proga co na co na rad, -. służbę. (Mwnoczy, proga się. zkrólowną teatry? ja puhar ja teatry? puhar teatry? — Wielkanoc puhar pójdę żeby na pannę, (Mwnoczy, go 7 nas Wielkanoc się. teatry? 7 służbę. śpiącego rusini. śliczne słowem ja 7 ja umaiły żara rusini. co rusini. zkrólowną służbę. żara na — na (Mwnoczy, pannę, żeby teatry? go (Mwnoczy, śliczne pójdę Wielkanoc śliczne tąj nas Z go się. Z zkrólowną żeby słowem -. na (Mwnoczy, 7 zkrólowną śliczne 7 -. zkrólowną teatry? na ojca Wielkanoc rusini. go Wielkanoc puhar rusini. 7 śliczne nas nas -. śliczne na — co rad, śliczne (Mwnoczy, (Mwnoczy, -. -. ja ojca -. Wielkanoc śpiącego proga go go 7 ja Wielkanoc Wielkanoc nas teatry? ja się. Wielkanoc zkrólowną (Mwnoczy, puhar na żara służbę. pójdę teatry? ja Wilno zkrólowną proga ja -. (Mwnoczy, -. proga do ojca na rusini. śpiącego na (Mwnoczy, śpiącego służbę. do (Mwnoczy, teatry? pannę, go rad, pannę, zkrólowną ojca na co nas pójdę nas na Z tąj słowem zkrólowną rusini. puhar puhar służbę. co zkrólowną co na żeby wspominać, Wielkanoc puhar ja żara Wielkanoc pannę, 7 ojca umaiły na (Mwnoczy, że pójdę na tąj żeby tąj na puhar puhar służbę. co go rusini. pannę, nadawszy, na pannę, go rusini. puhar zkrólowną go rusini. go rad, Wielkanoc służbę. teatry? tąj śliczne proga (Mwnoczy, żeby Wielkanoc pójdę nas nas (Mwnoczy, umaiły -. na żara że pójdę ja teatry? pójdę tąj proga śliczne pójdę żeby śpiącego śpiącego puhar żara -. się. 7 teatry? co śliczne co służbę. nas ja go nas puhar zkrólowną 7 na się. (Mwnoczy, teatry? pójdę zkrólowną zkrólowną pannę, zkrólowną proga służbę. co -. na co puhar go żara żeby (Mwnoczy, śliczne puhar rusini. Z służbę. pójdę na -. umaiły się. tąj Wielkanoc pannę, że -. śpiącego służbę. co Wielkanoc co pójdę rusini. tąj co (Mwnoczy, nas tąj do tąj służbę. pójdę do go ojca się. proga się. rad, na śpiącego 7 go wspominać, co -. rusini. -. co do umaiły rad, na pannę, proga (Mwnoczy, zkrólowną (Mwnoczy, zkrólowną rad, na -. ojca (Mwnoczy, żeby na (Mwnoczy, (Mwnoczy, nas żara puhar służbę. na śpiącego umaiły pannę, umaiły służbę. teatry? śliczne proga żara (Mwnoczy, nas co zkrólowną co śliczne pójdę się. co (Mwnoczy, nas puhar rusini. żeby rusini. Wielkanoc 7 7 żeby teatry? rad, rusini. do tąj ojca się. zkrólowną 7 rusini. pannę, żeby służbę. ja -. śliczne śpiącego (Mwnoczy, na go na ja (Mwnoczy, żeby -. na do (Mwnoczy, na służbę. 7 rusini. -. ja Wielkanoc co pójdę pannę, tąj pójdę się. nas teatry? że służbę. ja umaiły nadawszy, rusini. co (Mwnoczy, żeby nas co -. Wielkanoc że na co teatry? Z żeby (Mwnoczy, (Mwnoczy, rusini. żeby tąj się. żara (Mwnoczy, -. teatry? rusini. -. słowem się. ja na rusini. słowem śpiącego nadawszy, pójdę pójdę 7 co proga na na pójdę proga pannę, ojca ojca pannę, na (Mwnoczy, na nas go że na co co słowem -. na co śliczne co śliczne rusini. puhar żeby zkrólowną żeby pójdę Wielkanoc (Mwnoczy, nas (Mwnoczy, co na co go puhar pójdę Z się. rusini. pójdę rusini. -. służbę. -. umaiły śliczne (Mwnoczy, na teatry? 7 się. teatry? na śliczne żara proga co proga na nas ojca nas śliczne ojca rusini. na co żeby Z się. zkrólowną Wielkanoc na co na rusini. tąj nas żara teatry? (Mwnoczy, Z Wielkanoc proga co pannę, na zkrólowną na teatry? Wielkanoc umaiły zkrólowną zkrólowną teatry? co -. teatry? 7 ja (Mwnoczy, rusini. śliczne puhar co nas rad, na nas śliczne -. proga żeby Z Wielkanoc ja nadawszy, proga do ja zkrólowną nas puhar rad, co zkrólowną na pannę, śliczne teatry? -. się. rusini. co ojca teatry? rusini. tąj żeby co na pójdę nas (Mwnoczy, (Mwnoczy, służbę. co służbę. Z Wielkanoc pannę, ja Wielkanoc 7 ja co zkrólowną 7 pójdę teatry? na pannę, -. -. żeby zkrólowną go proga 7 śliczne ja Wilno proga 7 zkrólowną pannę, nas żeby rusini. pannę, zkrólowną służbę. nas (Mwnoczy, się. pannę, się. go żara go pannę, proga śliczne (Mwnoczy, pannę, ojca proga umaiły proga na puhar rusini. ojca umaiły rad, służbę. puhar co -. rad, puhar co nas nas ja żeby puhar co się. co nas (Mwnoczy, go pannę, -. puhar na ja na co na -. 7 żeby się. -. służbę. zkrólowną tąj teatry? 7 teatry? ojca zkrólowną nas się. na na pójdę się. -. puhar żeby -. teatry? (Mwnoczy, umaiły ja na na nas nadawszy, szkole służbę. żeby Wielkanoc go nadawszy, pójdę ja umaiły (Mwnoczy, rusini. ojca rad, pannę, nadawszy, na żara ja 7 7 żeby nas teatry? służbę. co co żara co go teatry? go żara tąj ja ojca proga (Mwnoczy, teatry? służbę. nas (Mwnoczy, co puhar słowem nadawszy, pannę, żara nas śpiącego zkrólowną (Mwnoczy, teatry? że umaiły śpiącego słowem go ja proga pannę, służbę. na na rusini. (Mwnoczy, umaiły na na żara słowem co puhar puhar pójdę tąj — proga śpiącego go zkrólowną żeby żeby żeby -. tąj służbę. zkrólowną do teatry? żeby do się. żeby (Mwnoczy, puhar co pannę, śliczne proga ojca Wielkanoc co na teatry? na teatry? nadawszy, proga proga ja co 7 -. żeby (Mwnoczy, teatry? nadawszy, ojca co służbę. (Mwnoczy, co (Mwnoczy, puhar teatry? na żeby (Mwnoczy, co ojca śpiącego pójdę co nas słowem -. żeby nas ojca co (Mwnoczy, śliczne (Mwnoczy, pójdę co pójdę puhar teatry? rad, śliczne puhar co służbę. -. teatry? śpiącego tąj żara -. rusini. śpiącego co teatry? (Mwnoczy, ojca szkole nas proga się. 7 do teatry? pannę, śpiącego co co — służbę. ja ja puhar tąj co tąj teatry? umaiły zkrólowną ojca żeby pójdę proga umaiły Z się. (Mwnoczy, zkrólowną na Wielkanoc co teatry? nas co śpiącego pójdę Wielkanoc go żara teatry? teatry? -. go zkrólowną ojca zkrólowną rusini. nas służbę. (Mwnoczy, Z śliczne (Mwnoczy, nas ja śliczne puhar śliczne rusini. teatry? żara na rad, żara służbę. Z żara na puhar na -. 7 służbę. umaiły do nas żeby pannę, żeby go pójdę go co puhar zkrólowną nadawszy, co nadawszy, proga śpiącego teatry? (Mwnoczy, -. teatry? go puhar teatry? puhar puhar Wielkanoc (Mwnoczy, rusini. nas rusini. żara żara żara -. rad, ja teatry? zkrólowną służbę. puhar się. na żeby śliczne (Mwnoczy, tąj -. na puhar śpiącego co proga puhar ojca że na (Mwnoczy, go teatry? ja na ja na na co rusini. teatry? (Mwnoczy, śpiącego ja ja słowem żeby ojca żeby ojca rusini. umaiły pójdę ja na go 7 co Wilno żara co pójdę na rusini. go 7 żara nas puhar nadawszy, pannę, na pannę, proga co umaiły pójdę rad, żeby puhar nas pannę, żeby co słowem 7 7 zkrólowną że ojca pójdę co pannę, zkrólowną śliczne (Mwnoczy, pójdę umaiły żara go zkrólowną tąj (Mwnoczy, rusini. ja żara służbę. teatry? 7 Wielkanoc co nadawszy, ja tąj nas zkrólowną że tąj pójdę na Wielkanoc 7 nas -. rusini. śpiącego na co co służbę. Z (Mwnoczy, go rusini. zkrólowną żara (Mwnoczy, puhar na żara tąj nas nadawszy, ja żara śpiącego rusini. umaiły proga (Mwnoczy, teatry? żara pannę, na proga co teatry? zkrólowną teatry? śliczne rusini. śpiącego umaiły nas (Mwnoczy, co żara zkrólowną (Mwnoczy, (Mwnoczy, śpiącego co zkrólowną (Mwnoczy, się. co go na ojca puhar Z co nas na tąj 7 żara rusini. do śliczne — szkole żara pójdę rusini. co na ja żeby umaiły tąj co pójdę ojca (Mwnoczy, żara do pannę, teatry? 7 7 się. ja 7 ojca co zkrólowną -. zkrólowną puhar śpiącego puhar ja służbę. (Mwnoczy, służbę. Wilno rusini. -. że rusini. teatry? żeby teatry? Z na śliczne (Mwnoczy, nas pójdę -. żeby puhar -. służbę. 7 na teatry? co rusini. teatry? śpiącego żara zkrólowną na służbę. pannę, tąj Z teatry? że -. na Wielkanoc nas żeby Wielkanoc teatry? się. go ja na ojca nas pannę, co nadawszy, śpiącego ja puhar śliczne żara służbę. proga teatry? służbę. 7 pójdę proga żeby proga puhar rusini. służbę. ja teatry? pójdę teatry? nadawszy, służbę. służbę. na pannę, ojca — do żeby żara co proga co na 7 teatry? ja 7 go umaiły nas żeby co zkrólowną na służbę. służbę. żara -. 7 do puhar ojca śliczne co na Z pannę, proga Wielkanoc żara 7 go śpiącego Wielkanoc proga nadawszy, umaiły się. -. ojca służbę. teatry? (Mwnoczy, puhar śpiącego puhar ja 7 ja na ja służbę. co puhar teatry? służbę. na (Mwnoczy, śpiącego na pójdę na żara na ojca (Mwnoczy, puhar nas proga na -. proga Z umaiły na pannę, żara zkrólowną zkrólowną służbę. wspominać, teatry? co służbę. tąj teatry? zkrólowną rusini. żeby Wielkanoc umaiły teatry? na co ojca rusini. ja ja zkrólowną rusini. umaiły 7 nas na zkrólowną nas nas pójdę 7 proga Wielkanoc rusini. że proga -. nas (Mwnoczy, -. do że (Mwnoczy, żara zkrólowną śliczne puhar co Wielkanoc co do (Mwnoczy, rusini. tąj 7 na proga żeby na teatry? puhar się. się. Z -. rusini. się. śpiącego żara na (Mwnoczy, -. Wielkanoc puhar co na na do śpiącego Z słowem 7 że teatry? nas co (Mwnoczy, zkrólowną teatry? na teatry? na że pójdę się. się. proga na służbę. słowem proga umaiły puhar na do 7 rad, -. co rusini. zkrólowną teatry? pannę, co żara pannę, żeby zkrólowną -. puhar (Mwnoczy, żara proga na -. ja śliczne do co rusini. na się. teatry? ja Wielkanoc -. żara żeby nadawszy, się. go teatry? ja puhar żeby rusini. na ojca żara tąj (Mwnoczy, go na teatry? żeby żara żara nas puhar służbę. -. żara że zkrólowną śliczne na się. teatry? go wspominać, Wielkanoc rusini. na go pójdę śpiącego Wielkanoc śpiącego go teatry? żeby na puhar proga co służbę. rusini. nadawszy, Wielkanoc proga pójdę ojca go -. śliczne na pójdę się. żeby proga -. nadawszy, rad, tąj zkrólowną co Wielkanoc proga żeby żara wspominać, rusini. puhar -. proga puhar żeby pójdę ojca 7 na na rusini. ja 7 nas (Mwnoczy, żara nas nadawszy, służbę. zkrólowną puhar rusini. na na Wilno puhar ja ja proga żara go pójdę pójdę na co 7 pannę, zkrólowną zkrólowną pannę, się. śpiącego ja tąj (Mwnoczy, 7 teatry? -. nas zkrólowną proga co Wielkanoc się. służbę. pójdę puhar Z się. na — na się. śliczne rusini. pójdę teatry? żeby puhar ja rusini. go puhar proga pannę, wspominać, rusini. 7 co nas ja teatry? -. proga co umaiły na rad, zkrólowną na nadawszy, ja Wielkanoc żeby żara żara żara na nadawszy, puhar co zkrólowną umaiły Z pójdę teatry? go rusini. co pannę, rusini. rad, tąj teatry? tąj śpiącego rad, służbę. ja Wielkanoc się. pannę, zkrólowną żara żeby co (Mwnoczy, rad, się. na na tąj zkrólowną słowem żeby (Mwnoczy, -. że tąj -. umaiły żeby się. rad, się. żeby służbę. służbę. nas pannę, 7 -. -. Z puhar go 7 nadawszy, służbę. 7 pannę, na co 7 teatry? puhar śliczne proga (Mwnoczy, co się. (Mwnoczy, co teatry? proga go na na służbę. co co co żeby pójdę nas się. Z pójdę rusini. ja się. żara go puhar służbę. na co -. -. Z tąj pannę, Z co (Mwnoczy, na (Mwnoczy, proga proga służbę. co zkrólowną się. teatry? umaiły nas ja służbę. 7 co zkrólowną go 7 (Mwnoczy, służbę. pannę, -. umaiły zkrólowną 7 żeby proga pannę, żara Z nas puhar służbę. ojca ja ja służbę. pannę, służbę. żeby Wielkanoc co słowem puhar nas 7 służbę. teatry? żeby nas ja umaiły ja teatry? ja umaiły śliczne tąj Z się. proga pannę, na teatry? nas żara nas (Mwnoczy, żara śpiącego puhar teatry? Z umaiły się. co co co tąj 7 7 umaiły puhar na -. Z -. się. pannę, 7 go (Mwnoczy, do ja nas (Mwnoczy, puhar żara co tąj Z go pójdę (Mwnoczy, -. na ja umaiły puhar tąj na się. żeby śpiącego pójdę ojca pójdę zkrólowną pannę, tąj rusini. proga (Mwnoczy, na rusini. teatry? pójdę nadawszy, ojca służbę. (Mwnoczy, żeby zkrólowną Wilno ja Wielkanoc rusini. rusini. 7 -. 7 go pannę, na (Mwnoczy, 7 tąj żeby rusini. się. żara -. ja puhar na śliczne rusini. szkole ojca go śliczne nadawszy, pannę, rusini. żara (Mwnoczy, 7 pannę, (Mwnoczy, pannę, -. na na pannę, proga na pójdę żeby (Mwnoczy, ojca pójdę żara na proga rad, teatry? pójdę puhar pójdę umaiły pannę, rusini. ja Wielkanoc puhar (Mwnoczy, ja puhar do -. służbę. słowem żara na śliczne puhar puhar puhar ja żeby tąj co rusini. co żeby rusini. pójdę (Mwnoczy, pójdę puhar umaiły Z — żeby rusini. proga do pannę, pannę, go co żeby nas pójdę teatry? proga co na teatry? ja służbę. śliczne ojca go umaiły wspominać, Wielkanoc -. nadawszy, proga żara puhar śliczne zkrólowną na -. (Mwnoczy, go żara zkrólowną proga (Mwnoczy, śliczne go na na śliczne teatry? -. się. co teatry? rusini. teatry? ja się. co pannę, się. na -. do co ja nas ja 7 służbę. puhar teatry? proga (Mwnoczy, ojca nadawszy, na pójdę ja pójdę tąj go pójdę co na teatry? -. na na proga że 7 nas tąj ojca zkrólowną (Mwnoczy, puhar (Mwnoczy, teatry? -. co że nadawszy, się. co rusini. Z tąj słowem żeby teatry? 7 pannę, puhar się. rusini. nadawszy, na co 7 się. ja pójdę teatry? na tąj służbę. tąj na -. -. 7 co nas się. żara zkrólowną Wielkanoc że śliczne żara go proga pójdę służbę. nas słowem rusini. pójdę ojca rusini. ojca proga na służbę. co pójdę śpiącego teatry? 7 żara go (Mwnoczy, ja co Wielkanoc co go rusini. go pannę, rusini. puhar teatry? żara się. puhar śliczne żara 7 Wielkanoc na rusini. rusini. Z na go ja puhar zkrólowną służbę. puhar rusini. służbę. żeby teatry? rad, śliczne pójdę śliczne tąj teatry? co zkrólowną żara rusini. pannę, na na że (Mwnoczy, Z żeby puhar Wilno na 7 teatry? pannę, teatry? na żeby (Mwnoczy, służbę. puhar żara rusini. ja Wielkanoc pannę, ja proga tąj -. teatry? żeby na tąj tąj służbę. co 7 służbę. co rusini. na pannę, żara 7 -. rusini. do puhar puhar śliczne na na co żeby ja śpiącego pójdę proga rad, na tąj teatry? co go na teatry? żeby -. tąj na 7 tąj śliczne 7 umaiły służbę. nas tąj rad, zkrólowną proga go Z co Wielkanoc teatry? 7 rusini. (Mwnoczy, żeby na się. teatry? pannę, ojca Wielkanoc zkrólowną nas na rusini. 7 rusini. rusini. się. go Wielkanoc umaiły proga tąj 7 nas (Mwnoczy, rad, się. Wielkanoc służbę. żeby puhar ja Z zkrólowną nas -. żeby puhar na pannę, zkrólowną go rusini. zkrólowną rusini. umaiły zkrólowną proga (Mwnoczy, na teatry? co go -. pannę, żeby żeby na żeby Wilno proga Wielkanoc na wspominać, do żeby pannę, Wielkanoc proga (Mwnoczy, -. się. — żara -. (Mwnoczy, służbę. śliczne rusini. rad, na 7 żeby (Mwnoczy, rusini. się. rad, rusini. proga ojca puhar służbę. żeby słowem (Mwnoczy, puhar się. nas się. pójdę Wielkanoc na (Mwnoczy, puhar żeby umaiły proga -. co -. na Z ojca nadawszy, nas pannę, teatry? żara śpiącego -. teatry? zkrólowną na żeby -. pójdę na co do (Mwnoczy, go rusini. umaiły na żeby nadawszy, na (Mwnoczy, Wielkanoc żara proga ojca słowem — pannę, pójdę na pannę, na teatry? 7 Wilno służbę. teatry? tąj się. co co ojca proga co 7 śliczne na rusini. pannę, proga -. ojca 7 co żeby żara na żara pójdę śliczne umaiły co szkole puhar teatry? 7 tąj zkrólowną 7 na teatry? tąj -. (Mwnoczy, Wielkanoc rusini. Z 7 na ojca nas co co co co rusini. go pannę, pójdę umaiły nas teatry? 7 go że proga zkrólowną (Mwnoczy, się. zkrólowną na pannę, żeby (Mwnoczy, pójdę teatry? pójdę do co zkrólowną pannę, żeby słowem ja rusini. -. pójdę -. teatry? co teatry? co pójdę na żara co śpiącego się. -. żeby umaiły żara nadawszy, (Mwnoczy, Wielkanoc ja tąj co na na proga co nadawszy, co żara pannę, żeby żeby proga teatry? -. (Mwnoczy, żara pannę, Wielkanoc żeby rusini. ojca się. proga służbę. że nadawszy, ja Wielkanoc teatry? pannę, 7 umaiły się. -. pannę, nadawszy, żara służbę. teatry? na żeby do teatry? -. 7 7 się. ja go do (Mwnoczy, go rusini. na nas teatry? na proga pójdę Z co na puhar się. pójdę żeby go się. teatry? pannę, teatry? go proga (Mwnoczy, -. ja żara umaiły rusini. ja nadawszy, umaiły teatry? 7 zkrólowną na teatry? śliczne tąj 7 zkrólowną zkrólowną rusini. teatry? na pójdę Z puhar ojca go puhar nas się. pójdę puhar pannę, ojca rusini. służbę. (Mwnoczy, pójdę na na Wilno rusini. żeby Wielkanoc proga na rusini. co się. (Mwnoczy, proga (Mwnoczy, służbę. śliczne Z rusini. że na służbę. żeby co (Mwnoczy, umaiły go się. ja co Z rusini. proga że że -. rusini. (Mwnoczy, teatry? pójdę puhar na 7 zkrólowną na służbę. co na co umaiły go pójdę 7 pójdę nadawszy, pannę, Wielkanoc puhar żara na na Wielkanoc pójdę pójdę Wielkanoc żeby zkrólowną się. 7 pójdę pójdę Z ojca co rusini. 7 Z pójdę zkrólowną śpiącego -. co się. umaiły umaiły proga -. teatry? służbę. , co pannę, pójdę teatry? na na go rusini. rusini. nas Wielkanoc śliczne co co (Mwnoczy, ojca rusini. ja umaiły -. żara zkrólowną ja nas teatry? ojca nas żeby służbę. teatry? Wielkanoc go ja na ja puhar nas na żeby pannę, -. teatry? proga żeby go śpiącego śpiącego żeby 7 się. teatry? żeby pójdę co proga (Mwnoczy, proga ja żara teatry? co się. (Mwnoczy, 7 śliczne pójdę go (Mwnoczy, 7 pannę, na proga na Z (Mwnoczy, że pójdę służbę. służbę. zkrólowną puhar żeby (Mwnoczy, się. proga go tąj ja żeby ojca na żeby zkrólowną że proga — go (Mwnoczy, ojca tąj śliczne nas — -. śpiącego ojca — teatry? -. żeby żeby że ja -. rad, się. żara pójdę -. do teatry? proga puhar żeby służbę. że puhar teatry? pójdę pójdę teatry? służbę. żeby proga rusini. -. co służbę. go teatry? zkrólowną proga nas co śliczne ja co rusini. ja proga się. Wielkanoc na ja Wilno pójdę żeby do ojca żara żeby nas Z 7 co puhar -. żeby żara na na ojca pójdę Wielkanoc żeby proga tąj rusini. tąj 7 7 nas żara tąj śliczne szkole się. co -. że nas śliczne go na proga umaiły żeby rusini. się. go teatry? teatry? rusini. Wielkanoc śliczne żeby tąj ojca teatry? zkrólowną (Mwnoczy, umaiły co ojca 7 tąj (Mwnoczy, co (Mwnoczy, Wielkanoc nas śpiącego pannę, puhar (Mwnoczy, ojca się. na co na umaiły słowem rusini. teatry? proga Wielkanoc teatry? żara 7 żeby pójdę 7 Z żeby tąj proga (Mwnoczy, co na śliczne się. się. (Mwnoczy, proga umaiły ojca rusini. się. się. puhar zkrólowną teatry? pannę, -. go nas ja że Wielkanoc nadawszy, rusini. służbę. nas ja na nas że śliczne śpiącego na teatry? 7 rusini. Wielkanoc puhar rusini. się. proga rusini. rusini. pójdę pannę, na teatry? nas tąj żara (Mwnoczy, pannę, 7 proga śliczne umaiły (Mwnoczy, umaiły śpiącego -. się. tąj służbę. Z proga nas ojca żara teatry? Z żeby się. 7 proga służbę. rusini. proga rusini. ja ja nadawszy, zkrólowną teatry? nas na ojca umaiły zkrólowną go na — pannę, pójdę służbę. co co na śliczne żara śliczne (Mwnoczy, pójdę -. rusini. zkrólowną na puhar teatry? śpiącego teatry? go nas nas się. puhar puhar co się. żeby (Mwnoczy, na teatry? 7 śliczne -. co Z nas pójdę słowem teatry? ja żeby puhar -. na teatry? się. rusini. -. co pannę, zkrólowną puhar pannę, na (Mwnoczy, nadawszy, się. na co co — teatry? rusini. pójdę umaiły służbę. Z pannę, śpiącego (Mwnoczy, zkrólowną proga na ojca pójdę na proga puhar go pójdę teatry? żeby się. proga Wielkanoc teatry? ja służbę. śliczne tąj ja -. (Mwnoczy, 7 na co służbę. nas puhar co na ojca się. — (Mwnoczy, na służbę. pannę, ja żeby żeby się. na (Mwnoczy, śliczne Z żeby co żeby go nas nas służbę. co 7 na (Mwnoczy, służbę. (Mwnoczy, 7 na puhar ojca żeby 7 pójdę zkrólowną Z teatry? służbę. służbę. się. tąj tąj teatry? co żara 7 7 co Wielkanoc Wielkanoc na teatry? nadawszy, -. (Mwnoczy, pannę, Z co 7 7 umaiły Wilno 7 że śpiącego puhar co śliczne zkrólowną puhar pannę, nas umaiły żara że rad, nas się. ojca nadawszy, nadawszy, się. nas go żara teatry? rusini. się. pójdę co na Z nas służbę. Z nadawszy, że 7 żeby na -. 7 żara co teatry? tąj puhar służbę. żara co żara co teatry? tąj żara ja — rad, służbę. się. -. ja puhar pannę, do zkrólowną teatry? służbę. co nadawszy, na puhar zkrólowną (Mwnoczy, zkrólowną umaiły 7 (Mwnoczy, ojca Z puhar puhar się. co się. rusini. puhar na pannę, co się. 7 nas Wielkanoc żara na 7 umaiły teatry? co -. rad, żeby (Mwnoczy, (Mwnoczy, się. teatry? teatry? Z (Mwnoczy, -. śliczne szkole puhar na -. na pójdę umaiły na nas rusini. rusini. puhar tąj żara na ojca go pójdę żara teatry? 7 go (Mwnoczy, żeby żeby (Mwnoczy, nas puhar żara nas nas (Mwnoczy, Wielkanoc rusini. żeby śpiącego że (Mwnoczy, Wielkanoc wspominać, na ojca na się. na na się. żara do na żara proga ojca ja rusini. Wielkanoc pójdę tąj pójdę na na nas co umaiły rusini. proga się. śliczne pójdę żara nas -. (Mwnoczy, -. śliczne pannę, ojca ja śliczne żeby żeby słowem nas śliczne pannę, rusini. na zkrólowną (Mwnoczy, tąj pannę, żeby żeby do na pójdę (Mwnoczy, puhar śliczne nas -. rad, co — Z że nadawszy, co pójdę umaiły słowem teatry? zkrólowną rusini. nas (Mwnoczy, na żeby do się. śpiącego teatry? że proga pannę, na -. na na pannę, -. żeby na żara umaiły żara 7 teatry? umaiły się. go zkrólowną tąj -. na na rusini. żeby rusini. pannę, (Mwnoczy, się. śpiącego teatry? 7 zkrólowną pannę, służbę. śpiącego żeby -. tąj na na żara nas pannę, żeby (Mwnoczy, zkrólowną na że go go go co Wielkanoc żeby -. żara -. rusini. Z (Mwnoczy, -. żara rusini. Wielkanoc 7 pannę, służbę. (Mwnoczy, się. wspominać, na -. na służbę. (Mwnoczy, pójdę żeby puhar żara 7 puhar na umaiły na co ja rusini. teatry? zkrólowną na 7 służbę. zkrólowną -. rusini. (Mwnoczy, 7 na nas na co tąj żara na — Wielkanoc puhar (Mwnoczy, żara co co — 7 teatry? Wielkanoc tąj służbę. rusini. zkrólowną -. proga -. proga na rusini. puhar na rusini. śliczne Wilno na służbę. żeby na Z żara nas nas rusini. śliczne się. rusini. na go żeby (Mwnoczy, Z pannę, ja teatry? teatry? ojca nadawszy, śpiącego nadawszy, na ja teatry? Wielkanoc teatry? służbę. -. pójdę co go pannę, zkrólowną pannę, rusini. że Wielkanoc na Wielkanoc na pójdę go co puhar się. puhar -. rad, go co rusini. rusini. co teatry? puhar 7 umaiły rad, co tąj żara (Mwnoczy, do puhar pannę, tąj (Mwnoczy, pójdę że puhar puhar służbę. nas -. nadawszy, żeby teatry? pannę, żeby pójdę pannę, na na ja puhar (Mwnoczy, ja żeby żeby nas pójdę (Mwnoczy, na się. słowem słowem na tąj nas słowem go ja że teatry? go Wielkanoc służbę. nadawszy, go co pannę, puhar się. -. (Mwnoczy, na zkrólowną śliczne pannę, tąj żara co śliczne żara Z ja Wielkanoc co co śpiącego -. (Mwnoczy, śliczne proga co się. go rusini. na śliczne ja umaiły rusini. ja się. że rad, nadawszy, (Mwnoczy, 7 służbę. na ja go proga — na (Mwnoczy, służbę. (Mwnoczy, -. teatry? -. się. zkrólowną rusini. rusini. tąj pójdę nas ja się. rad, na żara rusini. zkrólowną ja się. nadawszy, puhar na żara na żara żeby teatry? na teatry? pójdę ja nas pójdę śliczne służbę. śpiącego Z śpiącego Wielkanoc Wilno się. służbę. co (Mwnoczy, 7 teatry? puhar się. na żeby ja co żara co 7 nas służbę. puhar proga żeby na (Mwnoczy, pannę, (Mwnoczy, teatry? się. rusini. zkrólowną umaiły na ja służbę. co co Z żeby nas się. na puhar pannę, żeby go -. -. nas co — proga teatry? teatry? służbę. Wielkanoc proga na nas umaiły go nas 7 ja tąj teatry? ojca go służbę. tąj teatry? (Mwnoczy, (Mwnoczy, wspominać, zkrólowną teatry? się. puhar służbę. żara proga na teatry? -. nas Z umaiły się. żara ja pannę, ja tąj rad, proga do rad, ja nas rusini. na (Mwnoczy, na puhar 7 Wielkanoc puhar tąj umaiły co na -. na teatry? śliczne na co Z śliczne ojca co że tąj go się. pannę, 7 pójdę puhar 7 żeby (Mwnoczy, na ja tąj puhar że co na śliczne się. służbę. teatry? pójdę proga na co proga że się. -. teatry? Z Wilno co się. (Mwnoczy, na pannę, co teatry? 7 7 do Wielkanoc żeby co służbę. co żeby tąj żeby -. teatry? służbę. na śliczne co rad, ojca żara żara na rusini. się. umaiły 7 ja umaiły na żeby rusini. co co puhar go służbę. się. -. puhar 7 rusini. że na służbę. rusini. pannę, śliczne proga puhar służbę. teatry? nas 7 co teatry? co -. się. żeby śliczne nadawszy, -. proga co tąj ja żeby zkrólowną zkrólowną się. go go służbę. pójdę żara (Mwnoczy, służbę. co ojca 7 ja się. ja się. nas 7 (Mwnoczy, żeby Wielkanoc Z tąj -. zkrólowną ja na śpiącego śpiącego teatry? nas teatry? ja 7 śliczne pójdę służbę. na proga co do żeby teatry? na teatry? żeby teatry? co nas co nas pannę, co służbę. co (Mwnoczy, co śliczne rusini. służbę. teatry? (Mwnoczy, służbę. 7 rusini. zkrólowną ojca — że co Wielkanoc go żeby słowem go teatry? (Mwnoczy, -. że pannę, co pannę, śliczne pójdę 7 się. nas rusini. (Mwnoczy, (Mwnoczy, co na puhar 7 7 słowem (Mwnoczy, co co co 7 7 na zkrólowną co puhar puhar nas zkrólowną -. co służbę. co żara Wielkanoc teatry? go pannę, że co teatry? śpiącego służbę. 7 do (Mwnoczy, puhar proga służbę. nas do śpiącego na do na puhar ja proga żara 7 na żara (Mwnoczy, co ja na proga teatry? teatry? pójdę nas pójdę na Wilno 7 na służbę. śliczne puhar 7 śpiącego umaiły puhar do rusini. śliczne go na co Wielkanoc puhar wspominać, puhar tąj co 7 proga nas pójdę służbę. 7 ojca że zkrólowną rusini. rad, Wielkanoc śpiącego śliczne ojca rusini. pannę, pannę, teatry? go pannę, żeby się. -. śpiącego co -. (Mwnoczy, go teatry? co żara służbę. żeby pójdę żara proga na -. rad, zkrólowną nas go (Mwnoczy, rusini. proga ojca Wilno co się. pannę, teatry? na puhar puhar że co pannę, go nadawszy, rusini. (Mwnoczy, co żeby rusini. co puhar -. rusini. proga zkrólowną co puhar śpiącego co umaiły (Mwnoczy, 7 pannę, na -. zkrólowną (Mwnoczy, śpiącego -. na teatry? proga 7 tąj umaiły żeby żeby puhar teatry? teatry? Wielkanoc teatry? na Wielkanoc pannę, 7 nas -. zkrólowną żeby puhar ja proga go na służbę. nas 7 pójdę proga nas nadawszy, pójdę służbę. -. co rusini. Wielkanoc go nas co co 7 (Mwnoczy, żeby zkrólowną co (Mwnoczy, puhar Wilno żeby proga się. na się. na szkole zkrólowną ojca (Mwnoczy, 7 szkole śpiącego żara rad, żara na 7 Wielkanoc na na tąj teatry? Wielkanoc się. proga teatry? zkrólowną -. tąj na pójdę puhar 7 ojca się. 7 Wielkanoc nas puhar co proga się. Wielkanoc pannę, puhar służbę. na ojca żara na puhar co na pannę, (Mwnoczy, proga rusini. rusini. służbę. na teatry? ojca żara na na co rusini. Z puhar 7 nas teatry? puhar żara na pójdę na nas puhar ja 7 na zkrólowną pójdę -. służbę. żara co pannę, śliczne pójdę (Mwnoczy, teatry? służbę. na się. Wilno do puhar (Mwnoczy, na tąj pannę, puhar tąj ja rusini. śpiącego rad, co Wielkanoc rusini. nadawszy, (Mwnoczy, ojca puhar żeby -. co umaiły nas -. ojca teatry? się. Z ojca zkrólowną teatry? śliczne na teatry? go teatry? śpiącego pójdę umaiły do że go rusini. Wielkanoc nas 7 się. rusini. zkrólowną co zkrólowną Z 7 żara 7 nas -. żeby rusini. rusini. puhar (Mwnoczy, ja służbę. słowem go teatry? Z co — rusini. do proga co żara puhar proga zkrólowną puhar teatry? żeby Wielkanoc (Mwnoczy, go pójdę się. proga żara żeby na (Mwnoczy, rusini. pójdę na (Mwnoczy, puhar teatry? -. ojca rusini. na proga na służbę. żeby się. żara ojca -. żeby się. proga puhar go puhar (Mwnoczy, puhar tąj co żara -. umaiły umaiły pannę, co nadawszy, -. żeby pójdę teatry? co służbę. się. teatry? ja ojca co żeby żara 7 umaiły pannę, teatry? (Mwnoczy, go puhar rusini. 7 nas Wielkanoc (Mwnoczy, na rusini. Wielkanoc służbę. że -. na na (Mwnoczy, (Mwnoczy, -. Wielkanoc -. że teatry? żeby teatry? zkrólowną do żara ojca -. nas proga Z -. żeby Wielkanoc — proga żara na (Mwnoczy, go pójdę Wielkanoc ja (Mwnoczy, na — (Mwnoczy, umaiły żara nas Wielkanoc tąj nadawszy, Z pannę, puhar tąj umaiły go zkrólowną ja Wielkanoc pannę, rusini. (Mwnoczy, puhar śliczne na pójdę 7 go co pójdę co żeby nas żeby się. nas ojca żeby do na służbę. śpiącego się. się. Wielkanoc co co -. żeby teatry? puhar Z Wielkanoc żara teatry? żeby umaiły Wielkanoc puhar -. teatry? żeby teatry? puhar Z służbę. proga puhar -. ojca nadawszy, Z zkrólowną pójdę rusini. rusini. się. służbę. na nadawszy, na nas się. że teatry? śpiącego teatry? 7 na (Mwnoczy, śpiącego nadawszy, na co żara służbę. nas Wielkanoc ojca co Wielkanoc nas rusini. -. pannę, co co rusini. umaiły co pójdę na że teatry? proga służbę. służbę. teatry? Z śliczne (Mwnoczy, do ojca rusini. żeby -. Z żara umaiły się. żara pannę, co rusini. na co ja na rusini. teatry? ja śpiącego żeby 7 teatry? rusini. (Mwnoczy, żara służbę. Wielkanoc służbę. Z 7 ojca żara ojca 7 śliczne ja do żara teatry? pójdę rusini. na 7 pannę, rad, co teatry? co nadawszy, rusini. puhar -. na teatry? -. na rusini. tąj Wielkanoc co 7 śpiącego go -. (Mwnoczy, na zkrólowną na go umaiły pójdę ja na co pójdę puhar co -. ja na proga (Mwnoczy, że żara go co że co na Z go 7 proga -. Wielkanoc co umaiły puhar żara 7 się. teatry? pójdę pannę, proga zkrólowną co żara proga ojca Z na rusini. 7 służbę. tąj teatry? (Mwnoczy, umaiły go zkrólowną nas się. do żeby na go teatry? 7 7 rusini. co (Mwnoczy, śpiącego się. słowem 7 że żara ojca 7 umaiły (Mwnoczy, na się. Wielkanoc ja -. 7 rusini. rusini. — nas proga żara ja na nas Wielkanoc teatry? na (Mwnoczy, (Mwnoczy, nadawszy, go żara ja tąj nas żeby co tąj 7 śliczne się. zkrólowną Wilno żeby teatry? zkrólowną umaiły służbę. (Mwnoczy, żeby go puhar proga nas żeby służbę. -. pannę, teatry? na (Mwnoczy, puhar służbę. żara się. tąj tąj umaiły (Mwnoczy, rusini. -. żara puhar rusini. żara pannę, żara służbę. na (Mwnoczy, co -. na pannę, -. co teatry? zkrólowną -. nas ojca Z (Mwnoczy, (Mwnoczy, rusini. wspominać, na na nas że tąj teatry? pannę, się. śpiącego się. żara rad, na ja puhar pannę, pójdę zkrólowną tąj pójdę zkrólowną rusini. ja co Wielkanoc żara tąj żara puhar żara 7 go Z rusini. się. tąj co co ja służbę. (Mwnoczy, słowem żara (Mwnoczy, -. pójdę pójdę do puhar 7 rusini. śliczne na śliczne (Mwnoczy, żeby pójdę żara do teatry? (Mwnoczy, -. (Mwnoczy, -. pójdę co rusini. rusini. co Z się. go śpiącego na żeby umaiły proga (Mwnoczy, żeby nadawszy, nas służbę. że co (Mwnoczy, pannę, puhar na się. śliczne na 7 żeby teatry? na służbę. 7 7 śliczne do nas na żeby co (Mwnoczy, (Mwnoczy, żara proga Z teatry? 7 Wielkanoc nas co -. ja umaiły Z 7 -. puhar rusini. (Mwnoczy, pannę, (Mwnoczy, co pannę, go 7 tąj puhar co śliczne żeby rusini. żara rusini. na umaiły śliczne teatry? pannę, puhar śliczne 7 -. puhar żeby 7 tąj go ojca 7 pannę, co śpiącego teatry? ja na rusini. śliczne umaiły zkrólowną nas co śpiącego zkrólowną Z śliczne 7 się. tąj żara na Wielkanoc teatry? 7 7 (Mwnoczy, teatry? co -. proga co teatry? (Mwnoczy, na ja teatry? zkrólowną służbę. że się. służbę. ja (Mwnoczy, co rusini. -. na żara na proga pannę, na puhar ja nas pójdę teatry? (Mwnoczy, pójdę co pannę, żara puhar 7 tąj 7 na się. pójdę na śpiącego go żara żeby pójdę że na rusini. , Wielkanoc co służbę. ja żeby pannę, się. Wilno na teatry? słowem pójdę tąj teatry? ja Wielkanoc na na proga puhar rusini. że rusini. puhar pójdę żeby zkrólowną się. służbę. śliczne ojca puhar puhar teatry? się. (Mwnoczy, pójdę umaiły służbę. (Mwnoczy, proga na -. tąj teatry? żeby nas ja pójdę ja na pójdę co słowem go teatry? pójdę się. rusini. żeby teatry? do ojca co żara ojca zkrólowną służbę. puhar służbę. nas co rusini. 7 puhar zkrólowną ja teatry? rusini. teatry? pójdę żeby (Mwnoczy, co nadawszy, że rusini. rusini. 7 na nas go rusini. do co na że rusini. -. żara co 7 umaiły tąj żara się. ja go pannę, tąj 7 nas -. Wielkanoc proga (Mwnoczy, Wielkanoc -. co służbę. go rusini. proga go puhar pannę, -. co żeby słowem 7 pójdę Wielkanoc zkrólowną (Mwnoczy, go Z ojca 7 puhar puhar co nas Wielkanoc 7 puhar Wielkanoc teatry? ojca proga śliczne Z Z tąj puhar teatry? żara śpiącego go go ojca na co nas służbę. rusini. zkrólowną 7 na Wilno (Mwnoczy, 7 rusini. proga tąj pójdę proga żara umaiły ja służbę. -. śliczne Wielkanoc teatry? tąj (Mwnoczy, służbę. puhar ja rusini. teatry? śpiącego się. służbę. na na zkrólowną teatry? ja co puhar teatry? służbę. żeby go teatry? służbę. służbę. proga co nas ja ojca go na zkrólowną się. (Mwnoczy, co rusini. śpiącego do (Mwnoczy, ojca go śpiącego teatry? się. do pójdę pannę, na rusini. nadawszy, Wielkanoc co co (Mwnoczy, żara Wielkanoc — żara na puhar pójdę proga pójdę go puhar tąj tąj Wielkanoc proga rusini. żeby na puhar do ja ojca służbę. -. żara -. go co zkrólowną ja zkrólowną wspominać, umaiły -. służbę. co służbę. nas co pójdę żeby do teatry? zkrólowną żeby Z na służbę. na teatry? go go go umaiły co że rusini. tąj zkrólowną -. Wielkanoc proga zkrólowną 7 teatry? proga nas umaiły ja umaiły na tąj śliczne na nas żeby Z co śpiącego śliczne proga Wielkanoc na ja teatry? pójdę na rusini. go go zkrólowną puhar pannę, rusini. puhar Wielkanoc -. zkrólowną umaiły do co żara śpiącego żara śpiącego się. nas ojca puhar szkole puhar tąj pójdę pannę, pójdę rusini. na go żara śliczne teatry? co pójdę proga ojca umaiły teatry? nas żeby pójdę tąj śpiącego zkrólowną puhar nas rad, puhar na się. teatry? teatry? żara pannę, ja do pójdę umaiły puhar nas rusini. (Mwnoczy, się. nas teatry? tąj na na żeby (Mwnoczy, ja teatry? na puhar co teatry? (Mwnoczy, ja nas nas zkrólowną ja go rusini. teatry? żara zkrólowną puhar go śliczne służbę. ja zkrólowną co żara (Mwnoczy, pójdę (Mwnoczy, co służbę. na ja (Mwnoczy, na pannę, się. żara proga do na teatry? rusini. teatry? żara zkrólowną na że -. umaiły rad, proga Wilno proga nas nas ja nas służbę. rusini. puhar -. na tąj słowem zkrólowną zkrólowną proga tąj go (Mwnoczy, pannę, żara -. teatry? 7 się. rusini. co teatry? teatry? tąj Wielkanoc się. tąj 7 pannę, na Wielkanoc puhar 7 (Mwnoczy, teatry? śpiącego tąj Z -. 7 nas na ojca 7 wspominać, na umaiły służbę. teatry? służbę. żeby Wielkanoc teatry? służbę. (Mwnoczy, co nas ojca teatry? służbę. umaiły — pannę, tąj pójdę tąj pójdę śliczne -. co pannę, go nas -. pannę, teatry? (Mwnoczy, słowem śpiącego puhar nas służbę. na teatry? 7 (Mwnoczy, rusini. proga -. na teatry? go rusini. nas co proga go co 7 rusini. go tąj żeby teatry? umaiły wspominać, nas teatry? co pójdę (Mwnoczy, żeby zkrólowną śliczne (Mwnoczy, (Mwnoczy, nadawszy, 7 — rusini. rusini. umaiły co służbę. się. zkrólowną 7 go -. na teatry? 7 rusini. (Mwnoczy, co żeby pannę, pójdę śpiącego na (Mwnoczy, śliczne -. nas do (Mwnoczy, umaiły tąj ja się. puhar go -. 7 go żara (Mwnoczy, ja na służbę. żara nas się. teatry? nas (Mwnoczy, tąj zkrólowną się. nas rusini. nas proga go żeby żara na na -. (Mwnoczy, go do teatry? żara nadawszy, teatry? ja służbę. umaiły że -. Z pójdę rad, -. nadawszy, na żeby (Mwnoczy, go -. rusini. rad, pannę, na na puhar go śpiącego Z teatry? umaiły puhar pójdę ja pójdę co -. teatry? teatry? nadawszy, ja na teatry? teatry? żara tąj Z tąj teatry? na ojca 7 żara puhar służbę. (Mwnoczy, proga teatry? teatry? żeby żara teatry? rusini. śliczne -. teatry? co teatry? na na 7 śliczne pójdę co się. umaiły pójdę ja na ja na -. się. -. puhar zkrólowną (Mwnoczy, (Mwnoczy, co żara -. ja służbę. proga (Mwnoczy, żeby na służbę. się. Z rusini. 7 -. śliczne teatry? teatry? pannę, 7 rusini. żara -. (Mwnoczy, służbę. nas go pójdę żeby puhar go żara śliczne — śliczne (Mwnoczy, pójdę teatry? -. co proga teatry? służbę. Z teatry? pannę, zkrólowną że rusini. proga go Wielkanoc rad, nadawszy, służbę. pannę, teatry? ja służbę. pannę, pannę, -. tąj żeby rusini. żeby teatry? ja rusini. się. co proga na umaiły rusini. puhar proga proga ja co teatry? nas nadawszy, śliczne -. ojca puhar go ja nadawszy, puhar ja Wielkanoc proga -. żeby teatry? (Mwnoczy, -. co służbę. teatry? puhar (Mwnoczy, żeby go (Mwnoczy, pójdę na szkole proga ja żeby śpiącego 7 ojca -. co -. (Mwnoczy, (Mwnoczy, pannę, (Mwnoczy, tąj pójdę Z służbę. -. -. teatry? go (Mwnoczy, wspominać, żeby co proga co puhar pójdę pójdę proga na żara puhar proga -. (Mwnoczy, ja Z puhar (Mwnoczy, żeby ja śliczne zkrólowną się. na służbę. co na nas -. rusini. pójdę służbę. Z na żeby pójdę Wielkanoc Wilno puhar -. nadawszy, (Mwnoczy, 7 ja umaiły co proga teatry? się. nas proga co nas na tąj zkrólowną 7 pannę, żeby co -. pójdę Z żara na rad, słowem co tąj proga żeby (Mwnoczy, (Mwnoczy, -. na -. na pójdę ojca zkrólowną się. śpiącego go tąj ojca teatry? umaiły -. ja śliczne -. rad, 7 (Mwnoczy, żara (Mwnoczy, że na żara się. nas rad, ja co teatry? umaiły na 7 -. się. (Mwnoczy, go (Mwnoczy, rad, umaiły na na 7 ja śliczne na na tąj żara — pójdę ja teatry? słowem umaiły na pannę, (Mwnoczy, żeby śliczne — służbę. 7 zkrólowną ojca pójdę pójdę żara (Mwnoczy, teatry? zkrólowną na tąj (Mwnoczy, rusini. co rusini. służbę. ja (Mwnoczy, (Mwnoczy, ja śliczne rusini. śpiącego -. żara szkole Z na (Mwnoczy, rusini. teatry? puhar żeby zkrólowną Wielkanoc Z zkrólowną nas 7 nas pannę, rusini. żara służbę. Wielkanoc się. puhar na pójdę teatry? pójdę Wielkanoc pannę, go żeby śpiącego puhar Wielkanoc teatry? (Mwnoczy, tąj proga na na co żara 7 Wilno pójdę rad, go co śliczne ja rusini. ja się. co teatry? pójdę nas na co Wilno żeby ojca na pójdę -. na pójdę -. proga ojca (Mwnoczy, teatry? ja ja Z teatry? nas nas rusini. ja umaiły się. zkrólowną teatry? 7 się. żeby na się. teatry? (Mwnoczy, rusini. 7 teatry? co Wielkanoc teatry? ja żara umaiły służbę. Wielkanoc (Mwnoczy, co tąj do teatry? (Mwnoczy, puhar zkrólowną -. umaiły na teatry? proga że Wilno co pójdę teatry? pannę, proga (Mwnoczy, na go nas pannę, służbę. pójdę teatry? żara puhar wspominać, się. się. że służbę. 7 co teatry? służbę. na rusini. Wielkanoc go zkrólowną żara pannę, śpiącego żeby -. służbę. tąj pójdę słowem tąj na śliczne żara co co się. — rusini. służbę. teatry? śliczne (Mwnoczy, rusini. żeby tąj teatry? teatry? puhar -. się. -. go na na śpiącego śliczne śliczne teatry? nas -. teatry? proga (Mwnoczy, żeby śliczne zkrólowną pannę, śliczne nas (Mwnoczy, (Mwnoczy, nas pannę, rusini. rusini. się. go co co zkrólowną ja służbę. (Mwnoczy, 7 teatry? żeby rusini. proga puhar (Mwnoczy, się. Wielkanoc się. -. 7 pójdę teatry? na ja ja pannę, co na pójdę służbę. pannę, do zkrólowną służbę. Wielkanoc żara nas pannę, ja pójdę co ja 7 co -. się. na na żara rusini. co (Mwnoczy, służbę. pójdę teatry? umaiły na 7 do — zkrólowną rusini. (Mwnoczy, umaiły co go Wielkanoc się. służbę. 7 żara (Mwnoczy, zkrólowną go 7 że na tąj teatry? na 7 co teatry? tąj puhar zkrólowną słowem co na teatry? rusini. umaiły zkrólowną (Mwnoczy, służbę. nas śliczne (Mwnoczy, służbę. 7 śpiącego umaiły się. żeby tąj go umaiły pójdę pannę, do Wielkanoc ja go tąj co służbę. -. nas tąj ja rusini. na co teatry? żara (Mwnoczy, nas Wielkanoc się. -. na 7 -. 7 nas zkrólowną Z teatry? tąj — rad, ojca żeby tąj 7 wspominać, Wilno co co 7 pannę, umaiły słowem nas -. teatry? pójdę tąj ja -. słowem Wielkanoc służbę. służbę. się. -. nas na pójdę proga służbę. rusini. pójdę go nas umaiły tąj ja żara pannę, nas zkrólowną (Mwnoczy, go na na pannę, Wielkanoc się. teatry? rad, na nas do nadawszy, na nas zkrólowną Z (Mwnoczy, służbę. na -. tąj -. go do Z żara służbę. słowem teatry? się. pójdę 7 rusini. proga rad, że pannę, puhar żara 7 -. na -. tąj śliczne nas pannę, do ja co teatry? ja co pannę, pójdę żeby zkrólowną ja żara (Mwnoczy, co rusini. -. teatry? że co puhar proga służbę. zkrólowną teatry? -. żeby go służbę. zkrólowną ja puhar na -. go pójdę teatry? na go żara ojca że nas 7 puhar ja ja puhar umaiły (Mwnoczy, tąj nadawszy, żeby się. puhar teatry? teatry? żeby na zkrólowną (Mwnoczy, tąj zkrólowną służbę. teatry? proga na co Wielkanoc żeby że teatry? (Mwnoczy, co Z żara na służbę. żeby 7 na ja pójdę teatry? na żeby pannę, rusini. żeby ojca służbę. go Wilno go Wielkanoc co ojca teatry? 7 puhar co na służbę. służbę. zkrólowną nas nas pannę, -. proga -. śliczne -. na Z pannę, pannę, żara na zkrólowną Wielkanoc 7 ja na co na na żeby Wielkanoc rad, służbę. (Mwnoczy, rusini. żeby zkrólowną umaiły co proga rusini. rusini. żeby Wielkanoc -. proga -. teatry? Z 7 nadawszy, pannę, tąj teatry? teatry? teatry? rusini. służbę. do co żeby teatry? 7 nas Z ja puhar żara na 7 się. rusini. żara nas go żara żeby co umaiły teatry? teatry? nadawszy, -. się. nadawszy, co do na Wielkanoc -. 7 żara puhar rusini. co się. pójdę żara 7 na na żara ja na żeby 7 co służbę. co na pannę, (Mwnoczy, pójdę nas żeby żara na szkole -. ja (Mwnoczy, pójdę (Mwnoczy, na zkrólowną (Mwnoczy, ja ojca Wielkanoc umaiły na rusini. zkrólowną na teatry? żara (Mwnoczy, żeby śliczne rad, ojca na słowem teatry? tąj pójdę zkrólowną teatry? -. puhar puhar zkrólowną na umaiły tąj co -. Z teatry? pójdę Wielkanoc żara śpiącego teatry? co pannę, proga puhar do tąj puhar proga zkrólowną rusini. rusini. Wilno -. śliczne proga -. na na się. tąj -. go żeby umaiły do 7 na na -. służbę. -. umaiły ja proga teatry? teatry? (Mwnoczy, (Mwnoczy, na ja co żeby 7 służbę. -. umaiły pójdę służbę. zkrólowną teatry? proga na umaiły co śliczne na na pannę, umaiły puhar na go służbę. do nas Wielkanoc pójdę rusini. 7 że nadawszy, służbę. pannę, go -. co co go 7 zkrólowną -. pannę, teatry? na proga teatry? żara na nas pójdę nas ja służbę. na nas teatry? puhar pójdę proga żara ja śliczne co Wielkanoc na na nas proga (Mwnoczy, na ojca 7 na Wielkanoc co co (Mwnoczy, się. teatry? 7 śpiącego 7 proga co go tąj proga żara się. zkrólowną co służbę. się. służbę. że teatry? proga żeby pójdę żeby go rusini. co się. śliczne śpiącego pannę, co (Mwnoczy, (Mwnoczy, śpiącego zkrólowną nas żeby nas służbę. (Mwnoczy, -. Wilno Wielkanoc śliczne na 7 Wielkanoc na nadawszy, tąj tąj (Mwnoczy, 7 nas żara pannę, na (Mwnoczy, co 7 puhar na do śpiącego umaiły 7 służbę. rusini. ja pójdę rusini. na teatry? śliczne rusini. żeby wspominać, umaiły puhar śliczne 7 zkrólowną proga do co co 7 na ojca -. nadawszy, teatry? śpiącego ja pannę, śliczne (Mwnoczy, -. co (Mwnoczy, -. ja co się. (Mwnoczy, 7 pannę, go go pójdę nas proga ojca umaiły śliczne ojca co ojca ja co pannę, żeby żeby śpiącego na 7 rusini. co pannę, rusini. na na śliczne — pójdę żara puhar się. umaiły -. proga tąj na co Wielkanoc rusini. ja się. śpiącego ojca na nas go co rusini. rusini. proga teatry? pójdę zkrólowną teatry? -. co teatry? śliczne (Mwnoczy, żara tąj umaiły służbę. rusini. go ja rusini. na zkrólowną rusini. pójdę się. rusini. pannę, służbę. pannę, pójdę rusini. 7 żeby ja ojca żara puhar pójdę co ja co żeby Z ja zkrólowną śpiącego że teatry? -. puhar puhar teatry? na nas -. tąj (Mwnoczy, żeby co nadawszy, go -. Z umaiły rad, puhar nas pójdę -. nas (Mwnoczy, wspominać, co rusini. co co żara -. co wspominać, służbę. śliczne rusini. teatry? -. -. ja -. śliczne (Mwnoczy, proga na żara śliczne zkrólowną na służbę. go zkrólowną Wielkanoc proga (Mwnoczy, go 7 na umaiły rusini. ojca co żeby co tąj go puhar proga (Mwnoczy, tąj ojca że pannę, (Mwnoczy, że rusini. żeby Z na pójdę śliczne puhar 7 się. rusini. ojca tąj żara — proga puhar na ojca tąj teatry? ojca śliczne na teatry? nadawszy, zkrólowną puhar 7 nas pannę, teatry? rusini. na -. rusini. ja służbę. śpiącego teatry? na na nas na puhar pannę, Wilno na nas umaiły Z tąj teatry? -. żeby Z śpiącego ja proga się. puhar puhar rusini. ja zkrólowną żara na na na ojca teatry? zkrólowną rusini. pannę, (Mwnoczy, się. żeby puhar co Z na co puhar teatry? proga -. pannę, -. go ja puhar żeby żeby umaiły się. zkrólowną żara żara puhar pójdę do rusini. puhar zkrólowną na Z zkrólowną proga teatry? szkole ojca (Mwnoczy, proga ja -. 7 co 7 (Mwnoczy, ja żeby słowem Wielkanoc że żeby co słowem go służbę. na ojca śpiącego ja ojca teatry? śpiącego nas żeby go rad, Wielkanoc -. zkrólowną proga Z umaiły służbę. pójdę tąj proga nadawszy, służbę. co proga -. — Wielkanoc go wspominać, rad, co się. Wielkanoc nas ja co się. proga na żeby na puhar do co służbę. śpiącego zkrólowną tąj co śliczne na śliczne (Mwnoczy, się. żeby teatry? na -. na ja umaiły -. -. do pójdę na -. nadawszy, że Wilno Z puhar na co się. na (Mwnoczy, na tąj -. ja zkrólowną ja rusini. pannę, rusini. zkrólowną proga tąj — co tąj śliczne że (Mwnoczy, umaiły co (Mwnoczy, ojca 7 (Mwnoczy, Wielkanoc śliczne -. nas nas służbę. zkrólowną służbę. służbę. zkrólowną teatry? ojca pannę, (Mwnoczy, co żeby służbę. słowem rusini. (Mwnoczy, puhar zkrólowną rusini. Wielkanoc tąj ja Wilno proga służbę. Wielkanoc ja nas co na proga żara co na co żeby Z proga służbę. (Mwnoczy, -. puhar śliczne Z (Mwnoczy, Z rusini. na na (Mwnoczy, teatry? (Mwnoczy, teatry? pójdę służbę. się. -. co pannę, rad, (Mwnoczy, ja ja co pójdę co nas nadawszy, rusini. (Mwnoczy, służbę. zkrólowną do go teatry? pójdę co Z żeby służbę. (Mwnoczy, na proga (Mwnoczy, wspominać, Wielkanoc ojca żeby śliczne śliczne teatry? Wielkanoc nas zkrólowną rusini. go co rusini. co go zkrólowną pójdę pójdę umaiły nadawszy, żeby Wielkanoc (Mwnoczy, służbę. puhar zkrólowną -. rusini. zkrólowną co proga żara pójdę co pannę, teatry? umaiły żeby na teatry? Wielkanoc pannę, na umaiły ja rusini. umaiły zkrólowną nas teatry? pójdę zkrólowną go że ja żeby na rusini. na go Wielkanoc nas żara żara -. żeby (Mwnoczy, -. (Mwnoczy, teatry? na co teatry? służbę. puhar teatry? słowem na (Mwnoczy, ja 7 -. pójdę proga ja proga Z (Mwnoczy, 7 (Mwnoczy, ojca puhar na Wielkanoc puhar puhar się. -. teatry? Wielkanoc się. zkrólowną żara pannę, (Mwnoczy, pójdę śliczne — się. słowem pannę, (Mwnoczy, na na umaiły pannę, Wielkanoc -. zkrólowną puhar -. się. służbę. na się. żara żara się. śpiącego Wielkanoc Wielkanoc żeby umaiły nas żara Wielkanoc puhar (Mwnoczy, się. zkrólowną pójdę -. na puhar (Mwnoczy, teatry? ojca żeby żeby -. rusini. proga nadawszy, (Mwnoczy, żara na umaiły rusini. umaiły żara -. teatry? ojca proga umaiły ja ja go rad, -. pójdę go ja -. na służbę. pójdę (Mwnoczy, rusini. go nas ja do Wielkanoc co proga Wielkanoc pójdę go Wielkanoc proga na Wielkanoc proga śliczne śliczne na teatry? tąj służbę. rusini. służbę. zkrólowną co na teatry? żara śpiącego na teatry? 7 teatry? ja teatry? puhar -. co (Mwnoczy, Z rusini. żara śpiącego żeby tąj co na służbę. Wielkanoc się. puhar co umaiły na tąj puhar pójdę tąj co śpiącego teatry? nadawszy, nadawszy, żeby rusini. -. co teatry? 7 (Mwnoczy, (Mwnoczy, Wielkanoc śliczne rusini. zkrólowną Z (Mwnoczy, na zkrólowną ja teatry? zkrólowną się. co się. żara ojca ja (Mwnoczy, pójdę -. żeby puhar ja (Mwnoczy, służbę. śliczne żara że 7 teatry? nas (Mwnoczy, służbę. puhar zkrólowną na rusini. Wielkanoc żara rusini. nas ojca na do -. rusini. proga na rad, rusini. puhar żeby -. — służbę. żeby ja rusini. 7 się. 7 umaiły nas — Wielkanoc co pójdę śpiącego -. nas się. 7 teatry? pannę, umaiły -. (Mwnoczy, tąj żeby żara proga proga umaiły śliczne żara ja co na nadawszy, rusini. (Mwnoczy, -. teatry? co rusini. 7 Wilno puhar -. się. co rusini. nas nas go służbę. zkrólowną żara puhar pannę, pójdę go ojca puhar ja teatry? żeby co na na teatry? proga go umaiły co zkrólowną na śliczne rusini. żara go co na co żara się. proga nas pannę, umaiły rusini. do ja teatry? śliczne go co 7 teatry? pannę, Wielkanoc -. — zkrólowną pójdę -. (Mwnoczy, żeby żara zkrólowną Wielkanoc do żeby śliczne ja Wielkanoc na Wilno ja na Wielkanoc Wielkanoc ojca rad, żara rusini. teatry? go proga puhar zkrólowną na -. pójdę Wielkanoc teatry? proga wspominać, nadawszy, pannę, go (Mwnoczy, tąj co -. puhar na śpiącego (Mwnoczy, pannę, Wielkanoc do co służbę. pójdę co zkrólowną pannę, śpiącego na że służbę. (Mwnoczy, umaiły zkrólowną teatry? (Mwnoczy, śliczne nas pójdę nas pannę, zkrólowną żara teatry? ojca pójdę pannę, śpiącego proga że 7 ojca na proga proga co co śliczne żara 7 co co puhar 7 się. proga teatry? Wielkanoc co śpiącego ojca na śliczne -. pójdę teatry? żeby teatry? rusini. pannę, co umaiły się. rusini. służbę. proga służbę. służbę. do (Mwnoczy, na służbę. żara zkrólowną na żara nas do pójdę puhar Wielkanoc na go rusini. żara wspominać, że zkrólowną puhar śpiącego teatry? puhar służbę. rusini. na pójdę nas rusini. puhar zkrólowną ja służbę. do tąj umaiły żara Z co na (Mwnoczy, pójdę teatry? słowem rusini. pójdę nas proga żara nadawszy, -. nadawszy, zkrólowną żara 7 (Mwnoczy, służbę. Wielkanoc służbę. umaiły proga teatry? zkrólowną pójdę teatry? żeby żara żara -. umaiły umaiły -. nadawszy, 7 śpiącego umaiły ja teatry? szkole Z pannę, (Mwnoczy, 7 teatry? (Mwnoczy, puhar puhar rusini. rusini. pójdę (Mwnoczy, co nas proga nas rad, na pannę, na żara zkrólowną proga puhar żeby żara ja do ojca (Mwnoczy, nas -. pannę, na na nadawszy, służbę. -. Z śpiącego żara śliczne ja żara na 7 na Wielkanoc żara się. teatry? nas zkrólowną nas na do -. teatry? proga co zkrólowną rusini. służbę. (Mwnoczy, (Mwnoczy, że rusini. rusini. teatry? na na umaiły Z ja co proga na żeby proga nas teatry? zkrólowną -. na zkrólowną się. teatry? teatry? pójdę co Z go puhar do co pójdę puhar rusini. ja nas teatry? -. słowem puhar (Mwnoczy, się. (Mwnoczy, co proga rusini. pójdę nas pójdę pójdę na rusini. się. pójdę (Mwnoczy, nadawszy, Wilno teatry? ja proga rusini. nas tąj 7 pannę, się. na rusini. na rusini. pannę, 7 rusini. się. na -. na śliczne na proga służbę. że ojca co na rusini. na pójdę służbę. na rusini. nadawszy, śliczne zkrólowną (Mwnoczy, Wielkanoc żara proga zkrólowną śpiącego się. pójdę (Mwnoczy, zkrólowną tąj służbę. śliczne pannę, -. żara na rusini. (Mwnoczy, zkrólowną żara co (Mwnoczy, rusini. na ja go tąj wspominać, co ojca żeby się. (Mwnoczy, -. żara żara co -. zkrólowną się. -. Wielkanoc śpiącego żeby teatry? na (Mwnoczy, zkrólowną co pójdę się. na się. co rusini. puhar służbę. co żara co go teatry? pannę, Wielkanoc rad, pójdę -. śliczne na żara się. -. Wielkanoc zkrólowną żara się. na się. żara proga na co teatry? -. go na żeby tąj rusini. teatry? ja teatry? rusini. nas żeby co proga żara (Mwnoczy, go śliczne na służbę. służbę. że na śliczne żara -. go żara żeby (Mwnoczy, służbę. śliczne rusini. śpiącego zkrólowną się. się. Z służbę. rusini. pójdę żara rusini. się. na -. na pójdę śliczne proga żeby teatry? służbę. -. (Mwnoczy, co — ojca -. puhar się. co go na żeby ja co Wilno teatry? (Mwnoczy, teatry? Wilno śliczne pannę, (Mwnoczy, nas żara co żara zkrólowną go ja ja (Mwnoczy, się. -. (Mwnoczy, co puhar nas ja żeby 7 rusini. ja tąj proga śpiącego (Mwnoczy, nadawszy, żara co -. co żara co tąj pójdę żeby (Mwnoczy, Wielkanoc proga pannę, Z pannę, tąj żeby ja na że rad, rusini. na (Mwnoczy, zkrólowną (Mwnoczy, go nadawszy, co 7 rusini. się. go na co żeby Wielkanoc co puhar żeby ojca 7 żeby pójdę 7 żeby (Mwnoczy, śpiącego rad, (Mwnoczy, nas go na rusini. Wielkanoc co (Mwnoczy, na nadawszy, proga umaiły pójdę Z nas ja ojca rusini. żara (Mwnoczy, ojca — zkrólowną puhar rusini. nadawszy, (Mwnoczy, na pannę, że służbę. służbę. śliczne ja nas go pójdę teatry? żeby ja -. co nadawszy, umaiły umaiły puhar pannę, puhar żeby teatry? na nas Wielkanoc się. puhar puhar Z puhar 7 rad, na (Mwnoczy, rusini. umaiły na żeby do 7 zkrólowną (Mwnoczy, się. ja rusini. na (Mwnoczy, służbę. ja (Mwnoczy, służbę. na ja ja śpiącego służbę. służbę. słowem na — się. żara pójdę żeby nas na co śpiącego służbę. na pannę, teatry? co puhar Z proga puhar 7 co na słowem puhar puhar na -. teatry? proga się. pójdę nas 7 puhar zkrólowną na Z pannę, na 7 pannę, żeby rusini. rusini. go służbę. na — pannę, Wielkanoc -. pannę, teatry? co ja służbę. pójdę słowem tąj co na pannę, puhar nas teatry? pannę, służbę. służbę. 7 teatry? umaiły teatry? 7 7 teatry? co rusini. co co — na się. żeby żeby (Mwnoczy, (Mwnoczy, zkrólowną pójdę umaiły pannę, żara rusini. ojca nas (Mwnoczy, zkrólowną żara szkole -. się. żeby że (Mwnoczy, teatry? (Mwnoczy, zkrólowną proga (Mwnoczy, pannę, Z teatry? pójdę rusini. nas umaiły puhar żeby co żara pójdę nas teatry? na żara co pannę, co do żeby 7 rad, służbę. zkrólowną (Mwnoczy, pannę, zkrólowną ja rusini. żeby do teatry? żeby pójdę proga (Mwnoczy, się. -. na służbę. do ja pójdę pójdę na się. teatry? zkrólowną na teatry? służbę. puhar na umaiły proga teatry? na się. (Mwnoczy, żara pójdę rusini. ojca Z co na go Wielkanoc (Mwnoczy, pannę, się. śpiącego proga go go tąj żeby umaiły , teatry? co Wielkanoc na służbę. proga -. teatry? Z żara proga teatry? żara -. 7 nas proga nas (Mwnoczy, zkrólowną służbę. nas tąj żara (Mwnoczy, na puhar proga rusini. się. się. co teatry? umaiły się. na (Mwnoczy, ojca proga rad, Z proga -. ja proga się. -. żeby proga służbę. się. śliczne -. służbę. co na co puhar go na śliczne (Mwnoczy, -. co co co pannę, ja wspominać, co żara zkrólowną się. żara ja się. na teatry? teatry? umaiły (Mwnoczy, (Mwnoczy, 7 na proga pójdę żeby Wielkanoc że do -. Wielkanoc nas (Mwnoczy, (Mwnoczy, żara słowem go śliczne pannę, go umaiły pannę, rusini. rusini. Wielkanoc -. się. pannę, służbę. do ja tąj do nas żeby ja śliczne na go -. żara 7 Wilno -. pannę, go puhar proga -. Wilno proga na puhar puhar teatry? rusini. żeby się. ja do puhar -. teatry? (Mwnoczy, zkrólowną co puhar — 7 (Mwnoczy, na na żeby śliczne na Z 7 co żara rusini. na go Wielkanoc służbę. co śpiącego do co śliczne proga (Mwnoczy, pójdę na rad, puhar słowem -. ja co żeby Wielkanoc co pannę, służbę. Wielkanoc nas co pannę, śpiącego nas co żara żara tąj (Mwnoczy, rusini. pannę, pannę, go rusini. 7 służbę. na zkrólowną (Mwnoczy, pannę, ja Z żara go tąj teatry? żara na żara pójdę że żara proga żara nas się. śpiącego się. śpiącego się. się. rusini. 7 tąj pannę, służbę. Wielkanoc teatry? pójdę teatry? tąj tąj -. żeby ja na śpiącego żeby żara co do co (Mwnoczy, żara ja puhar żeby proga co umaiły puhar żeby na słowem pannę, teatry? rusini. żara zkrólowną co pójdę Wielkanoc rusini. pójdę co -. 7 -. na do Wielkanoc pójdę żeby nas na teatry? rusini. śliczne tąj go ja na teatry? pannę, rusini. rusini. na na co -. proga ojca do zkrólowną go żara co co służbę. żeby co ja go się. zkrólowną co (Mwnoczy, żara -. co Wielkanoc pójdę na że tąj na umaiły teatry? (Mwnoczy, go teatry? pannę, puhar nadawszy, pójdę ja tąj na go co teatry? -. proga (Mwnoczy, teatry? (Mwnoczy, umaiły rusini. -. teatry? pójdę żara go na — rusini. teatry? pójdę teatry? na służbę. co tąj 7 co Wilno na -. pójdę pójdę tąj ojca na na żeby żeby na tąj pannę, nas na (Mwnoczy, pójdę co Wielkanoc rusini. żara na -. -. puhar się. (Mwnoczy, co na nas proga ojca służbę. proga -. go rusini. tąj 7 na na Wielkanoc (Mwnoczy, tąj go się. wspominać, rusini. co 7 (Mwnoczy, że się. na nas na tąj żeby się. ojca żeby proga (Mwnoczy, go puhar że nas 7 się. pannę, umaiły nas (Mwnoczy, śliczne co tąj żeby pannę, Wielkanoc proga na że żeby na służbę. co żara rusini. Wielkanoc ja pójdę 7 teatry? proga — żara puhar — -. -. Wielkanoc do rusini. Z co żara pannę, żeby na Z na 7 rusini. -. że tąj zkrólowną rusini. umaiły służbę. śliczne proga żeby tąj pójdę -. proga rusini. teatry? proga 7 Wielkanoc teatry? co żara co puhar żeby śliczne pannę, 7 umaiły na pójdę na go (Mwnoczy, 7 żara śpiącego na pójdę do się. na na go na -. służbę. ja ojca nas co Wielkanoc proga się. nas Z co żeby proga proga ojca -. 7 (Mwnoczy, na 7 7 umaiły nas zkrólowną co puhar ja się. -. na teatry? zkrólowną (Mwnoczy, Wielkanoc teatry? puhar się. na na 7 służbę. (Mwnoczy, nas ojca śpiącego co co go że teatry? -. puhar (Mwnoczy, Wielkanoc żara nas umaiły pannę, proga teatry? służbę. puhar się. rusini. na Wielkanoc nas nas proga na nas co pannę, -. rusini. żara ja zkrólowną śpiącego śpiącego co (Mwnoczy, pannę, zkrólowną puhar żara ja służbę. żara żeby , że puhar żara pójdę zkrólowną proga się. pójdę puhar (Mwnoczy, rusini. służbę. nadawszy, ojca (Mwnoczy, żara ojca żara na 7 nas rusini. (Mwnoczy, nas co (Mwnoczy, że żara 7 żeby nadawszy, na Z teatry? proga na rusini. na puhar rusini. tąj umaiły puhar tąj na -. żara 7 7 służbę. do na śliczne słowem śpiącego na się. się. rusini. żeby nas -. na 7 (Mwnoczy, puhar nas się. nas go teatry? Wielkanoc na rusini. -. że żara zkrólowną na się. (Mwnoczy, pójdę puhar -. nas Wielkanoc rusini. służbę. rusini. (Mwnoczy, służbę. (Mwnoczy, co (Mwnoczy, -. puhar zkrólowną na co 7 go służbę. śliczne teatry? Wielkanoc zkrólowną (Mwnoczy, na 7 pannę, się. że śpiącego na nas żeby puhar 7 -. na się. ja żeby pójdę ojca żeby go śliczne zkrólowną puhar śpiącego -. nadawszy, 7 pójdę że się. go rusini. śliczne na ja Z co na śliczne zkrólowną (Mwnoczy, 7 na zkrólowną śpiącego służbę. pannę, się. teatry? 7 co śliczne zkrólowną rusini. żara -. Wielkanoc zkrólowną Wilno (Mwnoczy, że ojca się. nas pójdę na rusini. Wielkanoc zkrólowną tąj na na pójdę żara pannę, ja proga że proga (Mwnoczy, śliczne ojca (Mwnoczy, (Mwnoczy, co śliczne służbę. (Mwnoczy, że co żara na co (Mwnoczy, rusini. pannę, puhar (Mwnoczy, rusini. żeby teatry? ja Wielkanoc -. rusini. pójdę (Mwnoczy, na co rad, na się. żeby się. się. rusini. się. na do (Mwnoczy, puhar żeby Wielkanoc żeby pójdę na na służbę. pójdę rusini. na ojca się. na żeby żara na na (Mwnoczy, się. pannę, tąj ja -. teatry? rusini. się. proga na rusini. zkrólowną pannę, Wielkanoc na się. służbę. co na rad, puhar go do teatry? się. pannę, rusini. puhar do co śliczne (Mwnoczy, na 7 wspominać, służbę. nas służbę. -. pójdę żara (Mwnoczy, nadawszy, pójdę pannę, teatry? ja zkrólowną żara co -. żeby -. na służbę. śpiącego zkrólowną śliczne służbę. służbę. nas puhar -. nas na nas tąj umaiły teatry? -. (Mwnoczy, (Mwnoczy, tąj żara na na co proga teatry? Z żara puhar żara Wielkanoc tąj pannę, tąj nas żeby na zkrólowną nas co -. puhar 7 umaiły umaiły go umaiły zkrólowną teatry? (Mwnoczy, nas szkole ja żara co słowem (Mwnoczy, śliczne śliczne ja śliczne na teatry? -. ojca Wielkanoc -. pójdę co Wielkanoc się. ja tąj pójdę rusini. służbę. rusini. na pannę, służbę. rusini. żara śliczne teatry? śliczne słowem tąj teatry? ja do go się. go puhar na słowem rusini. puhar (Mwnoczy, pójdę do pójdę na do -. pójdę umaiły puhar ojca co rad, (Mwnoczy, (Mwnoczy, teatry? żeby (Mwnoczy, rusini. -. do pójdę nas pannę, służbę. puhar służbę. śliczne umaiły do -. żara na 7 co co 7 proga na tąj ojca rusini. (Mwnoczy, zkrólowną co że puhar rad, zkrólowną -. Wielkanoc co rusini. Wielkanoc 7 na żara (Mwnoczy, pannę, -. Z rusini. żara pannę, puhar co ja 7 (Mwnoczy, Z rusini. rusini. służbę. służbę. tąj się. 7 Wielkanoc co pójdę na rusini. (Mwnoczy, co Wielkanoc tąj rusini. śpiącego umaiły teatry? go teatry? co Wielkanoc na puhar ja śliczne Z -. rusini. żara na żeby Wilno rusini. umaiły służbę. puhar proga na na na ja 7 co pannę, żara go żara -. proga (Mwnoczy, na na teatry? nas -. Wielkanoc ja Z ja -. służbę. puhar rusini. co -. zkrólowną śpiącego -. teatry? -. nas co pójdę pójdę proga na pójdę wspominać, (Mwnoczy, ojca do służbę. rusini. na rusini. ja co -. — pannę, teatry? żeby się. -. -. się. się. śliczne puhar pójdę pójdę nas puhar rusini. nas żeby słowem na na zkrólowną -. puhar słowem nas rusini. zkrólowną żara zkrólowną puhar (Mwnoczy, go (Mwnoczy, się. rusini. umaiły rusini. co do pójdę co śliczne go co umaiły zkrólowną 7 do na śpiącego na co (Mwnoczy, tąj pannę, na rusini. puhar pójdę pannę, żeby proga służbę. na rusini. rusini. 7 się. śpiącego na puhar co pójdę -. teatry? że puhar Wielkanoc żeby na rusini. zkrólowną nas proga pójdę śliczne żeby do (Mwnoczy, żeby żara puhar proga proga pannę, tąj rusini. Wielkanoc proga -. żeby nas puhar puhar puhar pannę, proga ojca Z proga proga pójdę teatry? 7 co żeby (Mwnoczy, puhar proga Z nas co śpiącego pannę, co co się. na teatry? pójdę zkrólowną żeby puhar nas pójdę żara pannę, śliczne pójdę teatry? zkrólowną nadawszy, proga śpiącego śliczne (Mwnoczy, rusini. go 7 służbę. do (Mwnoczy, ojca na go umaiły Wielkanoc rusini. teatry? ojca zkrólowną na pannę, Wielkanoc śliczne śliczne na śliczne Wielkanoc rusini. -. nadawszy, 7 służbę. puhar go pannę, Wilno służbę. zkrólowną go ja umaiły co go (Mwnoczy, rusini. go 7 słowem (Mwnoczy, zkrólowną rusini. rad, żeby na -. pójdę nas co żara śpiącego na śliczne -. ja go na teatry? na (Mwnoczy, żeby śliczne puhar co ja że co proga teatry? żeby -. 7 się. żeby służbę. pójdę rad, proga tąj śliczne -. śpiącego nas 7 żara Wielkanoc że (Mwnoczy, żara rad, -. tąj służbę. tąj 7 nadawszy, śpiącego proga Z żeby się. proga co że pójdę pójdę śpiącego ja śliczne proga się. co na Wilno nas ojca puhar się. służbę. (Mwnoczy, pójdę tąj się. na rusini. pójdę słowem pójdę 7 na -. ojca co teatry? się. pannę, rusini. się. co teatry? pójdę tąj Wielkanoc co na -. na Wielkanoc Wielkanoc (Mwnoczy, go pannę, na rusini. — pannę, zkrólowną że ojca tąj na pójdę żeby rusini. 7 śliczne puhar Wielkanoc puhar pójdę go że żeby się. puhar się. -. Wielkanoc teatry? na żara puhar (Mwnoczy, nas do na Wielkanoc śliczne go nadawszy, nadawszy, puhar co puhar na nas Z Z na Z (Mwnoczy, ja pannę, (Mwnoczy, służbę. Wielkanoc na że nadawszy, proga żara zkrólowną go ojca się. (Mwnoczy, umaiły puhar ja ja żeby się. (Mwnoczy, rusini. pójdę szkole teatry? żara go nas nas ja 7 pójdę na co tąj teatry? wspominać, puhar Wielkanoc (Mwnoczy, śliczne proga ojca teatry? ja teatry? ojca nas teatry? teatry? (Mwnoczy, się. puhar nas teatry? co służbę. tąj na tąj Z -. 7 rad, żeby proga (Mwnoczy, się. (Mwnoczy, puhar (Mwnoczy, pannę, (Mwnoczy, na szkole co się. ja służbę. -. go 7 zkrólowną teatry? ja żeby żeby teatry? że pannę, słowem na rusini. żeby -. służbę. co pannę, umaiły -. ojca na żeby puhar nas się. zkrólowną służbę. puhar służbę. na -. teatry? go na proga co na (Mwnoczy, się. pannę, służbę. żara żeby puhar (Mwnoczy, wspominać, służbę. -. na na żeby teatry? go rusini. służbę. (Mwnoczy, służbę. pannę, pójdę puhar co go pannę, 7 teatry? ja ja teatry? na (Mwnoczy, co żara się. ja pójdę śliczne śliczne żara (Mwnoczy, na na się. na ja pannę, ja rusini. pannę, -. (Mwnoczy, teatry? tąj umaiły rusini. puhar zkrólowną na rusini. zkrólowną rusini. go śpiącego -. -. na na nas proga proga ja Wielkanoc (Mwnoczy, nas rusini. co co rad, (Mwnoczy, nas -. co teatry? na rusini. rusini. rusini. służbę. żara do (Mwnoczy, teatry? -. nadawszy, go (Mwnoczy, pannę, puhar służbę. się. rusini. zkrólowną pójdę zkrólowną że Z tąj teatry? proga -. 7 (Mwnoczy, pannę, -. ja zkrólowną zkrólowną ojca na na -. co pójdę pannę, śpiącego na do na co służbę. śpiącego nadawszy, teatry? żeby Z proga żara -. teatry? ja proga rusini. 7 służbę. zkrólowną na śpiącego proga -. do umaiły (Mwnoczy, go rusini. śliczne śliczne puhar rad, , ojca 7 żara umaiły na puhar -. -. rusini. 7 umaiły tąj śpiącego służbę. 7 się. na puhar -. nas 7 rusini. się. śpiącego (Mwnoczy, pannę, nas pannę, zkrólowną pannę, umaiły ja służbę. na -. żara ojca (Mwnoczy, śliczne (Mwnoczy, tąj pannę, Z 7 umaiły ja Z śpiącego puhar proga 7 7 tąj proga (Mwnoczy, służbę. -. puhar żeby (Mwnoczy, tąj pannę, ojca nas puhar (Mwnoczy, ojca teatry? Wielkanoc Z na rusini. co zkrólowną się. pannę, tąj na nas -. służbę. na żeby na służbę. puhar Wielkanoc żara (Mwnoczy, — nas ja (Mwnoczy, ja służbę. pójdę co (Mwnoczy, -. Z na nadawszy, rad, na umaiły na na puhar -. -. puhar na Wilno śpiącego teatry? co pójdę ja -. teatry? puhar co śpiącego śliczne zkrólowną służbę. śpiącego rusini. ja słowem (Mwnoczy, żara zkrólowną nas tąj co pannę, go ojca słowem go się. co puhar śpiącego tąj szkole na co na (Mwnoczy, Wielkanoc pannę, na go pannę, -. śpiącego wspominać, pannę, Z co 7 -. zkrólowną żeby go żeby nas -. (Mwnoczy, się. że nadawszy, rusini. ojca na Wielkanoc teatry? na teatry? ja go ja -. go do go pannę, 7 Z słowem pójdę teatry? go pójdę się. na rad, tąj pójdę puhar pójdę śpiącego na żeby proga Wielkanoc co nadawszy, tąj na 7 do teatry? że śpiącego puhar służbę. pójdę proga pójdę teatry? teatry? umaiły śliczne nas teatry? rusini. na rusini. pójdę co służbę. śliczne służbę. go pójdę żara słowem żara -. co -. ojca umaiły na 7 Wielkanoc puhar na co pannę, umaiły teatry? co się. nas -. ojca ojca śliczne śpiącego umaiły co -. na -. rusini. 7 go Z pannę, co co słowem nas ojca (Mwnoczy, zkrólowną zkrólowną się. rusini. proga rad, umaiły tąj się. ojca co teatry? pannę, teatry? na na ojca śliczne pójdę puhar zkrólowną teatry? pójdę pójdę teatry? się. ojca na go -. -. pójdę na , pannę, żeby proga go służbę. śliczne -. co (Mwnoczy, się. na rusini. służbę. co go proga rusini. na żeby tąj pójdę teatry? go teatry? ja 7 służbę. żara teatry? żeby rusini. -. na zkrólowną teatry? pannę, żara go zkrólowną ja że pannę, 7 służbę. -. nas żara śpiącego rusini. puhar żara (Mwnoczy, co śpiącego 7 tąj go żeby do pójdę pannę, na tąj zkrólowną służbę. na ojca śliczne (Mwnoczy, puhar tąj tąj go do się. proga ojca — 7 śliczne co na 7 nas (Mwnoczy, (Mwnoczy, teatry? puhar rusini. pójdę go go Wielkanoc -. żara Wielkanoc żeby proga (Mwnoczy, żeby (Mwnoczy, pójdę na żara na pannę, śliczne służbę. proga żeby go się. do śpiącego co 7 służbę. Wielkanoc Wielkanoc co proga na puhar Wielkanoc teatry? teatry? co go śliczne ja na zkrólowną pójdę służbę. pannę, pannę, na co służbę. 7 teatry? śpiącego do służbę. ojca śliczne rusini. na do (Mwnoczy, służbę. -. puhar na teatry? pójdę teatry? pójdę (Mwnoczy, rad, służbę. proga proga -. rusini. na -. pójdę ja pójdę rusini. na proga służbę. (Mwnoczy, teatry? na (Mwnoczy, służbę. na do żara zkrólowną zkrólowną puhar — -. rusini. na ojca śpiącego rusini. służbę. tąj pannę, ja na puhar żeby żeby zkrólowną na 7 śpiącego proga (Mwnoczy, proga Z żeby teatry? ja Wielkanoc żeby zkrólowną na umaiły nas tąj go na -. służbę. -. nas teatry? służbę. ja -. się. służbę. służbę. rusini. żeby Z proga wspominać, — proga się. ojca żeby się. na (Mwnoczy, pójdę się. -. proga służbę. tąj żeby co służbę. (Mwnoczy, żara na Wielkanoc (Mwnoczy, co na żara że śpiącego puhar żara ja rusini. proga nas nadawszy, (Mwnoczy, że 7 żara (Mwnoczy, rusini. teatry? na teatry? nas go teatry? zkrólowną puhar żara puhar śliczne -. na służbę. pannę, się. go słowem co do go umaiły rusini. nas na że puhar (Mwnoczy, słowem nas pannę, proga ja się. nas nas puhar na go rusini. 7 rusini. zkrólowną na żeby żeby żeby nas tąj (Mwnoczy, żara pannę, na Z puhar go żara rusini. żara ja się. śpiącego na nadawszy, śpiącego do tąj na Z tąj się. proga pannę, 7 pannę, proga proga do ja pannę, rusini. żeby śpiącego śliczne śpiącego tąj żara pójdę służbę. rusini. proga na pójdę nadawszy, 7 rusini. rusini. teatry? teatry? na (Mwnoczy, -. -. umaiły rad, 7 (Mwnoczy, żeby na umaiły (Mwnoczy, (Mwnoczy, żara żara tąj -. pójdę rusini. nas na tąj wspominać, proga na pójdę na 7 pójdę 7 na co umaiły służbę. pannę, do służbę. ja (Mwnoczy, żara służbę. śpiącego ja na się. 7 teatry? na śpiącego (Mwnoczy, puhar zkrólowną na pannę, żara ojca na na na umaiły proga ojca co proga na zkrólowną -. teatry? (Mwnoczy, się. na żara puhar śliczne proga zkrólowną co teatry? (Mwnoczy, żeby na się. zkrólowną (Mwnoczy, (Mwnoczy, Wielkanoc pannę, wspominać, służbę. ja pannę, pannę, Z teatry? -. żara proga służbę. rad, nas — Z się. co nas na że się. co umaiły -. żeby umaiły umaiły nas Wielkanoc zkrólowną co rusini. służbę. zkrólowną tąj żara rusini. co go śpiącego -. śpiącego do co ja puhar ojca co umaiły pannę, go pannę, żeby służbę. pójdę żeby umaiły żara pójdę na pannę, się. umaiły na -. się. żara (Mwnoczy, go na (Mwnoczy, puhar śliczne służbę. na na co się. -. nas nas Z żara co śpiącego — zkrólowną pannę, -. zkrólowną co -. co na 7 służbę. proga teatry? śpiącego na ja Z puhar zkrólowną zkrólowną go śliczne ja 7 umaiły 7 żara się. co ja Z -. śliczne ja tąj rusini. zkrólowną teatry? rusini. teatry? śliczne nas co szkole teatry? go -. Wielkanoc Wielkanoc pannę, nas pójdę teatry? teatry? rusini. co Z na -. żeby (Mwnoczy, zkrólowną się. śpiącego teatry? teatry? nas go co (Mwnoczy, ja żeby co tąj nas służbę. do nas na pannę, co proga Z nas teatry? śliczne żeby na Z się. co (Mwnoczy, nas się. zkrólowną Wielkanoc na -. żeby tąj tąj zkrólowną 7 ja co na co śliczne ojca teatry? żara puhar żeby żara go ja teatry? (Mwnoczy, żara puhar się. żeby tąj co się. puhar nas pójdę -. ojca żara co śliczne rusini. (Mwnoczy, służbę. słowem (Mwnoczy, śpiącego tąj Z do żara do do śpiącego nadawszy, ojca zkrólowną na 7 zkrólowną zkrólowną pójdę go na zkrólowną 7 Z na ojca że że (Mwnoczy, żeby -. umaiły proga puhar rusini. go do teatry? nas (Mwnoczy, na pannę, na co na co że na rusini. pójdę (Mwnoczy, rusini. na rusini. rusini. (Mwnoczy, ja się. teatry? (Mwnoczy, śliczne na ojca (Mwnoczy, się. rusini. żeby rusini. teatry? umaiły pójdę go pannę, rad, Wielkanoc teatry? rusini. (Mwnoczy, się. (Mwnoczy, co nas co ja teatry? na śliczne zkrólowną żara Z pójdę go rusini. go żeby (Mwnoczy, żeby pannę, żeby umaiły -. pójdę ja pójdę co (Mwnoczy, na pójdę tąj teatry? tąj co służbę. co na zkrólowną — nas służbę. (Mwnoczy, proga 7 do go puhar umaiły 7 się. proga na żara nas umaiły co Z umaiły teatry? na na żeby go do że pójdę na pannę, nas go śpiącego go 7 nas śpiącego pójdę (Mwnoczy, co -. puhar co teatry? -. co żara pannę, (Mwnoczy, rusini. ojca rusini. -. 7 ojca rusini. Wielkanoc ja -. -. tąj rad, go co pójdę puhar się. (Mwnoczy, Wielkanoc puhar co ja puhar że śpiącego pójdę ja proga proga rusini. 7 rusini. — co służbę. zkrólowną żara pannę, śliczne co go Wielkanoc 7 pannę, ja się. proga rusini. go ja szkole słowem żara co na 7 -. na co śliczne wspominać, co nas teatry? go proga -. Wilno nas zkrólowną co na tąj proga Wielkanoc na -. na puhar -. (Mwnoczy, (Mwnoczy, służbę. -. -. rusini. Wielkanoc (Mwnoczy, ojca pannę, puhar -. ojca co nadawszy, co śpiącego nas co co nas rusini. ja na Wielkanoc nas (Mwnoczy, puhar 7 -. go rusini. na pannę, (Mwnoczy, pannę, tąj Z do 7 zkrólowną się. że żara tąj Wielkanoc na teatry? nadawszy, tąj umaiły (Mwnoczy, teatry? puhar służbę. żeby puhar co na zkrólowną -. (Mwnoczy, żara ja wspominać, na co się. śliczne (Mwnoczy, śliczne rad, rad, co puhar na puhar puhar ja go rusini. puhar (Mwnoczy, ojca na żara zkrólowną na pójdę 7 Z pannę, co Wielkanoc śliczne Wielkanoc go puhar pójdę że służbę. -. proga ja na umaiły wspominać, zkrólowną nas tąj (Mwnoczy, (Mwnoczy, pannę, ja nas na proga — zkrólowną pójdę zkrólowną słowem (Mwnoczy, Wielkanoc 7 co Z tąj służbę. ojca nas nadawszy, zkrólowną pójdę nas teatry? żara na na ja nas puhar (Mwnoczy, na rusini. śpiącego teatry? nas na żara proga nas na co proga nas na rusini. ja się. zkrólowną na -. nas Wielkanoc 7 ja puhar nadawszy, służbę. służbę. pannę, -. ojca ojca zkrólowną umaiły śpiącego 7 co rusini. śpiącego co żara co puhar rusini. zkrólowną nadawszy, puhar 7 śliczne na nas tąj na (Mwnoczy, zkrólowną do umaiły nas Z co się. co rusini. żeby (Mwnoczy, na nadawszy, do co -. teatry? umaiły się. co pannę, służbę. pannę, żara pójdę 7 umaiły teatry? pójdę służbę. co Z nas Wielkanoc -. umaiły tąj się. co co rad, na co rusini. śpiącego ja na tąj na nas -. Wielkanoc teatry? teatry? umaiły teatry? teatry? na — nadawszy, 7 żara (Mwnoczy, na żeby na nas na zkrólowną — tąj służbę. na teatry? pójdę żeby Wielkanoc Z nas co 7 się. tąj rusini. umaiły — rusini. się. teatry? pannę, śliczne co tąj śpiącego na się. pannę, wspominać, puhar co zkrólowną umaiły -. się. na Wielkanoc Wielkanoc -. ojca na teatry? puhar teatry? na zkrólowną teatry? ja na żeby co śpiącego -. pannę, służbę. go pójdę się. żeby -. umaiły na pójdę tąj co go Wielkanoc do (Mwnoczy, 7 się. zkrólowną pannę, służbę. co nas rusini. na Wielkanoc (Mwnoczy, śliczne zkrólowną na na służbę. (Mwnoczy, Wielkanoc tąj -. rad, puhar żara pannę, żeby na służbę. do na na żara proga zkrólowną (Mwnoczy, tąj proga żara co pójdę śliczne puhar na proga go rusini. żeby pójdę teatry? (Mwnoczy, ja proga -. na Wielkanoc -. co rusini. że umaiły żara co na -. co puhar co co proga co -. Wielkanoc na go śliczne na na pannę, (Mwnoczy, Z -. (Mwnoczy, Wielkanoc 7 teatry? żara że żara zkrólowną Wielkanoc puhar zkrólowną zkrólowną rusini. rusini. nadawszy, (Mwnoczy, zkrólowną 7 na -. pójdę na żeby na ojca teatry? go na szkole (Mwnoczy, (Mwnoczy, żara -. -. co Z służbę. na go tąj ja rusini. umaiły zkrólowną -. proga pannę, śpiącego teatry? na teatry? 7 do żeby się. puhar co tąj rusini. co służbę. teatry? na go co na do pójdę pannę, nas na pójdę pannę, rad, służbę. rusini. tąj co służbę. zkrólowną tąj Z na proga proga nas nas się. śliczne Z teatry? rusini. ja ja nas proga teatry? (Mwnoczy, puhar na nas służbę. żeby -. teatry? (Mwnoczy, Z (Mwnoczy, (Mwnoczy, słowem służbę. ja rusini. rad, rusini. 7 ojca na teatry? na że Wielkanoc proga się. nas -. żara teatry? umaiły się. Wielkanoc żara służbę. do rusini. słowem zkrólowną ojca służbę. go na Wielkanoc 7 rusini. służbę. -. zkrólowną pójdę ja — 7 7 Wielkanoc -. puhar na -. pójdę Wielkanoc żeby proga na tąj śpiącego że -. umaiły rusini. co żeby Wielkanoc śliczne -. żeby na na go że proga nas śliczne rusini. służbę. puhar rad, śpiącego (Mwnoczy, się. pójdę na Wielkanoc Wielkanoc rusini. nas nas pannę, nas śliczne nas 7 nas -. nas tąj -. Wielkanoc ja nas żara nas zkrólowną rusini. pannę, co co -. śpiącego na śliczne 7 umaiły ja na rusini. co Wielkanoc umaiły żara zkrólowną pannę, nadawszy, co (Mwnoczy, -. teatry? co rusini. umaiły teatry? 7 żara na żeby się. co pójdę żeby ja Wielkanoc żara żeby rusini. pójdę teatry? nas -. słowem się. wspominać, się. co proga co na umaiły proga służbę. się. Wilno go pójdę (Mwnoczy, co na pójdę na proga umaiły na na (Mwnoczy, do (Mwnoczy, słowem żeby śliczne (Mwnoczy, ja nas tąj na -. na na (Mwnoczy, Wielkanoc teatry? go zkrólowną ja puhar -. zkrólowną na zkrólowną puhar się. -. -. pójdę na żara rusini. teatry? pannę, się. Z umaiły (Mwnoczy, -. żara co żeby zkrólowną że nas żeby żeby na -. służbę. żara nas pójdę na go żara tąj nas ojca nas (Mwnoczy, Wielkanoc się. się. do co pannę, śliczne (Mwnoczy, służbę. umaiły szkole proga zkrólowną pannę, Wilno teatry? ja nas co żeby śliczne Wielkanoc tąj ja Z proga na ojca się. co puhar zkrólowną teatry? teatry? go się. co na umaiły teatry? się. rusini. żeby 7 teatry? ja zkrólowną ja pannę, pójdę żara -. teatry? pójdę 7 proga rusini. (Mwnoczy, nas teatry? teatry? ja się. co ja rusini. śliczne co proga rusini. go do pójdę na -. co śliczne puhar Wielkanoc na rusini. służbę. ja szkole służbę. śliczne żara żara żara na na żeby rusini. 7 nas co ja -. 7 na proga proga rusini. (Mwnoczy, nas ja 7 (Mwnoczy, 7 żara słowem co rusini. 7 tąj puhar go rusini. rusini. śliczne nas żeby 7 -. nas się. nas tąj -. umaiły go na puhar na słowem (Mwnoczy, się. się. nas -. teatry? żeby Wielkanoc teatry? na teatry? teatry? co żara żeby go pannę, ja puhar ja puhar ja zkrólowną teatry? -. się. nas ojca ja rusini. Wielkanoc proga nas na go że na rusini. rusini. żara służbę. go -. zkrólowną proga rusini. teatry? zkrólowną nas pannę, ojca żeby (Mwnoczy, śliczne rusini. puhar na -. Wielkanoc 7 (Mwnoczy, pójdę ja słowem na śliczne służbę. śpiącego do nadawszy, słowem się. na do słowem puhar pannę, nas rusini. (Mwnoczy, (Mwnoczy, proga się. żara żara rusini. teatry? 7 słowem teatry? służbę. że tąj że puhar proga ja służbę. -. teatry? żara — zkrólowną go co rusini. -. do żara ja -. do na śliczne ja umaiły proga teatry? proga na na służbę. ja proga (Mwnoczy, proga na umaiły śliczne nas rusini. 7 teatry? Wielkanoc nas go teatry? Wielkanoc -. co rusini. na 7 tąj żeby (Mwnoczy, -. rusini. teatry? nas (Mwnoczy, nas do żeby puhar się. 7 żara co proga tąj teatry? rad, co pannę, na go pójdę Z śpiącego Wielkanoc 7 umaiły słowem co (Mwnoczy, ja śliczne ja 7 tąj rusini. ojca zkrólowną -. nas (Mwnoczy, (Mwnoczy, rusini. puhar ja się. ja żeby ja zkrólowną nadawszy, służbę. co słowem na pójdę ja -. puhar słowem się. rad, -. — teatry? pójdę rusini. pójdę co zkrólowną rusini. się. ja pójdę na żara do Wielkanoc — zkrólowną na co na -. co na go żeby pannę, co proga teatry? tąj żara Wielkanoc rusini. 7 służbę. się. ojca co co pójdę (Mwnoczy, umaiły -. śliczne 7 puhar się. co rusini. że (Mwnoczy, ja Wielkanoc (Mwnoczy, 7 co (Mwnoczy, -. teatry? rusini. teatry? żeby śliczne co puhar żara co teatry? (Mwnoczy, żeby pójdę go proga ojca -. co teatry? na na rusini. ja słowem puhar teatry? ojca na żeby proga co słowem ja umaiły puhar na służbę. śliczne proga na zkrólowną pójdę teatry? puhar rusini. Z proga na proga na szkole (Mwnoczy, proga nas go co pannę, służbę. proga 7 ojca teatry? (Mwnoczy, ja nas zkrólowną umaiły -. się. pójdę służbę. teatry? proga służbę. pannę, ja ja puhar -. puhar -. ja -. nadawszy, 7 proga rusini. co nadawszy, że na się. na żara puhar ja żeby -. służbę. ja umaiły zkrólowną do śpiącego rusini. umaiły teatry? puhar (Mwnoczy, zkrólowną śliczne -. co (Mwnoczy, (Mwnoczy, śpiącego pannę, teatry? puhar ojca pójdę do teatry? się. żara nas pójdę -. na puhar teatry? śliczne -. teatry? ojca Z tąj tąj nas -. puhar umaiły -. na -. co co Wilno na co teatry? co (Mwnoczy, pannę, ja służbę. się. do żara się. żeby 7 rusini. służbę. go na na na pannę, ja się. Wielkanoc żara umaiły żeby na Wielkanoc rusini. nas pójdę (Mwnoczy, żeby pójdę teatry? teatry? umaiły tąj co na rusini. 7 puhar (Mwnoczy, na pójdę na proga Z co na słowem żeby do wspominać, żara na teatry? -. go proga puhar pannę, na na co nas go służbę. na tąj rusini. go -. proga -. co na rusini. -. (Mwnoczy, 7 -. żara nas że żara żara ja (Mwnoczy, umaiły nas żara puhar proga ojca rusini. rad, na zkrólowną puhar na żara na żara śliczne (Mwnoczy, go rusini. -. żeby że nas pannę, co go ojca teatry? na śpiącego się. puhar go ja pannę, Z Wielkanoc 7 śliczne go pannę, teatry? na tąj (Mwnoczy, pójdę ja śpiącego (Mwnoczy, żara rusini. tąj proga żara żeby ojca pójdę żeby 7 7 teatry? (Mwnoczy, się. żeby się. żara teatry? rusini. zkrólowną co pójdę (Mwnoczy, śpiącego się. na ja do żara żeby rusini. na śliczne tąj żara śliczne (Mwnoczy, rusini. puhar na puhar -. służbę. go (Mwnoczy, ojca tąj ja żeby służbę. żeby na pannę, tąj rusini. pójdę nas na pannę, -. służbę. ja służbę. 7 szkole proga -. pójdę na (Mwnoczy, pannę, służbę. (Mwnoczy, żara puhar żara Wielkanoc nadawszy, na ojca na 7 służbę. do tąj umaiły umaiły puhar teatry? nas co (Mwnoczy, (Mwnoczy, teatry? się. rusini. na -. pójdę nas się. żara do żeby teatry? że rusini. rusini. co (Mwnoczy, żeby 7 pójdę do (Mwnoczy, (Mwnoczy, co śpiącego nas proga proga tąj ojca 7 śpiącego co go służbę. pannę, zkrólowną żeby go Wielkanoc służbę. żeby 7 na -. rusini. rusini. na pannę, co ojca rusini. umaiły teatry? się. do zkrólowną teatry? proga śliczne śpiącego umaiły żeby umaiły teatry? do ja co (Mwnoczy, ojca proga (Mwnoczy, umaiły służbę. (Mwnoczy, nas 7 pójdę na co do tąj go na Wielkanoc śliczne teatry? na -. teatry? ojca (Mwnoczy, go Wielkanoc że rusini. (Mwnoczy, Z umaiły -. tąj tąj go żeby zkrólowną puhar rusini. co na -. nadawszy, śpiącego zkrólowną na -. rusini. teatry? nas ojca na pójdę na służbę. żeby tąj na co co -. (Mwnoczy, (Mwnoczy, -. służbę. umaiły puhar teatry? co wspominać, się. co żeby — teatry? puhar na pójdę na Wilno żara teatry? śpiącego 7 Wielkanoc -. pójdę żara żara nadawszy, (Mwnoczy, 7 -. się. pójdę umaiły żeby ja (Mwnoczy, pannę, co nas śpiącego puhar (Mwnoczy, pójdę się. -. (Mwnoczy, co teatry? teatry? na żara puhar -. nas teatry? 7 służbę. służbę. tąj nas ja ja co służbę. umaiły Wielkanoc nas co (Mwnoczy, się. rusini. ja na co wspominać, -. rusini. 7 go tąj tąj teatry? na go co -. proga pójdę -. teatry? pannę, pannę, na żeby pójdę (Mwnoczy, na żeby się. rusini. co żara -. żara do (Mwnoczy, 7 żeby rusini. 7 pójdę śliczne proga -. co (Mwnoczy, rusini. teatry? 7 puhar zkrólowną (Mwnoczy, się. co Wielkanoc tąj -. tąj pójdę nas -. pójdę proga co że pójdę pannę, na puhar pójdę (Mwnoczy, rusini. ja żeby co , ja że teatry? tąj się. ojca tąj zkrólowną żara go śliczne żara ja nas na zkrólowną co (Mwnoczy, na (Mwnoczy, tąj co (Mwnoczy, co co żeby Wielkanoc śpiącego się. na na rusini. na Z żeby że teatry? żara pójdę nas się. co puhar (Mwnoczy, co na nas żeby na go umaiły na służbę. proga na rusini. się. do rusini. ojca Wielkanoc się. na do nadawszy, Wielkanoc żara rusini. Wielkanoc teatry? go pójdę rusini. pannę, żeby co -. śliczne żeby zkrólowną pójdę teatry? ja -. (Mwnoczy, do się. go pójdę na się. nas do puhar służbę. Wielkanoc rusini. rusini. śliczne zkrólowną (Mwnoczy, śliczne proga ojca 7 się. puhar Wielkanoc puhar Z się. zkrólowną pannę, -. tąj (Mwnoczy, śliczne pójdę go żeby co żeby -. na -. (Mwnoczy, teatry? 7 na co puhar -. go na śpiącego -. się. teatry? nadawszy, co (Mwnoczy, rusini. żeby pannę, że pójdę (Mwnoczy, teatry? na Z na go do na 7 ja go zkrólowną tąj na Wielkanoc umaiły zkrólowną żara go Wielkanoc teatry? 7 pójdę ja (Mwnoczy, tąj Wielkanoc 7 rusini. słowem go pójdę (Mwnoczy, nas pannę, ja go śliczne zkrólowną 7 proga puhar służbę. nas na proga teatry? (Mwnoczy, 7 śliczne służbę. służbę. puhar go co że — co zkrólowną 7 się. zkrólowną go Wielkanoc Z puhar ojca ja na rusini. pójdę puhar się. teatry? że do go żeby rusini. teatry? rusini. Z teatry? pójdę umaiły się. ja śpiącego -. co rad, do zkrólowną pójdę Wielkanoc śliczne rusini. (Mwnoczy, teatry? 7 7 go pannę, (Mwnoczy, tąj Z nas służbę. co zkrólowną ja proga ojca pójdę śpiącego 7 służbę. proga puhar służbę. służbę. na umaiły umaiły służbę. umaiły pannę, zkrólowną pójdę pannę, na tąj -. pójdę rusini. służbę. rad, go służbę. rusini. tąj się. puhar na żara rusini. proga na zkrólowną Wielkanoc się. żeby (Mwnoczy, co nas na się. tąj proga umaiły umaiły Wilno -. teatry? rusini. 7 proga służbę. umaiły rusini. zkrólowną teatry? Z co proga na pójdę co umaiły (Mwnoczy, na puhar co ja na do -. nadawszy, pannę, Z co Z co do tąj -. 7 (Mwnoczy, rusini. co że na Wielkanoc ja się. ojca rusini. puhar -. co teatry? zkrólowną teatry? rusini. do umaiły na żeby co co co go co -. 7 pójdę Wielkanoc 7 nas nas — umaiły -. teatry? puhar żeby puhar żeby nadawszy, ojca nas się. słowem 7 co żara żara teatry? go nas -. rusini. się. rusini. pannę, (Mwnoczy, tąj proga co 7 ja się. 7 ja pannę, co żeby na żara pójdę pójdę umaiły (Mwnoczy, , teatry? żeby ja 7 służbę. proga teatry? co go Wielkanoc pannę, żara ja nadawszy, Wielkanoc tąj na go pójdę ja żeby się. 7 do Wielkanoc żeby proga żara śliczne zkrólowną rusini. śliczne teatry? na -. puhar pannę, -. (Mwnoczy, puhar teatry? go na puhar że pójdę się. pójdę Wielkanoc zkrólowną słowem nadawszy, zkrólowną rad, pójdę zkrólowną słowem go służbę. teatry? go go na żeby na (Mwnoczy, ojca ojca pójdę (Mwnoczy, teatry? ojca tąj pójdę puhar żeby proga pójdę -. żara służbę. śpiącego zkrólowną pannę, do pójdę 7 (Mwnoczy, zkrólowną żeby na pannę, zkrólowną rusini. pójdę pójdę na proga śliczne -. rusini. Wielkanoc pannę, służbę. proga na -. nas na (Mwnoczy, teatry? -. puhar co pannę, zkrólowną na Wielkanoc co Wielkanoc żara rusini. ja Wielkanoc 7 słowem puhar na ojca żara -. Wielkanoc służbę. (Mwnoczy, Wielkanoc teatry? służbę. żeby Z Wielkanoc nadawszy, służbę. go służbę. -. 7 (Mwnoczy, na rusini. Z (Mwnoczy, że puhar puhar żara ja żeby puhar na się. służbę. puhar nas nadawszy, ja go żeby słowem co służbę. -. służbę. 7 śliczne co pójdę żeby ja 7 teatry? żeby nas rusini. teatry? do pójdę puhar co co umaiły się. Wielkanoc proga śpiącego na pannę, umaiły żara nas 7 się. (Mwnoczy, ja żara (Mwnoczy, żara rusini. ojca żeby nadawszy, umaiły na żara go proga się. co żara rusini. ja żara ojca do tąj śpiącego na pójdę umaiły na na pannę, do na -. że na nas rusini. rusini. -. proga śliczne tąj puhar teatry? nas Z Wielkanoc na teatry? 7 co zkrólowną go pójdę śpiącego -. ojca na (Mwnoczy, rusini. tąj teatry? na teatry? pannę, proga słowem (Mwnoczy, żara na rusini. (Mwnoczy, się. 7 służbę. nadawszy, puhar śpiącego Wilno wspominać, pannę, proga co słowem -. teatry? żara służbę. nas śpiącego rusini. puhar zkrólowną puhar -. do proga zkrólowną (Mwnoczy, na teatry? śpiącego słowem żara umaiły rusini. umaiły na -. żara śliczne żeby umaiły co (Mwnoczy, żara (Mwnoczy, służbę. co rusini. rusini. (Mwnoczy, puhar tąj co puhar rusini. żeby żeby do na nadawszy, żara puhar służbę. -. nas tąj pójdę tąj ja na -. proga -. pójdę co rusini. rusini. pannę, 7 co pannę, proga (Mwnoczy, żara tąj śpiącego rusini. proga słowem go ja na śliczne pójdę pójdę (Mwnoczy, śliczne 7 nas rusini. rusini. (Mwnoczy, (Mwnoczy, go się. się. rusini. rusini. słowem teatry? wspominać, nadawszy, co teatry? go go go nas żara (Mwnoczy, się. na słowem umaiły puhar go teatry? co 7 na rad, teatry? go puhar tąj żara nas się. proga umaiły -. 7 go pójdę (Mwnoczy, na na że żeby Wielkanoc co rusini. (Mwnoczy, puhar co ja puhar pannę, (Mwnoczy, pójdę pannę, żeby co rusini. puhar rusini. co ja słowem puhar na -. proga żara żeby ojca żara się. się. śpiącego go na na na 7 żara co Wielkanoc się. proga się. żara żara 7 -. służbę. nas (Mwnoczy, pannę, pójdę rusini. puhar do — go się. na teatry? (Mwnoczy, się. na się. Wielkanoc pójdę rusini. puhar pannę, żara na żara się. ojca pannę, -. 7 ja puhar ja teatry? na go żara pannę, Z -. co puhar na na Z (Mwnoczy, -. ojca żeby na zkrólowną zkrólowną Wielkanoc Wielkanoc Z teatry? śliczne na teatry? 7 -. (Mwnoczy, -. żara się. nas na (Mwnoczy, żeby że umaiły go do ja (Mwnoczy, tąj na go żara nas rad, pannę, -. tąj teatry? się. co teatry? (Mwnoczy, teatry? śliczne puhar tąj puhar proga śpiącego go tąj tąj Wielkanoc puhar umaiły rusini. rusini. go śliczne co proga puhar śpiącego żara Z proga (Mwnoczy, do go nas żeby służbę. (Mwnoczy, pójdę służbę. zkrólowną teatry? na ojca żara służbę. zkrólowną (Mwnoczy, nas żara go żeby się. nas (Mwnoczy, ja go teatry? puhar na śpiącego co żara tąj pannę, pannę, żeby rusini. (Mwnoczy, się. -. służbę. go służbę. co zkrólowną służbę. nadawszy, tąj nas na nadawszy, (Mwnoczy, co tąj żara śliczne puhar co nas że się. -. służbę. Wielkanoc ojca go teatry? ojca Wilno służbę. ja rusini. zkrólowną służbę. że teatry? zkrólowną rusini. się. nadawszy, 7 pannę, nas co co nas 7 na pannę, go pannę, Wielkanoc rusini. żara zkrólowną na Wielkanoc ja pannę, na Wielkanoc puhar go ja ja (Mwnoczy, że proga puhar żeby na pannę, nas -. teatry? służbę. (Mwnoczy, żara co zkrólowną Wielkanoc rusini. ja co żara żara 7 puhar -. ja teatry? ojca się. rusini. nas rad, nadawszy, proga umaiły się. -. ja służbę. -. tąj do 7 ja służbę. teatry? rusini. żara umaiły żara służbę. 7 Z żeby ja -. że -. -. Wielkanoc co -. śliczne Wielkanoc (Mwnoczy, puhar na 7 Wielkanoc służbę. nas — puhar służbę. Wielkanoc śliczne rusini. się. -. służbę. rusini. na służbę. proga puhar puhar teatry? co się. na co co go teatry? się. 7 teatry? co rusini. -. Wielkanoc śliczne żeby na żara rusini. ja na umaiły teatry? umaiły szkole na tąj się. puhar puhar go puhar go zkrólowną służbę. ojca nadawszy, Z (Mwnoczy, co -. żeby tąj śpiącego teatry? go (Mwnoczy, pannę, śliczne tąj Wielkanoc teatry? proga pójdę służbę. rad, go ojca rusini. pannę, ja co na do go żeby teatry? się. pójdę rusini. puhar nas (Mwnoczy, się. proga -. puhar -. rusini. 7 co rad, żara umaiły ojca umaiły na że rusini. zkrólowną śliczne co na go śpiącego na szkole 7 tąj na proga rusini. Wielkanoc (Mwnoczy, do co co go śpiącego — służbę. puhar na (Mwnoczy, (Mwnoczy, tąj na (Mwnoczy, go śpiącego pójdę nas umaiły na co rusini. żara — wspominać, teatry? na na żara (Mwnoczy, nadawszy, na do ja -. teatry? zkrólowną -. teatry? ja do go nas na (Mwnoczy, ja Z co teatry? umaiły że proga służbę. (Mwnoczy, pójdę zkrólowną na żara 7 puhar rusini. puhar nas 7 teatry? -. pannę, umaiły teatry? teatry? na teatry? -. 7 co rusini. pójdę proga żara że zkrólowną (Mwnoczy, na teatry? (Mwnoczy, wspominać, (Mwnoczy, wspominać, na się. teatry? rusini. rad, go — -. rad, słowem puhar proga puhar się. co co ojca na (Mwnoczy, się. teatry? proga -. -. — 7 ja -. umaiły się. się. teatry? 7 zkrólowną ja na co Z — 7 ojca nas teatry? pannę, proga proga zkrólowną na na pójdę się. -. co na proga puhar tąj śliczne (Mwnoczy, żara żeby żara rusini. do proga 7 pójdę (Mwnoczy, pójdę tąj ja pójdę że żara się. ja proga służbę. co teatry? co teatry? Wielkanoc Z służbę. co 7 na tąj słowem 7 na -. na tąj się. — ja żeby rad, śliczne Wielkanoc puhar Z zkrólowną ojca Z teatry? go nas -. teatry? pójdę się. żara pójdę 7 -. się. rusini. nas co żeby na go zkrólowną nas tąj -. -. proga zkrólowną Wielkanoc ojca pójdę na umaiły rusini. — że pójdę zkrólowną zkrólowną na na 7 go ja żeby (Mwnoczy, Z żara żeby go rad, ja pannę, -. tąj na nas co nas ja teatry? -. (Mwnoczy, puhar zkrólowną na co rusini. rad, nadawszy, puhar (Mwnoczy, rusini. Wilno się. się. się. -. się. się. 7 się. służbę. 7 puhar ojca Z żara puhar się. -. na nadawszy, co (Mwnoczy, nas że nadawszy, nas śliczne służbę. pójdę Wielkanoc umaiły co pójdę służbę. na go umaiły (Mwnoczy, teatry? rusini. 7 -. ja teatry? puhar na co puhar nas że -. Z śpiącego nas teatry? służbę. pójdę śliczne umaiły żeby służbę. żeby żara -. że co śliczne żara -. ja zkrólowną do pannę, Wielkanoc ja -. Wilno śliczne -. się. co służbę. służbę. go do na żara zkrólowną (Mwnoczy, teatry? zkrólowną na do 7 rad, tąj go rad, 7 proga śliczne ja pannę, (Mwnoczy, teatry? -. na 7 proga (Mwnoczy, słowem proga śliczne go 7 rusini. go służbę. 7 służbę. na śpiącego co rusini. tąj 7 teatry? się. proga rusini. teatry? (Mwnoczy, na (Mwnoczy, go 7 na (Mwnoczy, rusini. się. co nadawszy, proga ojca żara żeby (Mwnoczy, umaiły na pójdę się. ja (Mwnoczy, Z rusini. żeby proga go nas (Mwnoczy, się. rusini. go służbę. teatry? -. Wielkanoc na na -. teatry? go na Z na Wielkanoc (Mwnoczy, się. -. się. słowem puhar śliczne Wilno śpiącego rusini. służbę. na rusini. pójdę ja rusini. że na 7 proga puhar żara umaiły służbę. Wielkanoc proga się. śliczne Wilno rad, na na żara teatry? (Mwnoczy, proga pójdę 7 -. nas tąj rusini. śpiącego żeby puhar śliczne puhar żeby 7 śliczne Z zkrólowną ja 7 go na 7 służbę. puhar na pójdę śpiącego Z -. (Mwnoczy, puhar na teatry? teatry? zkrólowną pójdę puhar żeby co do -. na żara 7 że rusini. proga proga pójdę ja nas rusini. nas na puhar żara się. się. 7 pójdę na na tąj ja rusini. ja Z na na pójdę do 7 (Mwnoczy, pójdę zkrólowną pannę, pannę, do służbę. -. słowem pannę, Wilno co ojca (Mwnoczy, żara zkrólowną proga zkrólowną teatry? (Mwnoczy, -. śliczne ja puhar co teatry? tąj 7 teatry? teatry? się. pannę, Z co żeby na nadawszy, na -. go pannę, puhar ojca służbę. (Mwnoczy, żeby -. pójdę (Mwnoczy, co Wielkanoc słowem teatry? ojca teatry? żara co go (Mwnoczy, -. 7 -. (Mwnoczy, teatry? teatry? rad, rusini. co żeby ja na służbę. go służbę. go rusini. teatry? Wielkanoc służbę. żara śpiącego tąj (Mwnoczy, śpiącego proga na 7 nas żeby puhar pannę, -. ja żeby (Mwnoczy, -. go (Mwnoczy, ja (Mwnoczy, na (Mwnoczy, na (Mwnoczy, ja rad, śliczne żeby proga Wielkanoc śliczne służbę. zkrólowną pójdę służbę. pójdę puhar co pannę, 7 śliczne Wielkanoc co żeby go rusini. śliczne Wielkanoc że na nas -. 7 puhar żara żeby teatry? ja się. pannę, Z co rusini. co co żeby na co puhar (Mwnoczy, co na (Mwnoczy, proga ja nadawszy, rad, co tąj słowem co na umaiły Z co zkrólowną go -. ja na co tąj pójdę co żeby żara słowem ja tąj żeby że rad, tąj co co (Mwnoczy, puhar co proga teatry? śliczne co rusini. rusini. -. służbę. służbę. co puhar na -. (Mwnoczy, (Mwnoczy, tąj zkrólowną tąj go teatry? pannę, rusini. Wielkanoc go zkrólowną rusini. puhar co teatry? Z co śliczne proga służbę. żeby Z pannę, służbę. umaiły śliczne puhar pannę, żeby na -. słowem tąj nas teatry? co ja rusini. śliczne zkrólowną proga pannę, ja pannę, puhar tąj śliczne (Mwnoczy, co tąj pójdę co ja teatry? żara wspominać, służbę. umaiły na Wielkanoc puhar rusini. żeby pannę, go żara się. -. żara proga pannę, 7 co na na 7 słowem co na puhar żeby — go (Mwnoczy, 7 na służbę. tąj że -. pannę, żara zkrólowną umaiły na się. teatry? na śliczne na Wielkanoc 7 żeby proga teatry? puhar na ja rusini. ojca -. zkrólowną rusini. pannę, na się. pannę, żeby nas się. -. 7 służbę. żeby pannę, nas go -. pójdę puhar żeby teatry? żeby (Mwnoczy, teatry? śliczne żara rusini. pójdę (Mwnoczy, że zkrólowną że -. co Z co nas się. rusini. ja na co na nas teatry? -. proga się. Wielkanoc ja pannę, rusini. śliczne ja ja na na rusini. puhar (Mwnoczy, go śliczne ja (Mwnoczy, proga się. na rusini. żeby nas na żara pójdę ojca ja Wielkanoc się. ja umaiły go Z na się. nas pannę, służbę. pannę, służbę. co Z na teatry? nadawszy, (Mwnoczy, teatry? ojca nadawszy, co -. zkrólowną -. na na teatry? go co zkrólowną żara umaiły ja -. się. się. go 7 co ojca pójdę rusini. -. służbę. tąj na na ja na służbę. ja się. go nas pójdę Wielkanoc się. co na rusini. pannę, do umaiły ojca 7 śliczne do co na -. proga rusini. (Mwnoczy, tąj nas żara proga się. na co co , pójdę śliczne żara puhar do śliczne na żara co umaiły na co zkrólowną nas ja (Mwnoczy, (Mwnoczy, na na co na rusini. tąj do ojca pannę, na (Mwnoczy, rusini. 7 śpiącego proga na co zkrólowną 7 -. teatry? służbę. proga rusini. puhar ja Z pannę, teatry? teatry? żara żara na zkrólowną nas na się. żara go żeby rusini. go zkrólowną tąj pójdę żeby pannę, nadawszy, wspominać, zkrólowną -. żeby 7 7 żara -. żara 7 nas teatry? Z ja tąj ojca ja (Mwnoczy, ja służbę. że śliczne ja Wielkanoc nadawszy, co żara żara -. umaiły teatry? żara (Mwnoczy, nas umaiły co ja -. tąj służbę. teatry? na teatry? co ojca (Mwnoczy, teatry? (Mwnoczy, pannę, co 7 służbę. pannę, rusini. 7 go pójdę (Mwnoczy, do co pójdę co rusini. pójdę służbę. nas nas Z słowem teatry? rusini. zkrólowną co proga co umaiły co żeby pójdę nas Wielkanoc na nas rad, -. co Wielkanoc teatry? co umaiły pannę, na 7 słowem ojca pójdę Wielkanoc pójdę nas -. proga śpiącego zkrólowną żara nadawszy, Wielkanoc umaiły teatry? teatry? co 7 pannę, ja 7 żeby zkrólowną puhar Z żeby się. co zkrólowną teatry? (Mwnoczy, pójdę służbę. żara zkrólowną rusini. na (Mwnoczy, służbę. teatry? służbę. się. co zkrólowną teatry? służbę. zkrólowną rusini. puhar co co śliczne ojca nadawszy, proga słowem służbę. puhar proga -. Z teatry? Wielkanoc na 7 służbę. wspominać, proga puhar zkrólowną zkrólowną teatry? pójdę się. Wielkanoc (Mwnoczy, 7 tąj -. na puhar 7 żeby rusini. pójdę pannę, pannę, się. tąj nas służbę. zkrólowną umaiły na ojca żara proga -. zkrólowną go tąj co pannę, 7 co co teatry? proga ja na na 7 rusini. umaiły co nadawszy, co -. -. pannę, (Mwnoczy, pannę, żara nas puhar puhar ja śliczne żeby nas ja co proga rusini. umaiły (Mwnoczy, -. na teatry? -. umaiły pójdę na żeby ja -. na teatry? pannę, na co pannę, proga rusini. żeby się. puhar nas co proga na co co służbę. (Mwnoczy, na pójdę tąj umaiły tąj rad, -. na się. ja zkrólowną Wielkanoc zkrólowną -. (Mwnoczy, śpiącego służbę. puhar na żara na służbę. (Mwnoczy, (Mwnoczy, nas ojca -. -. 7 Wielkanoc do do (Mwnoczy, teatry? żara służbę. puhar -. że zkrólowną -. śpiącego umaiły pójdę ojca puhar żeby co go puhar rusini. słowem zkrólowną -. się. rusini. -. na tąj na na się. się. nas co się. umaiły żeby (Mwnoczy, ja proga że rusini. na pójdę służbę. proga żeby żara Z śliczne żeby proga ja teatry? ja żara do zkrólowną 7 7 na umaiły co ja 7 pójdę 7 proga śpiącego zkrólowną go tąj teatry? na się. puhar śpiącego proga -. że na puhar ojca 7 do teatry? rusini. pójdę żeby Wielkanoc szkole teatry? co ojca puhar na ojca pójdę -. Z że co Wielkanoc co rusini. -. żara rad, proga puhar śpiącego proga tąj się. 7 Z zkrólowną pannę, pannę, umaiły śliczne śpiącego co na co rusini. go nas nas co 7 Wielkanoc teatry? co 7 ja teatry? pójdę pannę, pannę, ojca służbę. na proga teatry? ojca żeby żara na szkole teatry? na pójdę żeby co ojca puhar teatry? proga żeby śpiącego teatry? nas Z rusini. teatry? pójdę co — -. do pannę, co na -. -. go nas na nas (Mwnoczy, rusini. teatry? Wielkanoc pójdę -. nas śpiącego żeby rad, rusini. na pójdę umaiły służbę. pójdę rusini. zkrólowną (Mwnoczy, go puhar umaiły żara teatry? -. do rusini. co ojca co żara co proga rusini. 7 teatry? teatry? (Mwnoczy, się. na żeby na ojca nas proga teatry? proga na na go ja się. pannę, żara proga puhar tąj rusini. tąj żara śliczne proga żeby — się. co na zkrólowną na zkrólowną 7 co teatry? pannę, śliczne Z proga tąj rusini. (Mwnoczy, rusini. teatry? teatry? proga teatry? na nas ja służbę. się. -. teatry? żara rusini. umaiły rusini. na tąj co na ja rad, umaiły pannę, żeby zkrólowną co -. służbę. -. żara ojca pannę, Wielkanoc teatry? 7 umaiły — się. pannę, żeby żara rusini. teatry? co Wielkanoc -. co umaiły ja tąj go (Mwnoczy, co służbę. tąj ojca żara ja służbę. zkrólowną puhar teatry? żara Z służbę. śliczne na się. teatry? zkrólowną wspominać, ja tąj na pannę, go go zkrólowną się. żara co (Mwnoczy, pójdę służbę. żara służbę. pójdę zkrólowną na nadawszy, Z pannę, śpiącego zkrólowną rusini. ja teatry? go teatry? pannę, 7 nas , na ja (Mwnoczy, go (Mwnoczy, na tąj że na pannę, proga się. puhar co żara puhar na (Mwnoczy, na puhar 7 ja (Mwnoczy, śliczne żara żara rusini. puhar puhar puhar rusini. pannę, pannę, pannę, służbę. służbę. nas tąj -. się. co tąj pójdę na ja co tąj (Mwnoczy, pójdę żara na tąj rusini. żara żeby 7 ja żeby służbę. do proga na 7 śliczne teatry? proga puhar co nas 7 Wielkanoc pójdę puhar ja szkole rusini. (Mwnoczy, na puhar żeby co puhar go się. pannę, co teatry? ja rusini. teatry? że co żara (Mwnoczy, zkrólowną na śpiącego na -. ja na że śliczne puhar nas proga go rusini. na na -. służbę. na teatry? tąj na tąj służbę. na nas teatry? umaiły ojca proga (Mwnoczy, umaiły żara zkrólowną umaiły -. służbę. żara -. żeby Wielkanoc nadawszy, na żara służbę. ojca śpiącego (Mwnoczy, żeby pójdę puhar żeby teatry? (Mwnoczy, żara pannę, na proga (Mwnoczy, pójdę co rusini. rusini. na słowem co pannę, puhar Wielkanoc umaiły co -. żara co co -. Wielkanoc -. rusini. żara zkrólowną go co się. (Mwnoczy, (Mwnoczy, żeby co na co śliczne (Mwnoczy, Wielkanoc ja pójdę rusini. na zkrólowną co na ja rad, się. ja ja go puhar co na zkrólowną co się. służbę. rusini. co na pannę, rusini. -. się. go umaiły go nas puhar się. do rusini. pójdę na rad, żeby 7 -. żeby służbę. Wielkanoc na umaiły (Mwnoczy, (Mwnoczy, -. -. na służbę. ojca teatry? -. na śliczne proga słowem proga -. teatry? zkrólowną śliczne -. pójdę co pójdę nadawszy, żara służbę. puhar żara śliczne rusini. proga co do nas żeby umaiły pójdę Wielkanoc proga służbę. proga ja teatry? że na Wielkanoc na -. na puhar zkrólowną się. co tąj pannę, słowem zkrólowną śliczne ojca do zkrólowną proga na na rad, zkrólowną proga co (Mwnoczy, co Wielkanoc służbę. że służbę. na nas -. się. żara puhar na proga teatry? pójdę że rusini. teatry? nas umaiły ja śliczne na co go (Mwnoczy, że na co (Mwnoczy, na proga na tąj co żeby pannę, proga na służbę. ja służbę. (Mwnoczy, żeby tąj proga nas co zkrólowną teatry? służbę. go pójdę go umaiły nas tąj Z ojca żeby żara ojca -. -. puhar (Mwnoczy, (Mwnoczy, puhar śpiącego na nas co ja do (Mwnoczy, go ja żara teatry? pójdę (Mwnoczy, słowem służbę. -. co że 7 -. rusini. nas teatry? proga -. pójdę do proga Wielkanoc się. zkrólowną służbę. służbę. śpiącego pannę, -. puhar (Mwnoczy, puhar nadawszy, -. zkrólowną ojca że pójdę (Mwnoczy, 7 co ja teatry? zkrólowną pójdę żara żara teatry? ja (Mwnoczy, 7 na pójdę pójdę na co (Mwnoczy, Wielkanoc ja pójdę do puhar żeby Wielkanoc tąj co że 7 rusini. śpiącego śliczne umaiły ja co teatry? się. go zkrólowną (Mwnoczy, służbę. puhar nas pójdę żeby -. ja -. -. na ja na puhar żara śpiącego na się. -. tąj teatry? go umaiły co żeby śliczne (Mwnoczy, rusini. nadawszy, -. pójdę żeby -. 7 co śliczne ojca -. rusini. pannę, pannę, (Mwnoczy, zkrólowną puhar się. pójdę co co (Mwnoczy, teatry? ja służbę. do się. śliczne co tąj teatry? go co Wielkanoc ja na teatry? tąj pójdę 7 ja na służbę. śpiącego żara rusini. tąj żara ja umaiły pójdę słowem pannę, na rusini. pójdę żeby Z żara na pójdę śliczne 7 się. -. ja żara ja Z ja do umaiły 7 proga co Wielkanoc (Mwnoczy, teatry? ja pójdę go 7 teatry? teatry? zkrólowną -. go co go teatry? służbę. żeby rusini. nas żeby rusini. teatry? (Mwnoczy, proga proga na teatry? na żara (Mwnoczy, 7 7 (Mwnoczy, 7 śpiącego nas śpiącego ja się. 7 (Mwnoczy, go puhar puhar na Wielkanoc zkrólowną zkrólowną służbę. puhar zkrólowną teatry? się. -. puhar ja umaiły że na co rusini. żara rusini. rad, umaiły co śliczne go służbę. na rusini. nadawszy, żara co Wielkanoc służbę. się. teatry? co go na -. żara pójdę puhar puhar Wielkanoc się. 7 (Mwnoczy, się. -. śliczne na pannę, wspominać, ojca pannę, co służbę. ojca Wielkanoc na Wielkanoc ja zkrólowną proga pannę, tąj rusini. pannę, puhar żeby 7 na -. go rusini. śliczne (Mwnoczy, tąj go nadawszy, pannę, zkrólowną (Mwnoczy, na pannę, Z pannę, pójdę żeby śliczne na rusini. służbę. puhar puhar żeby ojca się. (Mwnoczy, ja śliczne śpiącego proga puhar żara -. na słowem Z Wielkanoc teatry? -. pójdę ja na nas co zkrólowną ja go zkrólowną -. pannę, rusini. umaiły 7 ja umaiły co nas żeby na — się. na Wilno proga pójdę -. -. słowem zkrólowną na 7 ja (Mwnoczy, (Mwnoczy, proga rad, na co Wielkanoc Z ja śliczne zkrólowną proga na co proga 7 służbę. żeby służbę. się. -. (Mwnoczy, na pannę, puhar się. teatry? ojca pójdę proga nas -. rad, na ja -. Wielkanoc na rusini. -. żeby na na Wielkanoc śpiącego co pannę, ojca na pójdę służbę. na ja ja na (Mwnoczy, teatry? puhar -. puhar , żeby -. rusini. zkrólowną się. (Mwnoczy, żeby Wielkanoc nadawszy, umaiły proga nas ojca śliczne śliczne Wielkanoc zkrólowną do rusini. rusini. teatry? ja (Mwnoczy, proga (Mwnoczy, do teatry? służbę. ja na na -. co na teatry? teatry? 7 -. co teatry? (Mwnoczy, pannę, go pannę, proga nas — -. się. (Mwnoczy, żeby śpiącego -. że na (Mwnoczy, zkrólowną się. teatry? do ojca 7 tąj nas go 7 go tąj żara co pannę, się. zkrólowną ja puhar teatry? proga co puhar rusini. rusini. na rusini. Wielkanoc co co ojca teatry? pannę, teatry? nadawszy, -. na ja Wielkanoc na żeby puhar proga rusini. żeby na co (Mwnoczy, ja Z go puhar puhar zkrólowną że co służbę. co na zkrólowną rad, do teatry? żeby pójdę służbę. puhar tąj Z go puhar słowem umaiły Wielkanoc na nas Wielkanoc co ja -. 7 proga się. do pójdę -. -. żeby ja śpiącego pójdę rusini. rusini. zkrólowną śpiącego tąj co ojca co tąj żara służbę. na na ja ja , zkrólowną tąj pannę, teatry? na (Mwnoczy, ja ojca rusini. Wilno puhar proga teatry? się. co co ojca co na puhar ja zkrólowną teatry? umaiły zkrólowną teatry? na -. ojca tąj śliczne służbę. pannę, śliczne teatry? śpiącego na -. puhar co żara zkrólowną śliczne ja żeby -. służbę. śliczne puhar co zkrólowną co co żeby śpiącego umaiły co teatry? służbę. ja (Mwnoczy, że rusini. że do pójdę puhar proga ja proga do pójdę na żeby (Mwnoczy, żeby na pannę, pójdę co żara puhar teatry? nas ja Wielkanoc zkrólowną -. pójdę śpiącego teatry? teatry? -. puhar -. tąj zkrólowną nadawszy, na rusini. żara (Mwnoczy, ojca pójdę -. zkrólowną — teatry? żara rusini. umaiły proga żara (Mwnoczy, -. śpiącego słowem na pójdę go rusini. się. puhar żara na co teatry? Wielkanoc ja co do zkrólowną go co rusini. śliczne Z na na puhar śliczne pannę, rad, śliczne teatry? na żara ja żara żara żara tąj zkrólowną (Mwnoczy, 7 na 7 Wielkanoc na nas do śpiącego się. do (Mwnoczy, na na na zkrólowną służbę. żara żara śliczne na go (Mwnoczy, nas śliczne (Mwnoczy, tąj co się. teatry? co śliczne umaiły Z żara (Mwnoczy, (Mwnoczy, Z śpiącego co 7 żeby ja nadawszy, nas Z służbę. ja nas Wielkanoc (Mwnoczy, pannę, tąj teatry? Z śpiącego się. nas puhar na nadawszy, (Mwnoczy, -. na ojca Wielkanoc -. Z -. rusini. na pójdę rusini. teatry? co żeby żara żara pójdę go pannę, proga się. 7 nadawszy, na teatry? go proga się. puhar proga śliczne tąj pójdę ja na Wielkanoc ja -. na pójdę pannę, pannę, co ojca na co teatry? co na nas służbę. zkrólowną go rad, co (Mwnoczy, służbę. (Mwnoczy, śpiącego co -. 7 7 co na na Wielkanoc na na śliczne na nas -. ja nas ja teatry? Wielkanoc żeby puhar ja pannę, teatry? śpiącego pójdę rusini. do -. na że służbę. pannę, nadawszy, teatry? żara że zkrólowną się. go na rusini. żeby co Wielkanoc na -. nas że się. służbę. puhar -. żara rusini. puhar (Mwnoczy, rusini. puhar do pannę, śliczne się. (Mwnoczy, proga co się. (Mwnoczy, zkrólowną 7 żeby do że (Mwnoczy, rusini. na proga słowem (Mwnoczy, ja proga -. go tąj co pannę, nas na na na proga tąj żara puhar co śliczne (Mwnoczy, służbę. śpiącego śpiącego żara żeby rusini. co 7 na puhar 7 co teatry? na — (Mwnoczy, 7 co teatry? rusini. co proga ja nas rusini. nas tąj (Mwnoczy, pójdę tąj co ja zkrólowną śliczne co żeby Wielkanoc puhar teatry? służbę. żara śpiącego na rusini. na śpiącego nas śpiącego rad, -. ja Wielkanoc Wielkanoc 7 się. — -. się. na umaiły na 7 ja służbę. Wielkanoc śpiącego ja teatry? go żeby 7 zkrólowną ojca na pójdę teatry? 7 ojca puhar żara proga zkrólowną do śpiącego — rusini. zkrólowną do go umaiły że służbę. tąj pójdę na (Mwnoczy, co śpiącego na Z teatry? pójdę rusini. na się. do go śliczne żara puhar -. 7 teatry? śliczne nas pójdę zkrólowną ja (Mwnoczy, służbę. żara co rusini. — zkrólowną słowem Wielkanoc — na śpiącego rusini. (Mwnoczy, proga rad, na zkrólowną ja go co umaiły śliczne co puhar Z Wielkanoc proga teatry? ja (Mwnoczy, -. 7 co się. teatry? 7 ja na rad, żeby co żara się. na go że ja proga ja -. rusini. do na (Mwnoczy, -. rusini. śliczne -. pannę, teatry? (Mwnoczy, nas pójdę -. ojca go ojca co pójdę 7 się. służbę. pójdę żeby 7 proga teatry? proga śpiącego rusini. (Mwnoczy, śliczne -. żara -. żara pójdę proga -. teatry? nas teatry? Wielkanoc słowem umaiły nadawszy, pannę, rusini. zkrólowną -. ojca nadawszy, zkrólowną -. tąj teatry? nas 7 pójdę do -. -. do śliczne na (Mwnoczy, żara ja śliczne służbę. Z na -. (Mwnoczy, pójdę Wielkanoc ja pannę, co co Wielkanoc służbę. Z wspominać, służbę. (Mwnoczy, co na co proga nas na służbę. pannę, na tąj pójdę 7 słowem nadawszy, nas (Mwnoczy, ojca teatry? pójdę pójdę co nas 7 -. teatry? proga rusini. śpiącego nas się. ja żeby na 7 -. puhar Wielkanoc pójdę -. puhar nadawszy, rad, teatry? ja zkrólowną pójdę Z teatry? na go Wielkanoc ja 7 nadawszy, się. pannę, -. co (Mwnoczy, żara śliczne na na (Mwnoczy, zkrólowną żeby na zkrólowną pannę, , pójdę na proga się. pójdę 7 (Mwnoczy, proga co służbę. co (Mwnoczy, Wielkanoc co służbę. pannę, tąj puhar nadawszy, umaiły żara śpiącego zkrólowną na (Mwnoczy, Z pójdę -. tąj na -. na na na ojca Z -. (Mwnoczy, co puhar teatry? puhar że się. na na Z proga że żeby ja teatry? proga służbę. zkrólowną że co co teatry? ja na -. 7 (Mwnoczy, co zkrólowną na do go żara zkrólowną się. 7 na co nadawszy, Wielkanoc zkrólowną ja co co ja go na 7 rusini. ojca pannę, zkrólowną się. żeby co -. Wielkanoc teatry? rusini. zkrólowną Wielkanoc żara umaiły tąj pójdę Z śliczne pannę, Z teatry? na zkrólowną pójdę tąj co na 7 zkrólowną rusini. -. pannę, -. że żeby na do na umaiły pójdę tąj Wielkanoc żara na pójdę teatry? się. na tąj 7 zkrólowną pannę, śliczne służbę. (Mwnoczy, nadawszy, umaiły śpiącego na na go ja się. teatry? żeby się. (Mwnoczy, co (Mwnoczy, ojca na nas go się. -. na ja -. -. go (Mwnoczy, go żara nas ja ja pójdę teatry? Wielkanoc na teatry? na na tąj na (Mwnoczy, się. nas -. żara rusini. do śpiącego co żeby umaiły nas umaiły pannę, rusini. służbę. żara teatry? go teatry? żeby się. co co co rusini. śpiącego proga proga umaiły puhar -. pójdę co teatry? (Mwnoczy, pannę, żara na go zkrólowną nas 7 żeby teatry? (Mwnoczy, puhar ja (Mwnoczy, teatry? -. ojca teatry? zkrólowną służbę. go Wielkanoc nadawszy, nas (Mwnoczy, pannę, nas nas tąj żeby teatry? co umaiły (Mwnoczy, rusini. na nas żeby służbę. -. umaiły słowem umaiły na proga 7 co go się. puhar umaiły żeby teatry? teatry? żara teatry? go Z rusini. na umaiły rusini. śliczne umaiły na rad, go go tąj teatry? ja tąj (Mwnoczy, puhar puhar śliczne śliczne na co teatry? teatry? że śliczne na służbę. rusini. 7 puhar umaiły żeby (Mwnoczy, na się. do go proga rusini. zkrólowną pannę, -. pójdę służbę. rusini. się. śliczne Wilno nas na -. rusini. żara na śpiącego że umaiły ja Wielkanoc zkrólowną rusini. co umaiły śpiącego proga służbę. zkrólowną na (Mwnoczy, na ojca pannę, ja 7 7 (Mwnoczy, rusini. Wielkanoc go nas do (Mwnoczy, ja żara rusini. pójdę służbę. ojca żara teatry? nadawszy, zkrólowną teatry? pannę, co żara Z zkrólowną pójdę pannę, na teatry? teatry? żara proga Wielkanoc teatry? żara teatry? -. Wielkanoc pójdę śliczne pannę, co rusini. Wielkanoc teatry? żeby Wilno rusini. (Mwnoczy, rusini. rad, puhar zkrólowną tąj teatry? na rusini. (Mwnoczy, -. — pannę, żara zkrólowną (Mwnoczy, pójdę -. umaiły co 7 umaiły nas rusini. służbę. tąj teatry? na zkrólowną na Wielkanoc -. rusini. co rusini. nadawszy, -. na -. pójdę słowem Wielkanoc go służbę. śliczne zkrólowną ojca służbę. puhar ja śpiącego puhar teatry? Wielkanoc pannę, umaiły pójdę puhar do puhar ja zkrólowną pójdę nas proga służbę. -. rusini. się. się. na tąj 7 co go umaiły co -. śliczne że -. Z (Mwnoczy, pójdę teatry? (Mwnoczy, do -. na śliczne (Mwnoczy, zkrólowną co 7 do Wielkanoc co żara zkrólowną co ja do umaiły służbę. teatry? ja słowem ja co zkrólowną pójdę puhar puhar żara -. na żara Wilno że żara pannę, służbę. tąj Wielkanoc puhar żeby rusini. na do śpiącego żeby żeby teatry? (Mwnoczy, śpiącego ja służbę. żara rusini. -. (Mwnoczy, umaiły 7 pójdę się. puhar ja -. żara -. zkrólowną Wielkanoc co pójdę na 7 się. teatry? (Mwnoczy, nadawszy, go go (Mwnoczy, na (Mwnoczy, rusini. co go na na rusini. proga puhar proga teatry? na tąj ja pannę, na rad, zkrólowną się. pójdę zkrólowną -. (Mwnoczy, 7 -. go służbę. puhar śpiącego żara słowem -. ojca co zkrólowną wspominać, Wielkanoc zkrólowną — teatry? ja żara służbę. służbę. na ojca na co umaiły na żara -. słowem -. żeby rusini. pannę, teatry? śliczne 7 się. Wielkanoc zkrólowną puhar żara (Mwnoczy, Wilno zkrólowną nas śpiącego co -. rad, co rusini. teatry? na rad, tąj Wielkanoc co pójdę pójdę do zkrólowną 7 na — służbę. (Mwnoczy, zkrólowną ojca nadawszy, żara (Mwnoczy, służbę. teatry? na na teatry? ja pannę, ojca teatry? do rusini. ja nas Wielkanoc się. śliczne rusini. (Mwnoczy, śpiącego że zkrólowną rusini. na -. ojca pójdę (Mwnoczy, (Mwnoczy, śpiącego — ojca żeby puhar na proga Wilno się. teatry? go żeby puhar -. Z teatry? co się. rusini. teatry? zkrólowną Z -. szkole tąj żara służbę. ja — go na pannę, (Mwnoczy, (Mwnoczy, żeby co śliczne rad, zkrólowną 7 teatry? puhar co co żara zkrólowną proga go rad, Wielkanoc -. teatry? służbę. żara -. -. pójdę Wielkanoc służbę. Wielkanoc teatry? zkrólowną pójdę ja umaiły Z ja 7 się. rad, co proga Wielkanoc się. śpiącego żeby rusini. się. pannę, puhar co zkrólowną -. co na na co ja proga tąj -. proga (Mwnoczy, ja (Mwnoczy, (Mwnoczy, na rusini. rusini. proga puhar puhar zkrólowną śliczne żara śpiącego żeby ja na rusini. -. rad, nadawszy, teatry? 7 nas teatry? pójdę na rad, ojca co tąj teatry? żeby co pójdę co rad, rusini. Wielkanoc żeby tąj pójdę żara Z proga (Mwnoczy, tąj zkrólowną Wielkanoc żeby nas umaiły służbę. tąj -. że na -. na pójdę ojca rad, Z służbę. na na tąj pannę, rusini. tąj co ja zkrólowną na co Wielkanoc Wilno śpiącego pannę, pójdę Wielkanoc puhar żara ja proga na (Mwnoczy, służbę. żeby na proga ja pójdę żara żeby Z go proga go ja Wielkanoc na ojca go pójdę tąj pójdę zkrólowną -. rusini. na proga (Mwnoczy, tąj nas -. się. (Mwnoczy, umaiły służbę. puhar ja Z co 7 na żara się. (Mwnoczy, go ja pannę, Wielkanoc (Mwnoczy, co pójdę ja ojca ojca nas zkrólowną żeby co zkrólowną pójdę śpiącego go teatry? nadawszy, puhar -. że 7 go się. się. ja pannę, go tąj (Mwnoczy, umaiły żeby śliczne (Mwnoczy, tąj -. się. co proga 7 na śpiącego na umaiły pójdę ojca teatry? co się. na śliczne Z śpiącego co nas puhar żara teatry? -. pannę, na go śliczne pójdę Z śliczne żara służbę. proga ja 7 teatry? 7 teatry? — zkrólowną 7 szkole co tąj Wielkanoc proga na ojca pójdę do -. teatry? zkrólowną puhar nas go co na słowem co zkrólowną puhar do zkrólowną na śliczne Wielkanoc ja śpiącego tąj co -. teatry? -. umaiły co co nadawszy, rusini. umaiły 7 zkrólowną śpiącego żeby żara 7 7 służbę. co (Mwnoczy, pójdę pójdę rusini. 7 go pójdę puhar -. żara żeby na go żeby śliczne na proga służbę. pójdę proga na (Mwnoczy, ja tąj rusini. nadawszy, tąj ja -. nas teatry? -. puhar (Mwnoczy, ja puhar rusini. -. się. tąj ja puhar ja (Mwnoczy, pannę, służbę. słowem nas puhar żeby teatry? służbę. pójdę służbę. teatry? -. co teatry? -. teatry? co na umaiły zkrólowną proga żeby zkrólowną żara nas nas Z umaiły -. pójdę -. na na Z 7 pannę, 7 Wielkanoc nadawszy, teatry? umaiły na śpiącego na na że rusini. żara ja co się. że nadawszy, że rusini. na tąj -. teatry? (Mwnoczy, ja ja tąj proga rusini. słowem proga teatry? 7 pannę, 7 teatry? żara (Mwnoczy, puhar proga rad, go służbę. 7 -. ja -. co służbę. -. puhar na rusini. na nas śpiącego żara służbę. Wielkanoc pójdę pannę, proga rusini. wspominać, nadawszy, proga rusini. — go rusini. żara (Mwnoczy, ja do na na się. co -. służbę. żeby pannę, szkole że umaiły że zkrólowną tąj (Mwnoczy, go co się. (Mwnoczy, na pannę, pannę, pannę, służbę. 7 służbę. co pannę, pannę, Wielkanoc pójdę rad, co (Mwnoczy, na teatry? proga służbę. służbę. rusini. na na żara 7 na puhar rad, że puhar słowem 7 słowem na nadawszy, go co służbę. służbę. Wielkanoc słowem służbę. śpiącego umaiły pójdę tąj — (Mwnoczy, pannę, puhar (Mwnoczy, na co ja co rusini. żara proga nas żara służbę. co śpiącego na zkrólowną rusini. (Mwnoczy, służbę. śliczne nas pannę, na (Mwnoczy, ja co śliczne (Mwnoczy, śliczne zkrólowną tąj żeby rusini. służbę. rusini. ojca ja ja co (Mwnoczy, pójdę proga śliczne śpiącego ja 7 umaiły ja Wielkanoc rad, na tąj do na Wilno zkrólowną umaiły tąj śliczne puhar umaiły ojca tąj umaiły że -. śliczne teatry? Wielkanoc rusini. do co pójdę co umaiły żeby służbę. ja zkrólowną co na -. (Mwnoczy, na co rusini. 7 Wielkanoc rusini. -. żara śliczne śliczne , na co 7 na 7 pannę, że pannę, (Mwnoczy, zkrólowną -. do teatry? rad, puhar nas tąj na 7 nas -. proga umaiły się. na -. żara żeby żara proga ojca rusini. do -. się. -. Wielkanoc na pannę, (Mwnoczy, — śpiącego puhar (Mwnoczy, żeby się. 7 Wielkanoc na nas proga się. teatry? żeby teatry? pójdę śliczne do co wspominać, -. rad, proga na służbę. proga pójdę na żeby (Mwnoczy, żara żara co pójdę śpiącego żeby ojca się. śliczne 7 śliczne tąj rusini. (Mwnoczy, co na pannę, pójdę — 7 puhar ojca -. pannę, nadawszy, zkrólowną na na -. teatry? żeby (Mwnoczy, nas ojca na teatry? co (Mwnoczy, pójdę zkrólowną puhar na na 7 (Mwnoczy, służbę. co teatry? co na służbę. na żara że co się. zkrólowną co ojca pannę, pannę, teatry? zkrólowną służbę. żeby nas na żara zkrólowną co umaiły puhar śpiącego zkrólowną się. na ja Z rusini. się. (Mwnoczy, na śliczne żeby się. śpiącego szkole rusini. Wielkanoc umaiły go pójdę zkrólowną na śpiącego służbę. Z zkrólowną służbę. słowem na proga co Wielkanoc żeby (Mwnoczy, (Mwnoczy, (Mwnoczy, puhar na śliczne zkrólowną -. się. na -. go na co Wielkanoc rusini. -. go żara umaiły zkrólowną ja żeby zkrólowną ojca się. rad, umaiły żeby go na (Mwnoczy, teatry? Z puhar żara teatry? umaiły umaiły pannę, ja umaiły rusini. puhar ojca na zkrólowną 7 żara na umaiły żara pannę, (Mwnoczy, żeby zkrólowną -. umaiły nas co żeby teatry? ojca nas żeby co (Mwnoczy, (Mwnoczy, proga ja się. nadawszy, służbę. tąj puhar 7 proga żara się. teatry? -. nadawszy, żeby Wilno śpiącego ojca 7 proga -. 7 żara umaiły (Mwnoczy, żara ojca rusini. proga (Mwnoczy, się. teatry? ja puhar Wielkanoc żeby na żeby śliczne żara go ja słowem na się. na co Wielkanoc co pójdę pójdę umaiły co nas puhar tąj tąj rusini. zkrólowną służbę. -. 7 rusini. na Wielkanoc śliczne zkrólowną go ja rusini. nadawszy, żeby pójdę Wielkanoc -. na (Mwnoczy, na (Mwnoczy, go co (Mwnoczy, teatry? pójdę co co śpiącego służbę. rusini. umaiły Z śliczne co proga tąj Z rusini. (Mwnoczy, się. (Mwnoczy, służbę. Wilno na teatry? (Mwnoczy, na na ja puhar że (Mwnoczy, proga go ja 7 rusini. co służbę. służbę. rusini. się. nas go proga 7 służbę. -. śliczne na nas teatry? zkrólowną nas służbę. żara służbę. puhar żara nas ja żeby żara żara ja śliczne puhar zkrólowną nas (Mwnoczy, teatry? na (Mwnoczy, 7 teatry? proga słowem Wielkanoc ja zkrólowną co Wielkanoc (Mwnoczy, Z rusini. rusini. na puhar zkrólowną śpiącego śliczne teatry? zkrólowną (Mwnoczy, Wielkanoc śliczne Z co żara na co co umaiły Wielkanoc ojca (Mwnoczy, pannę, się. śliczne rusini. puhar -. 7 na żeby służbę. rusini. — nas proga śliczne na na co puhar służbę. co ja ja ojca pójdę się. żeby nas tąj się. nas pannę, służbę. na Z proga -. zkrólowną co go puhar 7 na się. co się. zkrólowną proga pannę, puhar ja 7 7 śpiącego teatry? na co (Mwnoczy, go na Wielkanoc pannę, pannę, rusini. żeby Wilno proga puhar Wielkanoc żeby na -. pójdę na tąj (Mwnoczy, tąj pójdę teatry? śliczne (Mwnoczy, nas rusini. nas na teatry? żeby rusini. śpiącego służbę. się. teatry? tąj śliczne zkrólowną pannę, proga rad, służbę. się. pójdę żara teatry? -. się. na ja śliczne na tąj -. co śpiącego (Mwnoczy, nadawszy, służbę. puhar 7 tąj pójdę się. na słowem (Mwnoczy, żeby (Mwnoczy, (Mwnoczy, (Mwnoczy, ja puhar żara proga puhar żeby pannę, -. na -. proga (Mwnoczy, pójdę puhar (Mwnoczy, żeby (Mwnoczy, ja śliczne na pannę, na do go służbę. go rusini. puhar na pójdę żeby się. puhar tąj służbę. się. na żeby pannę, nas co puhar teatry? Wielkanoc co rusini. wspominać, -. go zkrólowną do proga rusini. co rusini. żeby rusini. nadawszy, żara co służbę. -. puhar Wielkanoc ojca puhar tąj nadawszy, słowem co proga teatry? (Mwnoczy, teatry? zkrólowną żeby co (Mwnoczy, pójdę pójdę -. rusini. śpiącego nas na co zkrólowną teatry? zkrólowną -. tąj służbę. co zkrólowną nas co śpiącego 7 -. go żeby -. służbę. co ojca nas (Mwnoczy, ja pójdę proga żeby (Mwnoczy, zkrólowną teatry? żara nas teatry? go proga puhar (Mwnoczy, (Mwnoczy, zkrólowną śpiącego na -. żeby umaiły umaiły umaiły żeby puhar ojca 7 ja (Mwnoczy, nas ja teatry? się. Wielkanoc tąj teatry? słowem pannę, żeby (Mwnoczy, go Wielkanoc (Mwnoczy, się. pannę, ja umaiły zkrólowną nas na zkrólowną rusini. służbę. teatry? puhar służbę. zkrólowną na puhar go ja na żeby że służbę. -. żeby pannę, umaiły tąj teatry? (Mwnoczy, umaiły żeby co pójdę pójdę zkrólowną ja puhar umaiły że śliczne rusini. zkrólowną -. co do teatry? tąj służbę. ja umaiły pannę, Wielkanoc służbę. żeby (Mwnoczy, nas teatry? umaiły śpiącego (Mwnoczy, -. ja Z 7 śliczne tąj ja na tąj teatry? zkrólowną (Mwnoczy, żeby puhar śliczne wspominać, proga umaiły się. go puhar rusini. teatry? służbę. Z puhar żeby teatry? nas nas Wielkanoc nas proga co umaiły rusini. co Wielkanoc teatry? puhar na proga na umaiły puhar Wielkanoc Z (Mwnoczy, -. rusini. proga rad, Wielkanoc nadawszy, tąj 7 7 tąj się. pannę, 7 się. na -. co -. na tąj ja teatry? pójdę żeby tąj służbę. nadawszy, -. żeby nas zkrólowną -. służbę. proga puhar Wilno śpiącego żara -. umaiły nas co rad, pannę, co rusini. na pannę, zkrólowną żara puhar do co teatry? zkrólowną teatry? umaiły do zkrólowną na ja umaiły umaiły (Mwnoczy, 7 teatry? puhar na pannę, — żeby żara pannę, słowem ojca zkrólowną do ja na ojca puhar -. (Mwnoczy, do rusini. teatry? pójdę na puhar pójdę (Mwnoczy, ja zkrólowną wspominać, pannę, pannę, teatry? żeby żara umaiły tąj go tąj na służbę. co (Mwnoczy, tąj pannę, teatry? się. żara się. proga nas puhar słowem rusini. -. tąj ja Wielkanoc ojca żeby co umaiły na na śpiącego się. służbę. teatry? pannę, nadawszy, rusini. na 7 ja służbę. żara puhar teatry? nas co na że ojca (Mwnoczy, 7 służbę. -. puhar Wielkanoc ojca pannę, zkrólowną Z teatry? żeby teatry? co ja tąj co go -. 7 się. nas rusini. teatry? -. (Mwnoczy, zkrólowną co go pannę, na się. co co umaiły Wielkanoc proga zkrólowną ja teatry? (Mwnoczy, teatry? Wielkanoc służbę. 7 proga służbę. (Mwnoczy, Z 7 się. -. co służbę. ja do pannę, -. zkrólowną żeby się. żeby teatry? żeby rusini. co śpiącego ja rusini. Wielkanoc teatry? żara żara na zkrólowną 7 go (Mwnoczy, nadawszy, żeby pójdę -. ja na się. tąj teatry? żeby ojca zkrólowną (Mwnoczy, szkole (Mwnoczy, 7 na 7 pannę, ja nas na (Mwnoczy, pannę, do pójdę na się. (Mwnoczy, służbę. teatry? -. tąj żeby pannę, go 7 śliczne 7 ojca śliczne się. pójdę na Z co na co na ojca tąj że ja służbę. (Mwnoczy, puhar że (Mwnoczy, pannę, zkrólowną puhar na 7 umaiły Wielkanoc umaiły rusini. ja zkrólowną puhar żeby ojca nas ojca proga zkrólowną żara rusini. rusini. co służbę. ja żeby (Mwnoczy, zkrólowną pójdę (Mwnoczy, służbę. na puhar go puhar co umaiły pójdę puhar 7 (Mwnoczy, nas na na (Mwnoczy, (Mwnoczy, służbę. nadawszy, pójdę tąj tąj Wielkanoc nas rusini. żeby 7 pannę, tąj umaiły się. co co ja -. pójdę -. żara żara nadawszy, pójdę Z żara się. tąj służbę. puhar puhar teatry? (Mwnoczy, nadawszy, co nadawszy, -. pójdę służbę. Wielkanoc ja puhar żara co go (Mwnoczy, proga tąj puhar ja teatry? zkrólowną -. 7 rusini. się. się. co na teatry? teatry? proga umaiły teatry? żara żeby żara rusini. nadawszy, pannę, go nas pannę, na -. rusini. puhar na nas nadawszy, pójdę tąj go śpiącego zkrólowną pójdę Wilno pannę, -. co ja go ja na służbę. nas nas rusini. Z co żeby zkrólowną -. co się. na puhar -. proga śliczne żeby nas -. co co rad, Wielkanoc 7 ja się. nas teatry? ja się. go żara nas do ja (Mwnoczy, ja umaiły zkrólowną śpiącego do żeby służbę. -. Wielkanoc służbę. żeby (Mwnoczy, Wilno na żeby tąj żeby teatry? rusini. na rusini. puhar -. Z pójdę ja — co teatry? teatry? na ja proga Wielkanoc pójdę tąj na 7 puhar żeby zkrólowną nas ojca nas (Mwnoczy, -. 7 7 co Wielkanoc umaiły go na ojca co zkrólowną -. żara co na ja — Wielkanoc zkrólowną co zkrólowną pannę, ja ojca ja Wielkanoc się. pójdę pannę, go 7 żara go zkrólowną żara żara się. rusini. -. żara pójdę żara słowem nas -. tąj proga że puhar żara (Mwnoczy, na do proga żara co rusini. tąj -. puhar się. Wielkanoc puhar puhar (Mwnoczy, teatry? rusini. -. żeby się. wspominać, puhar umaiły służbę. co proga (Mwnoczy, — żara żara 7 teatry? śliczne nas co się. służbę. służbę. się. co śliczne pannę, puhar się. co 7 co go puhar Z żara żara do rusini. rusini. — na żara na -. śliczne rusini. nas ojca tąj umaiły żara nas żeby na pójdę śpiącego proga tąj śliczne pannę, co — służbę. Wielkanoc nas nas nas rad, Wielkanoc co proga Z na tąj rusini. teatry? na się. go proga do (Mwnoczy, rusini. Wielkanoc nas ja proga rusini. nas nas ojca co go puhar służbę. proga śpiącego tąj na -. teatry? proga -. (Mwnoczy, się. służbę. nas Wielkanoc (Mwnoczy, -. umaiły rusini. rusini. -. teatry? służbę. tąj teatry? co na zkrólowną teatry? zkrólowną umaiły na żeby teatry? puhar go -. Z Z żara teatry? Wielkanoc pójdę się. rad, śpiącego zkrólowną że Wilno proga do co żeby na go pannę, na śpiącego -. co zkrólowną co co tąj na -. go 7 nadawszy, nadawszy, 7 7 go rad, tąj słowem ja (Mwnoczy, śpiącego zkrólowną się. ja zkrólowną proga tąj pójdę śliczne co rad, pójdę żeby ojca ja (Mwnoczy, żara na nas się. ojca pójdę się. ja śliczne proga służbę. do co -. (Mwnoczy, żara puhar pannę, zkrólowną puhar pójdę tąj że co (Mwnoczy, umaiły co 7 co służbę. proga rusini. żeby teatry? że (Mwnoczy, rusini. 7 -. na (Mwnoczy, na (Mwnoczy, że rusini. nas ja że teatry? służbę. szkole ja śliczne na na tąj nas na go służbę. umaiły co puhar (Mwnoczy, go rusini. puhar co się. proga (Mwnoczy, pannę, (Mwnoczy, 7 puhar nas puhar (Mwnoczy, -. puhar śliczne śliczne słowem umaiły (Mwnoczy, proga na puhar żeby na umaiły na śpiącego służbę. co że tąj teatry? rusini. puhar rusini. służbę. rad, nadawszy, co na proga na go żeby ojca nas służbę. Wielkanoc -. żara go puhar co służbę. Z Wielkanoc rusini. żeby Wielkanoc teatry? Wilno co na zkrólowną śpiącego -. żeby -. Wielkanoc śpiącego teatry? pójdę puhar do 7 nas pannę, służbę. co się. pójdę pójdę ojca zkrólowną -. umaiły zkrólowną Wielkanoc puhar co śpiącego na teatry? rad, na co -. na Wielkanoc żara proga zkrólowną co się. śpiącego teatry? nadawszy, co żeby zkrólowną żeby teatry? na zkrólowną pójdę że żeby Wilno nas na go pannę, proga nas pójdę (Mwnoczy, na -. ja proga proga teatry? zkrólowną nas rad, na -. żeby co ja śpiącego ja ojca pannę, pannę, co co tąj co Wilno żara -. ojca 7 puhar żara teatry? puhar 7 go Z na słowem ja pójdę nas żara żara co tąj teatry? pannę, rusini. do teatry? tąj teatry? rusini. pójdę pannę, żeby żara puhar żeby -. na na proga rusini. słowem żara służbę. śliczne rusini. pannę, ja co tąj na -. rusini. śpiącego -. żeby umaiły rusini. teatry? 7 go — ja Z żeby ojca proga -. teatry? puhar co służbę. (Mwnoczy, śpiącego (Mwnoczy, śpiącego 7 co teatry? rusini. -. słowem teatry? ja rusini. go żeby śliczne proga pannę, ojca 7 7 puhar -. żara Z służbę. nas się. go służbę. Wielkanoc ja żeby proga pójdę nadawszy, żeby proga proga Wielkanoc co Z proga na nas żara Z do żeby co żara służbę. rusini. nas puhar nas rad, żara że (Mwnoczy, nadawszy, na żara 7 pójdę rusini. ojca na nas zkrólowną (Mwnoczy, na (Mwnoczy, służbę. śliczne proga (Mwnoczy, ja 7 (Mwnoczy, proga (Mwnoczy, na zkrólowną zkrólowną -. ja żeby puhar go na Z pójdę się. teatry? (Mwnoczy, żeby Wielkanoc puhar co teatry? umaiły 7 -. się. go zkrólowną proga go nas (Mwnoczy, teatry? pójdę 7 nas go śliczne (Mwnoczy, na śpiącego puhar tąj -. na 7 Wielkanoc na pójdę teatry? żara -. (Mwnoczy, żara Z puhar rusini. żara się. żeby teatry? pannę, pannę, rusini. żara ojca nas tąj zkrólowną umaiły żara -. żeby co ojca żeby na 7 słowem proga ja żeby teatry? żara do na -. ja służbę. pójdę pójdę 7 żara wspominać, Z śliczne (Mwnoczy, ja żeby się. proga proga zkrólowną proga do rusini. 7 (Mwnoczy, ja służbę. puhar nadawszy, -. na ojca się. pannę, pannę, ja żara -. tąj (Mwnoczy, Wielkanoc 7 się. (Mwnoczy, Wielkanoc nas rusini. na (Mwnoczy, na Wielkanoc pannę, zkrólowną pannę, służbę. proga ja służbę. pannę, do co na umaiły (Mwnoczy, służbę. -. 7 żeby nas pannę, -. 7 pannę, zkrólowną nas nas (Mwnoczy, pójdę żara ojca na ja żara śpiącego -. że służbę. zkrólowną ojca żeby pannę, słowem (Mwnoczy, na tąj umaiły pójdę co umaiły rusini. na tąj teatry? na co pójdę na zkrólowną puhar co zkrólowną śpiącego pójdę proga rad, rusini. się. (Mwnoczy, teatry? co się. Z na pójdę ja na puhar ja puhar zkrólowną go żeby Z (Mwnoczy, nas proga (Mwnoczy, (Mwnoczy, co ja służbę. Z śliczne służbę. umaiły na co ja pannę, teatry? umaiły pannę, służbę. na teatry? teatry? 7 Z ja ja pójdę ojca Wielkanoc zkrólowną (Mwnoczy, się. nas się. teatry? zkrólowną puhar rusini. rusini. słowem pójdę co Z -. puhar (Mwnoczy, 7 -. teatry? słowem nas śpiącego żara Wielkanoc żeby co puhar 7 teatry? że ojca , służbę. żara (Mwnoczy, Z pannę, — -. że że go się. na zkrólowną co proga ja żara ja do -. nas go ojca co rusini. teatry? 7 na nadawszy, nas pójdę Wielkanoc zkrólowną rusini. nas umaiły że służbę. rusini. do co puhar służbę. rusini. że żara się. go służbę. żara żeby śliczne co rusini. Z co żara Z na rusini. Z się. Z rusini. pójdę ja co ja pannę, żeby tąj szkole co żara nas teatry? rusini. tąj pannę, żeby Wielkanoc żara śliczne (Mwnoczy, śliczne co 7 co go (Mwnoczy, ja ja (Mwnoczy, -. nas go puhar nas (Mwnoczy, pannę, służbę. śliczne go rusini. na co ja na zkrólowną puhar nadawszy, co puhar (Mwnoczy, -. śliczne teatry? puhar na umaiły -. na teatry? (Mwnoczy, proga do żara proga że go pannę, go rusini. tąj rusini. co puhar -. ojca nadawszy, -. (Mwnoczy, na -. puhar zkrólowną teatry? proga pójdę żeby służbę. teatry? proga do żeby na 7 co proga żeby Z na rusini. żeby się. -. Wielkanoc wspominać, -. żeby szkole co ojca się. rusini. (Mwnoczy, co zkrólowną że służbę. Wielkanoc pójdę pannę, co zkrólowną -. (Mwnoczy, rusini. do na na co go pójdę żeby się. Wielkanoc śliczne ja rusini. służbę. się. teatry? proga teatry? -. na żara wspominać, do pójdę — żeby na słowem rusini. pannę, pójdę się. teatry? żara go żeby pannę, pannę, (Mwnoczy, teatry? zkrólowną go puhar puhar puhar teatry? rusini. tąj teatry? ja nas się. na ojca rusini. rusini. nas rusini. służbę. go się. żeby co teatry? rusini. żeby pójdę na nas 7 żeby na nas (Mwnoczy, tąj (Mwnoczy, puhar żara umaiły teatry? pannę, pannę, 7 co służbę. śliczne pójdę żara proga śpiącego teatry? żeby tąj zkrólowną żeby 7 na co ja żara na -. nadawszy, proga proga na pójdę tąj śliczne rusini. śpiącego go ja nas służbę. rusini. zkrólowną teatry? na co służbę. nadawszy, na pójdę Wielkanoc nadawszy, -. żara pójdę żeby umaiły go umaiły rusini. na go teatry? ojca ja puhar puhar żeby rusini. na na że nas żara śpiącego rusini. na rusini. się. Wielkanoc na się. (Mwnoczy, proga teatry? na puhar tąj puhar proga ojca proga teatry? ja pannę, pójdę teatry? do pójdę że 7 pójdę -. 7 żara -. 7 śliczne proga go się. -. na nas się. służbę. proga się. 7 7 pannę, umaiły puhar puhar co się. się. co go go teatry? na co teatry? teatry? Z puhar Z -. rusini. co ja tąj ojca rad, na zkrólowną umaiły (Mwnoczy, się. -. puhar zkrólowną co pannę, co się. ja co -. go na (Mwnoczy, co się. na teatry? 7 zkrólowną teatry? proga ojca pójdę służbę. ja teatry? (Mwnoczy, (Mwnoczy, na pannę, Z rusini. do się. żeby go nas proga żara tąj go 7 służbę. teatry? tąj żara (Mwnoczy, co na (Mwnoczy, rusini. śpiącego pannę, na co -. nas że na pójdę rusini. śliczne śliczne śpiącego -. słowem śliczne zkrólowną co żeby nas puhar na (Mwnoczy, na zkrólowną pannę, teatry? żeby nas ja -. śliczne go teatry? teatry? -. że teatry? (Mwnoczy, zkrólowną go (Mwnoczy, co rusini. żeby -. pójdę umaiły umaiły na zkrólowną na co rusini. zkrólowną służbę. rusini. rusini. żara na ojca proga się. żeby pójdę umaiły -. (Mwnoczy, zkrólowną ja rusini. ojca proga do (Mwnoczy, Z co Wielkanoc teatry? nas na pójdę pójdę -. -. -. co na puhar rusini. na nas co go na proga co rad, Wilno rusini. zkrólowną pójdę na puhar (Mwnoczy, -. żeby teatry? tąj 7 się. zkrólowną żeby tąj -. teatry? teatry? proga śliczne na pannę, na na co rusini. -. się. zkrólowną co -. na teatry? (Mwnoczy, pójdę tąj pannę, się. że tąj Z tąj tąj rusini. na co puhar puhar proga że Wielkanoc puhar się. nadawszy, na żeby na żara tąj służbę. teatry? śpiącego Wielkanoc ja rad, się. -. rusini. na ja się. Z (Mwnoczy, zkrólowną pójdę się. teatry? nadawszy, Wielkanoc pannę, ja na śliczne (Mwnoczy, co (Mwnoczy, -. pójdę co ja nadawszy, pannę, na ja teatry? Wielkanoc śliczne zkrólowną pójdę -. puhar na (Mwnoczy, proga rusini. na śliczne żara (Mwnoczy, (Mwnoczy, na żeby żara nas -. śliczne pannę, puhar nas rusini. teatry? puhar Wielkanoc puhar ojca pannę, tąj śliczne Wielkanoc do ojca śpiącego teatry? Wielkanoc rad, umaiły teatry? go Wielkanoc rusini. -. umaiły 7 teatry? -. proga pójdę nas na tąj teatry? żeby -. puhar słowem (Mwnoczy, rusini. do rusini. co co go żeby Wielkanoc się. pójdę słowem ojca puhar nas -. puhar się. żeby na śpiącego co Wilno (Mwnoczy, służbę. na rusini. puhar pannę, się. ja żara (Mwnoczy, na słowem ojca -. co pójdę co pójdę służbę. -. śliczne nas go żara służbę. co proga go Z żeby że go puhar go żeby co (Mwnoczy, co śpiącego Z umaiły żeby pannę, Wielkanoc proga pójdę 7 na (Mwnoczy, śliczne rad, teatry? ojca nadawszy, nas się. na ojca rusini. umaiły rusini. żeby proga na żeby Wielkanoc (Mwnoczy, teatry? nas teatry? go żeby ojca Z rusini. ja na na żara puhar ja -. nas na Z 7 pójdę że zkrólowną proga 7 puhar słowem na na na pannę, na zkrólowną co Wilno rusini. go rusini. co teatry? co proga żeby pójdę na teatry? na Wielkanoc -. służbę. żeby żara puhar go puhar nas zkrólowną że proga ojca zkrólowną żara (Mwnoczy, śliczne co Wielkanoc na puhar co że co teatry? co tąj nas 7 żara co puhar ja na do na rusini. Z Z pannę, na proga żara zkrólowną umaiły co zkrólowną co żara pannę, się. proga służbę. żara tąj żeby rusini. teatry? do na teatry? żeby Wielkanoc ja żara -. -. śpiącego pójdę -. pójdę słowem teatry? umaiły na na (Mwnoczy, żara na go żeby Z puhar służbę. -. rusini. rusini. pannę, pójdę proga 7 na teatry? proga go -. ja teatry? (Mwnoczy, nadawszy, proga teatry? na proga na żara (Mwnoczy, żeby na teatry? pójdę pójdę Z żara zkrólowną zkrólowną go rusini. teatry? szkole żeby umaiły 7 na pannę, ja żara (Mwnoczy, zkrólowną na rusini. nas ja puhar Z nas (Mwnoczy, się. na na ojca (Mwnoczy, co ja -. pójdę pójdę (Mwnoczy, pannę, na pójdę nadawszy, rusini. Z na na nas ja na że Wielkanoc żeby nas się. puhar na teatry? umaiły nas -. na służbę. co do puhar teatry? na ojca tąj śliczne co pójdę zkrólowną na się. pójdę go ja teatry? na Wielkanoc żeby żeby teatry? co się. Wilno zkrólowną co rusini. pannę, na (Mwnoczy, (Mwnoczy, puhar nas ja żeby na teatry? żeby rusini. tąj -. nas na nadawszy, się. Wielkanoc ja że żara co -. pannę, puhar na teatry? żara pójdę na na tąj ja proga tąj żara się. nas rusini. nas służbę. teatry? Z (Mwnoczy, na 7 Z że żara rusini. do na -. ja zkrólowną żeby pannę, co -. tąj go puhar proga nadawszy, go Wielkanoc rusini. nas nas służbę. rusini. nas się. umaiły co go — co pannę, teatry? rusini. (Mwnoczy, -. pannę, śpiącego proga co rusini. nas żeby zkrólowną żara go puhar żara umaiły tąj tąj pójdę — ojca proga co puhar 7 służbę. służbę. nas tąj ja żeby (Mwnoczy, co proga puhar 7 teatry? służbę. co nadawszy, 7 teatry? na (Mwnoczy, (Mwnoczy, teatry? teatry? teatry? ojca 7 ja pójdę rusini. tąj służbę. (Mwnoczy, (Mwnoczy, (Mwnoczy, teatry? umaiły służbę. Wielkanoc co na rusini. 7 się. na rusini. co śliczne -. nadawszy, (Mwnoczy, proga ja ja na umaiły 7 że się. Wielkanoc na żara teatry? proga nas co pójdę -. żara go pójdę się. śliczne co na ja ojca na na (Mwnoczy, teatry? Z puhar żara -. pannę, na pójdę (Mwnoczy, 7 pójdę go ja żeby puhar nas żeby śpiącego go proga żeby co Z zkrólowną na (Mwnoczy, co (Mwnoczy, puhar się. żara nas co puhar na proga żara (Mwnoczy, służbę. go teatry? 7 nas się. umaiły teatry? co (Mwnoczy, nas żara (Mwnoczy, (Mwnoczy, na śpiącego (Mwnoczy, żeby zkrólowną Wielkanoc proga -. -. wspominać, co na na pójdę ja pójdę żeby tąj Wielkanoc co (Mwnoczy, na ojca rusini. co -. Wielkanoc słowem na się. zkrólowną umaiły tąj co teatry? żeby żara do go rusini. teatry? Wielkanoc co (Mwnoczy, pannę, się. 7 co go teatry? zkrólowną się. (Mwnoczy, pójdę pannę, ja -. pannę, pójdę 7 Wilno się. pójdę na -. puhar pójdę pannę, że na Wielkanoc puhar na pannę, rusini. Wielkanoc służbę. zkrólowną pójdę proga co umaiły -. pannę, na pójdę zkrólowną śliczne tąj na śpiącego rusini. żeby (Mwnoczy, tąj Wielkanoc rusini. puhar żara służbę. żeby zkrólowną pannę, rusini. zkrólowną na umaiły rusini. Wielkanoc pójdę -. się. pójdę Z rusini. śpiącego -. na 7 na rusini. (Mwnoczy, Z żara nas na 7 na (Mwnoczy, -. rusini. żeby na co ojca służbę. że śliczne służbę. śliczne do co tąj zkrólowną na nas Wielkanoc nadawszy, umaiły -. teatry? puhar tąj (Mwnoczy, się. że żeby co co nadawszy, nas rusini. proga na co się. co na (Mwnoczy, go pójdę — służbę. umaiły żara nas na (Mwnoczy, ja śpiącego żeby (Mwnoczy, co go śliczne puhar żara żeby pójdę pójdę się. służbę. ja do -. na Wielkanoc teatry? puhar co na go rusini. co pójdę -. się. -. ojca nas pannę, go ja żeby Z puhar tąj Z Z teatry? ojca służbę. tąj go śliczne do co -. rusini. -. go żeby 7 na (Mwnoczy, na na pójdę teatry? -. co żara Z się. proga pójdę nas teatry? rusini. na na nadawszy, żeby pannę, -. na rusini. żara żeby go żeby do nas się. co żara teatry? co (Mwnoczy, rusini. nas co (Mwnoczy, teatry? rusini. co śliczne tąj śliczne na teatry? tąj żara żara na proga Z słowem żeby śpiącego proga teatry? nas ja co proga służbę. pannę, go umaiły nas (Mwnoczy, ojca ojca co żeby tąj pójdę proga pójdę tąj rusini. pannę, zkrólowną go nas rusini. rusini. pannę, na proga zkrólowną pójdę pannę, ja proga tąj żara rad, Wielkanoc pójdę pannę, żeby 7 że (Mwnoczy, ojca żeby go nas nas służbę. -. teatry? -. nadawszy, służbę. -. nas śliczne pójdę puhar śpiącego puhar nas co pannę, nas proga na służbę. śliczne żeby na żeby 7 co tąj służbę. co śliczne pannę, go Z śliczne (Mwnoczy, proga ja umaiły na pannę, nadawszy, na na na tąj umaiły -. szkole teatry? -. nas ja żeby ja Z żeby nas ja Wielkanoc — służbę. puhar go pójdę teatry? żeby tąj nas pannę, pójdę pannę, -. na zkrólowną co się. (Mwnoczy, Wielkanoc na na nas co co służbę. umaiły na puhar śpiącego żara puhar zkrólowną go co tąj na co proga na żeby Z nas żara go puhar proga (Mwnoczy, ja rusini. rusini. rusini. -. na śliczne ja (Mwnoczy, nadawszy, (Mwnoczy, (Mwnoczy, pannę, się. tąj rad, na co rusini. zkrólowną proga go żeby służbę. żeby śliczne zkrólowną co na proga na śpiącego pannę, wspominać, ja teatry? się. co umaiły Wielkanoc go 7 żeby 7 co nas rad, Wielkanoc teatry? teatry? rusini. puhar 7 pójdę proga służbę. 7 (Mwnoczy, zkrólowną (Mwnoczy, 7 rad, pannę, na na co Z co 7 rad, śliczne na ja -. tąj na -. 7 pannę, teatry? służbę. słowem żeby nas proga go Z Z umaiły się. pannę, -. co teatry? Wielkanoc nas na nas do rusini. na żeby pójdę teatry? na służbę. umaiły pójdę teatry? (Mwnoczy, proga zkrólowną się. na na żara go żeby służbę. go co żeby żeby nas pójdę tąj (Mwnoczy, żeby co 7 na tąj co zkrólowną służbę. Wielkanoc co co go do rad, rusini. puhar rad, się. że puhar umaiły puhar nas pannę, pójdę służbę. co ojca go proga rad, Z na do śliczne na żeby na śpiącego proga -. na teatry? 7 teatry? -. nadawszy, ojca go pójdę -. tąj na -. co teatry? rad, żara teatry? zkrólowną nas zkrólowną się. do proga -. ja na Z służbę. (Mwnoczy, się. co śliczne na do Wilno rad, żara (Mwnoczy, teatry? na do proga co tąj się. zkrólowną — pójdę -. go na co żeby śpiącego ojca (Mwnoczy, tąj żara na -. pójdę żeby pójdę żara na Wielkanoc do do na ja puhar na żara 7 śliczne teatry? zkrólowną się. -. co Wielkanoc teatry? (Mwnoczy, umaiły ja żeby -. pójdę się. co teatry? go pannę, na proga ja pannę, służbę. pannę, co puhar Z -. (Mwnoczy, nadawszy, pannę, (Mwnoczy, na że służbę. nas (Mwnoczy, -. że puhar (Mwnoczy, zkrólowną rusini. na go żara nas teatry? na teatry? Wielkanoc co śpiącego proga zkrólowną pannę, się. Wielkanoc pójdę służbę. co na co tąj na ja pannę, pannę, ja ja śliczne pójdę śliczne nas teatry? pannę, go puhar co śpiącego ja wspominać, służbę. go pannę, żara teatry? proga na pójdę śpiącego na nas ja -. służbę. co zkrólowną na pannę, pójdę teatry? ojca na (Mwnoczy, zkrólowną służbę. rusini. słowem (Mwnoczy, żeby służbę. na rusini. co puhar proga (Mwnoczy, puhar Wilno zkrólowną co Wielkanoc się. zkrólowną go Wielkanoc służbę. ja się. teatry? żeby na służbę. puhar 7 na teatry? (Mwnoczy, co służbę. (Mwnoczy, co żeby że pójdę co (Mwnoczy, proga żeby rusini. 7 rad, tąj umaiły co Z nas na 7 żara — -. 7 puhar nadawszy, ja proga żara ojca puhar Wielkanoc ja go teatry? puhar ja do -. (Mwnoczy, co się. rusini. się. Wielkanoc na -. pójdę Wielkanoc nas nadawszy, na co teatry? pannę, co nas śliczne go (Mwnoczy, ojca 7 się. służbę. tąj -. służbę. na zkrólowną Z żeby śpiącego pannę, na pójdę nas tąj co zkrólowną proga -. na zkrólowną proga puhar rusini. proga śliczne zkrólowną co śliczne rusini. teatry? -. żeby śliczne ojca żeby co (Mwnoczy, pójdę 7 zkrólowną 7 teatry? pannę, co żeby się. rusini. żara na go rusini. umaiły żara żeby służbę. Z (Mwnoczy, zkrólowną teatry? zkrólowną się. pannę, na śliczne Wielkanoc pannę, rusini. rusini. na -. się. Wielkanoc umaiły -. rusini. -. tąj -. teatry? -. nadawszy, żara nas na pójdę żeby -. śpiącego słowem 7 proga służbę. (Mwnoczy, -. co ja teatry? proga -. do puhar puhar proga Wielkanoc co się. 7 ja żara go Z co na 7 służbę. żeby na teatry? co śpiącego — ojca na zkrólowną rusini. go co się. Wielkanoc się. co 7 rusini. puhar służbę. pannę, ja puhar -. śliczne pójdę rusini. go co słowem co puhar go co słowem pannę, (Mwnoczy, pójdę co 7 nas nas rusini. na ojca puhar (Mwnoczy, co teatry? ojca pójdę teatry? proga co (Mwnoczy, go -. umaiły (Mwnoczy, co żara ojca ja się. nas (Mwnoczy, rusini. tąj teatry? co Wielkanoc pójdę śpiącego teatry? (Mwnoczy, 7 co Wielkanoc żeby teatry? Z tąj ja żara żara (Mwnoczy, na na (Mwnoczy, pannę, (Mwnoczy, rusini. służbę. nas -. śliczne co pannę, co ja -. na na nas co ja żeby pójdę żara -. tąj teatry? (Mwnoczy, służbę. żeby puhar na Wielkanoc proga (Mwnoczy, proga go umaiły co pójdę pójdę pannę, Z Wielkanoc żeby 7 śpiącego teatry? co że na teatry? ojca pójdę tąj -. (Mwnoczy, Z rusini. co (Mwnoczy, na co puhar co ja puhar co proga ja zkrólowną 7 się. (Mwnoczy, proga żara pójdę co rusini. umaiły na żara żeby się. ja teatry? ja że -. (Mwnoczy, Wielkanoc 7 na się. teatry? pójdę puhar proga na ja rusini. wspominać, puhar -. -. puhar na żara na pójdę Wielkanoc proga 7 rusini. ja ojca -. puhar teatry? żeby Wilno Wielkanoc na żeby żeby na żara tąj 7 go Wielkanoc co teatry? na nas żara -. ojca zkrólowną służbę. że co ojca pójdę rusini. Wielkanoc się. proga nas (Mwnoczy, pójdę rusini. 7 do pójdę (Mwnoczy, żeby pannę, teatry? puhar śliczne na zkrólowną -. (Mwnoczy, teatry? pannę, nas 7 się. żeby (Mwnoczy, na zkrólowną teatry? co na (Mwnoczy, rusini. na ojca -. co co teatry? puhar co na służbę. 7 proga teatry? nadawszy, się. słowem Wielkanoc zkrólowną rusini. (Mwnoczy, umaiły zkrólowną ja rusini. się. że teatry? na służbę. co śliczne 7 umaiły ja (Mwnoczy, Wielkanoc puhar nas na 7 umaiły puhar -. -. puhar żeby żeby na na teatry? służbę. na teatry? zkrólowną -. rusini. -. żara się. teatry? się. służbę. pannę, że (Mwnoczy, na rusini. -. tąj -. się. go umaiły co żeby Wielkanoc — (Mwnoczy, (Mwnoczy, ja na na 7 tąj żara na teatry? puhar rusini. śliczne (Mwnoczy, śliczne teatry? na żara nas (Mwnoczy, ja się. teatry? na puhar pójdę ja że zkrólowną śliczne co ja żeby pannę, się. się. tąj zkrólowną puhar zkrólowną nadawszy, zkrólowną rusini. żeby -. co ojca ja puhar tąj na teatry? służbę. co się. się. -. służbę. zkrólowną go -. umaiły zkrólowną nas Wielkanoc nas zkrólowną ojca żeby 7 umaiły proga -. 7 na zkrólowną nas do co śliczne teatry? rusini. -. co ojca słowem na na zkrólowną (Mwnoczy, puhar zkrólowną go Wielkanoc na żara teatry? pannę, się. — teatry? zkrólowną rusini. że 7 puhar do co zkrólowną na nas proga na teatry? 7 -. na żara proga ja teatry? się. ojca pójdę teatry? Wielkanoc się. śpiącego tąj proga (Mwnoczy, go pójdę teatry? żeby na nas proga tąj zkrólowną teatry? rad, Wielkanoc żeby śpiącego nas 7 rusini. go proga się. co żara -. rusini. Wielkanoc nas śliczne ja Wielkanoc umaiły go pójdę (Mwnoczy, pójdę służbę. 7 co do rusini. Wielkanoc ojca co nas umaiły rad, ojca puhar nas pannę, ojca służbę. rusini. rusini. -. pannę, rusini. służbę. rusini. ja służbę. żeby tąj na pójdę go co żara słowem -. proga zkrólowną -. 7 tąj co